• Nadwaga, otyłość i psychologia. Zastosowanie oddziaływań poznawczo-behawioralnych w pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała i zaburzeniami współistniejącymi

Nadwaga, otyłość i psychologia. Zastosowanie oddziaływań poznawczo-behawioralnych w pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała i zaburzeniami współistniejącymi

 • Autor: Małgorzata Obara-Gołębiowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-263-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 346/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest analizie zastosowania interwencji poznawczo-behawioralnych jako strategii wspomagających proces redukcji masy ciała. Terapia poznawczo-behawioralna jest uznawana za jedno z najbardziej skutecznych podejść w leczeniu otyłości oraz innych zaburzeń psychicznych jej towarzyszących.

W części teoretycznej monografii zostały przybliżone kwestie złożonych przyczyn oraz konsekwencji nadmiaru kilogramów. Poszczególne rozdziały książki koncentrują się zarówno na uwarunkowaniach psychospołecznych, jak i biomedycznych. Zgodnie z tematyką szerzej został potraktowany temat zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej we wspomaganiu redukcji masy ciała. Z kolei część empiryczna składa się z badań ilościowych oraz analizy jakościowej – studium przypadku psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób z nadmiarem kilogramów.

Książka może zainteresować zarówno praktyków zajmujących się pracą z osobami z nadmiarem kilogramów, jak i osoby zajmujące się tym tematem od strony naukowej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. NADWAGA I OTYŁOŚĆ: ROZPOWSZECHNIENIE, RODZAJE I SPOSOBY POMIARU ORAZ ZABURZENIA WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE

1.1. Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości
1.2. Rodzaje otyłości oraz metody oceny masy ciała
1.3. Nadwaga, otyłość i zaburzenia współwystępujące
1.3.1. Zaburzenia depresyjne współwystępujące z podwyższonym poziomem lęku
1.3.2. Zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz ADHD
1.3.3. Zaburzenia odżywiania
1.3.4. Uzależnienie od jedzenia

Rozdział 2. UWARUNKOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI

2.1. Fizjologia regulacji głodu i sytości
2.2. Biologiczne przyczyny nadmiernego jedzenia oraz nadwagi i otyłości
2.3. Cywilizacyjne przyczyny nadwagi i otyłości
2.4. Determinanty społeczno-kulturowe jako przyczyny nadwagi i otyłości
2.5. Psychologiczne przyczyny nadwagi i otyłości
2.5.1. Osobowość
2.5.2. Przekonania
2.5.3. Samoregulacja odżywiania się
2.5.4. Stres
2.5.5. Przedziałowy i punktowy styl jedzenia oraz zewnątrzsterowność
2.6. Fizyczne, ekonomiczne oraz psychospołeczne konsekwencje nadwagi i otyłości
2.6.1. Konsekwencje fizyczne
2.6.2. Konsekwencje ekonomiczne
2.6.3. Konsekwencje psychospołeczne
2.6.3.1. Jakość życia osób z nadwagą i otyłością
2.6.3.2. Stygmatyzacja osób z nadmierną masą ciała

Rozdział 3. LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI

3.1. Dietoterapia i aktywność fizyczna jako podstawowe strategie stosowane w celu redukcji masy ciała. Ochronna rola właściwej diety oraz aktywności fizycznej dla zdrowia psychofizycznego
3.2. Wspomagające formy leczenia nadmiernej masy ciała – farmakoterapia, chirurgia bariatryczna oraz terapia psychologiczna
3.2.1. Farmakoterapia
3.2.2. Chirurgia bariatryczna
3.2.3. Interwencje psychologiczne
3.2.4. Wykorzystanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu nadwagi, otyłości i zaburzeń współwystępujących
3.2.4.1. Psychoterapia poznawczo-behawioralna – ogólna charakterystyka, założenia, struktura, techniki, strategie stosowane w terapii nadmiernej masy ciała
3.2.4.2. Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu nadwagi i otyłości
3.2.4.3. Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń towarzyszących nadwadze i otyłości
3.2.4.4. Terapia schematów. Charakterystyka koncepcji nieadaptacyjnych, wczesnodziecięcych schematów Younga. Powiązania nieadaptacyjnych, wczesnodziecięcych schematów z nadwagą, otyłością oraz współwystępującymi nieprawidłowymi zachowaniami żywieniowymi

Rozdział 4. PODSUMOWANIE CZĘŚCI TEORETYCZNEJ

Rozdział 5. BADANIA WŁASNE

5.1. Badanie: wpływ oddziaływań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem strategii poznawczo-behawioralnych na masę ciała i wybrane parametry psychologiczne osób z nadmierną masą ciała. Ocena trwałości efektów – pomiary powtarzane
5.2. Studia przypadków: analiza przebiegu terapii poznawczo-behawioralnej osób z nadwagą i otyłością ze różnicowanymi rozpoznaniami klinicznymi
5.2.1. Przypadek 1.: analiza przypadku pacjentki uczestniczącej w psychoterapii poznawczo-behawioralnej   
5.2.2. Przypadek 2.: analiza przypadku pacjentki uczestniczącej w psychoterapii poznawczo-behawioralnej   
5.2.3. Przypadek 3.: analiza przypadku pacjenta poddanego psychoterapii poznawczo-behawioralnej
5.2.4. Podsumowanie przedstawionych trzech przypadków pacjentek z nadwagą lub otyłością i zaburzeniami współwystępującymi uczestniczących w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
5.3. Badanie: analiza współzależności wskaźnika masy ciała, zachowań związanych z jedzeniem oraz schematów wczesnodziecięcych w grupie kobiet z nadwagą i otyłością – model predykcyjny nadmiernej masy ciała

Rozdział 6. OGÓLNE PODSUMOWANIE PRZEDSTAWIONYCH BADAŃ, ZAKOŃCZENIE

LITERATURA
ZAŁĄCZNIKI

Dr hab. Beata Ziółkowska, prof. nadzw. UKW:

Recenzowana monografia autorstwa Pani dr Małgorzaty Obary-Gołębiowskiej jest wartościową pracą zarówno z uwagi na przedmiot refleksji (zastosowanie interwencji o charakterze poznawczo-behawioralnym w pracy z pacjentami zmagającymi się z otyłością oraz współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, w tym ED i osobowości), jak i multidyscyplinarny charakter tego naukowo-badawczego przedsięwzięcia (prezentacja treści i wyników badań inspirujących zarówno psychologów odżywiania, psychoterapeutów, lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów z zakresu żywienia człowieka, psychodietetyki, jak i nauk o zdrowiu). Wart podkreślenia jest ogrom pracy, jaki Autorka włożyła w zaplanowanie i realizację oryginalnych badań.

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW:

Monografia Nadwaga, otyłość i psychologia. Zastosowanie oddziaływań poznawczo-behawioralnych w pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała i zaburzeniami współistniejącymi jest wartościowym opracowaniem obejmującym zagadnienia związane z uwarunkowaniami oraz leczeniem nadwagi i otyłości, z elementami badania własnego. Na podkreślenie zasługuje zarówno trafność i aktualność tematu recenzowanej książki, jak
również jej znaczenie aplikacyjne.


Dr hab. Michał Tenderenda, prof. nadzw., Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie:

W mojej ocenie monografia autorstwa Pani dr Małgorzaty Obary-Gołębiowskiej umożliwi lepsze zrozumienie psychologicznych, szczególnie poznawczych i behawioralnych mechanizmów nadwagi i otyłości pracownikom służby zdrowia. To z kolei pozytywnie wpłynie na kontakt lekarza z pacjentem, a co za tym idzie na efektywniejsze leczenie. Zaprezentowane treści badań mogą okazać się inspirujące zarówno dla teoretyków – badaczy tematu nadwagi i otyłości, jak i dla specjalistów – praktyków zajmujących się leczeniem osób z nadmierną masą ciała oraz zaburzeniami współwystępującymi.

Małgorzata Obara-Gołębiowska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, adiunkt w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji WNS UWM w Olsztynie. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz European Association for the Study of Obesity. Łączy pracę psychologa praktyka z pracą naukową-dydaktyczną na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim. Zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z psychoterapią oraz psychologią kliniczną człowieka dorosłego.

Książki tego autora

LITERATURA
Aalto, A.M., Heijmans, M., Weinman, J., Aro, A.R. (2005). Illness perceptions in coronary heart disease: Sociodemographic, illness-related, and psychosocial correlates. Journal of Psychosomatic Research, 58(5), 393–402.
Abbate-Daga, G., Gramaglia, C., Marzola, E., Amianto, F., Zuccolin, M., Fassino, S. (2011). Eating Disorders and Major Depression: Role of Anger and Personality. Depression Research and Treatment 194732. doi: 10.1155/2011/194732.
Abraham, S., Rubino, D., Sinaii, N., Ramsey, S., Nieman, L.K. (2013). Cortisol, obesity, and the metabolic syndrome: A cross‐sectional study of obese subjects and review of the literature. Obesity, 21(1), E105-E117. doi: 10.1002/oby.20083
Abramson, L.Y., Seligman, M.E., Teasdale, J.D. (1978). Learned helplessness in humans: critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87(1), 49–74.
Abramson, L.Y., Alloy, L.B., Hankin, B.L., Haeffel, G.J., MacCoon, D.G., Gibb, B.E. (2002). Cognitive vulnerability-stress models of depression in a self-regulatory and psychobiological context. W: I.H. Gotlib, C.L. Hammen (red.), Handbook of depression (s. 268–294). New York: The Guilford Press.
Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., Alloy, L.B. (1989). Hopelessness depression: A theory-based subtype of depression. Psychological Review, 96(2), 358.
Abulnaja, K.O. (2009). Changes in the hormone and lipid profile of obese adolescent Saudi females with acne vulgaris. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 42(6), 501–505.
Active Healthy Kids Global Alliance (2018). Global Matrix 3.0. Pobrane z: http://activehealthykids.pl/ (dostęp: 19.12.2019).
Albuquerque, D., Nóbrega, C., Manco, L., Padez, C. (2017). The contribution of genetics and environment to obesity. British Medical Bulletin, 123(1), 159–173. doi:10.1093/bmb/ldx022.
Al-Assal, K, Martinez, A. C., Torrinhas, S. R., Cardinelli, C, Waitzberg, D. (2018). Gut microbiota and obesity. Clinical Nutrition Experimental, 20, 60-64. doi: 10.1016/j.yclnex.2018.03.001
Alharbi, K.K., Spanakis, E., Tan, K., Smith, M.J., Aldahmesh, M.A., O'Dell, S.D.,… O'Rahilly, S. (2007). Prevalence and functionality of paucimorphic and private MC4R mutations in
a large, unselected European British population, scanned by meltMADGE. Human Muta-tion, 28(3), 294–302.
Alimoradi, M., Abdolahi, M., Aryan, L., Vazirijavid, R., Ajami, M. (2016). Cognitive behavioral therapy for treatment of adult obesity. International Journal of Medical Reviews, 3(1), 371–379.
Allen, M.S., Walter, E.E., McDermott, M.S. (2017). Personality and sedentary behavior: A systematic review and meta-analysis. Health Psychology, 36(3), 255. doi:10.1016/j.jrp.2015.10.005.
Allsopp, J.F. (1986). Personality as a determinant of beer and cider consumption among young men. Personality and Individual Differences, 7(3), 341–347.
Al-Shawaf, L. (2016). The evolutionary psychology of hunger. Appetite, 105, 591–595. doi:10.1016/j.appet.2016.06.021.
Amark, H., Westgren, M., Persson, M. (2018). Prediction of stillbirth in women with over-weight or obesity. A register-based cohort study. PloS one, 13(11), e0206940.
Amin, T., Mercer, J.G. (2016). Hunger and satiety mechanisms and their potential exploitation in the regulation of food intake. Current Obesity Reports, 5(1), 106–112. doi: 10.1007/
s13679-015-0184-5.
Armstrong, J., Reilly, J.J. (2002). Breastfeeding and lowering the risk of childhood obesity. The Lancet, 359(9322), 2003–2004.
Andersen, L.B., Schnohr, P., Schroll, M., Hein, H.O. (2000). All-cause mortality associated with physical activity during leisure time, work, sports, and cycling to work. Archives of Internal Medicine, 160(11), 1621–1628.
Anderson, K., Rieger, E., Caterson, I. (2006). A comparison of maladaptive schemata in treatment-seeking obese adults and normal-weight control subjects. Journal of Psychosomatic Research, 60(3), 245–252.
Aphramor, L. (2008). Weight and health: Changing attitudes and behaviours. Health Psychology Update, 17(1), 42.
Appolinario, J.C., Bacaltchuk, J., Sichieri, R., Claudino, A.M., Godoy-Matos, A., Morgan, C.,… Coutinho, W. (2003). A randomized, double-blind, placebo-controlled study of sibu-tramine in the treatment of binge-eating disorder. Archives of General Psychiatry, 60(11), 1109–1116.
Armitage, C.J., Wright, C.L., Parfitt, G., Pegington, M., Donnelly, L.S., Harvie, M.N. (2014). Self-efficacy for temptations is a better predictor of weight loss than motivation and global self-efficacy: Evidence from two prospective studies among overweight/obese women at high risk of breast cancer. Patient Education and Counseling, 95(2), 254–258.
Armon, G., Melamed, S., Shirom, A., Shapira, I., Berliner, S. (2013). Personality traits and body weight measures: Concurrent and across‐time associations. European Journal of Personality, 27(4), 398–408. doi: 10.1002/per.1902.
Arntz A, van Genderen H. (2009). Schema therapy for borderline personality disorders. 1st ed United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
Arntz, A., van Genderen, H. (2016). Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline. Gdańsk: GWP.
Arntz, A., Jacob, G. (2016). Terapia schematów w praktyce. Praca z trybami schematów. Gdańsk: GWP.
Ash, S., Reeves, M., Bauer, J., Dover, T., Vivanti, A., Leong, C.,... & Capra, S. (2006). A randomised control trial comparing lifestyle groups, individual counselling and written information in the management of weight and health outcomes over 12 months. International Journal of Obesity, 30(10), 1557.
Austin, J., Marks, D. (2009). Hormonal Regulators of Appetite. International Journal of Pediatric Endocrinology, 2009, 1–9. https://doi.org/10.1155/2009/141753.
Bach, B., Lockwood, G., Young, J.E. (2018). A new look at the schema therapy model: organization and role of early maladaptive schemas. Cognitive Behaviour Therapy, 47(4), 328–349.
Baillargeon, J.P., St-Cyr-Tribble, D., Xhignesse, M., Grant, A., Brown, C., Langlois, M.F. (2014). Impact of an integrated obesity management system on patient’s care-research protocol. BMC Obesity, 1(1), 19.
Bamelis, L.L., Evers, S.M., Spinhoven, P., Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 171(3), 305–322.
Bandura, A., Simon, K.M. (1977). The role of proximal intentions in self-regulation of refractory behavior. Cognitive Therapy and Research, 1(3), 177–193.
Bandura, A. (2008). Reconstrual of ‘free will’ from the agentic perspective of social cognitive theory. W: J. Baer, J. C. Kaufman, R. F. Baumeister (red.), Are we free? Psychology and free will (s. 86–127). Oxford: Oxford University Press.
Bandura, A., Walters, R.H. (1977). Social Learning Theory (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall.
Bargh, J.A., Bandollar, K. (1996). Automacity in action: The unconcious as repository of chronic goals and motives. W: M.P. Gollwitzer, J.A. Bargh (red.), The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior (s. 457–481). New York: Guildford Press.
Bargh, J.A., Chartrand, T.L. (1999). The unbearable automaticity of being. American Psychologist, 54(7), 462.
Bargh, J.A., Ferguson, M.J. (2000). Beyond behaviorism: on the automaticity of higher mental processes. Psychological Bulletin, 126(6), 925.
Barker, D.J. (2004). The developmental origins of adults disease. Journal of the American College of Nutrition 23: 588–595.
Barlow, D.H. (2004). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic. Guilford press.
Bartosiewicz, A., Strzelecki, D. (2019). “Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń odżywiania. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 19(2), 204–209 doi: 10.15557/PiPK.2019.0020
Batsis, J.A., Villareal, D.T. (2018). Sarcopenic obesity in older adults: aetiology, epidemiology and treatment strategies. Nature Reviews Endocrinology, 1.
Baum, C.L., Ford, W.F. (2004). The wage effects of obesity: a longitudinal study. Health Economics, 13(9), 885–899.
Baumeister, R.F., Heatherton, T.F., Tice, D.M. (2000). Utrata kontroli: jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Bąk-Sosnowska, M. (2009). Miejsce psychologa w leczeniu otyłości. Forum Medycyny Rodzin-nej 3(4), 297–303.
Bąk-Sosnowska, M. (2011). Psychokorekcja w leczeniu otyłości — wskazówki praktyczne.
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2(2), 95-101.
Bąk-Sosnowska, M. (2017). Kryteria różnicowe zaburzenia z napadami objadania się i uza-leżnienia od pożywienia w kontekście przyczyn otyłości oraz jej leczenia. Psychiatria Pol-ska 51(2): 247–259. doi: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62824
Beck, A.T. (1987). Cognitive models of depression. The Journal of Cognitive Psychoterapy: An International Quarterly 1(1): 5–37.
Beck, A.T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. American Journal of Psychiatry, 165(8), 969–977. doi: 10.1176/appi.ajp.20-
08.08050721.
Beck, J. S. (2009). Dieta dr Beck. Myślenie wyszczuplające. Wydawnictwo W.A.B.
Beck, J.S. (2005). Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Beck, J.S. (2012). Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Beck, J.S., Beck, A.T. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond (No. Sirsi) i9780898628470). New York: Guilford press.
Beck, A.T., Davis, D., Freeman, A. (2016). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Becker, D., Jostmann, N.B., Wiers, R.W., Holland, R. W. (2015). Approach avoidance training in the eating domain: Testing the effectiveness across three single session studies. Appetite, 85, 58–65. doi:10.1016/j.appet.2014.11.017.
Beeken, R.J., Leurent, B., Vickerstaff, V., Wilson, R., Croker, H., Morris, S., Omar RZ, Nazareth
I Wardle, J. (2017). A brief intervention for weight control based on habit-formation theory delivered through primary care: results from a randomised controlled trial. International Journal of Obesity, 41(2), 246. doi: 10.1038/ijo.2016.206.
Benjamin, L., Wulfert, E. (2005). Dispositional correlates of addictive behaviors in college women: Binge eating and heavy drinking. Eating Behaviors, 6(3), 197–209.
Bennett-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackmann, A., Mueller, M., Westbrook, D. (red.) (2004). Oksfordzki podręcznik eksperymentów behawioralnych w terapii poznawczej. Gdynia: Aliance Press.
Bernstein, D.P., Nijman, H.L., Karos, K., Keulen-de Vos, M., de Vogel, V., Lucker, T.P. (2012). Schema therapy for forensic patients with personality disorders: Design and preliminary findings of a multicenter randomized clinical trial in the Netherlands. International Journal of Forensic Mental Health, 11(4), 312–324. doi: 10.1080/14999013.2012.746757.
Białkowska, M., Szostak, W.B. (2010). Żywienie w otyłości. W: M. Grzymisławski, M.I. Gawęcki (red.). Żywienie człowieka zdrowego i chorego (s. 332–345). Warszawa: PWN.
Białkowska, M. (2010). Otyłość. W: M. Jarosz (red.). Praktyczny podręcznik dietetyki (s. 330–336). Warszawa: Prace IZZ.
Biedrzycka, K. (2015). Porównanie zaleceń żywieniowych z popularnymi dietami oraz skutki ich stosowania. W: A. Wolska-Adamczyk (red.). Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej (s. 163–172). Warszawa: WSIiZ.
Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.
Blaine, B.E., Rodman, J., Newman, J.M. (2007). Weight loss treatment and psychological well-being: a review and meta-analysis. Journal of Health Psychology, 12(1), 66–82.
Blanc, A., Szold, A. (2003). The clinical spectrum of band erosion following laparoscopic adjustable silicone gastric banding for morbid obesity. Surgical Endoscopy 17, 861–863.
Blomain, E.S., Dirhan, D.A., Valentino, M.A., Kim, G.W., Waldman, S.A. (2013). Mechanisms of weight regain following weight loss. ISRN Obesity, 2013. doi: 10.1155/2013/210524.
Blume, M., Schmidt, R., Hilbert, A. (2019). Executive Functioning in Obesity, Food Addiction, and Binge-Eating Disorder. Nutrients, 11(1), 54.
Bogdański, P. (2009). Nowoczesna farmakoterapia otyłości – oryginalna wiedza i doświad-czenie kliniczne. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 5(3), 109–112.
Bogus, K., Borowiak, E., Kostka, T. (2008). Otyłość i niska aktywność ruchowa jako ważne czynniki determinujące jakość życia osób starszych. Geriatria, 2, 116–120.
Boniecka, I., Wileńska, H., Jeznach-Steinhagen, A., Czerwonogrodzka-Senczyna, A., Sekuła, M., & Paśnik, K. (2017). Stress as a factor contributing to obesity in patients qualified for bariatric surgery–studies in a selected group of patients (a pilot study). Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 12(1), 60.
Borsoi, L., Ludvik, B., Prager, G., Luger, A.,  Riedl, M. (2014). Cushing’s Syndrome in a Morbidly Obese Patient Undergoing Evaluation before Bariatric Surgery. Obesity Facts 7(3): 191–196. doi: 10.1159/000363260.
Bornstein, S.R., Schuppenies, A., Wong, M.L., Licinio, J. (2006). Approaching the shared biology of obesity and depression: the stress axis as the locus of gene–environment interactions. Molecular Psychiatry, 11(10), 892.
Brandstaetter, V., Lengfelder, A., Gollwitzer, P. (2001). Implementation intentions and efficient action initiation. Journal of Personality and Social Psychology 81, 946-960. doi: 10.1037/
0022-3514.81.5.946.
Brawley, L., Rejeski, W.J., Gaukstern, J.E., Ambrosius, W.T. (2012). Social cognitive changes following weight loss and physical activity interventions in obese, older adults in poor cardiovascular health. Annals of Behavioral Medicine, 44(3), 353–364.
Bray, G.A., Nielsen, S.J., Popkin, B.M. (2004). Consumption of high-fructose corn syrup in beverages may play a role in the epidemic of obesity. The American Journal of Clinical Nutrition, 79(4), 537–543.
Brennan, L., Murphy, K.D., de la Piedad Garcia, X., Ellis, M.E., Metzendorf, M.I., McKenzie, J.E. (2016). Psychological interventions for adults who are overweight or obese. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3). doi: 10.1002/14651858.CD012114.
Brink, P.J., Ferguson, K., Sharma, A. (1999). Childhood memories about food: the Successful Dieters Project. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 12(1), 17–25.
Brødsgaard, A., Wagner, L., Poulsen, I. (2014). Childhood overweight dependence on mother-child relationship. Health Psychology Research, 2(2): 1583. doi: 10.4081/hpr.2014.1583.
Brody, M.L., Masheb, R.M., & Grilo, C.M. (2005). Treatment preferences of patients with binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 37(4), 352–356.
Brończyk-Puzoń, A., Nowak, J., Koszowska, A., Dittfeld, A., Dziąbek, E. (2014). Algorytm leczenia otyłości. Forum Medycyny Rodzinnej 8(5): 211–216.
Brooks, G.A., Butte, N.F., Rand, W.M., Flatt, J.P., Caballero, B. (2004). Chronicle of the Institute of Medicine physical activity recommendation: how a physical activity recommendation came to be among dietary recommendations. The American Journal of Clinical Nutrition, 79(5), 921S–930.
Brown, H.M., Waszczuk, M.A., Zavos, H.M.S., Trzaskowski, M., Gregory, A.M., Eley, T.C. (2014). Cognitive content specificity in anxiety and depressive disorder symptoms: a twin study of cross-sectional associations with anxiety sensitivity dimensions across development. Psychological Medicine, 44(16), 3469–3480. doi: 10.1017/S0033291714000828.
Brylinsky, J.A., Moore, J.C. (1994). The identification of body build stereotypes in young children. Journal of Research in Personality, 28(2), 170–181.
Brzozowski, P. (1997). Skala Dyrektywności Johna J. Raya. Warszawa: PTP.
Buckholdt, K.E., Parra, G.R., Anestis, M.D., Lavender, J.M., Jobe-Shields, L.E., Tull, M.T., Gratz, K.L. (2015). Emotion regulation difficulties and maladaptive behaviors: Examination of deliberate self-harm, disordered eating, and substance misuse in two samples. Cognitive Therapy and Research, 39(2), 140–152.
Bullinger, M., Quitmann, J. (2014). Quality of life as patient-reported outcomes: principles of assessment. Dialogues in Clinical Neuroscience, 16(2), 137.
Burke, L.E., Ewing, L.J., Ye, L., Styn, M., Zheng, Y., Music, E.,... Goode, R. (2015). The SELF trial:
A self‐efficacy‐based behavioral intervention trial for weight loss maintenance. Obesity, 23(11), 2175-2182. doi: 10.1002/oby.21238.
Burnette, J.L., O'Boyle, E., VanEpps, E.M., Pollack, J.M., Finkel, E.J. (2013). Mind-sets matter:
A meta-analytic review of implicit theories and self-regulation. Psychological Bulletin, 139(3), 655–701. doi: 10.1037/a0029531.
Buss, D.M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.
Byrtek-Matera, A., Charzyńska, E. (2009). Cognitive and behavioural determinants of eating disorders in obese women. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 5, 45–50.
Brytek-Matera, A. (2008). Obraz ciała –obraz siebie: wizerunek własnego ciała w ujęciu psy-chospołecznym. Warszawa: Difin.
Brytek-Matera, A. (2010). Obraz własnego ciała u otyłych kobiet: przyczyny i stopień nieza-dowolenia, związek z obniżoną samooceną i strategiami radzenia sobie ze stresem. Psy-chiatria Polska, 44(2), 267–275.
Cacioppo, J.T., Priester, J.R., Berntson, G.G. (1993). Rudimentary determinants of attitudes: II. Arm flexion and extension have differential effects on attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 65(1), 5.
Cámara, M., Calvete, E. (2012). Early maladaptive schemas as moderators of the impact of stressful events on anxiety and depression in university students. Journal of Psycho-pathology and Behavioral Assessment, 34(1), 58–68.
Cani, P.D., Delzenne, N.M. (2011). The gut microbiome as therapeutic target. Pharmacology & Therapeutics, 130(2), 202–212.
Caputo, E.L., Costa, M.Z. (2014). Influence of physical activity on quality of life in postmenopausal women with osteoporosis. Revista Brasileira de Reumatologia (English Edition), 54(6), 467–473.
Carnell, S., Wardle, J. (2007). Associations between multiple measures of parental feeding and children's adiposity in United Kingdom preschoolers. Obesity, 15(1), 137–144.
Carraça, E.V., Silva, M.N., Markland, D., Vieira, P.N., Minderico, C.S., Sardinha, L.B., Teixeira, P.J. (2011). Body image change and improved eating self-regulation in a weight management intervention in women. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 75. doi: https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-75,
Carr, D., Friedman, M.A. (2005). Is obesity stigmatizing? Body weight, perceived discrimination, and psychological well-being in the United States. Journal of Health and Social Behavior, 46(3), 244–259.
Carver, C.S., Scheier, M.F. (2001). On the self-regulation of behavior. Cambridge University Press.
Cash, T.F. (1993). Body-image attitudes among obese enrollees in a commercial weight-loss program. Perceptual and Motor skills, 77(3_suppl), 1099–1103.
Castelnuovo, G., Pietrabissa, G., Manzoni, G.M., Cattivelli, R., Rossi, A., Novelli, M.,... & Molinari, E. (2017). Cognitive behavioral therapy to aid weight loss in obese patients: current perspectives. Psychology Research and Behavior Management, 10, 165-173. doi: http://dx.doi.-
org/10.2147/PRBM.S113278
Cawley, J. (2004). The impact of obesity on wages. Journal of Human Resources, 39(2), 451–474.
Ciborowska, H., Rudnicka, A. (2007). Dieta ubogoenergetyczna. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Warszawa: PZWL.
Ciborowska, H., Rudnicka, A. (2018). Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL: Wydawnictwo Lekarskie.
Grzesiuk, L. (red.). (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. ENETEIA.
Claesson, M., Josefsson, A., Sydsjö, G. (2010). Prevalence of anxiety and depressive symptoms among obese pregnant and postpartum women: an intervention study. BMC Public Health, 10(1), 766.
Clark, D.M. (1986). A cognitive approach to panic. Behaviour Research and Therapy, 24(4), 461–470.
Clark, D.M., Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment, 41(68), 00022-3.Cooper-Kazaz, R. (2012). Treatment of night eating syndrome with topiramate: dawn of a new day. Journal of Clinical Psychopharmacology, 32(1), 143–145.
Cooney, L.G., Milman, L.W., Hantsoo, L., Kornfield, S., Sammel, M.D., Allison, K.C., ...Dokras, A. (2018). Cognitive-behavioral therapy improves weight loss and quality of life in women with polycystic ovary syndrome: A pilot randomized clinical trial. Fertility and Sterility, 110(1), 161–171.
Cooper, M.J., Wells, A., Todd, G. (2004). A cognitive model of bulimia nervosa. British Journal of Clinical Psychology, 43(1), 1–16.
Costa, P.T., McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Crandall, C.S. (1994). Prejudice against fat people: ideology and self-interest. Journal Of Personality and Social Psychology, 66(5), 882.
da Luz, F., Hay, P., Touyz, S., Sainsbury, A. (2018). Obesity with comorbid eating disorders: Associated health risks and treatment approaches. Nutrients, 10(7), 829. doi:10.3390/
nu10070829, 1–9.
Damush, T.M., Stump, T.E., Clark, D. O. (2002). Body-mass index and 4-year change in health-related quality of life. Journal of Aging and Health, 14(2), 195–210.
Danielewicz, A., Przybylowicz, K., Boradyn, K., Obara-Gołębiowska, M., Kuśmierczyk, M., Ciborska, J. (2015). Dietary protein intake and the risk of sarcopenia among perimeno-pausal Polish women: 149/574. Annals of Nutrition and Metabolism, 67.
Danielewicz, A., Morze, J., Obara-Gołębiowska, M., Przybyłowicz, M., Przybyłowicz, K. (2019). Nutrient patterns and the skeletal muscle mass index among Polish women: a cross-sectional study. Scientific Reports, 9, 1–9. doi: 10.1038/s41598-019-55367-5.
Dashti, S.G., Win, A.K., Hardikar, S.S., Glombicki, S.E., Mallenahalli, S., Thirumurthi, S., ...Campbell, P.T. (2018). Physical activity and the risk of colorectal cancer in Lynch syn-drome. International Journal of Cancer, 143(9), 2250–2260.
Davin, S.A.,Taylor, N.M. (2009). Comprehensive review of obesity and psychological consid-erations for treatment. Psychology, Health & Medicine, 14(6), 716–725.
Davis, C., Curtis, C., Levitan, R.D., Carter, J.C., Kaplan, A.S., Kennedy, J. L. (2011). Evidence that ‘food addiction’is a valid phenotype of obesity. Appetite, 57(3), 711–717.
DeBoer, M.D. (2019). Assessing and Managing the Metabolic Syndrome in Children and Adolescents. Nutrients, 11(8), 1788. doi: 10.3390/nu11081788.
Değirmenci, T., Kalkan-Oğuzhanoğlu, N., Sözeri-Varma, G., Özdel, O., Fenkci, S. (2015). Psychological symptoms in obesity and related factors. Nöro Psikiyatri Arşivi, 52(1), 42–46. doi: 10.5152/npa.2015.6904.
DSM V. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (2013). Fifth Edition (DSM-5). Washington: American Psychiatric Association.
Dickerson, S.S., Gruenewald, T.L., Kemeny, M.E. (2004). When the social self is threatened: Shame, physiology, and health. Journal of Personality, 72(6), 1191–1216.
Dingemans, A., Danner, U., Parks, M. (2017). Emotion regulation in binge eating disorder:
A review. Nutrients, 9(11), 1274.
Ditschuneit, H.H., Flechtner‐Mors, M. (2001). Value of structured meals for weight manage-ment: risk factors and long‐term weight maintenance. Obesity Research, 9(S11), 284S–289.
Djalalinia, S., Qorbani, M., Peykari, N., Kelishadi, R. (2015). Health impacts of obesity. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(1), 239-242. doi: 10.12669/pjms.311.7033.
Dobbs, R., Sawers, C., Thompson, F., Manyika, J., Woetzel, J., Child, P., McKenna, S., Spatharou, A. (2014). Overcoming obesity: An initial economic analysis. McKinsey Global Institute.
Dobrowiecki, S. (2009). Zasady kwalifikacji chorych otyłych z otyłością olbrzymią do lecze-nia operacyjnego. Postępy Nauk Medycznych 7, 502–505.
Dohle, S., Diel, K., Hofmann, W. (2018). Executive functions and the self-regulation of eating behavior: a review. Appetite, 124, 4–9. doi: 10.1016/j.appet.2017.05.041.
Dolan, K., Fielding, G. (2004). Bilio pancreatic diversion following failure of laparoscopic adjustable gastric banding. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques, 18(1), 60–63.
Doo, M., Kim, Y. (2015). Obesity: interactions of genome and nutrients intake. Preventive Nutrition and Food Science, 20(1), 1–7.
Druce, M., Bloom, S. R. (2006). The regulation of appetite. Archives of Disease in Childhood, 91(2), 183–187.
Dubern, B., Bisbis, S., Talbaoui, H., Le Beyec, J., Tounian, P., Lacorte, J.M., Clément, K. (2007). Homozygous null mutation of the melanocortin-4 receptor and severe early-onset obesity. The Journal of Pediatrics, 150(6), 613–617.
Dudek, J., Ostaszewski, P., Malicki, S. (2014). Transdiagnostic models of eating disorders and therapeutic methods: The example of Fairburn’s cognitive behavior therapy and ac-ceptance and commitment therapy. Roczniki Psychologiczne, 17(1), 25-39.
Dutkowska, A., Rachoń, D. (2015). Rola kwasów tłuszczowych n-3 oraz n-6 w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Choroby Serca i Naczyń, 12(3), 154–159.
Dymek-Skoczyńska, A., Drozd, E., Talarska, D. (2009). Profilaktyka cukrzycy typu 2 – rola
i udział pielęgniarki. Pielęgniarstwo Polskie 3(33): 201–205.
Edmunds, L.D. (2005). Parents' perceptions of health professionals’ responses when seeking help for their overweight children. Family Practice, 22(3), 287–292.
Eisenberg, M.E., Neumark-Sztainer, D., Haines, J., Wall, M. (2006). Weight-teasing and emotional well-being in adolescents: Longitudinal findings from Project EAT. Journal of Adolescent Health, 38(6), 675–683.
Eisenberg, M.E., Neumark-Sztainer, D., Story, M. (2003). Associations of weight-based teasing and emotional well-being among adolescents. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 157(8), 733–738.
Elmquist, J., Shorey, R.C., Anderson, S.E., Stuart, G.L. (2015). The relationship between early maladaptive schemas and eating-disorder symptomatology among individuals seeking treatment for substance dependence. Addiction Research & Theory, 23(5), 429–436.
EUFIC Europejska Rada Informacji o Żywności. 2019. Healthy Eating. Pobrane z: https://
www.eufic.org/en/healthy-living/category/diet/ (dostęp: 20.12.2019).
European Commission's Joint Research Centre, (2018). Pobrano z: https://publications.-
jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112190/2018-06-29_childhood-obesity_on-
line.pdf (dostęp: 21.9.2018).
EUROSTAT Europejski Urząd Statystyczny, (2016). European Health Interview Survey. Po-brano z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7700898/3-20102016-BP-N.pdf/c26b037b-d5f3-4c05-89c1-00bf0b98d646 (dostęp: 13.12.2019).
Evans, A., Seth, J.G., Smith, S., Harris, K.K., Loyo, J., Spaulding, C., ... Gottlieb, N. (2011). Parental feeding practices and concerns related to child underweight, picky eating, and using food to calm differ according to ethnicity/race, acculturation, and income. Maternal and Child Health Journal, 15(7), 899–909.
Eysenck, M.W., Derakshan, N., Santos, R., Calvo, M.G. (2007). Anxiety and cognitive perfor-mance: attentional control theory. Emotion, 7(2), 336.
Fabricatore, A.N., Wadden, T.A., Womble, L.G., Sarwer, D.B., Berkowitz, R.I., Foster, G.D., Brock, J.R. (2007). The role of patients’ expectations and goals in the behavioral and pharmacological treatment of obesity. International Journal of Obesity, 31(11), 1739.
Fairburn, C.G., Leahy, R.L. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fairburn, C.G., Cooper D Phil, Dip Psych, Z., Doll D Phil, H.A., O’Connor, M.E., Bohn D Phil, Dip Psych, K., Hawker, D.M., ... Palmer, R. L. (2009). Transdiagnostic cognitive-behavioral therapy for patients with eating disorders: a two-site trial with 60-week follow-up. American Journal of Psychiatry, 166(3), 311–319.
Fairburn, C. (2014). Jak pokonać objadanie się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Farooqi, I.S., Wangensteen, T., Collins, S., Kimber, W., Matarese, G., Keogh, J.M., ... Dattani, M.T. (2007). Clinical and molecular genetic spectrum of congenital deficiency of the leptin receptor. New England Journal of Medicine, 356(3), 237–247.
Farrell, J.M., Shaw, I.A., Webber, M.A. (2009). A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: a randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40(2), 317-328. doi:10.1016/
j.jbtep.2009.01.002.
Faucher, P., Aron-Wisnewsky, J., Ciangura, C., Genser, L., Torcivia, A., Bouillot, J.L., ... Oppert, J. M. (2019). Changes in Body Composition, Comorbidities, and Nutritional Status Associated with Lower Weight Loss After Bariatric Surgery in Older Subjects. Obesity Surgery, 1–7. doi: 10.1007/s11695-019-04037-6.
Federici, A., Wisniewski, L., Ben‐Porath, D. (2012). Description of an intensive dialectical behavior therapy program for multidiagnostic clients with eating disorders. Journal of Counseling & Development, 90(3), 330–338.
Fenn, K., Byrne, M. (2013). The key principles of cognitive behavioural therapy. InnovAiT, 6(9), 579–585.
Fikkan, J.L., Rothblum, E.D. (2012). Is fat a feminist issue? Exploring the gendered nature of weight bias. Sex Roles, 66(9-10), 575–592. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11199-011-0022-5
Fishbach, A., Friedman, R.S., Kruglanski, A.W. (2003). Leading us not into temptation: Momentary allurements elicit overriding goal activation. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 296.
Fishbach, A., Shah, J.Y. (2006). Self-control in action: implicit dispositions toward goals and away from temptations. Journal of Personality and Social Psychology, 90(5), 820. doi: 10.1037/0022-3514.90.5.820.
Fonda, S.J., Fultz, N.H., Jenkins, K.R., Wheeler, L.M., Wray, L.A. (2004). Relationship of body mass and net worth for retirement-aged men and women. Research on Aging, 26(1), 153–176.
Forgione, N., Deed, G., Kilov, G., Rigas, G. (2018). Managing obesity in primary care: breaking down the barriers. Advances in Therapy, 35(2), 191–198.
Forouzanfar, M.H., Alexander, L., Anderson, H.R., Bachman, V.F., Biryukov, S., Brauer, M.,… Murray C.M. (2015). Global, regional, and national comparative risk assessment of 79
behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 386(10010): 2287–2323.
Foster, G.D. (2002). Goals and strategies to improve behavior-change effectiveness. W: Bess-
esen, D.H., Kushner, R.F. (red.). Evaluation and Management of Obesity (s. 29–32). Philadelphia: Hanley and Belfus.
Foster, G.D., Makris, A. (2004). Behavioral treatment, Part B, Practical applications. W: Foster, G. D., Nonas, C. A. (red.). Managing obesity: A clinical guide. (s. 76–90). Chicago: American Dietetic Association.
Frayling, T.M., Timpson, N.J., Weedon, M.N., Zeggini, E., Freathy, R.M., Lindgren, C.M., ... Shields, B. (2007). A common variant in the FTO gene is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity. Science, 316(5826), 889-894. doi: 10.1186/s4-
0337-018-0210-6.
Frayn, M., Livshits, S., Knäuper, B. (2018). Emotional eating and weight regulation: a qualitative study of compensatory behaviors and concerns. Journal of Eating Disorders, 6(1), 23. doi: 10.1186/s40337-018-0210-6.
Fried, M., Hainer, V., Basdevant, A., Buchwald, H., Deitel, M., Finer, N., ... Steffen, R. (2008). Interdisciplinary European guidelines on surgery of severe obesity. Obesity Facts, 1(1), 52–59.
Fung, T.T., van Dam, R.M., Hankinson, S.E., Stampfer, M., Willett, W.C., Hu, F.B. (2010). Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: two cohort studies. Annals of Internal Medicine, 153(5), 289–298.
Gade, H., Hjelmesæth, J., Rosenvinge, J.H., Friborg, O. (2014). Effectiveness of a cognitive behavioral therapy for dysfunctional eating among patients admitted for bariatric sur-gery:
a randomized controlled trial. Journal of Obesity, 2014. doi: 10.1155/2014/127936.
Gałecki, P., Pilecki, M., Rymaszewska, J., Szulc, A., Sidorowicz, S., Wciórka, J. (2018). Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5.
Gangwisch, J.E., Malaspina, D., Boden-Albala, B., Heymsfield, S.B. (2005). Inadequate sleep as
a risk factor for obesity: analyses of the NHANES I. Sleep, 28(10), 1289–1296.
Gapinski, K.D., Schwartz, M.B., Brownell, K.D. (2006). Can Television Change Anti‐Fat Atti-tudes and Behavior? Journal of Applied Biobehavioral Research, 11(1), 1–28.
Garner, D.M. (1991). Eating disorder inventory-2. Odessa, FL: psychological assessment resources.
Garner, D.M. (1997). The body image survey resultes. Psychology today 30, 30–47.
Gauntlett-Gilbert, J., Grace, C. (2007). Przezwyciężanie problemów z wagą. Gdynia: Alliance Press.
Garvey, W.T., Mechanick, J.I., Brett, E.M., Garber, A.J., Hurley, D.L., Jastreboff, A.M., ... Reviewers of the AACE/ACE Obesity Clinical Practice Guidelines. (2016). American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity. Endocrine Practice, 22(s3), 1–203.
Gearhardt, A.N., Corbin, W.R., Brownell, K.D. (2009). Preliminary validation of the Yale food addiction scale. Appetite, 52(2), 430–436.
Gearhardt, A.N., White, M.A., Potenza, M.N. (2011). Binge eating disorder and food addiction. Current Drug Abuse Reviews, 4(3), 201–207.
George, D., Mallery, P. (2016). IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and reference. Routledge.
Gerlach, G., Herpertz, S., Loeber, S. (2015). Personality traits and obesity: a systematic review. Obesity Reviews, 16(1), 32-63.
Gerlach, G., Loeber, S., Herpertz, S. (2016). Personality disorders and obesity: a systematic review. Obesity Reviews, 17(8), 691-723.
Ghadimi, A., Karami, J., Yazdanbakhsh, K. (2015). The relationship between primary mala-daptive schemas and meta-cognitive beliefs with addiction potential. Journal of Funda-mentals of Mental Health, 17(2), 67-73.
Gieroba, B. (2019). Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 25(3), 153–161.
Glesen-Bloo, J., Van Dyck, R., Spinhoven, P., Van Tilburg, W., Dirksen, C., Van Asselt, T. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder. Archives of General Psychiatry, 63, 649-658. doi: 10.1001/archpsyc.63.6.649
Glibowski, P., Misztal, A. (2016). Wpływ diety na samopoczucie psychiczne. Bromatologia
i Chemia Toksykologiczna 49(1), 1- 9.
Głębocka, A., Wiśniewska, A. (2005). Psychologiczny portret kobiet otyłych. W: A. Głębocka,
J. Kulbat (red.), Wizerunek ciała Portret Polek (s. 63–78). Wydawnictwo Naukowe Uni-wersytetu Opolskiego.
Głębocka, A. (2009). Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi. Oficyna Wy-dawnicza Impuls.
Gnacińska-Szymańska, M., Dardzińska, J. A., Majkowicz, M., Małgorzewicz, S. (2012). The assessment of quality of life in patients with excessive body mass using WHOQOL-BREF form. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 8(4), 136-142.
Goldberg, L. R., Strycker, L. A. (2002). Personality traits and eating habits: The assessment of food preferences in a large community sample. Personality and Individual Differences, 32(1), 49-65. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00005-8
Gollwitzer, P. (1999). Implementation Intentions. American Psychologist, 54, 493-503. doi: 10.1037/0003-066X.54.7.493
Griffin, A. W. (2006). Women and weight-based employment discrimination. Cardozo JL & Gender, 13, 631-656.
Godsey, J. (2013). The role of mindfulness based interventions in the treatment of obesity and eating disorders: an integrative review. Complementary therapies in medicine, 21(4), 430-439.
Gollwitzer, P.M., Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement:
A meta‐analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69-119. doi: 10.1016/S0065-2601(06)38002-1
Golubic, R., Laur, C., Kelsey, M., Livesy, A., Hoensch, J., Park, A., Ray, S. (2018). The Cambridge Intensive Weight Management Programme appears to promote weight loss and reduce the need for bariatric surgery in obese adults. Frontiers in Nutrition, 5, 54. doi: 10.3389/
fnut.2018.00054
Griffiths, L.J., Wolke, D., Page, A.S., Horwood, J.P. (2006). Obesity and bullying: different effects for boys and girls. Archives of Disease in Childhood, 91(2), 121–125.
Grilo, C.M., Masheb, R.M., Wilson, G.T., Gueorguieva, R., White, M.A. (2011). Cognitive – behavioral therapy, behavioral weight loss, and sequential treatment for obese patients with binge-eating disorder: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(5), 675–685.
Groessl, E.J., Kaplan, R.M., Barrett-Connor, E., Ganiats, T.G. (2004). Body mass index and quality of well-being in a community of older adults. American Journal of Preventive Medicine, 26(2), 126–129.
Grzybek, A., Klosiewicz-Latoszek, L., Targosz, U. (2002). Changes in the intake of vitamins and minerals by men and women with hyperlipidemia and overweight during dietetic treatment. European Journal of Clinical Nutrition, 56(12), 1162–1168.
Guare, J.C., Wing, R.R., Marcus, M.D., Epstein, L.H., Burton, L.R., Gooding, W.E. (1989). Analysis of changes in eating behavior and weight loss in type II diabetic patients: which behaviors to change. Diabetes Care, 12(7), 500–503.
Guewo-Fokeng, M., Sobngwi, E., Atogho-Tiedeu, B., Donfack, O.S., Noubiap, J.J. N., Ngwa, E.N., ... Evehe, M.S. (2015). Contribution of the TCF7L2 rs7903146 (C/T) gene polymorphism to the susceptibility to type 2 diabetes mellitus in Cameroon. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 14(1), 26.
Gunatilake, R.P., Perlow, J.H. (2011). Obesity and pregnancy: clinical management of the obese gravida. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 204(2), 106–119. doi: 10.1016/
j.ajog.2010.10.002.
GUS Główny Urząd Statystyczny, (2016). Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html (dostęp: 13.12.2019).
Habib, H., Abd Alazeem, S., Abd Alazeem, N. (2018). Fasting Insulin Level Changes after Large Volume Liposuction. The Egyptian Journal of Hospital Medicine, 73(3), 6243–6251.
Hafner, R.J., Watts, J.M., Rogers, J. (1987). Psychological status of morbidly obese women before gastric restriction surgery. Journal of Psychosomatic Research, 31(5), 607–612.
Hagger, M.S., Orbell, S. (2003). A meta-analytic review of the common-sense model of illness representations. Psychology and Health, 18(2), 141–184.
Hales, C.N., Barker, D.J. (2001). The thrifty phenotype hypothesis. British Medical Bulletin 60, 5–20.
Hamilton, M. (2002). Strategies for the management of patients with obesity. Treatments in Endocrinology, 1(1), 21–36.
Hanć, T. (2018). ADHD jako czynnik ryzyka otyłości. Aktualny stan badań. Psychiatria Polska, 52(2), 309-322. doi: https://doi.org/10.12740/PP/70388ADHD
Hannum, S.M., Carson, L., Evans, E.M., Canene, K.A., Petr, E.L., Bui, L., Erdman Jr, J.W. (2004). Use of portion‐controlled entrees enhances weight loss in women. Obesity Research, 12(3), 538–546.
Harper, C.R., Jacobson, T.A. (2001). The fats of life: the role of omega-3 fatty acids in the prevention of coronary heart disease. Archives of internal Medicine, 161(18), 2185–2192.
Harriger, J.A., Thompson, J.K. (2012). Psychological consequences of obesity: weight bias and body image in overweight and obese youth. International Review of Psychiatry 24(3), 247–253. doi: 10.3109/09540261.2012.678817.
Hayaki, J., Brownell, K.D. (1996). Behaviour change in practice: group approaches. Interna-tional journal of obesity and related metabolic disorders: journal of the International Asso-ciation for the Study of Obesity, 20, S27–30.
Hayes, S.C., Hofmann, S.G. (2017). The third wave of cognitive behavioral therapy and the rise of process‐based care. World Psychiatry 16(3): 245–246. doi: 10.1002/wps.20442.
Hazarika, N., Archana, M. (2016). The psychosocial impact of acne vulgaris. Indian Journal of Dermatology, 61(5), 515–520. doi: 10.4103/0019-5154.190102.
Heimberg, R.G., Holt, C.S., Schneier, F.R., Spitzer, R.L., Liebowitz, M.R. (1993). The issue of subtypes in the diagnosis of social phobia. Journal of Anxiety Disorders, 7(3), 249–269.
Heo, M., Pietrobelli, A., Fontaine, K.R., Sirey, J.A., Faith, M.S. (2006). Depressive mood and obesity in US adults: comparison and moderation by sex, age, and race. International Jo-urnal of Obesity, 30(3), 513–519.
Herman, A. (2019). Zastosowanie suplementacji probiotykami w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych–przegląd dotychczasowych badań. Psychiatria Polska, 53(2), 459-473.
Herman, C.P., Polivy, J., Klajner, F., Esses, V. M. (1981). Salivation in dieters and non-dieters. Appetite 2(4), 356-361 doi: 10.1016/S0195-6663(81)80021-9.
Herpetz, S., Burgmer, R., Stang, A., de Zwaan, M., Wolf, A.M., Chen-Stute, A., …Senf, W. (2006). Prevalence of mental disorders in normal-weight and obese individuals with and without weight loss treatment in a German urban population. Journal of Psychosomatic Research 61(1), 95–103.
Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa : PWN.
Hilpert, M., Brockmeier, K., Dordel, S., Koch, B., Weiß, V., Ferrari, N., ... Graf, C. (2017). Sociocultural influence on obesity and lifestyle in children: A study of daily activities, leisure time behavior, motor skills, and weight status. Obesity Facts, 10(3), 168-178. doi: 10.1159/
000464105.
Himburg, A., Przybyłowicz, K., Kuśmierczyk, M., Ciborska, J., Obara-Gołębiowska, M. (2014). Ocena efektów edukacji żywieniowej w grupie populacji kobiet z nadmierną masa ciała w odniesieniu do wybranych parametrów antropometrycznych i biochemicznych. Szkice Humanistyczne 14(4): 385–403.
Hirsch, C.R., Beale, S., Grey, N., Liness, S. (2019). Approaching Cognitive Behavior Therapy For Generalized Anxiety Disorder From A Cognitive Process Perspective. Frontiers in Psychiatry, 10, 796.
Hofmann, S.G., Asnaani, A., Vonk, I.J., Sawyer, A.T., Fang, A. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive therapy and research, 36(5), 427–440.
Holst, B., Schwartz, T.W. (2004). Constitutive ghrelin receptor activity as a signaling set-point in appetite regulation. Trends in Pharmacological Sciences, 25(3), 113–117.
Hope, D.A., Heimberg, R.G., Turk, C.L. (2007). Terapia lęku społecznego: podejście poznawczo-behawioralne: przewodnik terapeuty. Alliance Press.
Hudson, J.I., Hiripi, E., Pope Jr, H.G., Kessler, R.C. (2007). The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biological Psychiatry, 61(3), 348–358.
Hughes, M.L., Hamill, M., van Gerko, K., Lockwood, R., Waller, G. (2006). The relationship between different levels of cognition and behavioural symptoms in the eating disorders. Eating Behaviors, 7(2), 125–133.
Hung-Yen, L., Chih-Kun, H., Chi-Ming, T., Hung-Yu, L., Yu-His, K., Ching-Chung,… Yung-Chieh Y. (2013). Psychiatric disorders of patients seeking obesity treatment. BMC Psychiatry 13(1): 1–8.
Hussin, M., Frazier, S., Thompson, J.K. (2011). Fat stigmatization on YouTube: A content analysis. Body Image, 8(1), 90–92.
ICD-10. (2009). Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10. WHO.
Imperatori, C., Innamorati, M., Lester, D., Continisio, M., Balsamo, M., Saggino, A., Fabbrica-tore, M. (2017). The association between food addiction and early maladaptive schemas in overweight and obese women: A preliminary investigation. Nutrients, 9(11), 1259. doi:10.-
3390/nu9111259.
Instytut Matki i Dziecka (2018). Europejski Projekt Monitorowania Otyłości Dzieci. Pobrane z: http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/europejski-projekt-monitorowania-otylosci-dzieci (dostęp: 19.12.2019).
Instytut PWN (2017). Epidemia otyłości – Polska na szóstym miejscu w Europie. Pobrano z:
 http://www.instytutpwn.pl/epidemia-otylosci-polska-na-szostym-miejscu-w-europie/ (dostęp: 13.12.2019).
Izydorczyk, B. (2011). Zastosowanie psychodramy w psychoterapii pacjentów chorujących na anoreksję i bulimię psychiczną. Psychiatria Polska, 45, 261–275.
IZZ. Instytut Żywności i Żywienia 2013. Żywienie a choroba nowotworowa. Pobrane z: https:/-
/www.wco.pl/wp-content/uploads/2016/08/7-dieta-poradnik-fundacja-tam-i-z-powrotem.pdf. (dostęp: 20.12.2019).
Jacob, J.J., Isaac, R. (2012). Behavioral therapy for management of obesity. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 16(1), 28–32. doi: 10.4103/2230-8210.91180.
Jagannadham, J., Jaiswal, H.K., Agrawal, S., Rawal, K. (2016). Comprehensive map of mole-cules implicated in obesity. PLoS One, 11(2), e0146759. doi: 10.1371/journal.pone.0146759.
Jarosz, M. (red.). (2017). Normy żywienia dla populacji polskiej. Instytut Żywności i Żywienia. IZZ. Pobrane z: https://ncez.pl/upload/normy-net-3393.pdf (dostęp: 20.12.2019).
Jennings, A., Hughes, C.A., Kumaravel, B., Bachmann, M.O., Steel, N., Capehorn, M., Cheema, K. (2014). Evaluation of a multidisciplinary Tier 3 weight management service for adults with morbid obesity, or obesity and comorbidities, based in primary care. Clinical Obesity, 4(5), 254–266.
Jones‐Caballero, M., Chren, M.M., Soler, B., Pedrosa, E., Penas, P.F. (2007). Quality of life in mild to moderate acne: relationship to clinical severity and factors influencing change with treatment. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21(2), 219–226.
Jones, C., Harris, G., Leung, N. (2005). Core beliefs and eating disorder recovery. European Eating Disorders Review: The Professional Journal of the Eating Disorders Association, 13(4), 237–244.
Juczynski, Z. (2009). NPPPZ – Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warsza-wa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Judge, T.A., Cable, D.M. (2011). When it comes to pay, do the thin win? The effect of weight on pay for men and women. Journal of Applied Psychology, 96(1), 95112.
Jung, A. (2014). Otyłość – choroba cywilizacyjna. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 10(3), 226–232.doi: 10.15557/PiMR.2014.0025.
Jussim, L., Palumbo, P., Chatman, C., Madon, S., Smitch, A. (2008). Piętno a samospełniające się proroctwa. W: T.F. Heatherton, R.E. Kleck,, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna (s. 342–383). Warszawa: PWN.
Karakuła-Juchnowicz, H., Dzikowski, M., Pelczarska, A., Dzikowska, I., Juchnowicz, D. (2016). Znaczenie zaburzenia osi jelitowo-mózgowej i nadwrażliwości na antygeny pokarmowe
w etiopatogenezie schizofrenii. Psychiatria Polska, 50(4), 747-760.
Karolczak, A., Kulbat, J., Głębocka, A. (2002). Zadowolenie z własnego ciała a treść przekonań o sobie. Analiza współzależności. Psychologia Jakości Życia, 1(2), 59–76.
Kaschak, E. (2001). Nowa psychologia kobiety: podejście feministyczne. Gdańsk: GWP.
Kaźmierczak, M., Plopa, M., Retowski, S. (2007). Empathic sensitiveness scale. Przegląd Psychologiczny, 50(1), 9–24.
Keller, J.S. (2000). Podstawy fizjologii żywienia człowieka. Warszawa: SGGW.
Kendler, K.S., Eaves, L.J., Walters, E.E., Neale, M.C., Heath, A.C., Kessler, R.C. (1996). The identification and validation of distinct depressive syndromes in a population-based sample of female twins. Archives of General Psychiatry, 53(5), 391–399.
Kim, K.Z., Shin, A., Lee, J., Myung, S.K., Kim, J. (2012). The beneficial effect of leisure-time physical activity on bone mineral density in pre-and postmenopausal women. Calcified Tissue International, 91(3), 178–185.
Kleinrok, A., Głowa, B. (2015). Otyłość i jej znaczenie w chorobach układu krążenia, cz. 2. Paradoks otyłości. Medical Review, (2), 173–179.
Kłosiewicz-Latoszek, L., Szostak, W.B. (2011). Kontrowersje wokół diet odchudzających. Postępy Nauk Medycznych, 9, 790–794.
Kłosiewicz-Latoszek, L. (2010). Charakterystyka i efektywność diet odchudzających. Żywie-nie Człowieka i Metabolizm, 37(3) 188-194.
Kłosiewicz-Latoszek, L., Jarosz, M., (2019). Otyłość, zapobieganie i leczenie. PZWL
Knäuper, B., Rabiau, M., Cohen, O., Patriciu, N. (2004). Compensatory health beliefs: scale development and psychometric properties. Psychology & Health, 19(5), 607–624.
Knowler, W.C., Barrett-Connor, E., Fowler, S.E., Hamman, R.F., Lachin, J.M., Walker, E.A., Nathan, D.M. (2002). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. The New England Journal of Medicine, 346(6), 393–403.
Kokoszka, A., Jastrzębski, A., Obrębski, M. (2016). Ocena psychometrycznych właściwości polskiej wersji Kwestionariusza zdrowia pacjenta-9 dla osób dorosłych. Psychiatria. Po-brano ze strony: https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/49966/38212 (dostęp: 03.01.2020).
Korek, E., Krauss, H. (2015). Nowe adipokiny o potencjalnym znaczeniu w patogenezie otyłości
i zaburzeń metabolicznych. Advances in Hygiene & Experimental Medicine/Postepy Hi-gieny i Medycyny Doświadczalnej, 69, 799–810.
Körük, S., Özabacı, N. (2018). Effectiveness of Schema Therapy on the Treatment of Depressive Disorders: A Meta-Analysis. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 10(4), 460–470.
Kosatka, D., Sobów, T., Strzelczyk, J. (2006). Częstość i nasilenie depresji u osób otyłych po chirurgicznym leczeniu otyłości metodą RYGB. Wiadomości Lekarskie, 59(7–8), 330–333.
Kröller, K., Warschburger, P. (2008). Associations between maternal feeding style and food intake of children with a higher risk for overweight. Appetite, 51(1), 166–172.
Kruglanski, A.W., Shah, J.Y., Fishbach, A., Friedman, R., Chun, W.Y., Sleeth-Keppler, D.A. (2002). Theory of Goal Systems. W: M. P. Zanna (red.) Advances in Experimental Social Psychology 34 (s. 331–378). Academic Press: San Diego, CA, USA.
Kucharska, E. (2017). Poprawa zdrowia poprzez prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną. W: M. Podgórska (red.) Choroby XXI wieku – wyzwania pracy fizjoterapeuty (s. 258–272). Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania.
Kucukgoncu, S., Midura, M., Tek, C. (2015). Optimal management of night eating syndrome: challenges and solutions. Neuropsychiatric disease and treatment, 11, 751-760. doi: http:/
/dx.doi.org/10.2147/NDT.S70312
Kusz-Rynkun, A., Walicka, M., Marcinowska-Suchowierska, E. (2013). Farmakologiczne leczenie otyłości. Postępy Nauk Medycznych, 5, 44-48.
Lasikiewicz, N., Myrissa, K., Hoyland, A., Lawton, C.L. (2014). Psychological benefits of weight loss following behavioural and/or dietary weight loss interventions. A systematic research review. Appetite, 72, 123–137. doi: 10.1016/j.appet.2013.09.017.
Latner, J.D., McLeod, G., O’Brien, K.S., Johnston, L. (2013). The role of self-efficacy, coping, and lapses in weight maintenance. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 18(4), 359–366.
Lattimore, P., Walton, J., Bartlett, S., Hackett, A., Stevenson, L. (2010). Regular consumption of a cereal breakfast. Effects on mood and body image satisfaction in adult non-obese women. Appetite, 55(3), 512–521. doi: 10.1016/j.appet.2010.08.019.
Leahy, R.L., Holland, S.J. (2000). Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. Guilford Press.
Leachy, R. (2018). Techniki terapii poznawczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
LeBlanc, E.S., Patnode, C.D., Webber, E.M., Redmond, N., Rushkin, M., O’Connor, E.A. (2018). Behavioral and pharmacotherapy weight loss interventions to prevent obesity-related morbidity and mortality in adults: updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. JAMA, 320(11), 1172–1191. doi: 10.1001/jama.-
2018.7777.
Lee-Winn, A.E., Townsend, L., Reinblatt, S.P., Mendelson, T. (2016). Associations of Neuroticism and Impulsivity with Binge Eating in a Nationally Representative Sample of Adolescents in the United States. Personality and Individual Differences 1(90), 66-72. doi: 10.1016/j.paid.2015.10.042.
Leung, N., Waller, G., Thomas, G. (2000). Outcome of group cognitive-behavior therapy for bulimia nervosa: The role of core beliefs. Behaviour Research and Therapy, 38(2), 145–156.
Leung, N., Waller, G., Thomas, G. (1999). Core beliefs in anorexic and bulimic women. The Journal of Nervous and Mental Disease, 187(12), 736–741.
Lewinsohn, P.M., Steinmetz, J.L., Larson, D.W., Franklin, J. (1981). Depression-related cognitions: Antecedent or consequence?. Journal of Abnormal Psychology, 90(3), 213–219.
Lima, A.H.R.D.A., Couto, H.E., Cardoso, G.A., Toscano, L.T., Silva, A.S., Mota, M.P.G. (2012). Aerobic training does not alter blood pressure in menopausal women with metabolic syndrome. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 99(5), 979–987.
Linardon, J., Fairburn, C.G., Fitzsimmons-Craft, E.E., Wilfley, D.E., Brennan, L. (2017). The empirical status of the third-wave behaviour therapies for the treatment of eating disor-ders: A systematic review. Clinical Psychology Review, 58, 125–140.
Linehan, M. (2007). Zaburzenie osobowości z pogranicza: terapia poznawczo-behawioralna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Linehan, M. (2016). Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności. Wy-dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Lizak, D., Budzowski, A., Seń, M., Czarny, W. (2016). Przegląd antropometrycznych mierni-ków otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyłości. Hygeia Public Health 51(2), 124–133.
Lloyd-Richardson, E.E., Lucero, M.L., DiBello, J.R., Jacobson, A.E.,Wing, R.R. (2008). The relationship between alcohol use, eating habits and weight change in college freshmen. Eating Behaviors, 9(4), 504–508. doi: 10.1016/j.eatbeh.2008.06.005.
Lloyd, L.J., Langley-Evans, S.C., McMullen, S. (2012). Childhood obesity and risk of the adult metabolic syndrome: a systematic review. International Journal of Obesity, 36(1), 1.
Locker, D. (2008). Social determinants of health and disease. Sociology as applied to medi-cine. London, England: Saunders/Elsevier.
Loring, B., Robertson, A. (2014). Otyłość i nierówności. Praktyczne aspekty przeciwdziałania nierównościom związanym z nadwagą i otyłością. WHO.
Lundgren, J.D., Rempfer, M.V., Brown, C.E., Goetz, J., Hamera, E. (2010). The prevalence of night eating syndrome and binge eating disorder among overweight and obese individuals with serious mental illness. Psychiatry Research, 175(3), 233–236.
Lunn, T.E., Nowson, C.A., Worsley, A., Torres, S.J. (2014). Does personality affect dietary intake? Nutrition, 30(4), 403–409. doi: 10.1016/j.nut.2013.08.012.
Luppino, F.S., de Wit, L.M., Bouvy, P.F., Stijnen, T., Cuijpers, P., Penninx, B.W., Zitman, F.G. (2010). Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Archives of General Psychiatry, 67(3), 220–229.
Lynn, D.D., Umari, T., Dunnick, C.A., Dellavalle, R.P. (2016). The epidemiology of acne vulgaris in late adolescence. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 7, 13–25.
Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2(02), 164–176.
Łuszczyńska, A., Sobczyk, A., Abraham, C. (2007). Planning to lose weight: randomized controlled trial of an implementation intention prompt to enhance weight reduction among overweight and obese women. Health Psychology 26(4): 507-512. doi: 10.1037/0278-61-
33.26.4.507.
Łuszczyńska, A. (2007). Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Warszawa: PWN.
Łuszczyńska, A., Hagger, M.S., Banik, A., Horodyska, K., Knoll, N., Scholz, U. (2016). Self-efficacy, planning, or a combination of both? A longitudinal experimental study compar-ing effects of three interventions on adolescents’ body fat. PloS one, 11(7) e0159125.
Macfarlane, A., Cleland, V., Crawford, D., Campbell, K., Timperio, A. (2009). Longitudinal examination of the family food environment and weight status among children. Interna-tional Journal of Pediatric Obesity, 4(4), 343–352.
Macht, M., Simons, G. (2011). Emotional eating. W: I. Nyklícek, A. Vingerhoets, M. Zeelenberg (red.), Emotion regulation and well-being (s. 281–295). New York: Springer.
Magee, W.J., Eaton, W.W., Wittchen, H.U., McGonagle, K.A., Kessler, R.C. (1996). Agoraphobia, simple phobia, and social phobia in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 53(2), 159–168.
Magee, C.A., Heaven, P.C. (2011). Big-Five personality factors, obesity and 2-year weight gain in Australian adults. Journal of Research in Personality, 45(3), 332–335. doi: 10.1016/
j.jrp.2011.02.009.
Majkowicz, M. (2000). Praktyczna ocena efektywności opieki paliatywnej – wybrane techniki badawcze. W: K. De Walden-Gałuszko, M. Majkowicz (red.), Ocena jakości opieki paliatywnej w teorii i praktyce (s. 21–42). Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny.
Malik, V.S., Schulze, M.B., Hu, F.B. (2006). Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review–. The American Journal of Clinical Nutrition, 84(2), 274–288.
Mannan, M., Mamun, A., Doi, S., Clavarino, A. (2016). Prospective associations between depression and obesity for adolescent males and females-a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. PloS One, 11(6), e0157240.
Mansfield, T.J., MacDonald Gibson, J. (2015). Health impacts of increased physical activity from changes in transportation infrastructure: quantitative estimates for three communities. BioMed Research International: 812325. doi: 10.1155/2015/812325.
Marchetti, I., Loeys, T., Alloy, L.B., Koster, E.H. (2016). Unveiling the structure of cognitive vulnerability for depression: Specificity and overlap. PloS One, 11(12), e0168612.
Marchi, J., Berg, M., Dencker, A., Olander, E.K., Begley, C. (2015). Risks associated with obesity in pregnancy, for the mother and baby: a systematic review of reviews. Obesity Reviews, 16(8), 621–638.
Marti, T., Foth, D., Weidlinger, S., Stute, V., Stute, P. (2019). Lasting effect of nutritional and exercise interventions on body weight: A comprehensive literature review. Journal of Public Health and Nutrition 2(3), 186–195.
Marshall, J.D., Bronson, R.T., Collin, G.B., Nordstrom, A.D., Maffei, P., Paisey, R.B., ...Davis, J. (2005). New Alström syndrome phenotypes based on the evaluation of 182 cases. Ar-chives of Internal Medicine, 165(6), 675–683.
Martsh, C.T., Miller, W.R. (1997). Extraversion predicts heavy drinking in college students. Personality and Individual Differences, 23(1), 153–155. doi: 10.1016/S0191-8869(97)00015-9.
Masters, R.K., Reither, E.N., Powers, D.A., Yang, Y.C., Burger, A.E., Link, B.G. (2013). The impact of obesity on US mortality levels: the importance of age and cohort factors in population estimates. American Journal of Public Health, 103(10), 1895–1901.
Mazur J. (red.). (2014). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych warunkowań socjodemograficznych, wyniki badania HBSC.
Mącik, D. (2016). Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga i ich związki z rysami zaburzeń osobowości w populacji nieklinicznej – badania wstępne. Psychiatria i Psychoterapia, 12(1), 3–24.
Mącik, D., Shchehelska, K. (2015). Związki wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga
z samopoczuciem i sensem życia w zaburzeniu lękowym i depresyjnym. Postępy Psychi-atrii i Neurologii, 24(4), 208–216.
McCully, K.S. (2001). The significance of wheat in the Dakota territory, human evolution, civilization, and degenerative diseases. Perspectives in Biology and Medicine, 44(1), 52–61.
McElroy, S.L., Kotwal, R., Malhotra, S., Nelson, E.B., Keck Jr, P.E., Nemeroff, C.B. (2004). Are mood disorders and obesity related? A review for the mental health professional. The Journal of Clinical Psychiatry 65: 634–651.
McGowan, B. M. (2016). A practical guide to engaging individuals with obesity. Obesity Facts, 9(3), 182–192.
McGuinness, S., Taylor, J.E. (2016). Understanding Body Image Dissatisfaction and Disor-dered Eating in Midlife Adults. New Zealand Journal of Psychology 45(1): 1–9.
McIntosh, V.V., Jordan, J., Carter, J.D., Frampton, C.M., McKenzie, J.M., Latner, J.D., Joyce, P.R. (2016). Psychotherapy for transdiagnostic binge eating: A randomized controlled trial of cognitive-behavioural therapy, appetite-focused cognitive-behavioural therapy, and schema therapy. Psychiatry Research, 240, 412–420.
Meltzer, L.J., Johnson, C., Crosette, J., Ramos, M., & Mindell, J.A. (2010). Prevalence of diag-nosed sleep disorders in pediatric primary care practices. Pediatrics, 125(6), e1410-e1418. doi: 10.1542/peds.2009-2725.
Menrath, I., Gminder, A., Hiort, O., Thyen, U. (2017). Health Related Quality of Life, Self-Esteem and Health Behaviour on Average 6 Years after an Obesity Outpatient Lifestyle Program. Klinische Padiatrie, 229(4), 216–222.
Metcalfe, J., Mischel, W. (1999). A hot/cool-system analysis of delay of gratification: dynamics of willpower. Psychological Review, 106(1), 319.
Meule, A., Vögele, C. (2013). The psychology of eating. Frontiers in Psychology, 4, 215. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00215.
Minniti, A., Bissoli, L., Di Francesco, V., Fantin, F., Mandragona, R., Olivieri, M., ... Zamboni, M. (2007). Individual versus group therapy for obesity: comparison of dropout rate and treatment outcome. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesi-ty, 12(4), 161–167.
Moffitt, R., Haynes, A., Mohr, P. (2015). Treatment beliefs and preferences for psychological therapies for weight management. Journal of Clinical Psychology, 71(6), 584–596.
Mojs, E., Kubiak, M., Wojciechowska, J. (2008). Regulacyjne właściwości programów prewencji otyłości u dzieci i młodzieży a środowiskowe czynniki ryzyka. Pielęgniarstwo Polskie 4(30): 283–286.
Molinari, E., Baruffi, M., Croci, M., Marchi, S., Petroni, M.L. (2005). Binge eating disorder in obesity: comparison of different therapeutic strategies. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 10(3), 154–161.
Morrison, T.G., O’Connor, W.E. (1999). Psychometric properties of a scale measuring nega-tive attitudes toward overweight individuals. The Journal of Social Psychology, 139(4), 436–445.
Morze, J., Przybylowicz, K.E., Danielewicz, A., Obara-Golebiowska, M. (2017). Diet in Acne Vulgaris: Open or Solved Problem?. Iranian Journal of Public Health, 46(3), 428–430.
Moss-Morris, R., Weinman, J., Petrie, K., Horne, R., Cameron, L., Buick, D. (2002). The revised illness perception questionnaire (IPQ-R). Psychology and Health, 17(1), 1–16.
Mõttus, R., Realo, A., Allik, J., Deary, I.J., Esko, T., Metspalu, A. (2012). Personality traits and eating habits in a large sample of Estonians. Health Psychology, 31(6), 806–814. doi: 10.1037/t08484-000.
Mountford, V., Waller, G., Watson, D., Scragg, P. (2004). An experimental analysis of the role of schema compensation in anorexia nervosa. Eating Behaviors, 5(3), 223–230. doi: 10.1016/
j.eatbeh.2004.01.012.
Muraven, M., Shmueli, D., Burkley, E. (2006). Conserving self-control strength. Journal of Personality and Social Psychology, 91(3), 524–537.
Muraven, M., Tice, D.M., Baumeister, R.F. (1998). Self-control as a limited resource: regulatory depletion patterns. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3), 774–789.
Nadort, M., Arntz, A., Smit, J.H., Giesen-Bloo, J., Eikelenboom, M., Spinhoven, P., ... & van Dyck, R. (2009). Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality disorder with versus without crisis support by the therapist outside office hours: A randomized trial. Behaviour Research and Therapy, 47(11), 961–973. doi:10.1016/j.brat.2009.07.013.
Nagata, J.M., Garber, A.K., Tabler, J., Murray, S.B., Vittinghoff, E., & Bibbins‐Domingo, K. (2018). Disordered eating behaviors and cardiometabolic risk among young adults with overweight or obesity. International Journal of Eating Disorders, 51(8), 931-941. doi: 10.1002/
eat.22927.
Nagy, P., Kovacs, E., Moreno, L.A., Veidebaum, T., Tornaritis, M., Kourides, Y., ... Mårild, S. (2014). Percentile reference values for anthropometric body composition indices in Eu-ropean children from the IDEFICS study. International Journal of Obesity, 38(S2), 15.
Ncube, K.R., Khamker, N., van der Westhuizen, D., Corbett, T. (2017). A descriptive study of biological and psychosocial factors associated with body mass index for age, in adoles-cents attending an outpatient department at Weskoppies Psychiatric Hospital. South African Journal of Psychiatry 23, 973. doi: 10.4102/sajpsychiatry.v23i0.973.
Needleman, L.D. (1999). Cognitive case conceptualization: A guidebook for practitioners. London: Routledge.
Neel, J.V. (1962). Diabetes mellitus: a „thrifty” genotype rendered detrimental by „progress”?. American Journal of Human Genetics, 14(4), 353–362.
Neely, E., Walton, M., Stephens, C. (2014). Young people,s food practices and social relationships. A thematic synthesis. Appetite, 82, 50–60.
Neumark‐Sztainer, D., Falkner, N., Story, M., Perry, C., Hannan, P.J., Mulert, S. (2005). Can we simultaneously work toward the prevention of obesity and eating disorders in children and adolescents?. International Journal of Eating Disorders, 38(3), 220–227.
Neumark-Sztainer, D. (2002). Weight teasing among adolescents. Correlations with weight status and disordered eating behaviors. International Journal of Obesity 26: 123–131.
Newman, J., Taylor, A. (1992). Effect of a means-end contingency on young children’s food preferences. Journal of Experimental Child Psychology, 53(2), 200–216.
Nguyen, S., Choi, H.K., Lustig, R.H., Hsu, C.Y. (2009). Sugar-sweetened beverages, serum uric acid, and blood pressure in adolescents. The Journal of Pediatrics, 154(6), 807–813.
Niehoff, N.M., Nichols, H.B., Zhao, S., White, A.J., Sandler, D.P. (2019). Adult physical activity and breast cancer risk in women with a family history of breast cancer. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers, 28(1), 51–58.
Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109(3), 504–511.
Nordahl, H.M., Nysæter, T.E. (2005). Schema therapy for patients with borderline personality disorder: a single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36(3), 254-264. doi: 10.1016/j.jbtep.2005.05.007.
Nordahl, H.M., Holthe, H., Haugum, J.A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: Does schema modification predict symptomatic relief?. Clinical Psychology & Psychotherapy, 12(2), 142–149.
Nordström, K., Coff, C., Jönsson, H., Nordenfelt, L., Görman, U. (2013). Food and health: individual, cultural, or scientific matters? Genes & Nutrition, 8(4), 357–363. doi: 10.1007/
s12263-013-0336-8.
Nowicka-Sauer, K., Obara-Gołębiowska, M., Pietrzykowska, M., Jarmoszewicz, K., Siebert, J. (2014). Percepcja przyczyn nadwagi wśród pacjentów oddziału leczenia otyłości – raport wstępny. Family Medicine & Primary Care Review, (3), 269–270.
Obara-Gołębiowska, M. (2008). Otyłość jako problem psychospołeczny. Człowiek, Niepełno-sprawność, Społeczeństwo 1(7), 37–52.
Obara-Gołębiowska, M. (2013a). Afirmacja sprawnościowa jako sposób poprawy samooceny osób otyłych. Niepełnosprawność 12, 160–169.
Obara-Gołębiowska, M. (2013b). Otyłość jako choroba cywilizacyjna XXI wieku. Zjawisko stygmatyzacji osób z nadmiarem kilogramów. W: E. Wesołowska (red.), Psychologia na uniwersytecie i w praktyce (s. 93–105).Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
Obara-Gołębiowska, M. (2013c). Implementacja intencji jako skuteczna strategia samoregu-lacyjna umożliwiająca efektywne zarządzanie czasem podczas realizacji zadań. Handel Wewnętrzny 1, 42–50.
Obara-Gołębiowska, M. (2014). Objadanie się jako reakcja na nadmierny stres doświadczany przez kobiety będące ofiarami przemocy domowej. W: E. Gładysz (red.), Młode pokolenie wobec zagrożeń współczesnego świata (s. 261–270). Warszawa.
Obara-Gołębiowska, M. (2015). Wizerunek ciała w otyłości: wpływ oddziaływań interdycy-plinarnych w zakresie zmiany stylu życia na samoocenę atrakcyjności otyłych kobiet. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Niepełnosprawność 15 116–126.
Obara-Gołębiowska, M. (2016a). Karmienie emocjonalne oraz instrumentalne. Rola rodziców w formowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Żywienie Człowieka
i Metabolizm 3(43), 171–178.
Obara-Gołębiowska, M. (2016b). Analiza psychologicznych aspektów samoregulacji odży-wiania się oraz poczucia skuteczności w przestrzeganiu diety w grupie młodych kobiet
w wieku 19–22 lata. Journal of Education Health and Sport 6(12), 543–551.
Obara-Gołębiowska, M. (2016c). Analiza poziomu poczucia skuteczności w redukcji nadwagi
i otyłości oraz natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odży-wiania się i regulacji masy ciała pacjentów oddziału leczenia otyłości. Polski Przegląd Na-uk
o Zdrowiu 3(48), 246–249.
Obara-Gołębiowska, M. (2016d). Peer discrimination of obese children. Research conducted based on a programme for dealing with aggression organized for children attending elementary school. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 2(1), 24–27.
Obara-Gołębiowska, M. (2016e). Employment discrimination against obese women in obesity clinic’s patients perspective. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 67(2), 147–153.
Obara-Gołębiowska, M. (2016f). Attempt to counteract stigmatization of obese persons. Effect of psychoeducation on the level of bias against obese persons. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 2(1), 21–23.
Obara-Gołębiowska, M. (2017a). Co-occurrence of depression, anxiety disorders, and obesity. Comparison of overweight and obese patients with patients with correct body weight in terms of expansion of depression-anxiety symptoms. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 3(1), 18-20. doi: https://doi.org/10.5114/noms.2017.69835
Obara-Gołębiowska, M. (2017b). Application of Cognitive-behavioural Techniques on Changes in the Scope of Dieting Self-efficacy Level among Obese People. Iranian Journal of Public Health 46(1), 141–142.
Obara-Gołębiowska, M. (2018a).Quality of life in obesity at perimenopausal age in obese women and women with proper body mass index. Health Problems of Civilisation 12(3), 151-156. doi: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76515
Obara-Gołębiowska M. (2018b). Ocena wpływu uczestnictwa w interdyscyplinarnym pro-gramie utraty masy ciała na poziom poczucia skuteczności w redukcji nadwagi pacjen-tów
z BMI>= 25. Żywienie Człowieka i Metabolizm 1(45), 853–61.
Obara-Gołębiowska, M., Przybyłowicz, K. (2014a). Cywilizacyjne uwarunkowania otyłości. Porównanie stylu życia osób otyłych i osób z wagą w normie, Niepełnosprawność. Dys-kursy Pedagogiki Specjalnej 15, 187–198.
Obara-Gołębiowska, M., Przybyłowicz, K. (2014b). Employment discrimination against obese women in Poland focus study involving patients of an obesity management clinic. Iranian Journal of Public Health 45(5), 1–2.
Obara-Gołębiowska, M., Przybyłowicz, K. (2015a). Associations between obesity and diet-related compensatory health beliefs. Iranian Journal of Public Health 44(8), 1156-1157.
Obara-Gołębiowska, M., Przybyłowicz, K. (2015b). Charakterystyka psychologicznych aspektów odżywiania się kobiet w wieku prokreacyjnym. Forum Medycyny Rodzinnej 2(9), 106–108.
Obara-Gołębiowska, M., Michałek-Kwiecień, J. Cechy osobowości a zachowania zdrowotne oraz poczucie skuteczności w zakresie przestrzegania diety wśród kobiet w okresie wczesnej dorosłości – czynne wystąpienie na konferencji. Konferencja ogólnopolska: 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk, 21-24.09.2017.
Obara-Gołębiowska, M., Michałek-Kwiecień, J. (2018a). Polish adaptation and validation of the Dieting Self-Efficacy Scale. Health Psychology Report 6(2), 183-191 https://doi.org/10.-
5114/hpr.2018.72044.
Obara-Gołębiowska, M., Michałek-Kwiecień, J. Empatia jako czynnik wpływający na poziom uprzedzeń wobec osób otyłych – czynne wystąpienie na konferencji. Konferencja ogól-nopolska: Psychologia w służbie rodziny. Gdańsk 19–21.05.2018 b.
Obara-Gołębiowska, M., Michałek-Kwiecień, J. (2018c). Polish adaptation and validation of the anti-fat attitudes scale – AFAS. Baltic Journal of Health and Physical Activity 10(2), 121-130. doi: 10.29359/bjhpa.10.2.13.
Obara-Gołębiowska, M., Przybyłowicz, K., Sebastyańska-Targowska, I., Ciborska, J., Kuśmierczyk, M. (2013). Otyłość jako czynnik wpływający na indywidualną ocenę jakości życia człowieka. Szkice Humanistyczne 13, 398–406.
Obara-Gołębiowska, M., Przybyłowicz, K., Kuśmierczyk, M., Himburg, A. (2014). Zaburzenia samoregulacji odżywiania się kobiet otyłych, BMI>30. Szkice Humanistyczne 4(36), 419–425.
Obara-Gołębiowska, M., Sebastyańska-Targowska, I. (2014). Weryfikacja postaw studentów kierunków pedagogicznych wobec otyłych dzieci. W: F. Nowak, M. Rogowska (red.). Pro-mocja zdrowia w środowisku szkolnym (s. 157–166). Racibórz.
Obara-Gołębiowska, M., Brycz, H. (2015). Strategies of return to self-regulation among obese people: Implementation of goal’s intention and motivation to weight reduction. , Baltic Journal of Health and Physical Activity 7(2), 59–65.
Obara-Gołębiowska, M., Brycz, H. (2017). Effect of the depletion of self-control strength on the self-regulation of the nutritional process in obese individuals. Baltic Journal of Health and Physical Activity 9(2), 64–72.
Obara-Gołębiowska, M., Brycz, H., Szczepanik, J. (2017). Determinants of self-regulation in obesity: formation of implicit food preferences Health Psychology Report 5(3), 258-262. doi: https://doi.org/10.5114/hpr.2017.63823.
Obara-Gołębiowska, M., Pietrzykowska, M., Molisz, A., Nowicka-Sauer, K. (2017). Poziom lęku i depresji wśród pacjentów oddziału leczenia otyłości. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2(51):191–195.
Obara-Gołębiowska, M., Salwach-Kuberska, D. (2017). Impact of interdisciplinary interventions on the quality of life of obese people. Journal of Education, Health and Sport 7(6), 173–189.
Obara-Gołebiowska, M., Brycz, H., Lipowska, M., Lipowski, M. (2018). The role of motivation to reduce obesity among elderly people: response to priming temptation in obese individuals. International Journal of Environmental Research and Public Health 15, 244. doi:10.3390/
ijerph15020244.
Obara-Gołębiowska, M., Przybyłowicz, K., Danielewicz, A., Morze J. (2019). Changes in the quality of life and BMI of overweight women after interdisciplinary interventions in weight reduction. Iranian Journal of Public Health 11, 2091–2093.
O’Brien, K.S., Hunter, J.A., Banks, M. (2007). Implicit anti-fat bias in physical educators: physical attributes, ideology and socialization. International Journal of Obesity, 31(2), 308.
O’Brien, K.S., Latner, J.D., Halberstadt, J., Hunter, J.A., Anderson, J., Caputi, P. (2008). Do antifat attitudes predict antifat behaviors? Obesity, 16(S2), 87–92.
Ochsner, S., Scholz, U., Hornung, R. (2013). Testing phase‐specific self‐efficacy beliefs in the context of dietary behaviour change. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 5(1), 99–117.
Ogata, K., Koyama, K.I., Amitani, M., Amitani, H., Asakawa, A., Inui, A. (2018). The effectiveness of cognitive behavioral therapy with mindfulness and an Internet intervention for obesity: A case series. Frontiers in Nutrition, 5(5), 1–5. doi: https://doi.org/10.3389/fnut.2018.00056
Ogińska-Bulik, N. (2004). Psychologia nadmiernego jedzenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Õiglane‐Shlik, E., Talvik, T., Žordania, R., Poder, H., Kahre, T., Raukas, E., ... Ounap, K. (2006). Prevalence of Angelman syndrome and Prader–Willi syndrome in Estonian children: Sister syndromes not equally represented. American Journal of Medical Genetics Part A, 140(18), 1936–1943.
Olshansky, S.J., Passaro, D.J., Hershow, R.C., Layden, J., Carnes, B.A., Brody, J., ... Ludwig, D.S. (2005). A potential decline in life expectancy in the United States in the 21st century. New England Journal of Medicine, 352(11), 1138–1145.
Ostrowska, L. (2010). Leczenie dietetyczne otyłości – praktyczne wskazówki dla lekarzy praktyków. Forum Zaburzeń Metabolicznych 1(1), 22–30.
Olszanecka-Glinianowicz, M., Filipiak, K.J., Narkiewicz, K., Szelachowska, M., Windak, A., Czupryniak, L., Pawłowski, T. (2016). Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące zastosowania produktu leczniczego Mysimba (chlorowodorek bupropionu i chlorowodorek naltreksonu) we wspomaganiu leczenia otyłości i nadwagi (BMI≥ 27 kg/m2) z chorobami towarzyszącymi. Choroby Serca i Naczyń, 13(5), 333–346.
Olszanecka-Gilianowicz, M., Ostrowska, L. (2018) Otyłość W: P. Gajewski (red.), Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna (s. 2262–2279). Kraków.
Ostrowska, L., Karczewski, J. (2002). Czy dieta tłuszczowa Kwaśniewskiego może być zaleca-na w leczeniu otyłości? Ocena składu diety. Medycyna Metaboliczna 6, 69.
Padesky, C., Greenberg, D. (2017). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Palavras, M.A., Kaio, G.H., Mari, J.D. J., Claudino, A.M. (2011). A review of Latin American studies on binge eating disorder. Brazilian Journal of Psychiatry, 33, 81–94.
Palmer, S., Tubbs, I., Whybrow, A. (2003). Health coaching to facilitate the promotion of healthy behaviour and achievement of health-related goals. International Journal of Health Promotion and Education, 41(3), 91–93.
Pedersen, S.D., Kang, J., Kline, G.A. (2007). Portion control plate for weight loss in obese patients with type 2 diabetes mellitus: a controlled clinical trial. Archives of Internal Medicine, 167(12), 1277–1283.
Pereira de Carvalho-Ferreira, J., Cipullo, M.A.T., Alberto, M., Caranti, D.A., Landi Masquio, D.C., Andrade-Silva, S.G… Damaso, A.R. (2012). Interdisciplinary lifestyle therapy improves binge eating symptoms and body image dissatisfaction in Brazilian obese adults. Trends in Psychiatry & Psychotherapy 34(4), 223–233.
Persson, M., Cnattingius, S., Villamor, E., Söderling, J., Pasternak, B., Stephansson, O., Neovius, M. (2017). Risk of major congenital malformations in relation to maternal overweight and obesity severity: cohort study of 1.2 million singletons. BMJ, 357, j2563 doi: https://doi.org/
10.1136/bmj.j2563
Petry, N.M., Barry, D., Pietrzak, R.H., Wagner, J.A. (2008). Overweight and obesity are associated with psychiatric disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Psychosomatic Medicine, 70(3), 288–297.
Pettigrew, T.F., Tropp, L.R. (2008). How does intergroup contact reduce prejudice? Meta‐analytic tests of three mediators. European Journal of Social Psychology, 38(6), 922–934.
Petriček, G., Vrcić-Keglević, M., Vuletić, G., Cerovečki, V., Ožvačić, Z., Murgić, L. (2009). Illness perception and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes: cross-sectional questionnaire study. Croatian Medical Journal, 50(6), 583–593.
Petrocelli, J.V., Glaser, B.A., Calhoun, G.B., Campbell, L.F. (2001). Early maladaptive schemas of personality disorder subtypes. Journal of Personality Disorders, 15(6), 546–559.doi: 10.1521/pedi.15.6.546.19189.
Pickering, R.P., Grant, B.F., Chou, S.P., Compton, W.M. (2007). Are Overweight, Obesity, and Extreme Obesity Associated With Psychopathology? Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (CME). Journal of Clinical Psychiatry, 68(7), 998–1009.
Pietrzykowska, M., Nowicka-Sauer, K., Cwaliński, T., Kozińska, A., Krzemiński, W., Obara-Gołębiowska, M., Siebert, J. (2014). Występowanie zaburzeń psychicznych wśród osób z otyłością. Family Medicine & Primary Care Review, (2), 146–147.
Pilska, M., Jeżewska-Zychowicz, M. (2008). Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. War-szawa: Wydawnictwo SGGW.
Podolca, P. (2010). Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Kraków: Medycyna Praktyczna.
Ponterio, E., Gnessi, L. (2015). Adenovirus 36 and obesity: an overview. Viruses, 7(7), 3719-3740. doi: 10.3390/v7072787.
Popiel, A., Pragłowska, E. (2009). Psychoterapia poznawczo-behawioralna – praktyka oparta na badaniach empirycznych. Psychiatria w praktyce klinicznej, 2(3), 146–155.
Popiel, A., Pragłowska, E. (2012). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Paradygmat.
Powell, L.H., Calvin III, J.E., Calvin Jr, J.E. (2007). Effective obesity treatments. American Psychologist, 62(3), 234–246.
Pratt, K.J., Lazorick, S., Lamson, A.L., Ivanescu, A., Collier, D. N. (2013). Quality of life and BMI changes in youth participating in an integrated pediatric obesity treatment program. Health and Quality of Life Outcomes, 11(1), 1–9.
Przybyłowicz, K.E., Milewska, O., Chrząszcz, A., Obara-Gołębiowska, M., Kuśmierczyk, M., Ciborska, J. (2013). Ocena urozmaicenia spożycia żywności wśród personelu medyczne-go. Szkice Humanistyczne 13, 426–446.
Przybylowicz, K.E., Jesiolowska, D., Obara-Golebiowska, M., Antoniak, L. (2014). A subjective dissatisfaction with body weight in young women: do eating behaviours play a role?. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 65(3), 243–249.
Przybyłowicz, K., Obara-Gołębiowska, M.,  Boradyn, K., Morze, J. (2017). Quality of life in obesity. Do depression-anxiety symptoms are present among overweight and obese pa-tients more often than among patients with proper body weight? Annals of Nutrition and Metabolism 71 (Suppl. 2), 916–917.
Puhl, R.M., Brownell, K.D. (2003). Psychosocial origins of obesity stigma: toward changing
a powerful and pervasive bias. Obesity Reviews 4, 213–227.
Puhl, R.M., Moss-Racusin, C.A., Schwartz, M.B., Brownell, K.D. (2007). Weight stigmatization and bias reduction: perspectives of overweight and obese adults. Health Education Research 23(2), 347–358.
Puhl, R.M., Andreyeva, T., Brownell, K.D. (2008). Perceptions of weight discrimination: prevalence and comparison to race and gender discrimination in America. International Journal of Obesity, 32(6), 992–1000.
Puhl, R.M., Schwartz, M.B. (2003). If you are good you can have a cookie: How memories of childhood food rules link to adult eating behaviors. Eating Behaviors, 4(3), 283–293.
Puhl, R.M., Brownell, K.D. (2006). Confronting and coping with weight stigma: an investiga-tion of overweight and obese adults. Obesity, 14(10), 1802–1815.
Pużyński, S., Wciórka, J. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Karaków: Vesalius.
Rabia, M., Knäuper, B., Miquelon, P. (2006). The eternal quest for optimal balance between maximizing pleasure and minimizing harm: The compensatory health beliefs model. British Journal of Health Psychology, 11(1), 139–153.
Radoszewska, J. (2012). Ucieleśnienie. Wydawnictwo Naukowe: Scholar.
Rajan, T.M., Menon, V. (2017). Psychiatric disorders and obesity: A review of association studies. Journal of Postgraduate Medicine, 63(3), 182–190. doi: 10.4103/jpgm.JPGM_712_16.
Rao, K.R., Lal, N., Giridharan, N.V. (2014). Genetic & epigenetic approach to human obesity. The Indian Journal of Medical Research, 140(5), 589–603.
Rappange, D.R., Brouwer, W.B., Hoogenveen, R.T., Van Baal, P.H. (2009). Healthcare costs and obesity prevention. Pharmacoeconomics, 27(12), 1031–1044.
Rapee, R.M., Heimberg, R.G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behaviour Research and Therapy, 35(8), 741–756.
Regan, P.C. (1996). Sexual Outcasts: The Perceived Impact of Body Weight and Gender on Sexuality 1. Journal of Applied Social Psychology, 26(20), 1803–1815.
Reguła, J. (2013). Charakterystyka i ocena wybranych diet alternatywnych. Forum Zaburzeń Metabolicznych 4(3), 115–121.
Reichborn‐Kjennerud, T., Bulik, C.M., Sullivan, P.F., Tambs, K., Harris, J.R. (2004). Psychiatric and medical symptoms in binge eating in the absence of compensatory behaviors. Obesity Research 12(9), 1445–1454.
Respondek, W. (2011). Zasady leczenia otyłości. Postępy Nauk Medycznych 9, 782–789.
Reeves, M., Taylor, J. (2007). Specific relationships between core beliefs and personality disorder symptoms in a non‐clinical sample. Clinical Psychology & Psychotherapy: An In-ternational Journal of Theory & Practice 14(2), 96–104. doi: 10.1002/cpp.519.
Rhodes, R.E., Smith, N.E.I. (2006). Personality correlates of physical activity: a review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine 40(12), 958–965. doi: 10.1136/bjsm.-
2006.028860.
Ross, S., Walker, A., MacLeod, M. J. (2004). Patient compliance in hypertension: role of illness perceptions and treatment beliefs. Journal of Human Hypertension, 18(9), 607–613.
Roehling, P.V. (2012). Fat is a feminist issue, but it is complicated: Commentary on Fikkan and Rothblum. Sex Roles, 66(9–10), 593–599.
Roghani, T., Torkaman, G., Movasseghe, S., Hedayati, M., Goosheh, B., Bayat, N. (2013). Effects of short-term aerobic exercise with and without external loading on bone metabolism and balance in postmenopausal women with osteoporosis. Rheumatology International, 33(2), 291–298.
Rosmond, R. (2004). Obesity and depression: same disease, different names? Medical Hy-potheses, 62(6), 976–979.
Rozin, P. (2005). The meaning of food in our lives: a cross-cultural perspective on eating and well-being. Journal of Nutrition Education and Behavior, 37, S107-S112. doi: 10.1016/S1-
499-4046(06)60209-1.
Rudolph, C.W., Wells, C.L., Weller, M.D., Baltes, B.B. (2009). A meta-analysis of empirical studies of weight-based bias in the workplace. Journal of Vocational Behavior, 74(1), 1–10.
Rudzki, L., Szulc, A. (2013). Influence of intestinal microbiota on the central nervous system and its potential in the treatment of psychiatric disorders. Farmakoterapia w Psychiatrii
i Neurologii, 2, 69-77.
Rutledge, T., Kenkre, T.S., Thompson, D.V., Bittner, V.A., Whittaker, K., Eastwood, J.A., ...Johnson, B.D. (2014). Depression, dietary habits, and cardiovascular events among women with suspected myocardial ischemia. The American Journal of Medicine, 127(9), 840–847.
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68.
Rybicka-Klimczyk, A., Brytek-Matera, A. (2008). Body image dimensions and behavioural aspect of eating disorders in normal female population in different developmental stages. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 4, 143–151.
Samuel, V.T., Shulman, G.I. (2016). The pathogenesis of insulin resistance: integrating signaling pathways and substrate flux. The Journal of Clinical Investigation 126(1), 12-22. doi: 10.1172/JCI77812.
Sangun, Ö., Dündar, B., Köşker, M., Pirgon, Ö., Dündar, N. (2011). Prevalence of metabolic syndrome in obese children and adolescents using three different criteria and evaluation of risk factors. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology 3(2), 70–76. doi: 10.4274/jcrpe.v3i2.15.
Sanyal, D., Raychaudhuri, M. (2016). Hypothyroidism and obesity: An intriguing link. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 20(4), 554–557. doi: 10.4103/2230-8210.183454.
Sansone, R.A., Sansone, L.A. (2013). The relationship between borderline personality and obesity. Innovations in Clinical Neuroscience 10(4), 36–40.
Sargent, J.D., Blanchflower, D.G. (1994). Obesity and stature in adolescence and earnings in young adulthood: analysis of a British birth cohort. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 148(7), 681–687.
Sartaj, S.S., Atkinson, R.L., Kamal, M.A, Alawi, M.M., Azhar, E.I. (2017). Viral infection and obesity: current status and future prospective. Current Drug Metabolism 18(9), 798–807. doi: 10.2174/1389200218666170116110443
Saunders, K.H., Umashanker, D., Igel, L.I., Kumar, R.B., Aronne, L.J. (2018). Obesity pharmacotherapy. Medical Clinics 102(1), 135–148. doi: 10.1016/j.mcna.2017.08.010.
Saxton, J., Carnell, S., Van Jaarsveld, C.H., Wardle, J. (2009). Maternal education is associated with feeding style. Journal of the American Dietetic Association 109(5), 894–898.
Schneier, F.R., Johnson, J., Horning, C.D., Leibowitz, M.R., Weissman, M.M. (1992). Social Phobia: Comporbidity And Morbidity In An Epidemiologic Sample. Archieves of General Psychiatry 49, 282–288.
Schopf, J. (2004). Leczenie zaburzeń lękowych. Gdańsk: Via Medica.
Schulte, E.M., Grilo, C.M., Gearhardt, A.N. (2016). Shared and unique mechanisms underlying binge eating disorder and addictive disorders. Clinical Psychology Review 44, 125–139.
Schumacher, S.E., Kemps, E., Tiggemann, M. (2016). Bias modification training can alter approach bias and chocolate consumption. Appetite, 96, 219–224. doi: 10.1016/j.appet.20-
15.09.014.
Schutz, D.D., Busetto, L., Dicker, D., Farpour-Lambert, N., Pryke, R., Toplak, H., ... Schutz, Y. (2019). European practical and patient-centred guidelines for adult obesity management in primary care. Obesity Facts 12(1), 40–66.
Schvey, N.A., Puhl, R.M., Brownell, K.D. (2014). The stress of stigma: exploring the effect of weight stigma on cortisol reactivity. Psychosomatic Medicine 76(2), 156–162.
Schwartz, M.B., Brownell, K.D. (2004). Obesity and body image. Body Image 1(1), 43–56.
Schwartz, M.W., Woods, S.C., Porte Jr, D., Seeley, R.J., Baskin, D.G. (2000). Central nervous system control of food intake. Nature 404(6778), 661–667.
Scott, K.M., Bruffaerts, R., Simon, G.E., Alonso, J., Angermeyer, M., de Girolamo, G., ... Kessler, R.C. (2008). Obesity and mental disorders in the general population: results from the world mental health surveys. International Journal of Obesity 32(1), 192–200.
Scuteri, A., Sanna, S., Chen, W.M., Uda, M., Albai, G., Strait, J., ... Dei, M. (2007). Genome-wide association scan shows genetic variants in the FTO gene are associated with obesity-related traits. PLoS genetics, 3(7), e115.
Seligman, M.E., Seligman, M.E., Seligman, M.E. (1975). Helplessness: On depression, devel-opment, and death. San Francisco: W.H. Freeman.
Sénéchal, M., Bouchard, D.R., Dionne, I.J., Brochu, M. (2012). The effects of lifestyle interventions in dynapenic-obese postmenopausal women. Menopause, 19(9), 1015–1021.
Serrano-Aguilar, P., Munoz-Navarro, S.R., Ramallo-Farina, Y., Trujillo-Martin, M.M. (2009). Obesity and health related quality of life in the general adult population of the Canary Islands. Quality of Life Research, 18(2), 171–177.
Sesso, H.D., Paffenbarger Jr, R.S., Lee, I.M. (2000). Physical activity and coronary heart disease in men: The Harvard Alumni Health Study. Circulation, 102(9), 975–980.
Sharma, P., Dwivedi, S. (2017). Nutrigenomics and nutrigenetics: new insight in disease prevention and cure. Indian Journal of Clinical Biochemistry 32(4), 371–373. doi: 10.1007/
s12291-017-0699-5.
Sheikh, A.B., Nasrullah, A., Haq, S., Akhtar, A., Ghazanfar, H., Nasir, A., ... Naqvi, S.W. (2017). The interplay of genetics and environmental factors in the development of obesity. Cureus, 9(7). 1–8. doi: 10.7759/cureus.1435.
Shin, H., Shin, J., Liu, P.Y., Dutton, G.R., Abood, D. A., Ilich, J. Z. (2011). Self-efficacy improves weight loss in overweight/obese postmenopausal women during a 6-month weight loss intervention. Nutrition Research, 31(11), 822-828. doi: 10.1016/j.nutres.2011.09.022.
Simon, G.E., Von Korff, M., Saunders, K., Miglioretti, D.L., Crane, P.K., van Belle, G., Kessler, R.C. Association between obesity and psychiatric disorders in the US adult population. Archives of General Psychiatry 2006; 63: 824–830.
Simopoulos, A.P. (2016). An increase in the omega-6/omega-3 fatty acid ratio increases the risk for obesity. Nutrients 8(3): 1-17. doi: 10.3390/nu8030128.
Sitek, A., Rosset, I., Strapagiel, D., Majewska, M., Ostrowska-Nawarycz, L., Żądzińska, E. (2014). Association of FTO gene with obesity in Polish schoolchildren. Anthropological Review, 77(1), 33–44.
Sivamaruthi, B.S., Kesika, P., Suganthy, N., Chaiyasut, C. (2019). A review on role of microbiome in obesity and antiobesity properties of probiotic supplements. BioMed Research International 1–21. doi: 10.1155/2019/3291367.
Stich, C., Knäuper, B., Tint, A. (2009). A scenario-based dieting self-efficacy scale: the DIET-SE. Assessment 16(1), 16–30. doi: 10.1177/1073191108322000.
Smith, H., Battle, K., Mishra, J. (2013). Discrimination in the Workplace. Advances in Management 6(2), 3–9.
Smith, D.J., Ghaemi, S.N. (2006). Hypomania in clinical practice. Advances in Psychiatric Treatment, 12(2), 110–120.
Snow, C.M., Shaw, J.M., Winters, K.M., Witzke, K.A. (2000). Long-term exercise using weighted vests prevents hip bone loss in postmenopausal women. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 55(9), 489–491.
Sobal, J., Nicolopoulos, V., Lee, J. (1995). Attitudes about overweight and dating among secondary school students. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity, 19(6), 376–381.
Sola, M., Gajewska, E., Manikowski, W. (2012). Wpływ otyłości na jakość życia związaną ze stanem zdrowia wśród dziewcząt i chłopców. Nowiny Lekarskie, 81(4), 321–329.
Spiti, R., Lanzi, P., Braggiotti, S., Noè, D. (2012). Group therapy in obesity control: results of our 8-year experience. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, 5(2), 169–172.
Spoer, B., Fullilove, R. (2015). Lessons learned from the diffusion of effective behavioral interventions program for childhood obesity interventions. Public Health Reports 130(6), 566–569.
Staniaszek, K., Popiel, A. (2017). Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezadaptacyjnych. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 373-399. doi: http://Dx.Doi.Org/
10.18290/Rpsych.2017.20.
Stefanowski, B., Antosik-Wójcińska, A., Święcicki, Ł. (2017). Wpływ niedoboru witaminy D3 na poziom nasilenia objawów depresyjnych. Przegląd aktualnych badań. Psychiatria Pol-ska 51(3), 437-454.
Stoetzel, C., Muller, J., Laurier, V., Davis, E.E., Zaghloul, N.A., Vicaire, S., ... Hamel, C. (2007). Identification of a novel BBS gene (BBS12) highlights the major role of a vertebrate-specific branch of chaperonin-related proteins in Bardet-Biedl syndrome. The American Journal of Human Genetics 80(1), 1–11.
Strychar, I. (2006). Diet in the management of weight loss. Canadian Medical Association Journal, 174(1), 56–63.
Stuart, R.B. (1967). Behavioral control of overeating. Behaviour Research and Therapy 5(4), 357–365.
Stubbs, J., Hillier, S., Pallister, C., Avery, A., McConnon, A., Lavin, J. (2015). Changes in self-esteem in participants associated with Weightloss and Maintenance of Commercial Weight Management Programme. Obesity & Control Therapies: open access 2(1), 1–5.
Stunkard, A. J., Messick, S. (1985). The three-factor eating questionnaire to measure dietary restraint, disinhibition and hunger. Journal of Psychosomatic Research 29(1), 71–83.
Stunkard, A.J., Wadden, T.A. (red). (1993). Obesity: theory and therapy. 2nd ed. New York: Raven Press.
Stunkard, A., Sorenson, T., Hanis, C., Teasdale, T.W., Chakraborty, R., Schull, W.J., Schulsin-
ger, F. (1986). An adoption study of human obesity. The New England Journal of Medicine 314(4): 193–198.
Sturm, R., Ringel, J.S., Andreyeva, T. (2004). Increasing obesity rates and disability trends. Health Affairs, 23(2), 199-205.
Swencionis, C., Wylie-Rosett, J., Lent, M. R., Ginsberg, M., Cimino, C., Wassertheil-Smoller, S., ... Segal-Isaacson, C.J. (2013). Weight change, psychological well-being, and vitality in adults participating in a cognitive – behavioral weight loss program. Health Psychology 32(4), 439. doi: 10.1037/a0029186.
Szczeklik, A. (2011). Choroby wewnętrzne – stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków.
Szostak, W.B., Białkowska, M., Cichocka, A., Kłosiewicz-Latoszek, L., Cybulska, B. (2004). Ocena zasadności „diety optymalnej” w profilaktyce metabolicznych chorób cywilizacyj-nych. Warszawa: IŻŻ, 59–71.
Szulińska, M., Pupek-Musialik, D. (2006). Rezystyna – rola w rozwoju insulinooporności – fakty i kontrowersje. Arterial Hypertension, 10(4), 301–306.
Tagay, S., Schlottbohm, E., Reyes-Rodriguez, M.L., Repic, N., Senf, W. (2014). Eating disorders, trauma, PTSD, and psychosocial resources. Eating Disorders, 22(1), 33–49. doi: 10.1080/
10640266.2014.857517.
Tate, D.F., Wing, R.R., Winett, R.A. (2001). Using Internet technology to deliver a behavioral weight loss program. JAMA, 285(9), 1172–1177.
Teixeira, P.J., Carraça, E.V., Marques, M.M., Rutter, H., Oppert, J.M., De Bourdeaudhuij, I., ... Brug, J. (2015). Successful behavior change in obesity interventions in adults: a systematic review of self-regulation mediators. BMC Medicine 13(1), 84.
Thompson, J.K., van den Berg, P. (2002). Measuring body image attitudes among adolescents and adults. Body images: A handbook of theory, research and clinical practice; New York: Guilford, 142.
Tomiyama, A.J., Epel, E.S., McClatchey, T.M., Poelke, G., Kemeny, M.E., McCoy, S.K., Daubenmier, J. (2014). Associations of weight stigma with cortisol and oxidative stress independent of adiposity. Health Psychology, 33(8), 862.
Tremmel, M., Gerdtham, U.G., Nilsson, P., Saha, S. (2017). Economic burden of obesity: a systematic literature review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(4), 435. doi: 10.3390/ijerph14040435.
Tsai, A.G., Wadden, T.A. (2005). Systematic review: an evaluation of major commercial weight loss programs in the United States. Annals of Internal Medicine 142(1), 56–66.
Tsigos, C., Hainer, V., Basdevant, A., Finer, N., Fried, M., Mathus-Vliegen, E., ... Toplak, H. (2009). Postępowanie w otyłości dorosłych: europejskie wytyczne dla praktyki klinicz-nej. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 5(3), 87–98.
Tur, J., Alòs, M., Iglesias, L., Luque, L., Colom, A., Escudero, A., ... Nicola, G. (2011). TRAMOMTANA (Multidisciplinary treatment of morbid obesity: medication, behavioral therapy, nutritional support, and physical activity). From question to reality in an investigator-initiated clinical trial (II). Endocrinología y Nutrición (English Edition) 58(6), 299–307. doi: 10.1016/j.endonu.2011.04.003.
Turiano, N.A., Pitzer, L., Armour, C., Karlamangla, A., Ryff, C.D., Mroczek, D.K. (2011). Personality trait level and change as predictors of health outcomes: Findings from a national study of Americans (MIDUS). Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 67(1), 4-12. doi: http://dx.doi.org/10.1093/geronb/gbr072
Turner, H.M., Rose, K.S., Cooper, M.J. (2005). Schema and parental bonding in overweight and nonoverweight female adolescents. International Journal of Obesity, 29(4), 381–387.
Trope, Y., Fishbach, A. (2000). Counteractive self-control in overcoming temptation. Journal of Personality and Social Psychology, 79(4), 493.
Udo, T., Grilo, C.M. (2018). Prevalence and correlates of DSM-5 – defined eating disorders in
a nationally representative sample of US adults. Biological Psychiatry, 84(5), 345–354.
Ulrich-Lai, Y.M., Fulton, S., Wilson, M., Petrovich, G., Rinaman, L. (2015). Stress exposure, food intake and emotional state. Stress, 18(4), 381–399.
Uruska, A., Zozulińska-Ziółkiewicz, D. (2010). Liraglutyd – analog glukagonopodobnego peptydu-1 w terapii cukrzycy typu 2. Forum Zaburzeń Metabolicznych 1(2), 89–97.
Videler, A.C., van Alphen, S.P., van Royen, R.J., van der Feltz-Cornelis, C.M., Rossi, G., Arntz, A. (2018). Schema therapy for personality disorders in older adults: a multiple-baseline study. Aging & Mental Health, 22(6), 738–747.
Villarejo, C., Fernández‐Aranda, F., Jiménez‐Murcia, S., Peñas‐Lledó, E., Granero, R., Penelo, E., ... Casanueva, F.F. (2012). Lifetime obesity in patients with eating disorders: increasing prevalence, clinical and personality correlates. European Eating Disorders Review, 20(3), 250–254.
van Dammen, L., Wekker, V., de Rooij, S.R., Groen, H., Hoek, A., Roseboom, T.J. (2018). A systematic review and meta‐analysis of lifestyle interventions in women of reproductive age with overweight or obesity: the effects on symptoms of depression and anxiety. Obesity Reviews, 19(12), 1679–1687.
van Vlierberghe, L., Braet, C. (2007). Dysfunctional schemas and psychopathology in referred obese adolescents. Clinical Psychology & Psychotherapy, 14(5), 342–351. doi: 10.1002/cpp.546.
van der Valk, E.S., Savas, M., van Rossum, E.F. (2018). Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals? Current Obesity Reports, 7(2), 193–203.
Vilmann, L.S., Thisted, E., Baker, J.L., Holm, J.C. (2012). Development of obesity and polycystic ovary syndrome in adolescents. Hormone Research in Paediatrics, 78(5–6), 269–278.
Vocks, S., Tuschen‐Caffier, B., Pietrowsky, R., Rustenbach, S.J., Kersting, A., Herpertz, S. (2010). Meta‐analysis of the effectiveness of psychological and pharmacological treat-ments for binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 43(3), 205–217.
Vögele, C., Gibson, L. (2010). Mood, emotions and eating disorders. Oxford Handbook of Eating Disorders. Series: Oxford Library of Psychology, 180–205.
Volpp, K.G., John, L.K., Troxel, A.B., Norton, L., Fassbender, J., Loewenstein, G. (2008). Financial incentive – based approaches for weight loss: a randomized trial. JAMA, 300(22), 2631–2637.
Vreeburg, S.A., Hoogendijk, W.J., van Pelt, J., DeRijk, R.H., Verhagen, J.C., van Dyck, R., ... Penninx, B.W. (2009). Major depressive disorder and hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity: results from a large cohort study. Archives of General Psychiatry, 66(6), 617–626.
Wadden, T.A., Berkowitz, R.I., Womble, L.G., Sarwer, D.B., Phelan, S., Cato, R.K., ... Stunkard, A.J. (2005). Randomized trial of lifestyle modification and pharmacotherapy for obesity. New England Journal of Medicine, 353(20), 2111–2120.
Wadden, T.A., Foster, G.D. (2000). Behavioural treatment of obesity. Medical Clinics of North America 84, 441–461.
Waller, G. (2003). Schema‐level cognitions in patients with binge eating disorder: A case control study. International Journal of Eating Disorders, 33(4), 458–464.
Waller, G., Meyer, C., Ohanian, V. (2001). Psychometric properties of the long and short versions of the Young Schema Questionnaire: Core beliefs among bulimic and comparison women. Cognitive Therapy and Research 25(2), 137–147.
Waller, G., Shah, R., Ohanian, V., Elliott, P. (2001). Core beliefs in bulimia nervosa and depression: The discriminant validity of Young's Schema Questionnaire. Behavior Therapy 32(1), 139–153.
Waller, G., Dickson, C., Ohanian, V. (2002). Cognitive content in bulimic disorders: Core beliefs and eating attitudes. Eating Behaviors 3(2), 171–178.
Waller, G., Kennerley, H., Ohanian, V. (2007). Schema-focused cognitive-behavioral therapy for eating disorders. W: L.P. Riso, P.L. du Toit, D.J. Stein, J.E. Young (red.), Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems: A Scientist-Practitioner Guide (s. 139–175). American Psychological Association.
Wansink, B., Cheney, M.M. (2005). Super bowls: serving bowl size and food consumption. JAMA 293(14), 1727–1728.
Wardle, J., Cooke, L. (2005). The impact of obesity on psychological well-being. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 19(3), 421-440.
Warwick, H.M., Salkovskis, P.M. (1990). Hypochondriasis. Behaviour Research and Therapy, 28(2), 105–117.
Wawrzyniak, A., Hamulka, J., Kielek, K. (2007). Ocena diet odchudzajacych publikowanych
w prasie. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 34(3–4), 841–845.
Webber, K.H., Tate, D.F., Ward, D.S., Bowling, J.M. (2010). Motivation and its relationship to adherence to self-monitoring and weight loss in a 16-week Internet behavioral weight loss intervention. Journal of Nutrition Education and Behavior 42(3), 161–167.
Weiler, K., Helms, L.B. (1993). Responsibilities of nursing education: the lessons of Russell
v Salve Regina. Journal of Professional Nursing 9(3), 131–138.
Welbourn, R., Hopkins, J., Dixon, J.B., Finer, N., Hughes, C., Viner, R., ... Guidance Development Group. (2018). Commissioning guidance for weight assessment and management in adults and children with severe complex obesity. Obesity Reviews 19(1), 14-27. doi: 10.1111/
obr.12601.
Wells, A. (2010). Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Węgielska, I., Słaba, W., Suliburska, J. (2011). Terapia dietą i leczenie farmakologiczne otyłości w aspekcie problemu niedożywienia osób otyłych. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2(4), 239–244).
WHO. World Health Organization. (2003). Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Dis-eases. Genewa: Technical Report Series 916.
WHO World Health Organization, (2004) The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-Bref. Pobrane z: https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/
polish_whoqol.pdf (dostęp: 20.12.2019).
World Health Organization, WHO (2017). Adolescent obesity and related behaviours. Pobrano z:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/339211/WHO_ObesityReport_2017_v3.pdf?ua=1 (dostęp: 11.5.2019).
WHO World Health Organization, (2018). Obesity and overweight. Pobrane z: https://www.-
who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight/ (dostęp: 13.12.2019).
Wieczorkowska, G., Bednarczyk, I. (2004). Zaburzenia kontroli procesu jedzenia: rola prze-działowości. Nowiny Psychologiczne, 3, 5–19.
Wiese, H.J., Wilson, J.F., Jones, R.A., Neises, M. (1992). Obesity stigma reduction in medical students. International journal of obesity and related metabolic disorders: journal of the International Association for the Study of Obesity, 16(11), 859–868.
Wilson, K.E., Dishman, R.K. (2015). Personality and physical activity: A systematic review and meta-analysis. Personality and Individual Differences, 72, 230–242.
Wilson, G.T., Wilfley, D.E., Agras, W.S., Bryson, S.W. (2010). Psychological treatments of binge eating disorder. Archives of General Psychiatry, 67(1), 94–101.
Wing, R.R. (2004). Behavioural approaches to the treatment of obesity. W: G.A. Bray, C. Bouchard (red.) Handbook of obesity, clinical applications (147–162). New York: Marcel Dekker.
Wing, R.R., Phelan, S. (2005). Long-term weight loss maintenance. The American Journal of Clinical Nutrition 82(1), 222S–225S.
Wiśniowiecka, M. (2001). Szewczyk L. Poczucie osamotnienia u dzieci z otyłością. W: L. Szew-czyk, A. Kulik (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości (s. 27–38).
Lublin: Psychosomatyka TN KUL.
Wurtman, J., Suffes, S. (1997). Serotonina, przełom w dietetyce. Warszawa: Amber.
Wyleżoł, M., Paśnik, K., Dąbrowiecki, S., Głuszek, S., Michalik, M., Strzelczyk, J., ... Stanowski, E. (2009). Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 4, 1. 4(1): S31–S34.
Wynne, K. (2005). Stanley S, McGowan B, Bloom S. Appetite control. Journal of Endocrinology, 184, 291–318.
Yang, B., Wei, J., Ju, P., Chen, J. (2019). Effects of regulating intestinal microbiota on anxiety symptoms: a systematic review. General Psychiatry, 32(2), 1-9.
Yau, Y.H., Potenza, M.N. (2013). Stress and eating behaviors. Minerva Endocrinologica 38(3), 255–267.
Yazdi, Z., Sadeghniiat-Haghighi, K., Loukzadeh, Z., Elmizadeh, K., Abbasi, M. (2014). Preva-lence of sleep disorders and their impacts on occupational performance: a comparison between shift workers and nonshift workers. Sleep Disorders 870320. doi: 10.1155/2014/870320.
Young, J., Klosko, J., Weishaar, M. (2013). Terapia schematów. Gdańsk: GWP.
Yu, J.H., Kim, M.S. (2012). Molecular mechanisms of appetite regulation. Diabetes & Metabolism Journal 36(6), 391–398.
Zahorska-Markiewicz, B. (2005). Kontrowersje wokół diet. Endokrynologia, Otyłość i Zabu-rzenia Przemiany Materii 1(1), 9–14.
Zahorska-Markiewicz, B. (2005). Nauka i praktyka w leczeniu otyłości. Kraków: ArchiPlus.
Zahorska-Markiewicz, B. (2004). Aktualna strategia leczenia otyłości. Kardiologia w Praktyce 3, 8–13.
Zamboni, M., Mazzali, G., Zoico, E., Harris, T.B., Meigs, J. B., Di Francesco, V., ... Bosello, O. (2005). Health consequences of obesity in the elderly: a review of four unresolved questions. International Journal of Obesity 29(9), 1011.
Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psycho-logicznych PTP.
Zigmond, A.S., Snaith, R.P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica 67(6), 361–370.
Zhang, P., Wang, R., Gao, C., Song, Y., Lv, X., Jiang, L., ... Li, B. (2016). Types of obesity and its association with the clustering of cardiovascular disease risk factors in Jilin Province of China. International Journal of Environmental Research and Public Health 13(7), 685. doi: 10.3390/ijerph13070685.
Zhu, H., Luo, X., Cai, T., He, J., Lu, Y., Wu, S. (2016). Life event stress and binge eating among adolescents: the roles of early maladaptive schemas and impulsivity. Stress and Health 32(4), 395–401. doi: 10.1002/smi.2634.
Żak-Gołąb, A., Olszanecka-Glinianowicz, M., Kocełak, P., Chudek, J. (2014). Rola flory jelitowej w patogenezie otyłości. Advances in Hygiene & Experimental Medicine/Postepy Higieny
i Medycyny Doświadczalnej 68, 84–90.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bulimia od A do Z. Kompendium wiedz...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Anoreksja w rodzinie

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarn...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Jedzenie pod wpływem emocji

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Psychologiczne aspekty nadwagi i ot...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Wybrane zagadnienia psychodietetyki...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Otyłość dziecięca z perspektywy dzi...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Jak współcześnie (TY)jemy? Psycholo...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane