• Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej europejskiej krajowej

Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej europejskiej krajowej

 • Autor: Iwona Kowalska Anna Mokrzycka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-704-2
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 384/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Księga Jubileuszowa poświęcona Prof. Cezaremu W. Włodarczykowi. Książka stanowi zbiór wartościowych tekstów, prezentujących różne podejście do problemów polityki zdrowotnej.

Spis treści

Kilka zdań o Jubilacie

Wstęp

CZĘŚĆ I. EUROPEJSKA POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO KONFLIKTY JAKO SIŁA SPRAWCZA EWOLUCJI

Konflikty i polityka zdrowotna Unii Europejskiej
W. Cezary Włodarczyk

1.1. Wstęp
1.2. Problemy konfliktu
1.3. Integracja a rebours
1.4. Unia Europejska: konflikty wokół zdrowia
1.5. Uwagi końcowe

Rola Rady Europy w kształtowaniu prawnych standardów ochrony praw pacjenta
Dorota Karkowska

2.1. Uwagi wstępne
2.2. System normatywny w dziedzinie praw pacjenta
2.3. Europejska karta społeczna
2.4. Europejska konwencja bioetyczna
2.5. Podsumowanie

Globalizacja usług zdrowotnych. Udział nowych państw UE na europejskim rynku turystyki medycznej
Jacek Klich

3.1. Wprowadzenie
3.2. Globalizacja i jej wpływ na zdrowie
3.3. Turystyka medyczna
3.4. Pozycja nowych państw UE na rynku turystyki medycznej w UE
3.5. Konkluzje

Europejskie prawo do ochrony zdrowia, czyli o tym, jak w chorej Europie wszyscy będą zdrowi
Anna Mokrzycka

4.1. Wstęp
4.2. Zdrowie w kryzysie?
4.3. Reformy – w stronę wolnego rynku czy więcej praw dla pacjentów w UE?
4.4. Natura regulacji w Europie w sferze zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia
4.5. Europejskie Prawo Ubezpieczeń Społecznych w relacji do ochrony zdrowia i w perspektywie zmian w UE
4.6. Refleksja na koniec – perspektywa końca solidarności dla dobrego zdrowia w UE?

Ochrona zdrowia w teorii i w praktyce działania Unii Europejskiej. Ewolucja i osiągnięcia
Stefan Poździoch

5.1. Ustalenia wstępne
5.2. Regulacje prawne dotyczące ochrony zdrowia w traktatach Unii Europejskiej
5.3. Zakresy regulacji, normy i standardy w dziedzinie ochrony zdrowia w prawie pochodnym
5.4. Europa zdrowia jako cel polityki zdrowia publicznego Unii Europejskiej. Przełomowe zdarzenia
5.5. Wnioski końcowe

Wyzwania zdrowia publicznego w globalizującym się świecie
Andrzej Wojtczak

6.1. Zakres procesów globalizacji
6.2. Czynniki napędzające globalizację
6.3. Globalizacja a zagrożenia zdrowotne
6.4. Zdrowie globalne i jego problemy
6.5. Globalna współpraca w zakresie zdrowia
6.6. Międzynarodowe Regulacje Zdrowotne

CZĘŚĆ II. POLITYKA ZDROWOTNA W SYSTEMACH ZDROWOTNYCH. ODMIENNOŚCI, PODOBIEŃSTWA, WYZWANIA

W bogatym i zdrowym ciele zdrowy duch. Zróżnicowanie ekonomiczne, kulturowe i zdrowotne oraz dobrostan po obu stronach dawnej żelaznej kurtyny
Paweł Boski

7.1. Makrowskaźniki w naukach społecznych
7.2. Wymiary kulturowo-psychologiczne
7.3. Dobrostan psychiczny: Bardziej i mniej szczęśliwe kraje
7.4. Zdrowie
7.5. Dyskusja wyników i konkluzja

Wzorce decentralizacji w obrębie europejskich systemów opieki zdrowotnej
Iwona Kowalska

8.1. Identyfikacja uprawnień poziomów administracji rządowej w ochronie zdrowia
8.2. Analiza wybranych systemów zdrowotnych
8.3. Model obowiązkowy – kraje skandynawskie, ze szczególnym uwzględnieniem Szwecji
8.4. Niemcy – model ograniczony
8.5. Model wyłączony Wielka Brytania

Wolność, obowiązek i prawo wyboru – suwerenność ubezpieczonego w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Niemczech, Szwajcarii i Holandii
Christoph Sowada

9.1. Wprowadzenie
9.2. Racjonalność i odpowiedzialna wolność a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
9.3. Samoograniczenie poprzez obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
9.4. Obowiązek ubezpieczenia a wolność ubezpieczonego w Szwajcarii, Holandii i Niemczech
9.5. Możliwości wyboru dla ubezpieczonych
9.6. Podsumowanie

Zdrowy/chory człowiek Europy/Azji – niewłaściwe skreślić
Anna Szetela

10.1. Wstęp
10.2. Charakterystyka kraju – wpływ uwarunkowań systemowych, politycznych i kulturowych na opiekę zdrowotną
10.3. Społeczeństwo
10.4. Problemy zdrowotne w Turcji
10.5. Odrębność kulturowo-religijna

Reformy zdrowotne w USA z 2010 r. po orzeczeniu Sądu Najwyższego. Europeizacja Ameryki czy utrzymanie jej odrębności?
Michał Zabdyr-Jamróz, Katarzyna Badora

11.1. Wprowadzenie
11.2. Historia reformy amerykańskiego systemu zdrowotnego
11.3. ObamaCare, czyli Ustawa o Ochronie Pacjenta i Przystępnej Opiece Zdrowotnej
11.4. Problem konstytucyjności ObamaCare
11.5. Rozszerzenie publicznego programu opieki zdrowotnej Medicaid
11.6. Zasada federalizmu a powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
11.7. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. POLITYKA ZDROWOTNA W POLSCE EUROPEJSKIE INKLINACJE

Wzajemne relacje zachodzące między ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej a dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
Maciej Dercz

12.1. Wprowadzenie
12.2. Zakres regulacji przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do systemów opieki zdrowotnej
12.3. Ustawa o działalności leczniczej – identyfikacja zasady dostępności do świadczeń zdrowotnych
12.4. Wnioski

Planowanie zasobów ludzkich systemu opieki zdrowotnej – aktualne problemy
Alicja Domagała

13.1. Wprowadzenie
13.2. Kluczowe inicjatywy międzynarodowe w zakresie poprawy planowania zasobów ludzkich systemu zdrowotnego
13.3. Wnioski i rekomendacje dla Polski w zakresie planowania kadr medycznych

Interesariusze i zasoby jako uwarunkowania podejmowania decyzji w publicznych organizacjach ochrony zdrowia
Aldona Frączkiewicz-Wronka Agata Austen

14.1. Wprowadzenie
14.2. Proces decyzyjny
14.3. Instytucje zdrowotne
14.4. Pojęcie „interesariusz”
14.5. Wykorzystanie koncepcji interesariuszy
14.6. Korzyści
14.7. Zakończenie

Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformowania sytemu zdrowotnego
Stanisława Golinowska

15.1. Wprowadzenie
15.2. Zawodność rynku w sektorze zdrowotnym
15.3. Nowa rola i zadania państwa
15.4. Rządzenie w ochronie zdrowia
15.5. Problem odpowiednich wydatków na ochronę zdrowia
15.6. Pakiet ustaw zdrowotnych 2010–2011– w jakim kierunku dokonano zmiany?
15.7. Interes lekarzy
15.8. Słowo końcowe

Refleksje na temat rozwiązywania problemów ochrony zdrowia w jednoczącej się Europie
Marcin Kautsch

16.1. Wprowadzenie
16.2. Co to jest konstytucja?
16.3. Co kto może i co kto powinien?
16.4. Efekty i efektywność
16.5. Co wiemy o systemach
16.6. Podsumowanie

Nierówności zdrowia z perspektywy gender
Antonina Ostrowska

17.1. Wprowadzenie
17.2. Różnice a nierówności stanu zdrowia
17.3. Społeczne czynniki odpowiedzialne za nierówności w zdrowiu
17.4. Rola czynników kulturowych
17.5. Miejsce w strukturze społecznej
17.6. Doświadczane stresy, wsparcie społeczne
17.7. Realizowane style życia
17.8. Relacje z medycyną
17.9. Podsumowanie

O autorach

Iwona Kowalska

Anna Mokrzycka redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Migracja kapitału w globalnej gospo...

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Dynamika zależności na globalnym ry...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kraje rozwijające się w globalnej w...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Finanse publiczne w architekturze g...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Credit default swap w transakcjach ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Globalne dobra publiczne a organiza...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane