• Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

 • Autor: Beata Świecka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-070-8
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 290/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  13.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 13.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, przyczyn, skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku.

W książce uwzględniono najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej w Polsce 31 marca 2009 r. ustawy dającej możliwość skorzystania z upadłości osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Gospodarstwo domowe jako przedmiot nauk o finansach

1.1. Gospodarstwo domowe – pojęcie, cechy, klasyfikacja
1.1.1. Pojęcie i cechy gospodarstw domowych
1.1.2. Kryteria klasyfikacji gospodarstw domowych
1.1.3. Decyzje finansowe gospodarstw domowych
1.1.4. Racjonalność decyzji finansowych w kontekście niewypłacalności gospodarstw domowych
1.2. Gospodarstwo domowe w finansach gospodarstw domowych i finansach osobistych
1.2.1. Finanse gospodarstw domowych i finanse osobiste jako subdyscypliny nauk o finansach
1.2.2. Instrumentarium pojęciowe do budowy podstaw finansów gospodarstw domowych i finansów osobistych
1.2.3. Mikrofinanse jako subdyscyplina finansów osobistych
1.3. Gospodarstwa domowe w finansach behawioralnych i dziedzinach pokrewnych

Rozdział 2. Teoretyczne podstawy zadłużenia i niewypłacalności gospodarstw domowych

2.1. Zadłużenie gospodarstw domowych – istota zjawiska
2.1.1. Pojęcie zadłużenia i klasyfikacja instytucji zadłużeniowych
2.1.2. Czynniki wpływające na zadłużenie gospodarstw domowych
2.2. Nadmierne zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych – sformułowanie i identyfikacja problemu
2.2.1. Nadmierne zadłużenie – pojęcie i istota zjawiska
2.2.2. Niewypłacalność gospodarstw domowych – teoretyczne sformułowanie problemu
2.2.3. Proces i etapy niewypłacalności gospodarstw domowych
2.2.4. Pomiar nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności gospodarstw domowych
2.3. Ryzyko finansowe i niepewność w ocenie zagrożenia niewypłacalnością gospodarstw domowych
2.3.1. Ryzyko i niepewność – pojęcie i znaczenie w procesie niewypłacalności gospodarstw domowych
2.3.2. Rodzaje ryzyka występującego w procesie niewypłacalności gospodarstw domowych
2.3.3. Znaczenie zarządzania ryzykiem w procesie niewypłacalności gospodarstw domowych
2.4. Kryteria klasyfikacji przyczyn i skutki niewypłacalności gospodarstw domowych
2.4.1. Kryteria klasyfikacji przyczyn niewypłacalności gospodarstw domowych
2.4.2. Skutki niewypłacalności gospodarstw domowych

Rozdział 3. Niewypłacalność gospodarstw domowych na tle badań pierwotnych i wtórnych

3.1. Zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych w Polsce w świetle badań wtórnych
3.2. Analiza zależności między zmiennymi wpływającymi na regulowanie zobowiązań i niewypłacalność gospodarstw domowych w świetle doświadczeń zagranicznych
3.3. Niewypłacalność gospodarstw domowych w świetle badań pierwotnych
3.3.1. Metodyka badań w zakresie niewypłacalności gospodarstw domowych
3.3.2. Analiza struktury na podstawie badań pierwotnych
3.3.3. Analiza zależności między zmiennymi wpływającymi na niewypłacalność gospodarstw domowych
3.4. Niewypłacalność osób fizycznych i ich gospodarstw domowych w świetle prawa

Rozdział 4. Identyfikacja działań prewencyjnych, predykcyjnych i rewitalizacyjnych w zakresie niewypłacalności gospodarstw domowych

4.1. Niekorzystna sytuacja finansowa gospodarstw domowych a działania prewencyjne, predykcyjne i rewitalizacyjne
4.2. Prewencja w zakresie niewypłacalności gospodarstw domowych
4.2.1. Prewencja pierwotna w zakresie niewypłacalności gospodarstw domowych
4.2.2. Prewencja wtórna w zakresie niewypłacalności gospodarstw domowych
4.3. Predykcja niewypłacalności gospodarstw domowych
4.3.1. Sygnały wczesnego ostrzegania w ocenie zagrożenia niewypłacalnością gospodarstw domowych
4.3.2. Próba budowy modelu systemu wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością gospodarstw domowych
4.4. Rewitalizacja finansowa niewypłacalnych gospodarstw domowych

Wnioski i rekomendacje

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

prof. dr hab. Leszek Dziawgo:

W publikacji podjęto temat finansów gospodarstw domowych, stanowiący autonomiczną część teorii i praktyki finansów, w szczególnie dziś ważnym aspekcie ich niewypłacalności. Niniejszą publikację uważam za rzetelne i twórcze opracowanie na jeden z bardzo ważnych tematów finansowych (i społecznych). Istotną zaletą jest uwzględnienie w rozważaniach o charakterze ekonomicznym elementów prawa, socjologii i psychologii. Wysoko należy ocenić doskonale zaprezentowany materiał teoretyczny. W tym zakresie imponujące są również obszerne studia literaturowe oparte na pierwszorzędnych publikacjach, z uwzględnieniem licznych źródeł zagranicznych. Również wysoko należy ocenić umiejętności prowadzenia badań naukowych. Za istotną zaletę pracy uważam zaproponowanie modelu systemu wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością gospodarstw domowych ze wskazaniem zarówno cech gospodarstw domowych szczególnie zagrożonych, jak i własnych parametrów modelu.

Beata Świecka
doktor habilitowany nauk ekonomicznych specjalność finanse i bankowość, wykładowca akademicki, adiunkt, autorka książek i artykułów z dziedziny finansów i bankowości.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bankructwa gospodarstw domowych. Pe...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Najczęściej kupowane