• Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej

Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej

 • Autor: redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski Ewa Kowalewska-Borys
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-651-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 253/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  24.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem publikacji jest analiza problematyki nielegalnego wprowadzania towarów akcyzowych na teren UE i związane z tym zagadnienia dot. czynności operacyjno-rozpoznawczych, proceduralnych, konsekwencji prawnych oraz współpracy na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Wskazana problematyka nie jest przedmiotem analiz i opracowań, a nastręcza wiele problemów praktycznych. Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele Ministerstwa Finansów, sądów, prokuratur, służ specjalnych oraz świata nauki.

Spis treści:

Wprowadzenie

Z problematyki nielegalnego wprowadzenia towarów na obszar Unii Europejskiej – zagadnienia wprowadzające
Emil W. Pływaczewski, Ewa Kowalewska-Borys

Część I. Współdziałanie służb i instytucji w zwalczaniu przemytu

Rozdział 1. Polityczno-prawne podstawy oraz struktury instytucjonalno-organizacyjne i mechanizmy zwalczania przemytu w Unii Europejskiej
Wiesław Czyżowicz

Rozdział 2. Wybrane prawne aspekty funkcjonowania misji granicznych Unii Europejskiej do spraw szkolenia i kontroli
Mieczysława Zdanowicz

Rozdział 3. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej z perspektywy doświadczeń Misji Doradczej Unii Europejskiej (EUBAM)
Sławomir Pichor

Rozdział 4. Współpraca Służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania różnych form przestępczości trans granicznej
Mirosław Sienkiewicz, Andrzej Rytwiński

Część II. Nielegalne wprowadzenie towarów na obszar Unii Europejskiej – szczególne formy przemytu wybranych towarów

Rozdział 1. Pobór należności publicznoprawnych w wypadku stosowania w dostawie towarów logistycznego modelu Dropshippingu – zagadnienia wybrane
Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak

Rozdział 2. Przemyt jako czynność faktyczna
Karol Piech

Rozdział 3. Efektywność polskiej Służby Celnej a zwalczanie przemytu celnego towarów naruszających prawa własności przemysłowej
Ewa Gwardzińska

Rozdział 4. Prawne aspekty zwalczania przemytu narkotyków drogą morską
Bartosz Fieducik

Rozdział 5. Zwalczanie przemytu tytoniu w Wielkiej Brytanii
Magda Olesiuk-Okomska

Część III. Doświadczenia finansowych organów postępowania przygotowawczego, prokuratury oraz Ministerstwa Finansów w zwalczaniu przemytu

Rozdział 1. Okazjonalny charakter przywozu towarów. W poszukiwaniu precyzyjnej normy prawnej
Krzysztof Lasiński-Sulecki

Rozdział 2. Definicja towaru w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Anna Doliwa-Klepacka

Rozdział 3. Przestępczość przemytnicza cudzoziemców w Polsce – wyniki badań pilotażowych
Magdalena Perkowska

Rozdział 4. Oględziny rzeczy. Wybrane kwestie taktyki i dokumentowania
Grażyna Kędzierska

Część IV. Prawne aspekty przemytu w teorii i praktyce – wybrane zagadnienia

Rozdział 1. Prawnopodatkowe konsekwencje przemytu – wybrane problemy
Dariusz Ćwikowski

Rozdział 2. Wpływ przepadku towaru orzeczonego w postępowaniu karnym, skarbowym oraz cywilnym na pobór należności celnych i podatkowych w świetle orzeczenia ETS C-230/08 i obowiązujących przepisów krajowych – aspekt teoretyczny i praktyczny
Mirosława Laszuk

 

Rozdział 3. Przepadek przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii specjalnego przysposobienia środka przewozowego w zakresie pospolitych wykroczeń skarbowych (art. 49 § 1 k.k.s.)
Robert Kruszewski

Bibliografia

dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet w Białymstoku:

Oddawana do rąk Czytelników monografia jest kontynuacją rozpoczętej już w 2013 r. inicjatywy wydawniczej E.W. Pływaczewskiego i E. Kowalewskiej-Borys poświęconej problematyce przemytu. Ma ona charakter kryminologiczno-dogmatyczny z przewagą wątków z zakresu etiologii, fenomenologii oraz profilaktyki kryminologicznej. Autorzy publikacji to zarówno wytrawni teoretycy prawa karnego czy kryminologii, prawa cywilnego, międzynarodowego, jak i doświadczeni praktycy posiadający wieloletni staż pracy w organach i jednostkach zajmujących się zwalczaniem przemytu. Monografia stanowi odpowiedź na wiele praktycznych i nowych problemów, z jakimi na co dzień borykają się przedstawiciele organów administracji celnej w Polsce, a także organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Wszystkie opracowania autorskie mają duży walor poznawczy, wnoszą wiele nowego do literatury przedmiotu. Za szczególnie cenne należy uznać rozważania dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej z perspektywy doświadczeń Misji Doradczej Unii Europejskiej (EUBAM), autorstwa S. Pichora, który w latach 2008–2014 był Szefem Operacyjnym i Zastępcą Szefa Misji EUBAM. Bardzo nowatorskie podejście prezentują także P. Stanisławiszyn oraz T. Nowak, którzy przybliżają tzw. dropshipping jako określenie nowego modelu logistycznego stosowanego przede wszystkim w międzynarodowym obrocie towarowym. Jest to niezwykle istotne w obliczu nielegalnego wprowadzania na obszar celny Wspólnoty towarów uprzednio oferowanych w sieci Internet z zastosowaniem właśnie wspomnianego modelu logistycznego.

redakcja naukowa

Emil W. Pływaczewski

Książki tego autora

Ewa Kowalewska-Borys
adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, mgr.iur.comp. Uniwersytetu w Bonn. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z niemieckim i polskim modelem postępowania karnego, instytucją świadka koronnego, prawnymi aspektami dziennikarstwa śledczego oraz problematyką przemocy w rodzinie. Wolontariuszka Psychologiczno-Prawnej Fundacji Spe Salvi. Przewodnicząca Interdyscyplinarnej Komisji Naukowej ds. Przemocy i Dyskryminacji, działającej na Wydziale Prawa UwB. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych oraz zagranicznych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Informatyzacja procedur celnych

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Uwarunkowania kontroli celnej w mul...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane