• Nagroda, informacja czy wyraz radości, czyli dlaczego matki chwalą swoje dzieci?

Nagroda, informacja czy wyraz radości, czyli dlaczego matki chwalą swoje dzieci?

 • Autor: Anna Szymanik-Kostrzewska Paulina Michalska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-796-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 132/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Planowana data wydania 2019-02-08

Dostępność: Przedsprzedaż

„Dziękuję, że odstawiłeś stołeczek!” – tonem pełnym zachwytu mówię do mojego synka po tym, jak wyręcza mnie w odstawieniu na miejsce podstawki, której zwykle używa, by wspiąć się do umywalki. Mój dwulatek się uśmiecha i biegnie do swoich spraw, a ja zastanawiam się: dlaczego właściwie go pochwaliłam? Co chcę osiągnąć poprzez pochwałę? Czy to było okazanie mu mojej dumy? Czy w ten sposób wspieram jego samodzielność? Czy po prostu nagradzam go, bo zrobił coś, co mi się podoba? W ogóle dlaczego matki chwalą swoje dzieci? W odpowiedzi na te pytania powstała ta książka.

SPIS TREŚCI:

WSTĘP
    
Rozdział 1. PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ

1.1. Warunkowanie, czyli pochwały jako nagrody
1.2. Popularność pochwał – dlaczego rodzice chwalą swoje dzieci?
1.3. Przyczyna pochwał – za co rodzice chwalą swoje dzieci?
1.4. Dobre i złe chwalenie – alternatywy wobec pochwał stosowanych w wychowaniu
1.5. Inspiracja do badań własnych
    
Rozdział 2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Cele badań i wstępne hipotezy badawcze
2.2. Metoda badawcza – konstrukcja narzędzi do badań
2.3. Próba badanych, przebieg i organizacja badań
    
Rozdział 3. WYNIKI BADAŃ

3.1. Charakterystyka badanej próby
3.2. Motywacje do chwalenia dzieci
3.3. Chwalone charakterystyki zachowań dzieci
3.4. Alternatywy wobec chwalenia
    
Rozdział 4. WNIOSKI Z BADAŃ I DYSKUSJA – CO MOTYWUJE MATKI DO CHWALENIA DZIECI?

4.1. Jakie charakterystyki zachowań dzieci chwalą matki?
4.2. Jakie alternatywy wobec chwalenia stosują matki?
4.3. Ograniczenia przeprowadzonych badań – co jeszcze i jak warto byłoby zbadać?
        
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
    
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Kwestionariusz MDCD
Załącznik 2. Skala ZCCMD – podskale POW i POR
Załącznik 3. Skala AC
Załącznik 4. Dane socjodemograficzne
Załącznik 5. Ocena zrozumienia kwestionariuszy oraz miejsce na uwagi
Załącznik 6. Wyniki uzyskane dla poszczególnych motywacji
    
STRESZCZENIE
SUMMARY

Prof. UKSW dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz:

Książka Anny Szymanik-Kostrzewskiej i Pauliny Michalskiej pt. Nagroda, informacja czy wyraz radości, czyli dlaczego matki chwalą swoje dzieci? To monografia naukowa, w której Autorki przedstawiają swoje badania empiryczne dotyczące funkcji pochwał stosowanych przez matki wobec swoich dzieci. Badania przedstawione w książce są nie tylko interesujące, ale równocześnie bardzo przydatne dla praktyki psychologicznej. Autorki poprzez swoje badania próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie funkcje pełni stosowanie przez matki pochwał w stosunku do własnych dzieci, zarówno z punktu widzenia procesu wychowania i rozwoju dziecka, jak również jako element relacji matka–dziecko.

Anna Szymanik-Kostrzewska
doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, obecnie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi badania w nurcie psychologii rozwoju człowieka.

Książki tego autora

Paulina Michalska

doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy. Od 11 lat prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej człowieka dla studentów, nauczycieli i rodziców. Obecnie zajmuje się znaczeniem subiektywnych ocen rodziców dla osiągania przez dzieci sześcioletnie gotowości szkolnej. Wspólnie z dr Anną Szymanik-Kostrzewską prowadzi badania wśród matek małych dzieci na temat stereotypu Matki-Polki.

Książki tego autora

Literatura

Ainsworth, M.D.S. (1968). Object relations, dependency, and attachment: A theoretical review of the infant mother relationship. Child Development, 40, 969–1025. DOI: 10.1038/npp.2015.204.
Anderson, R., Manoogian, S.T., Reznick, J.S. (1976). The undermining and enhancing of intrinsic motivation in preschool children. Journal of Personality and Social Psychology, 34 (5), 915–922. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.34.5.915.
Baran, B. (1981). Rola więzi społeczno-emocjonalnej w kształtowaniu osobowości dziecka. Warszawa – Poznań: PWN.
Baranowska, J. (2016). Późne macierzyństwo nie znaczy gorsze. Sens, 2, 56–59.
Baum, W.M. (1994). Understanding behaviorism: science, behavior and culture. New York: Harper-Colins.
Baumeister, R.F., Campbell, J.D., Krueger, J.I., Vohs, K.D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness or healthier lifestyles? Psychological Science in The Public Interest, 4 (1), 1–44. DOI: https://doi.org/10.-
1111/1529-1006.01431.
Baumeister, R.F., Hutton, D.G., Cairns, K.J. (1990). Negative Effects of Praise on Skilled Performance. Basic and Applied Social Psychology, 11 (2), 131–148. DOI: 10.1207/s15324834basp1102_2.
Baumrind, D. (1972). Socialization and instrumental competence in young children. W: W.W. Hartup (red.), The young child: Reviews of research. Vol. 2 (s. 202–224). Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
Basak, A. (2011). Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie. Pedagogika Rodziny, 1 (3), 101–109.
Białecka-Pikul, M. (2011). Wczesne dzieciństwo. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki (s. 172–201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bielawska-Batorowicz, E. (2005). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK.
Bloom, L. (1973). One Word at a Time. Paris: Mounton.
Borowiec, H. (2010). Dziecięce teorie umysłu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, 28 (1), 7–15.
Brophy, J. (1981). Teacher Praise: A Functional Analysis. Review of Educational Research, 51 (1), 5–32. DOI: https://doi.org/10.3102/00346543051001005.
Brummelman, E., Crocker, J., Bushman, B.J. (2016). The Praise Paradox: When and Why Praise Backfires in Children With Low Self-Esteem. Child Development Perspectives, 10 (2), 111–115. DOI: 10.1111/cdep.12171.
Brummelman, E., Thomaes, S., Overbeek, G., Orobio de Castro, B., van den Hout, M.A., Bushman, B.J. (2014). On Feeding Those Hungry for Praise: Person Praise Backfires in Children With Low Self-Esteem. Journal of experimental psychology: General, 143 (1), 9–14. DOI: 10.1037/a0031917.
Brummelman, E., Thomaes, S., Orobio de Castro, B., Overbeek, G., Bushman, B.J. (2014). „That’s Not Just Beautiful – That’s Incredibly Beautiful!”: The Adverse Impact of Inflated Praise on Children With Low Self-Esteem. Psychological Science, 25 (3), 728–735. DOI: 10.1177/0956797613514251.
Butler, R. (1987). Task-involving and ego-involving properties of evaluation: Effects of different feedback conditions on motivational perceptions, interest, and performance. Journal of Educational Psychology, 79 (4), 474–482.
Birch, L.L., Marlin, D.W., Rotter, J. (1984). Eating as the „Means" Activity in a Contingency: Effects on Young Children's Food Preference. Child Development, 55 (2), 431–439.
Boggiano, A.K., Main, D.S., Katz, P.S. (1988). Children's preference for challenge: the role of perceived competence and control. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (1), 134–141.
Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka (przekład: A. Wojciechowski, J. Gilewicz). Poznań: Zysk i S-ka.
Brzezińska, A. (red.). Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań: Zysk i S-ka.
Cannella, G.S. (1986). Praise and Concrete Rewards: Concerns for Childhood Education. Childhood Education, 62 (4), 297–301.
Chua, A. (2011). Bojowa pieśń tygrysicy. Dlaczego chińskie matki są lepsze? (przekład: M. Moltzan-Małkowska). Warszawa: Prószyński i S-ka.
Corpus, J.H., Lepper, M.R. (2007). The Effects of Person Versus Performance Praise on Children’s Motivation: Gender and age as moderating factors. Educational Psychology, 27 (4), 487–508. DOI: https://doi.org/10.1080/01443410601159852.
Corpus, J.H., Ogle, C.M., Love-Geiger, K.E. (2006). The Effects of Social-Comparison Versus Mastery Praise on Children’s Intrinsic Motivation. Motivation & Emotion, 30 (4), 333–343. DOI: 10.1007/s11031-006-9039-4.
Cronbach, L.J. (1946). Response sets and test validity. Educational and Psychological Measurement, 6, 475–494. DOI: https://doi.org/10.1177/001316444600600405.
Crowne, D.P., Marlowe, D. (1964). The Approval Motive. New York: John Wiley and Sons.
Czerwińska-Jasiewicz, M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu życia ludzkiego. Warszawa: Difin.
Danner, F.W., Lonky, E. (1981). A Cognitive-Developmental Approach to the Effects of Rewards on Intrinsic Motivation. Child Development, 52 (3), 1043–1052. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1129110.
Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self determination in human behavior. New York: Plenum Press.
Deci, E.L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 18 (1), 105–115. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/h0030644.
Deci, E.L., Cascio, W.F., Krusell, J. (1975). Cognitive Evaluation Theory and Some Comments on the Calder and Staw Critique. Journal of Personality and Social Psychology, 31 (1), 81–85.
DeKlyen, M. (1996). Disruptive behavior disorder and intergenerational attachment patterns: A comparison of clinic-referred and normally functioning preschoolers and their mothers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64 (2), 357–365.
Dreikurs, H. (1957). Psychology in the Classroom. New York: Harper.
Druckermann, P. (2013). W Paryżu dzieci nie grymaszą. Amerykańska mama odkrywa tajniki francuskiego wychowania (przekład: M. Kaczorowska). Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
Farson, R. (1977). Praise as a motivational tool. W: Hamachek, D.E. (red.), Human dynamics in psychology and education (3rd ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
Goodman, L.A. (1961). Snowball sampling. Annals of Mathematical Statistics, 32 (1), 148–170. DOI: 10.1214/aoms/1177705148.
Gottfried, A.E., Gottfried, A.W. (1991). Parents’ Reward Strategies and Children's Academic Intrinsic Motivation and School Performance. Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development (Seattle, WA, April 18–20).
Grusec, J.E. (1991). Socializing concern for others in the home. Developmental Psychology, 27 (2), 338–342.
Gunderson, E.A., Gripshover, S.J., Romero, C., Dweck, C.S., Goldin-Meadow, S., Levine, S.C. (2013). Parent praise to 1- to 3-year-olds predicts children’s motivational frameworks 5 years later. Child Development, 84 (5), 1526–1541. DOI: http://dx.doi.org/
10.1111/cdev.12064.
Gunderson, E.A., Sorhagen, N.S., Gripshover, S.J., Dweck, C.S., Goldin-Meadow, S. Levine, S.C. (2018). Parent Praise to Toddlers Predicts Fourth Grade Academic Achievement via Children’s Incremental Mindsets. Developmental Psychology, 54 (3), 397–409. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/dev0000444.
Harackiewicz, J.M. (1979). The effects of reward contingency and performance feedback on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 37 (8), 1352–1363. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.37.8.1352.
Harwas, E. (1999). Problem „ucznia dorosłego”. Oświata Dorosłych, 4, 97–108.
Hoffman, M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny (przekład: O. Waśkiewicz). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Jakość życia w Polsce w 2015 r. Wyniki badania spójności społecznej (2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/4/2/1/
jakosc_zycia_w_polsce_w_2015_roku.pdf (dostęp: 1.10.2018).
Kaja, B. (2001). Problemy psychologii wychowania. Teoria i praktyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
Kast, A., Connor, K. (1988). Sex and Age Differences in Response to Informational and Controlling Feedback. Personality and Social Psychology Bulletin, 14 (3), 514–523.
Kielar-Turska, M. (2011). Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki (s. 202–233). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kielar-Turska M. (2012). Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych. W: E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki (s. 15–63). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Koestner, R., Zuckerman, M., Koestner, J. (1987). Praise, involvement, and intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 53 (2), 383–390. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.53.2.383.
Kohn, A. (1993). Punished by Rewards. The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A’s, Praise, and Other Bribes. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
Kohn, A. (2005). Wychowanie bez nagród i kar. Rodzicielstwo bezwarunkowe (przekład: B. Malarecka). Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Lewis, M., Hitchcock, D.F.A., Sullivan, M.W. (2004). Physiological and Emotional Reactivity to Learning and Frustration. Infancy, 6 (1), 121–143. DOI: 10.1207/s153270-78in0601_6.
Loveland, K.K., Gregory, O.J. (1979). The Effect of External Reward on Interest and Quality of Task Performance in Children of High and Low Intrinsic Motivation. Child Development, 50 (4), 1207–1210.
Lubiewska, K. (2012). W poszukiwaniu bliskości. Przybornik Rodzica – dziecko od początku, 1, 72–75.
Łukaszewicz, W., Doliński, D. (2004). Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom II. Psychologia ogólna (s. 441–468). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Maccoby, E., Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Pattern-child interaction. W: E.M. Hetherington (red.), Handbook of child psychology: Socialization, personality, and social development (vol. 4, s. 1–102). New York: Wiley.
Main, M., Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. W: T.B. Brazelton, M. W. Yogman (red.), Affective development in infancy (s. 95–124). Westport, CT, US: Ablex Publishing.
Matejczuk, J. (2012). W świecie języka. Przybornik Rodzica – dziecko od początku, 2, 56–61.
Matsudaira, I., Yokota, S., Hashimoto, T., Takeuchi, H., Asano, K., Asano, M., Sassa, Y., Taki, Y., Kawashima, R. (2016). Parental Praise Correlates with Posterior Insular Cortex Gray Matter Volume in Children and Adolescents. PLoS ONE, 11 (4): e0154220. DOI: 10.1371/journal.pone.0154220.
Mikulincer, M., Gillath, O., Halevy, V., Avihou, N., Avidan, S., Eshkoli, N. (2001). Attachment theory and rections to others’ needs: Evidence that activiation of the sense of attachment security promotes empathic responses. Journal of Personality and Social Psychology, 81 (6), 1205–1224.
Miller, J.G., Campbell, D.T. (1959). Recency and primacy in persuasion as a function of the timing of speeches and measurements. Journal of Anormal and Special Psychology, 59, 1–9.
Mills, R.S.L., Grusec, J.E., (1989). Cognitive, Affective, and Behavioral Consequences of Praising Altruism. Merrill-Palmer Quarterly, 35 (3), 299–326.
Mischel, W., Ebbesen, E.B., Zeiss, A.R. (1972). Cognitive and attentional mechanisms in delay of gratification. Journal of Personality and Social Psychology, 21, 204–218.
Morgan, D. (2008). Snowball Sampling. W: L., Given (red.), The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (s. 816–817): Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications Inc.
Musiał, M. (2017). Dobra relacja. Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Warszawa: Mamania.
Okoń, W. (2015). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Owen, D.J., Slep, A.M.S., Heyman, R.E. (2012). The Effect of Praise, Positive Nonverbal Response, Reprimand, and Negative Nonverbal Response on Child Compliance:
A Systematic Review. Clinical Child and Family Psychology Review, 15 (4), 364–385. DOI: 10.1007/s10567-012-0120-0.
Piaget, J. (1967). Rozwój ocen moralnych dziecka (przekład: T. Kołakowska). Warszawa: PWN.
Pittman, T.S., Davey, M.E., Alafat, K.A., Wetheril, K.V., Kramer, N.A. (1980). Informational versus Controlling Verbal Rewards. Personality and Social Psychology Bulletin, 6 (2), 228–233.
Pomerantz, E.M., Kempner, S.G. (2013). Mothers’ Daily Person and Process Praise: Implications for Children’s Theory of Intelligence and Motivation. Brief Report. Developmental Psychology, 49 (11), 2040–2046. DOI: 10.1037/a0031840.
Pottebaum, S.M., Keith, T.Z., Ehly, S.W. (1986). Is There a Causal Relation Between Self-Concept and Academic Achievment? Journal of Educational Research, 79, 3, 140–144. DOI: https://doi.org/10.1080/00220671.1986.10885665.
Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (1994). Psychologia wychowawcza. Warszawa: PWN.
Richardson R.W., Richardson L.A. (1999). Najstarsze, średnie, najmłodsze (przekład: M. Trzebiatowska). Gdańsk: GWP.
Rosenberg, M.J. (1991). Gdy dysonans zawodzi: o eliminowaniu lęku przed oceną z pomiaru postaw (przekład: T. Maruszewski). W: J. Brzeziński, J. Siuta (red.), Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Wybór tekstów (s. 33–59). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Rowe, M.B. (1974). Relation of wait-time and rewards to the development of language, logic, and fate control: Part II-Rewards. Journal of Research in Science Teaching, 11 (2), 291–308. https://doi.org/10.1002/tea.3660110403.
Ryan, R.M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology, 43 (3), 450–461. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.43.3.450.
Seligman, M.E.P., Maier, S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74, 1–9.
Shaver, P.R., Belsky, J., Brennan, K.A. (2000). Comparing measures of adult attachment: An examination of interview and self-report methods. Personal Relationships, 7 (1), 25–43. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2000.tb00002.x.
Skipper, Y., Douglas, K. (2012). Is no praise good praise? Effects of positive feedback on children’s and university students’ responses to subsequent failures. British Journal of Educational Psychology, 82, 327–339. DOI: 10.1111/j.2044-8279.2011.02028.x.
Skinner, B.F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan.
Smith, W.E. (1976). The effects of anticipated vs. unanticipated social reward on subsequent intrinsic motivation. Dissertation Abstracts International 37B, 2, 1043–44.
Stein, A. (2012). Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację. Warszawa: Mamania.
Stein, A. (2015). Blisko dziecka. Zbiór artykułów. Warszawa: Grupa Wydawnicza Relacja.
Stępień-Nycz, M. (2009). Rola dyskursu emocjonalnego w rozwoju reprezentacji mowy. Psychologia Rozwojowa, 14 (2), 29–39.
Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2018): http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2017-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,17.html (dostęp: 1.10.2018).
Szymanik-Kostrzewska, A., Michalska, P., Trempała, J. (w recenzji). Delay of gratification implications for school readiness in six years old children. Psychology in the Schools.
Thorndike, E.L. (1990). Uczenie się ludzi (przekład: S. Mika). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Trempała, J. (2000). Modele rozwoju człowieka. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe Akademii Bydgoskiej.
Tryjarska, B. (2012). Style przywiązania partnerów a tworzenie bliskich związków w dorosłości. W: B. Tryjarska (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości (s. 185–217). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Van Lange, P.A.M., De Bruin, E.M.N., Otten, W., Joireman, J.A. (1997). Development of prosocial, individualistic, and competitive orientations: Theory and preliminary evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 4, 733–746.
Zentall, S.R., Morris, B.J. (2010). „Good Job, You're So Smart”: The Effects of Inconsistency of Praise Type on Young Children's Motivation. Journal of Experimental Child Psychology, 107 (2), 155–163. http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2010.04.015.
Ziemska, M. (2009). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2011). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się (przekład: M. Guzowska-Dąbrowska, J. Radzicki, E. Czerniawska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane