• Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny

Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny

 • Autor: Rafał Adamus
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-614-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 188/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja odnosi się do nowych przepisów o odrębnym postępowaniu upadłościowym w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. Nowe przepisy są znacznie bardziej przyjazne dla dłużników niż poprzednia regulacja prawna, dlatego można oczekiwać większego niż dotychczas zainteresowania upadłością konsumencką. Do zasadniczych zmian należy zaliczyć m.in. zniesienie cenzusu majątkowego dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej (w przypadku gdy majątek dłużnika nie będzie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokryje tymczasowo Skarb Państwa) czy wprowadzenie możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Nowe instytucje nie są jednak wolne od wątpliwości i dylematów interpretacyjnych.
Spis treści:

Wykaz skrótów

Rozdział I. Zagadnienia wstępne

1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Podstawowe zagadnienia międzyczasowe (intertemporalne)
1.3. Przebieg upadłości konsumenckiej w ujęciu dynamicznym. Charakterystyka wstępna
1.4. Jaki jest cel nowej upadłości konsumenckiej?
1.5. Co wybrać: upadłość konsumencką czy bierny udział w postępowaniu egzekucyjnym w charakterze dłużnika?
1.6. Konstrukcja odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o upadłości przedsiębiorcy

Rozdział II. Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki upadłości konsumenckiej

2.1. Konsumencka zdolność upadłościowa. Podmiotowa przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej
2.2. Przedmiotowe przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: niewypłacalność i moralność płatnicza dłużnika. Wprowadzenie
2.2.1. Niewypłacalność jako podstawa ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika
2.2.2. Moralność płatnicza dłużnika jako podstawa ogłoszenia upadłości konsumenckiej
2.3. Upadłość konsumencka a zobowiązania z tytułu poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej
2.4. Dopuszczalność ogłoszenia upadłości konsumenckiej i następnie jej prowadzenia postępowania przy jednym wierzycielu dłużnika

Rozdział III. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką

3.1. Wyłączna legitymacja dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
3.2. Fakultatywność (dowolność) złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
3.3. Wymogi formalne wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
3.4. Właściwość sądu upadłościowego – sądu gospodarczego dla rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Rozdział IV. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jej skutki

4.1. Postanowienie sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej
4.2. Podjęcie obowiązków przez syndyka masy upadłości w upadłości konsumenckiej   
4.3. Wpływ upadłości konsumenckiej na zobowiązania upadłego
4.4. Masa upadłości w upadłości konsumenckiej – wpływ upadłości konsumenckiej na majątek upadłego
4.5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w upadłości konsumenckiej

Rozdział V. Postępowanie upadłościowe

5.1. Zagadnienie dopuszczalności połączenia do łącznego rozpoznania spraw upadłościowych małżonków
5.2. Koszty postępowania upadłościowego
5.3. Ustalenie wierzytelności w stosunku do upadłego w upadłości konsumenckiej
5.4. Likwidacja masy upadłości w ramach upadłości konsumenckiej
5.5. Przywilej socjalny dla upadłego w upadłości konsumenckiej
5.6. Plan podziału środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości w upadłości konsumenckiej. Zasady wykonywania planu podziału
5.7. Umorzenie upadłości konsumenckiej bez osiągnięcia skutku oddłużenia upadłego

Rozdział VI. Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

6.1. Charakter prawny planu spłaty wierzycieli
6.2. Wierzytelności objęte planem spłaty
6.3. Procedura ustalenia planu spłaty
6.4. Treść planu spłaty w upadłości konsumenckiej  
6.5. Skutki planu spłaty
6.6. Pozycja prawna upadłego w czasie wykonywania planu spłaty
6.7. Oddłużenie. Umorzenie zobowiązań
6.8. Zmiana planu spłaty i uchylenie planu spłaty połączone z umorzeniem zobowiązań
6.9. Uchylenie planu spłaty bez skutku umorzenia zobowiązań (oddłużenia)  
6.10. Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty

Rozdział VII. Układ w upadłości konsumenckiej

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wyciąg z przepisów

Wykaz literatury

Rafał Adamus
Dr hab., profesor w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym. Autor kompleksowych komentarzy do prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, kilkunastu monografii poświęconych prawu o niewypłacalności. Autor opracowań naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, licznych opinii prawnych z prawa handlowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane