• Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

 • Autor: Elżbieta Stokowska-Zagdan Piotr Miller Grażyna Cęcelek Elżbieta Woźnicka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-176-0
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 362/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 71.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja poświęcona została debacie nad kondycją zawodu nauczyciela w wymiarze przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, nad wyzwaniami stawianymi przed przedstawicielami zawodu nauczyciela, problemami i trudnościami, z jakimi muszą się zmagać pedagodzy we współczesnym świecie oraz nad perspektywami rozwoju profesji nauczycielskiej. Wymiana myśli i doświadczeń nad nauczycielem służy jednocześnie pogłębionej refleksji nad współczesnym uczniem, nad determinantami procesu jego wychowania i edukacji oraz nad jego przyszłością.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. Nauczyciel wobec nowych potrzeb, problemów i trudności uczniów

Anna Ozga
W trosce o sukces ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poszukiwanie optymalnych rozwiązań w pracy nauczyciela

Jolanta Flanz
Wiedza i czynności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podejmowane wobec uczniów z niepowodzeniami szkolnymi – raport z badań

Grażyna Cęcelek
Znaczenie kompetencji nauczycielskich w determinowaniu jakości procesu edukacji, diagnozy i terapii pedagogicznej prowadzonego w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

Alojzy Pilich
Rola szkoły i nauczyciela w procesie kształtowania bezpieczeństwa młodego pokolenia

Anna Szkolak-Stępień
Społeczne oczekiwania w zakresie umiejętności nauczyciela wczesnej edukacji – proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych)

Bartłomiej Rosiak
Nauczyciel a przyszłość ucznia – jak wspierać w rozwoju i osiąganiu celów edukacyjnych? O rozwoju ucznia w zreformowanej szkole. Problemy, dobre praktyki

CZĘŚĆ II. Nauczyciel w procesie kształtowania własnego profesjonalizmu i autorytetu

Magdalena Grochowalska
Znaczenia nadawane działaniom profesjonalnym przez nauczycielki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Anna Abramczyk
Poczucie skuteczności własnej nauczyciela a efektywność transferu treści szkolenia do praktyki edukacyjnej

Kamila Lasocińska
Odkrywanie pasji jako element twórczego rozwoju i wyzwanie dla współczesnego nauczyciela

Joanna Jaworska
Budowanie autorytetu nauczyciela we współczesnej szkole

Roksolyana Shvay
Twórczość a wiedza – korelacja kontrowersyjna

CZĘŚĆ III. Nauczyciel w dobie cyfryzacji, pandemii oraz edukacji permanentnej

Aleksandra Szczygieł
Pokoleniowa wieża Babel – czy w czasach cyfryzacji młodzież i dorośli są w stanie się porozumieć?

Agnieszka Gołębieska-Wesołowska
Istotność gier komputerowych w spędzaniu czasu wolnego dzieci w młodszym wieku szkolnym

Małgorzata Parzych
Nauczyciel w sytuacji popandemicznej – próba refleksji

Elżbieta Woźnicka
E-nauczyciel inicjatorem edukacji całożyciowej

Mirosław Wójcik
Współczesny nauczyciel w świetle postulatów psychologii humanistycznej

Dorota Sipińska
Nauczyciel w personalistycznym rozumieniu jego profesji (próba analizy)

CZĘŚĆ IV. Nauczyciel w wybranych obszarach przestrzeni edukacyjnej

Jolanta Flanz
Zabawa w edukacji uczniów klas I–III szkoły podstawowej w świetle opinii nauczycieli

Agnieszka Gołębieska-Wesołowska
Kompetencje muzyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań własnych

Teresa Janicka-Panek
Osiągnięcia uczniów klasy pierwszej jako źródło refleksji dla nauczycieli

Adam Przybysz
Sport i rekreacja jako jedne z ważniejszych środków wychowawczych w szkole

Małgorzata Gajak-Toczek
Edukacja polonistyczna jako podróż

Marta Grześko-Nyczka
Klasa szkolna jako przestrzeń efektywnego uczenia się i współpracy

Noty o autorach

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak:

Publikacja prezentuje wybrane problemy odnoszące się do nauczyciela usytuowanego we współczesnej szkole postrzeganej poprzez pryzmat uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych, w szkole funkcjonującej w zmieniającej się na naszych oczach rzeczywistości edukacyjnej. Szkoła stawiająca czoła nowym wyzwaniom, które są powiązane między innymi z konsekwencjami pedagogiczno-psychologicznymi wynikającymi z pandemii COVID-19, domaga się odpowiedzi na pytania o to, jakie nauczyciel powinien posiadać kompetencje, by odpowiedzialnie wychodził naprzeciw nowym potrzebom i oczekiwaniom uczniów oraz ich rodzin, by rozwijał u uczniów kompetencje XXI wieku i jednocześnie dbał o własne uczenie się, profesjonalne odgrywanie roli i budowanie swojego autorytetu.

Książka prowokuje do podjęcia namysłu nad problematyką konstruowania przez nauczycieli własnej tożsamości, a tym samym odnajdywania i wytyczania sobie ścieżek własnej drogi rozwoju zawodowego. (…) Monografia z pewnością spotka się z zainteresowaniem ze strony dyrektorów szkół i nauczycieli oraz pedagogów szkolnych pracujących na różnych poziomach w systemie edukacji i w różnych typach szkół. Książka przyda się w kształceniu kandydatów do zawodu nauczyciela oraz dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Stąd warto, aby po książkę sięgnęli studenci specjalności nauczycielskich oraz nauczyciele nauczycieli.

Elżbieta Stokowska-Zagdan
doktor, profesor PUSB, rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.
Zainteresowania naukowe: kształtowanie kooperacji pedagogiki z medycyną, pedagogizowanie pacjentów, związki między naukami biologicznymi i społecznymi.

Książki tego autora

Piotr Miller

Grażyna Cęcelek
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych, skryptów akademickich oraz około 150 artykułów naukowych z pogranicza pedeutologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, społecznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji permanentnej, e-edukacji i pedagogiki medialnej ? opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach oraz monografiach naukowych.

Książki tego autora

Elżbieta Woźnicka
dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe w obszarze: andragogiki, gerontologii społecznej, surdopedagogiki. Zajmuje się problematyką kształcenia dorosłych, aktywizacji osób starszych, a także zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji i sytuacji społeczno-kulturowej osób niesłyszących. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członek redakcji Rocznika Andragogicznego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Kultura i Wychowanie.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Nierówności ekonomiczne a szanse ed...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Nauczyciel w obliczu szans i zagroż...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Edukacja w zmieniającym się społecz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Zaangażowanie w naukę i klimat w sz...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Szkoła jako przestrzeń budowania ed...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkoła jako przestrzeń uczenia się

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszł...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane