• Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności

Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności

 • Autor: Katarzyna Obłąkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-647-9
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest podróżą poprzez inspirujące bogactwo dziedzictwa muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce oraz środowiska lokalne w procesie tworzenia rozwoju lokalnego. Opisano w niej efekty zewnętrzne generowane przez te muzea dla ich otoczenia gospodarczo-społecznego w tym efekty gospodarcze lokalizacji, zarówno związane z odwiedzającymi, jak i widokiem. Przedstawiono fenomen wykorzystywania przez firmy prywatne i samorządy terytorialne widoku, wizerunku i informacji o muzeach. Ponadto wskazano na efekty społeczne w postaci części tożsamości miejsca, rozwoju intelektualnego i integracji lokalnych mieszkańców.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce jako część dziedzictwa kulturowego


1.1. Dziedzictwo kulturowe w perspektywie intuicyjnej, esencjalistycznej, krytycznej, procesualnej, socjologiczno-kulturowej, historii sztuki, prawnej oraz politycznej
1.2. Proces oficjalny i nieoficjalny tworzenia dziedzictwa kulturowego (perspektywa krytyczna)
1.3. Dziedzictwo kulturowe jako dobro publiczne
1.4. Definicje współczesnego muzeum
1.5. Muzeum z punktu widzenia ekonomii kultury
1.6. Muzeum współcześnie w Rzeczypospolitej Polskiej
1.7. Specyfika muzeów zamkowych i pałacowych

Rozdział 2. Turystyka dziedzictwa kulturowego


2.1. Globalny trend rozwoju sektora podróży i turystyki
2.2. Turystyka kulturowa
2.3. Turystyka i atrakcje dziedzictwa kulturowego
2.4. Znaczenie turystyki dziedzictwa kulturowego w sektorze turystyki
2.5. Uczestnictwo w atrakcjach turystyki dziedzictwa
2.5. Muzeum jako atrakcja turystyczna

Rozdział 3. Efekty zewnętrzne w skali mikro

3.1. Wstęp do problematyki efektów zewnętrznych
3.2. Teoria efektów zewnętrznych jako element Teorii Dobrobytu
3.3. Historia rozwoju teorii efektów zewnętrznych na gruncie mikroekonomicznym
3.4. Efekty zewnętrzne pozytywne i negatywne
3.5. Efekty zewnętrzne w funkcji produkcji przedsiębiorstwa turystycznego

Rozdział 4. Pozytywne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce w lokalnym wymiarze gospodarczo-społecznym

4.1. Metodyka badań
4.2. Efekt zewnętrzny lokalizacja i muzeum jako atrakcja turystyczna
4.3. Widok muzeum/zamku/pałacu jako efekt zewnętrzny
4.3. Efekt zewnętrzny w postaci wizerunku muzeum
4.4. Różnice w sile generowanych efektów zewnętrznych dla podmiotów gospodarczych
4.5. Część tożsamości miejsca jako efekt przestrzenno-społeczny
4.7. Rozwój intelektualny lokalnych mieszkańców jako efekt społeczno-indywidualny
4.8. Integracja lokalnych mieszkańców jako efekt społeczny

Rozdział 5. Muzea – centra badanych przestrzeni w perspektywie kulturowej i efektów zewnętrznych

5.1. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
5.2. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
5.3. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
5.4. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
5.5. Muzeum Zamkowe w Malborku
5.6. Muzeum – Zamek w Łańcucie
5.7. Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy
5.8. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
5.9. Muzeum Lubelskie w Lublinie  1315.10. Muzeum Zamkowe w Pszczynie
5.11. Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie
5.12. Muzeum – Zamek w Baranowie Sandomierskim
5.13. Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
5.14. Muzeum – Zamek w Oporowie
5.15. Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
5.16. Muzeum – Zamek w Oświęcimiu
5.17. Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
5.18. Muzeum Zamkowe Kamieniec
5.19. Muzeum Zamku w Chudowie
5.20. Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie

Zakończenie
Bibliografia
Spis fotografii
Spis map
Spis tabel
Spis rysunków

Prof. UEP, dr hab. Agnieszka Niezgoda:

Monografia autorstwa Katarzyny Obłąkowskiej podejmuje bardzo ciekawą problematykę, która jest aktualna i może zainteresować czytelników nie tylko związanych z zarządzaniem muzeami, ale też studentów, turystów i wszystkie osoby zainteresowane rozwojem lokalnym. W szczególności interesujący jest przegląd i opisy badanych muzeów. […] przeprowadzone badania i wnioski z nich wynikające są oryginalne, a przedstawienie w książce wybranych muzeów umożliwia poszerzenie wiedzy z zakresu tych ważnych atrakcji turystycznych wzbogacających potencjał rozwoju lokalnego.

Katarzyna Obłąkowska
socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie ekonomii i nauk o polityce publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej rozprawa doktorska dotyczy polityki ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. Radna powiatu piaseczyńskiego w latach 2010?2018, gdzie zajmowała się kulturą, promocją, turystyką, edukacją i dialogiem. Współpracuje z Katedrą Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka badań i publikacji naukowych oraz specjalistka w dziedzinie polityki publicznej i ekonomiki kultury, dziedzictwa kulturowego, turystyki, kreatywności i sektora kreatywnego, tożsamości, kapitału społecznego, samorządu terytorialnego i komunikacji społecznej. Prowadzi blog: www.culturejourney.pl.

Książki tego autora

Acocella, N. (2002). Zasady polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Adamska-Heś, D., Heś, R., Szołtysek, R. (2001). Dzieje zamku w Chudowie. Katowice: Fundacja
“Zamek Chudów”, Videograf.
Adamski, A (2015). Jubileusz Andrzeja Kołdera. Dwadzieścia lat na zamku Kamieniec, w: Biz-
nes  i  Styl,  09–08–2015.  <https://www.biznesistyl.pl/lifestyle/podroze/3380_jubileusz-
andrzeja-koldera.-dwadziescia-lat-na-zamku-kamieniec.html> [14.12.2017]
Adamski,  A.  (2017).  Sandra  Tarnowska:  W  Dukli  czuję  się  u  siebie,  w:  Biznes  i  Styl  (publ.
21.02.2017).  <https://www.biznesistyl.pl/ludzie/wywiady/5307_tarnowska:-w-dukli-
-czuje-sie-u-siebie.html> [15.11.2017]
Affelt, W.J. (2012). Wartościowanie dziedzictwa techniki: rozpoznawanie, interpretacja, zachowanie,
w: Szmygin, B. (red.), Wartościowanie w Ochronie i Konserwacji Zabytków. Warszawa-Lublin:
ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Politechnika Lubelska.
Albert, M.-T. (2005). Kultura-dziedzictwo-tożsamość, w: Murzyn, M., Purchla, J. (red.), Dziedzic-
two Kulturowe w XXI Wieku. Szanse i Wyzwania. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kul-
tury.
Ambler,  J.L.  (2018).  Wprowadzenie  do  sztuki  starożytnego  Rzymu.  Khan  Academy  <https://
pl.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/beginners-guide-
-rome/a/introduction-to-ancient-roman-art> [15.10.2018]
Anioł, W. (2019). Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych. Warszawa: Elipsa.
Antoniak, P., Cherka, M. (2010) Przepisy ogólne, w: Cherka, M. (red.), Ustawa o Ochronie Zabyt-
ków i Opiece Nad Zabytkami. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer business.
Andrearczyk, T. (2019). Estetyka chmur. Warszawa: Wydawctwo Naukowe SCHOLAR.
Arrow, K.J. (1969). The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market
versus Non-market Allocation. Waszyngton: Joint Economic Committee of Congress.
Arszyński, M. (2007). Idea. Pamięć. Troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i ramy działań
na rzecz ich zachowania. Od starożytności do połowy XX w. Malbork: Muzeum Zamkowe
w Malborku.
Ashworth, G.J. (2013). Heritage  and  local  development:  a  reluctant  relationship, w: Rizzo, I.,
Mignosa, A. (red.), Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Cheltenham: Edward
Elgar, ss. 367–385.174 Bibliografia
Ashworth, G.J. (2007). Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument sfragme-
nateyzowanej polityki, w: Murzyn, M., Purchla, J. (red.), Dziedzictwo Kulturowe w XXI Wieku.
Szanse i Wyzwania. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
ATLAS (2001). Association for Tourism and Leisure Education Constitution.
Atlas rezydencji (2020). Baranów Sandomierski – Zamek Leszczyńskich. <http://atlasrezydencji.
pl/baranow-sandomierski-zamek/> [04.03.2020]
Baranowska, Z., Fabijańska-Żurawska, T., Michalczyk, S. (2016). Zamek Dunajec w Niedzicy.
Przewodnik ilustrowany. Warszawa: Foto Liner.
Barański, M. (2012). Pozamaterialna wartość dziedzictwa kultury, czy pozamaterialne dzie-
dzictwo kultury, w: Szmygin, B. (red.), Wartościowanie w Ochronie i Konserwacji Zabytków.
Warszawa-Lublin:  ICOMOS,  Biuro  Stołecznego  Konserwatora  Zabytków,  Politechnika
Lubelska.
Bartkowiak, R. (2008). Historia Myśli Ekonomicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne.
Bator, F.B. (1958). The Anatomy of Market Failure, w: The Quarterly Journal of Economics,  
nr 72/3.
Baumol, W. J., Oates, W.E. (1975). The Theory of Environmental Policy (Externalities, Public Outlays,
and the Quality of Life). Englewood Clifs: Prentice-Hall.
Bauman, Z. (2002). Spotkanie dziedzictwa z ponowoczesnością, w: Kongres Kultury Polskiej 2000.
Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo DTSK Silesia.
Begg, D., Fischer, S., Dornbush, R. (2007). Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne.
Benedict, R. (1999) Wzory kultury. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
Benhamou, F. (2013). Public intervention for cultural heritage: normative issue and tools, w: Rizzo,
I., Mignosa, A. (red.), Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Cheltenham: Edward
Elgar Publishing, ss. 3–16.
Bieniecki, Z. (1969). Potrzeba i drogi ochrony obiektów architektury najnowszej, w: Ochrona Zabyt-
ków nr 22/2 (85), ss. 83–116.
Biernacki, M. (2006). Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego, w: Mathematical Economics,
nr. 3(10), ss. 115–124.
Billik, H., Chojnacka, Z., Janczyk, A. (2006). Wawel – narodowi przywrócony. Obchody 100-lecia
powrotu Wawelu do Polski, w: Muzealnictwo, nr 46.
Bogaczyk, A. (2015). Legendy i opowiadania. Odrzykoń – “Prządki”. Krosno: PUW Roksana.
Bończa, J. (2015). Historia zamku w Łańcucie, w: Rzeczpospolita (publ. 23.08.2015). <https://
www.rp.pl/Kultura/308239940-Historia-zamku-w-Lancucie.html> [10.07.2017]
Borusiewicz, M. (2012). Nauka czy rozrywka. Nowa muzeologia w europejskich definicjach muze-
ach. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.
Broński, K. (2006). Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby
transformacji (po 1989 r.), w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 706.
Buchanan, J.M., Craig Stubblebine, W.M. (1962). Externality, w: Economica, nr 29 (116), ss.
371-384.
Buczkowska, K. (2014). Portret współczesnego turysty kulturowego. Poznań: AWF Poznań.175 Bibliografia
Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., Neville, A. (2014). The use of triangula-
tion in qualitative research, w: Oncol Nurs Forum, nr 41, ss. 545–547.
Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Centrum Nauki Kopernik (2016). Raport roczny 2015. Warszawa: Centrum Nauki Kopernik.
Chmielewski, P. (2011). Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Wydaw-
nictwo Poltext.
Clair, J. (2009). Kryzys muzeów. Globalizacja kultury. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
Coase, R.H. (1960). The Problem of Social Cost, w: The Journal of Law & Economics, vol. III,
ss. 1–44.
Code du patrimoine (2004), https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8F7C -
DE7E88369395E3CC089D336DF82B.tplgfr35s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006108
728&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20050908.
Coleman, J.S. (1990) Foundations of Social Theory. Cambridge: The Belknap Press of Harvard
University Press.
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972).
UNESCO.
Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (2005). Faro, 27 X 2005.
Cornes, R., Sandler, T. (1996), The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Czakon, W. (2011). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu, w: Cza-
kon, W. (red.), Podstawy Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu. Warszawa: Wolters
Kluwer.
Czamańska (2007). Wiśniowieccy. Monografia rodu . Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Czarnowski, S. (1946). Kultura. Warszawa-Bydgoszcz: Spółdzielnia Wydawnicza “Książka”.
Czarny, B. (2011). Podstawy ekonomii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Czernicki Ł., Kukołowicz P., Mniszewski M. (2020). Branża turystyczna w Polsce. Obraz sprzed
pandemii. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
Datner, S. (1962). Zburzenie Warszawy, w: Cienkowski, W. (red.) Straty wojenne Polski w latach
1939-1945. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Zachodnie.
Davidson, R. (1996). Turystyka. Warszawa: Polska Agencja Promocji i Turystyki.
Dąbrowska-Krupa,  R.  (2017).  Spór  o  zamek  w  Oporowie,  w:  Rzeczpospolita.pl  (publ.
09.10.2017).  <https://archiwum.rp.pl/artykul/1355358-Spor-o-zamek-w-Oporowie.
html> [21.12.2017]
Dębowski, T. (2017). Rodzina Karskich odzyskała zamek w Oporowie, w: Dziennik Łódzki (publ.
01.12.2017).  https://dzienniklodzki.pl/rodzina-karskich-odzyskala-zamek-w-oporowie/
ar/12726500 [10.01.2018]
Department for Digital, Culture, Media & Sport (2018). Taking Part Survey: England Adult,
2017/2018. Londyn: Department for Digital, Culture, Media & Sport.
Dehio, G. (2012). Ochrona i opieka nad zabytkami w XIX wieku, w: Kasperowicz, R., Alois Riegl,
Georg Dehio – i Kult Zabytków. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.176 Bibliografia
Derelkowski, A. (2018). Zamek Królewski w latach zaborów (1795-1914), w: Zamek Królewski
w Warszawie – Muzeum. <https://www.zamek-krolewski.pl/historia/historia/zamek-kro-
lewski-w-latach-zaborow-1795-1914> [22.11.2018]
Dettloff, P. (2018). Atrakcyjność współczesnej ruiny. Współczesne funkcjonowanie historycznych ruin
zamków w Małopolsce, w: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, nr 6.
Drexlerowa, A. (2006). Muzea, wystawy i ich publiczność, w: Rottermund, A., Sołtan, A., Wrede,
M. (red.), 200 Lat Muzealnictwa Warszawskiego. Dzieje i Perspektywy. Warszawa: ARX REGIA
Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie.
Drozdowski, M. (2014). Literacka legenda Łazienek Królewskich. Warszawa: Muzeum Łazienki
Królewskie w Warszawie.
Dudkiewicz, M., Dudkiewicz, M. (2018). Tworzenie i funkcjonowanie wspólnot lokalnych w War-
szawie. Raport końcowy. Warszawa: MMD Milanowa, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Dzieje Krakowa (2018). Wiek XIX. < http://dziejekrakowa.pl/index.php/26-wiek-xix/91-wiek-
xix-1821-1830.html> [22.11.2018]
Dzionek-Kozłowska,  J.  (2007).  System  ekonomiczno-społeczny  Alfreda  Marshalla.  Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Eijgelaar, E., Peeters, P., Piket, P. (2008). Domestic  and  International  Tourism  in  a  Globalized
World. Paper presented at the International Conference of International Tourism. International
Sociological Association Jaipur, Rajasthan, India, November, 24–26, 2008.
Encyklopedia PWN (2019) NKWD, Narodnyj komissariat wnutriennich dieł, Ludowy Komisa-
riat Spraw Wewnętrznych. <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/NKWD;3948022.html>
[12.10.2019]
Encyklopedia  Teatru  Polskiego  (2019).  Widowisko.  <http://www.encyklopediateatru.pl/
hasla/228/widowisko> [16.10.2019]
Encyklopedia  Warszawy  (1994).  Zniszczenia  Warszawy  1939-45.  Warszawa:  Wydawnictwo
Naukowe PWN.
English Oxford Living Dictionaries (2017a). Sight. <https://en.oxforddictionaries.com/defi-
nition/sight> [20.04.2017]
English Oxford Living Dictionaries (2017b). View. <https://en.oxforddictionaries.com/defi-
nition/view> [20.04.2017]
Envato (2017). Exploring the Hero Image Trend in Web Desin. <https://envato.com/blog/explo-
ring-hero-image-trend-web-design/> [12.09.2017]
European Commission (2013). Attitudes of Europeans towards Tourism. Report. Bruksela: Euro-
pean Commission.
European  Commission,  Eurostat  (2015).  2015  Module  on  Social  and  Cultural  Participation
and  Material  deprivation  (guidelines  and  questionnaire).  <https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/1012329/6071326/2015_Module_Participation_material_deprivation.pdf>
[08.12.2017]
European  Commission  (2019)  Supporting  cultural  heritage.  <https://ec.europa.eu/culture/
policy/culture-policies/cultural-heritage_en> [03.12.2019]
European  Commission  (2020).  The  EU  helps  reboot  Europe’s  Tourism,  (publ.  13.05.2020),
<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_851> [18.08.2020]177 Bibliografia
Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r. (Dz.U. 1990
nr 8 poz. 44).
Eurostat (2018). Frequency of participation in cultural or sport activities in the last 12 months by sex,
age, educational attainment level and activity type (the source data set). <http://appsso.euro-
stat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-812554_QID_-7B032850_
UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;FREQUENC,L,Z,0;ACL00,L,Z,1;
ISCED11,L,Z,2;AGE,L,Z,3;SEX,L,Z,4;UNIT,L,Z,5;INDICATORS,C,Z,6;&zSelection
=DS-812554AGE,Y_GE16;DS-812554FREQUENC,NM12;DS-812554UNIT,PC;DS-
-812554INDICATORS,OBS_FLAG;DS-812554ACL00,AC521;DS-812554ISCED11,TO-
TAL;DS-812554SEX,T;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_
-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=FREQUENC_1_2_-1_2&rankN-
ame5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=ACL00_1
_2_-1_2&rankName8=TIME_1_0_0_0&rankName9=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_
FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&emp
ty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo-
=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23> [15.06.2018]
Eurostat (2017a). Tourism statistics. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Tourism_statistics#Tourism_participation:_EU_residents_make_1.2_billion_
trips> [09.12.2018]
Eurostat (2017b). Have you visited a “cultural site” lately? <https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-eurostat-news/-/EDN-20170915-1?inheritRedirect=true> [09.12.2018]
Feiden, B., Jokilehto, J. (1993). Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. Rzym:
ICCROM.
Fijałkowski  (2014).  Vademecum  Wilanowa.  Warszawa:  Muzeum  Pałacu  Króla  Jana  III
w Wilanowie.
Filostrat Starszy (2004). Obrazy. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Firlej, W. (1995). Podróże o charakterze turystycznym w starożytnej Grecji i Rzymie, w: Studia Peda-
gogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, nr. 10.
Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Folga-Januszewska, D. (2008). Muzeum: definicje i pojęcia. Czym jest muzeum dzisiaj?, w: Muze-
alnictwo, nr 49.
Folga-Januszewska, D. (2011). 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik. Olszanica: Wydawnictwo
BOSZ.
Folga-Januszewska, D. (2011b). Ekonomia muzeum – pojęcie szerokie, w: Folga-Januszewska, D.,
Gutowski,  B.  (red.),  Ekonomia  Muzeum.  Kraków-Warszawa:  UNIVERSITAS,  Muzeum
Pałac w Wilanowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Folga-Januszewska, D. (2015). Muzeum: Fenomeny i problemy. Kraków-Warszawa: UNIVERSI-
TAS, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Fortuna-Marek, A., Stępnik, K. (2017). Komponenty postaw Polaków wobec dziedzictwa kultu-
rowego, w: Dziedzictwo Kulturowe w Badaniach. Polacy Wobec Dziedzictwa. Raport z Badań
Społecznych. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut Socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, ss. 22-88.178 Bibliografia
Frodl, W. (1988). Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków (fragmenty), w: Małachowicz, E. (red.),
Ochrona środowiska kulturowego. Tom 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Frycz, J. (1975). Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918. War-
szawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Fukuyama,  F.  (1997).  Zaufanie.  Kapitał  społeczny  a  droga  do  dobrobytu.  Warszawa–Wrocław:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Fundacja  Książąt  Czartoryskich  (2018).  Historia  Muzeum.  <http://www.muzeum-czartory-
skich.krakow.pl/pl/historia-muzeum.html> [22.06.2018]
Garbicz, M. (2005). Niedorozwój a korzyści skali, w: W. Pacho (red.), Szkice ze współczesnej teorii
ekonomii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Gąsowski, T. (2005). Wawel utracony i odzyskany, w: Polski Korona. Motywy Wawelskie w Sztuce
Polskiej 1800-1939. Katalog Wystawy. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe
Zbiory Sztuki.
Ghosh, A.K., Chakraborty, T. (2005). Evaluation of Social Externalities in Indian Coal Mining
Industry – A Concept, w: Sigh, A.K., Sen, K. (red.) International Seminar on Coal Science &
Technology. Global Coal 2005. New Dehli: Allied Publishers.
Giddens, A. (2012) Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gluziński, W. (1980). U podstaw muzeologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Główny Urząd Statystyczny (2010). Kultura w 2009 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Główny Urząd Statystyczny (2014). Trzeci Sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne
podmioty  wyznaniowe,  organizacje  samorządu  zawodowego,  gospodarczego  i  pracodawców
w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Główny Urząd Statystyczny (2015). Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności. Kwestiona-
riusz indywidualny. <http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/Ankiety/EU-SILC-
-I.pdf> [10.07.2018]
Główny Urząd Statystyczny (2018). Działalność muzeów w 2017. Informacje sygnalne 2018. War-
szawa: Główny Urząd Statystyczny.
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie (2019a). Kultura w 2018 r. War-
szawa-Kraków: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie.
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie (2019b). Kultura w 2018 roku.
Tablice  w  formacie  XLSX.  <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-
-sport/kultura/kultura-w-2018-roku,2,16.html> [20.11.2019]
Główny Urząd Statystyczny (2020). Działalność  stowarzyszeń  i  podobnych  organizacji  społecz-
nych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodo-
wego  w  2018  r.  –  wyniki  wstępne.  Tablice  w  formacie  XLSX, <https://stat.gov.pl/obszary-
-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/
dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-
podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2018-r-
wyniki-wstepne,3,8.html> [15.05.2020]
Gmina  Gierałtowice  (2012).  Protokół  Nr  XXIII/12  z  sesji  Rady  Gminy  Gierałtowice  w  dniu
27.09.2012 r.179 Bibliografia
Gmina Kamionka (2018). Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem . <https://www.kamionka.
pl/aktualnosci/n,41869,kolejne-projekty-z-unijnym-dofinansowaniem.html> [20. 07.2018]
Golka, M. (2008). Socjologia sztuki. Warszawa: Difin.
Gorczyca, E. (2012). Tarnowscy odzyskują rezydencję w Dukli, w: Nowiny24 (publ. 19.09.2012).
<https://nowiny24.pl/tarnowscy-odzyskuja-rezydencje-w-dukli-muzeum-moze-zostac-
w-palacu/ar/6169809> [15.11.2017].
Gorczyca, E. (2009). Tarnowscy odzyskali Pałac w Dukli: w Nowiny24 (publ. 2009). <https://
nowiny24.pl/tarnowscy-odzyskali-palac-w-dukli/ar/6060193> [15.11.2017]
Grajewski, G. (2014). Między sztuką, nauką a polityką. Ochrona zabytków na Dolnym Śląsku w cza-
sach III Rzeszy (rozprawa doktorska). Wrocław: Politechnika Wrocławska.
Grąbczewska,  D.  (2012).  Budowa  30  wiatraków  to  dla  gminy  Oporów  możliwość  uzyskania
2 mln złotych z podatku od nieruchomości, w: Wiadomości Kutno. Nasze miasto.pl (publ.
01.02.2012). <https://kutno.naszemiasto.pl/budowa-30-wiatrakow-to-dla-gminy-oporow-
mozliwosc-uzyskania/ar/c8-1261189> [15.12.2017]
Graczyk, A. (2005). Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja . Biały-
stok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
Grad, J., Kaczmarek, U. (1996). Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu.
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Grochowska, A. (2013). Herezje świętego Wawelu w wieku XIX, w: The Polish of the Arts and
Culture, nr 5.
Gutkowski, J. (2006). Sale sejmowe w Zamku Królewskim w czasie Powstania Listopadowego, w:
Kronika Zamkowa, ss. 149–154.
Gutowska, K. (2003). Wstęp redakcyjny, w: Gutowska, K. (red.), Dziedzictwo Kulturowe – Kontek-
sty odpowiedzialności. Warszawa: Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki
Warszawskiej.
Hargrove, Ch.M. (2017). Cultural Heritage Tourism. Five Steps for Success and Sustainability. Lan-
ham-London: Rowman&Littlefield.
Harrison,  R.  (2009).  What  is  heritage?,  w  OpenLearn.  <https://www.open.edu/openlearn/
history-the-arts/history/heritage/what-heritage> [10.05.2018]
Harrison, R. (2010a). What is heritage?, w: Harrison, R. (red.) Understanding the Politics of Heri-
tage. Manchester: Manchester University Press, ss. 5–42.
Harrison, R. (2010b). Introduction, w: Harrison, R. (red.) Understanding the Politics of Heritage.
Manchester: Manchester University Press, ss. 1–4.
Historic England (2018a). Search the List, w: Historic England. <https://historicengland.org.
uk/listing/the-list/> [2018-11-13]
Historic England (2018b). Search the List – Advanced Search. <https://historicengland.org.uk/
listing/the-list/advanced-search/> [13.11.2018]
Holcombe, R.G., Sobel, R.S. (2001). Public policy toward pecuniary externalities, w: Public Finance
Review, nr 29(4).
Hornowska, E., Brzezińska, A., Kaliszewska-Czeremska, K., Appelt, K., Rawecka, J., Bujacz,
A. (2012). Paradoksalny efekt triangulacji, w: Edukacja, nr 4, ss. 72–83.180 Bibliografia
Horwat,  J.,  Szymański,  J.  (2006).  Jan  Gierałtowski.  Pan  na  Chudowie.  Katowice:  Fundacja
“Zamek Chudów”.
ICOM  (2019a).  ICOM  Definition  of a   Museum.  <http://archives.icom.museum/definition.
html> [03.10.2019]
ICOM (2019b). Development of the Museum Definition according to ICOM Statutes (2007-1946).
<http://archives.icom.museum/hist_def_eng.html> [03.10.2019]
ICOMOS (1999). International Cultural Tourism Charter, Managing Tourism at Places of Heritage
Significance.
Ilczuk, D. (2012). Ekonomika kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Instituto Nazionale di Statista, Museums (2016). Archelogical Areas and Monuments in Italy,
<https://www.istat.it/en/archivio/194594>;  <https://www.istat.it/it/files//2016/12/
Museums_monuments_Italy_2015.pdf,> [03.05.2018]
Instytut Adama Mickiewicza (2018). Freski w Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, w: culture.pl.
<https://culture.pl/pl/dzielo/freski-w-kaplicy-trojcy-swietej-w-lublinie> [2018-06-20]
Isaac, R. (2008). Understanding the Behaviour of Cultural Tourists. Towards a Classification of Dutch
Cultural Tourists. Breda: NHTV Extertise Series.
Iwańska, A. (2011). Teatr tańca – dzieje pojęcia, w: Ogrody Nauk i Sztuk, nr 1.
Jackowski, A. (1992). Pielgrzymki jako przedmiot badań geograficznych , w: Przegląd religioznawczy,
nr 164.
Jary, D., Jary, J. (2006). Collins Web-linked Dictionary. Sociology. Nowy Jork: Collins.
Jaskanis, P. (2009). Prace konserwatorskie w Muzeum Pałacu w Wilanowie po 2003 roku, w: Wia-
domości Konserwatorskie, 26.
Jewtuchowicz, A. (1987). Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia. Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Jokilehto, J. (2018). A history of architectural conservation (second edition). Londyn – New York:
Routledge.
Jończyk, M., Kaczor, M. (2020). Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej, w: Encyklopedia
Zarządzania. <https://mfiles.pl/pl/index.php/Czynniki_produkcji_w_gospodarce_tury -
stycznej> [05.03.2020]
Jurkiewicz-Eckert, D. (2013). Cultural Policy of the EU – How It Works in Practice, w: Milczarek,
D., Adamczyk, A., Zajączkowski, K. (red.), Introduction to European Studies: A New Approach
to Uniting Europe. Warszawa: Centre for Europe, University of Warsaw.
Kachniewska, M., Nawrocka, E. (2012). Ekonomika podaży turystycznej, w: Kachniewska, M.
(red.), Rynek Turystyczny. Ekonomiczne Zagadnienia Turystyki. Warszawa: Oficyna a  Wolters
Kluwer business.
Kadłuczka, A. (2000). Ochrona zabytków architektury. Tom 1. Zarys doktryn i teorii. Kraków: Poli-
technika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków.
Kasperowicz, R. (2012). Dehio i Riegl, czyli spór o przeszłość i przyszłość zabytków, w: Kasperowicz, R.
(red.), Alois Riegl, Georg Dehio – i Kult Zabytków. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.181 Bibliografia
Kasprzyk, B. (2015). Problem pomiaru w ekonomii dobrobytu – poglądy historyczne i współczesne, w:
Nierówności Społeczne Wzrost Gospodarczy, nr 41, ss. 287–295.
Kawa, P. (2004). Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych
modeli wzrostu, w: Zeszyty Naukowe (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), nr 2.
KEA European Affairs (2006). The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the Euro-
pean Commission. Bruksela: KEA European Affairs.
Kisiel, P. (2012). Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego. Refleksja
nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Kleiner, J. (1938). Zarys dziejów literatury polskiej. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Osso-
lińskich.
Klimczak, B. (2015). Mikroekonomia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu.
Klonowska-Matynia,  M.,  Palinkiewicz,  J.  (2013).  Przedsiębiorczość  w  teorii  ekonomicznej,  w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, nr 17, ss. 29–40.
Kłoskowska, A. (2011). Kultura masowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kłoskowska, A. (2007). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kłoskowska, A. (2002). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kłoskowska, A. (1972). Społeczne ramy kultury. Monografia socjologiczna . Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
Kluss, M., Kruczek, J. (2016). Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Przewodnik. Pszczyna: Muzeum
Zamkowe w Pszczynie.
Kobyliński,  Z.  (2009).  Własność  dziedzictwa  kulturowego.  Warszawa:  Instytut  Archeologii
i Etnologii PAN.
Kobyliński, Z. (2014). Krajobraz jako pamięć, w: Wysocki, J. (red.) Archaelogica Hereditas, Konser-
wacja Zapobiegawcza Środowiska, Krajobraz Kulturowy. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji
Archeologicznej.
Komisja Europejska (2019). Podejście UE do zrównoważonego rozwoju. <https://ec.europa.eu/
info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-susta-
inable-development_pl> [2019-01-15]
Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO (1980). Historyczne centrum Warszawy, Retrospek-
tywne orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości. Decyzja: 38COM 8E.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta
w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r., Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190.
Kowalczyk, A. (2008). Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów, w:
Gołembski, G. (red.), Turystyka Jako Czynnik Wzrostu Konkurencyjności Regionów w Dobie
Globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Kozicki, W. (1913). W obronie kościołów i cerkwi drewnianych. Lwów: Nakładem Grona C. K. Kon-
serwatorów Galicyi Wschodn. Z pomocą subwencyi C. K. Centralnej Komisyi konserw.
Kraska, E., Rogowska, B. (2014). Rola i znaczenie koncepcji Alfreda Marshalla dla wyjaśnienia
współczesnych mechanizmów rozwoju regionalnego, w: Prace naukowe Uniwersytetu Ekono-182 Bibliografia
micznego we Wrocławiu. Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesno-
ści, nr 339.
Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.
Kruczek, Z. (2016). Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011-2015. Kraków-Warszawa:
Polska Organizacja Turystyczna.
Kudełko, M. (2016). Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych – ujęcie teoretyczne i empi-
ryczne, w: Zarządzenie i Finanse, nr 4 (3).
Kumor, P. (2010). Zależność nierówności płac od poziomu rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka
Narodowa.
Kurzątkowski, M. (1989). Mały Słownik ochrony zabytków. Warszawa: Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Ośrodek Dokumentacji Zabytków.
Kuszyk-Bytniewska, M. (2015). Problematyka obiektywności w naukach społecznych, w: Zagadnie-
nia Naukoznawstwa, nr 2 (204).
Lewicki, J. (2015), Przeszłość, czy przyszłość – dylematy związane z zabytkami w dobie postkoloniali-
zmu, w: Porównania, nr 17, ss. 92–104.
Lewicki, J. (2017). Ocena wartości zabytków epoki modernizmu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
w: Wiadomości Konserwatorskie, nr 49.
Lewis, G. (2019). Museum. Cultural institution, w: Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Bri-
tannica. <https://www.britannica.com/topic/museum-cultural-institution> [15.09.2019]
Lileyko, J. (1987). Funkcja Zamku – założenia programowe a ich realizacja, w: Ochrona Zabytków,
nr 40/1-2 (156-157), ss. 13–26.
Lileyko, J. (2003). Sejm Polski. Tradycja-Ikonografia-Sztuka . Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Lisowska, A. (2017). Zjawisko  przestępczości  w  destynacjach  turystycznych  –  przegląd  badań, w:
Turyzm, nr 27/1.
Lord,  B.  (2006).  Foulcault’s  muzeum:  difference,  representation,  and  genealogy,  w:  Museum  &
Society, nr 4, 1.
Lorentz, E. (2009). Funkcjonowanie historycznej ruiny w przestrzeni społecznej na przykładzie zamku
Kamieniec w Odrzykoniu, w: Lewicka, M. (red.) Zamki Grody Ruiny. Waloryzacja i Ochrona.
Warszawa – Białystok: Polski Komitet Narodowy ICOMOS.
Lorentz, S. (1986). Walka o Zamek 1939-1980. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie.
Łappo,  A.  (2019).  Inkorporacja  Mazowsza,  w:  Muzeum  Historii  Polski.  <https://muzhp.pl/
pl/e/1822/inkorporacja-mazowsza> [09.10.2019]
Łuczkowski, T. (1996). Terytorium ruin: ruina jako obraz i temat romantyczny, Grażyna Królikie-
wicz, Kraków 1993: [recenzja]’, w: Pamiętnik Literacki, nr 87/2, ss. 221–223.
Mach, Z. (2008). Przedmowa, w: Paleczny, T. (red.), Socjologia Tożsamości. Kraków: Krakowska
Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Machaj, M. (2016). Wolna przedsiębiorczość. Podręcznik do nauki podstaw przedsiębiorczości. Wro-
cław: Instytut Ludwiga von Misesa.
Magee, B. (1998). Popper. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Majewska-Rau, A. (2014). Muzeum-Zamek w Oporowie. Informator. Oporów: Muzeum-Zamek
w Oporowie.183 Bibliografia
Majewski, A. (1963). Odbudowa zamków – na Wawelu, w Pieskowej Skale i w Baranowie, w:
Ochrona Zabytków, nr 16/2 (61).
Majewski, P. (2019a). Zamek Królewski po 1939 roku – zniszczenie i odbudowa, w: Zamek Królew-
ski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej. <https://www.zamek-
-krolewski.pl/historia/historia/zamek-krolewski-po-1939-roku-zniszczenie-i-odbudowa>
[12.10.2019]
Majewski, P. (2019b). Zamek Królewski w latach 1914-1939, w: Zamek Królewski w Warszawie
–  Muzeum.  Rezydencja  Królów  Rzeczypospolitej.  <https://www.zamek-krolewski.pl/
historia/historia/zamek-krolewski-w-latach-1914-1939> [10.10.2019]
Majewski, P. (2005). Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego
Gubernatorstwa 1939-1945. Warszawa: TRIO.
Majewski, J., Urzykowski, T. (2016). Zamek Królewski w Warszawie. Ten, jaki znamy, nigdy nie
istniał,  w:  Wyborcza.pl.  <https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19514612,za-
mek-krolewski-w-warszawie-ten-jaki-znamy-nigdy-nie-istnial.html> [05.04.2020]
Małachowicz, E. (1988). Ochrona środowiska kulturowego, Tom 2. Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe.
Malicki,  W.  (2016).  Tajemnice  Małego  Wawelu.  Baranów  Sandomierski:  Wydawnictwo  Daję
Słowo.
Mancuso, S. (2005). Per una metodologia della valorizzazione dei beni archeologici: analisi e prospet-
tive in Calabria. Soveria Mannelli: Rubbettino Editore.
Mankiv,  N.G.,  Taylor,  M.P.  (2015).  Mikroekonomia.  Warszawa:  PWE  Polskie  Wydawnictwo
Ekonomiczne.
Marciniuk-Kluska, A. (2014). Turystyka jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich, w: Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 101.
Marshall, A. (1925). Zasady ekonomiki. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
Martysz,  C.  (2009).  Centralne  organy  administracji:  pojęcie,  struktura  i  pozycja  w  postępowaniu
administracyjnym, w: Suprenat, J. (red.), Między Tradycją a Przyszłością w Nauce Prawa Admi-
nistracyjnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Maslow, A. (2013). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
McKercher, B., du Cros, B. (2002). Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultu-
ral Heritage Management. New York-London: Routledge.
Meade, J.E. (1952). External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation, w: The Eco-
nomic Journal, nr 62 (245).
Mencfel, M. (2010). Kolekcja malarstwa Atanazego Raczyńskiego i plany stworzenia publicznej gale-
rii w Poznaniu, w: Poznaj Raczyńskich. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ss.
17–27.
Michalak, A., Ginter, A. (2016). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz,
Warszawa: Wolters Kluwer.
Mierzwiński, M., Żak, M. (2002). Malbork. Zamek Krzyżaków. Bydgoszcz: Oficyna Wydawni-
cza EXCALIBUR.
Mierzwiński, M. (2016). Zamek Malbork. Przewodnik ilustrowany. Warszawa: Foto Liner.184 Bibliografia
Migalski, M. (2018). Budowanie narodu. Przypadek Polski w latach 2015-2017. Łódź: Fundacja
Liberte!.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Zarządzenie nr 57 Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2011 w sprawie zmiany nazwy Muzeum Łazienki Kró-
lewskie. Zespół Pałacowo-Ogrodowy i nadania statutu.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wila-
nowie i nadania statutu.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Zarządzenie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zamku Królew-
skiego w Warszawie – Pomnika Historii i Kultury Narodowej, Dz. Urz. MKiDN 2014 poz.
21.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019a). Wykaz muzeów <http://bip.mkidn.
gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php> [2019-01-06]
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019b). Państwowy Rejestr Muzeów <http://
bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php> [2019-
01-06]
Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki  (2018a).  Charakterystyka  krajowych  i  zagranicznych  podróży
mieszkańców Polski w 2017 roku. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ministerstwo Sportu i Turystyki (2018b). Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski
w 2017 r. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Mirski, A. (2011). Twórczość jako źródło kultury, w: Zarządzanie w Kulturze, nr 12.
Mrozowski, P. (2018). Historia, w: Zamek Królewski w Warszawie. Przewodnik ilustrowany. War-
szawa: Foto Liner.
Murzyn, M. (2007). Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian: szanse i wyzwania, w: Murzyn,
M., Purchla, J. (red.), Dziedzictwo Kulturowe w XXI Wieku. Szanse i Wyzwania. Kraków:
Międzynarodowe Centrum Kultury.
Murzyn-Kupisz, M. (2012a). Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Murzyn-Kupisz, M. (2012b). Cultural, economic and social sustainability of heritage tourism: issues
and challenges, Economic and Environmental Studies 12, ss. 113–133.
Murzyn-Kupisz, M. (2013). Dziedzictwo w kontekście rozwoju lokalnego, w: Hausner, J., Karwiń-
ska, A., Purchla, J. (red.), Kultura a Rozwój. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Murzyn-Kupisz, M. (2016). Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury. Kraków: UNI-
VERSITAS.
Murzyn-Kupisz, M., Działek, J. (2013). Cultural heritage in building and enhancing social capi-
tal, w: Journal of Cultural Heritage Management and Sustaunable Development, nr 3,
ss. 35–54.
Muzeum – Zamek w Łańcucie (2020). Polo  w  Łańcucie. <https://www.zamek-lancut.pl/pl/
Historia/Polo> [12.04.2020]
Muzeum  Historii  Polski  (2020).  Detronizacja  cara  Mikołaja  I  jako  króla  polskiego  <https://
muzhp.pl/pl/e/58/detronizacja-cara-mikolaja-i-jako-krola-polskiego> [11.04.2020]185 Bibliografia
Muzeum Historyczne Pałac w Dukli (2017a). Historia zespołu pałacowo – parkowego. <www.
muzeumdukla.pl/> [15.06.2017]
Muzeum  Historyczne  Pałac  w  Dukli  (2017b).  Historia  muzeum.  <www.muzeumdukla.pl/>
[15.06.2017]
Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy (2017). Historia zamku. <http://www.zamekwnie-
dzicy.pl/?page_id=5> [22.11.2017]
Muzeum Lubelskie w Lublinie (2017). Więzienie na Zamku Lubelskim, <http://www.muzeumlu-
belskie.pl/wystawy_stale/Wiezienie_na_Zamku_Lubelskim-1-841-26.html> [12.12.2017]
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (2013). Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
Przewodnik po najszczęśliwszym miejscu w Warszawie o każdej porze roku. Warszawa: Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie.
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (2019a). Powstanie  Listopadowe. <https://www.
lazienki-krolewskie.pl/pl/historia/wydarzenia-historyczne/powstanie-listopadowe>
[15.08.2019]
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (2019b). Pokaz Macieja Zienia w Łazienkach Kró-
lewskich,  <https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/pokaz-macieja-zienia-w-
-lazienkach-krolewskich> [08.07.2019]
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (2020). Architektura. <https://www.lazienki-kro-
lewskie.pl/pl/architektura> [16.05.2020]
Muzeum  Narodowe  w  Krakowie  (2018).  Muzeum  Książąt  Czartoryskich.  <http://mnk.pl/
oddzial/muzeum-ksiazat-czartoryskich/o-oddziale> [2018-06-22]
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2013). Historia (publ. 09.09.2013). <https://www.
wilanow-palac.pl/historia_3.html> [10.08.2018]
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2018). Historia instytucji. <http://www.wilanow-
-palac.pl/historia_muzeum.html> [22.06.2018]
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2020). Pałac i park. <https://www.wilanow-palac.
pl/palac_i_park> [10.04.2020]
Muzeum  Zamek  Opalińskich  w  Sierakowie  (2017a).  Historia.  <https://muzeum-sierakow.
pl/o-zamku/historia/23-dzieje-zamku> [11.10.2017]
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (2017b). Zamek  w  Sierakowie. Tablica informa-
cyjna w muzeum.
Muzeum  Zamek  w  Darłowie  (2017a).  Kronika.  <https://www.zamekdarlowo.pl/kronika.
html> [2017-07-30]
Muzeum Zamek w Darłowie (2017b). Historia zamku. <https://www.zamekdarlowo.pl/zamek.
html> [30.07.2017]
Muzeum  Zamek  w  Oświęcimiu  (2018).  Historia  Zamku.  <http://muzeum-zamek.pl/o-
-muzeum-informacje/> [15.12.2018]
Muzeum Zamkowe Kamieniec w Korczynie-Odrzykoniu (2017a). Zamek Kamieniec. 600 lat
historii (ulotka).
Muzeum Zamkowe Kamieniec w Korczynie Odrzykoniu (2017b). Historia zamku odrzykoń-
skiego. <http://zamekkamieniec.iq.pl/?page_id=44> [14.12.2017]
Muzeum Zamku w Chudowie (2017). Zamek w Chudowie. Tablica informacyjna w muzeum.186 Bibliografia
Muzeum  Zamkowe  w  Malborku  (2014).  Wydarzenia  /  Ponad  25  mln  zł  dla  zamku  w  Mal-
borku.  <http://www.zamek.malbork.pl/wydarzenia/ponad-25-mln-zl-dla-zamku-w-mal-
borku-213> [15.08.2018]
Muzeum Zamkowe w Malborku (2019). Wystawy i wnętrza. <http://www.zamek.malbork.pl/
wystawy-i-wnetrza> [11.10.19]
Muzeum Zamkowe w Malborku (2020a). Historia / Czasy polskie. <www.zamek.malbork.pl/
historia/czasy-polskie-6> [12.04.2020]
Muzeum Zamkowe w Malborku (2020b). Historia / Czasy pruskie. <http://www.zamek.mal-
bork.pl/historia/czasy-pruskie-7> [12.04.2020]
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (2019). 11 maja otworzyliśmy oficjalnie Park Kultu -
rowo-Historyczny przy Zamku Książąt mazowieckich w Liwie. <http://liw-zamek.pl/uroczy-
ste-otwarcie-parku-kulturowo-historycznego-na-zamku-ksiazat-mazowieckich-w-liwie/>
[10.11.2019]
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (2017). Budowa Parku Kulturowo-Historycznego przy
Zamku  Książąt  Mazowieckich  w  Liwie.  <http://liw-zamek.pl/budowa-parku-kulturowo-
historycznego-przy-zamku-ksiazat-mazowieckich-w-liwie/> [03.10.2018]
Myczkowski, Z. (1998). Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Pol-
sce. Kraków: Politechnika Krakowska.
Nair S., Howlett M. (2017). Policy myopia as a source of policy failure: adaptation and policy learning
under deep uncertainty, w: Policy&Politics, nr 1.
Narodowy Instytut Dziedzictwa (2013). Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kultu-
rowego. Raport z badań społecznych. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Narodowy Instytut Dziedzictwa (2017a). Raport  o  stanie  zachowania  zabytków  nieruchomych
w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C). Warszawa: Narodowy
Instytut Dziedzictwa.
Narodowy  Instytut  Dziedzictwa  (2017b).  Zestawienia  zabytków  nieruchomych,  Tabelaryczne
zestawienie różnych typów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w podziale
na  województwa.  <http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-
-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/> [15.05.2017]
Narodowy Instytut Dziedzictwa (2017c). Kwestionariusz badania społecznego w Polsce i w Nor-
wegii, w: Dziedzictwo Kulturowe w Badaniach. Polacy Wobec Dziedzictwa. Raport z Badań
Społecznych. Warszawa-Kraków: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Narodowy  Instytut  Dziedzictwa  (2019).  Zamek  krzyżacki  w  Malborku:  <https://www.nid.
pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Miejsca_na_liscie/Lista_miejsc/miejsce.
php?ID=161> [15.08.2019]
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2012). Raport. Strategia Rozwoju Muze-
alnictwa. Założenia programowe. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów.
National Trust for Historic Preservation (2019). We are saving places. <https://savingplaces.org/
we-are-saving-places#.Xow91W5uLRM> [10.05.2019]
Next Level Technology (2017). Web Design Trends of the Moment: The Hero Image. <https://nltsf.
com/web-design-trends-of-the-moment-the-hero-image/> [10.09.2017]187 Bibliografia
Niśkiewicz, Z. (2016). Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka, w: Studia Krytyczne,
nr 3.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (1998a), tom 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (1998b), tom 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (1998c), tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Obłąkowska-Kubiak, K. (2015). Udział  podmiotów  społeczeństwa  obywatelskiego  w  kształtowa-
niu lokalnej polityki ochrony zabytków, w: Poznańska, K., Kraj, K. (red.), Finanse. Polityka
Publiczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie.
Obłąkowska-Kubiak,  K.  (2017).  Postawy  społeczeństwa  polskiego  wobec  zabytków  i  polityki  ich
ochrony w świetle badań ankietowych, w: Ochrona Zabytków, nr 1, ss. 239-267.
Obłąkowska-Kubiak,  K.  (2018).  Pozytywne  efekty  zewnętrzne  działalności  muzeów  zamkowych
i pałacowych w Polsce dla prywatnej działalności gospodarczej, w: Prace Naukowe Uniwersytetu
ekonomicznego we Wrocławiu, nr 517.
Obuchowski, K. (2000). Galaktyka potrzeb. Psychologia potrzeb ludzkich. Poznań: Zysk i s-ka.
ODPM: Housing, Planning, Local Government and the Regions Committee (2004). The Role
of Historic Buildings in Urban Regeneration, Eleventh Report of Session 2003–04, Volume I –
Report. Londyn: The Stationery Office Limited.
Ogonowska,  A.  (2012).  Kultura,  komunikacja  i  kompetencja  wizualna  w  kontekście  wybranych
zagadnień  współczesnej  humanistyki,  w:  Kulczycki,  E.,  Wendland,  M.  (red.),  Komunikacja.
Teoria i Praktyka Komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
Optimizely (2017).  Hero  Image.  <https://www.optimizely.com/optimization-glossary/hero-
-image/> [12.09.2017]
Orkan-Łęcka, A. (2014). Genius Loci, w: Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza (publ.
09.01.2014). <http://ozkultura.pl/wpis/1770/16> [2018-07-12]
Osowiecka, M. (2013). Twórczość jako umiejętność wyjątkowa i powszechna: z naciskiem na zakres
skojarzeń, w: Ogrody Nauk i Sztuk, nr 3.
Ostrowski, J. (2013). Wawel. Zamek i Katedra. Kraków: Wydawnictwo “KARPATY” – Andrzej
Łączyński.
Oxford Economics (2016). The impact of heritage tourism for the UK economy. <https://d2rpq8w-
tqka5kg.cloudfront.net/347523/open20161101085400.pdf?Expires=1581418410&Signa-
ture=OpFK45xWCbo5tTFmIaFhtoYJet4Czzqkjj58jY8V548Pa5PQCJNt9LWJ3MYm-
HpFK2tabRmB9-~hRiOQPtgAVxk-XCRIZicDFDxrQrUipaBKkFk-kIGyrSLdRp7TC-
-ZTlpqKUkKAVDFJqplHu8GaGL8L04iKzjUmNDcU4FOBrPVs3mZOgMgBlOSqM5
ghWgykvS5bMltNox5zWlUZkW6AOV2oWFKDhxA-Vhj0k0fRJzvM9dfNn~3ew4sudr
IxSiPiKxMxR78NQLwNgIJe9rpzwrsb~Nd3KqP0A~aznp1Dh~uwVDP5i38b-iE6cIugZ
MwPRBRnGx39VjttHMGKrJSwmw__&Key-Pair-Id=APKAJVGCNMR6FQV6VYIA>
[02.12.2018]
Oxford Reference (2019), Genius  loci. <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/
authority.20110803095847893> [15.09.2019]188 Bibliografia
Papandreou, A.A. (1998). Externality and Institutions. New York: Oxford University Press.
Parlament Europejski i Rada (2006). Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życia, Dz.U. UE L.
394, 30.12.2006.
Paszkiewicz, P. (1991). Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915. War-
szawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Pawlak, M. (2013). Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: Szkoły i instytucje pomocowe wobec
uchodźców w Polsce po 2004 r. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Pawlikowski,  M.  (2007).  Miejsce  święte.  <http://pawlikowski.pl/site/aktualnosci/3-
wydarzenia/9-maciej-pawlikowski-doktorat-terminologia> [10.04.2018]
Picard, G. (1975). Sztuka rzymska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Pieńkos, J. (2001). Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze. Kraków: Zakamycze.
Pigou, A. (2013). The Economics of Welfare. Nowy Jork: Palgrave Macmillan.
Polski Komitet ds. UNESCO (2019). Misja UNESCO. <http://www.unesco.pl/unesco/misja-
-unesco/> [08.03.2019]
Polskie  Radio  (2019).  Jadwiga  Andegaweńska  –  niezwykły  król  Polski.  <https://www.polskie-
radio24.pl/39/156/Artykul/2321068,Jadwiga-Andegawenska-niezwykly-krol-Polski>
[20.12.2019]
Polskie  Radio  (2019a).  Anna  Jagiellonka  –  ostatni  król  z  dynastii  Jagiellonów.  <https://www.
polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2203654,Anna-Jagiellonka-ostatni-krol-z-dynastii-
Jagiellonow> [20.12.2019]
Polskie Radio (2019b). Zamek w Malborku – największa twierdza Europy. <https://www.pol-
skieradio.pl/39/156/Artykul/683499,Zamek-w-Malborku-najwieksza-twierdza-Europy>
[21.12.2019]
Polskie zamki i pałace (2016). Warszawa: Wydawnictwo SBM.
Postek, R. (2008). Liw. Miasto i zamek. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Potocki, J.R. (2016). Zaangażowanie Alfreda Potockiego w pomoc społeczności łańcuckiej w latach
1939-1944,  w:  Gazeta  Łańcucka.  <https://www.zamek-lancut.pl/pl/content/historia/
PDF/alfredpotocki.pdf> [06.07.2019]
Prauzner, T. (2011). Lifelong Learning – Edukacja przez całe życie, w: Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie, nr VI.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (2007). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kozłówka — zespół
pałacowo-parkowy”, Dz.U. 2007 nr 86 poz. 573.
Pruszyński,  J.  (1989).  Ochrona  zabytków  w  Polsce.  Warszawa:  Państwowe  Wydawnictwo
Naukowe.
Pruszyński, J. (2001a). Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i kultura prawna, tom I. Kraków:
Zakamycze.
Pruszyński, J. (2001b). Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i kultura prawna, tom II. Kraków:
Zakamycze.189 Bibliografia
Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. War-
szawa: Wydawnictwo Znak.
Rawls, J. (2010). Wykłady z historii filozofii polityki . Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne.
Richards, G. (1996). The Scope and Significance of Cultural Tourism , w: Richards, G. (red.) Cultural
Tourism in Europe. Wallingford: CAB International.
Riegl, A. (2012a). Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie, w: R. Kasperowicz (red.),
Alois Riegl, Georg Dehio – i Kult Zabytków. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
Riegl, A. (2012b). Nowe prądy w dziedzinie opieki nad zabytkami, w: R. Kasperowicz (red.), Alois
Riegl, Georg Dehio – i Kult Zabytków. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
Rogowska, M. (2016). Przestrzeń publiczna w mieście – zagadnienia wybrane, w: Studia Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, nr 170, ss. 158–164.
Roguska, A., Cholewka, H. (2015). Kształtowanie ekspresji kulturalnej uczniów szkół podstawo-
wych, w: Pedagogika społeczna, nr 4.
Rottermund, A., Mrozowski, P. (2017). Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Przewodnik.
Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie.
Rouba, M. (2012). Wartościowanie w praktyce konserwatorskiej, w: Szmygin, B. (red), Wartościo-
wanie w Ochronie i Konserwacji Zabytków. Warszawa-Lublin: ICOMOS, Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków, Politechnika Lubelska.
Rubacha, K. (2014). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, w: Kwieciński, B.,
Śliwerski, B. (red.) Pedagogika. Podręcznik Akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Rymaszewski, B. (1992). Klucze ochrony zabytków w Polsce. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji
Zabytków
Sajkiewicz, V. (2010). Teatr w świecie widowisk, w: Wąchocka, E. (red.), Widowisko-Teatr-Dramat.
Skrypt Dla Studentów Kulturoznawstwa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Samuelson,  P.A.  (1959).  Zasady  analizy  ekonomicznej.  Warszawa:  Państwowe  Wydawnictwo
Naukowe.
Samuelson, P.A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure, w: The Review of Economics and
Statistics, nr 36(4).
Samuelson,  P.A.  (1955).  Diagrammatic  Exposition  of  a  Theory  of  Public  Expenditure,  w:  The
Review of Economics and Satistics, nr 37(4), ss. 350–356.
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2014). Ekonomia, 19th ed. Poznań: REBIS.
Scitovsky, T. (1954). Two Concepts of External Economies, w: The Journal of Political Economy,
nr 62.
Senat Królestwa Polskiego (1830). Odezwa w sprawie remontu Zamku na Wawelu, 10 VII 1830,
AGAD, AZ, sygn. 90.
Schröder-Esch,  S.  (2007).  Znaczenie  dziedzictwa  i  nowych  mediów  dla  rozwoju  regionalnego  –
doświadczenia  europejskiego  programu  HERMES,  w:  Murzyn,  M.,  Purchla,  J.  (red.),  Dzie-
dzictwo Kulturowe w XXI Wieku. Szanse i Wyzwania. Kraków: Międzynarodowe Centrum
Kultury.190 Bibliografia
Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  (2019).  Mazowsze  dołącza  do  Korony.  Sejm  w  Warszawie
1959  r.  <https://www.dziejesejmu.pl/mazowsze-dolacza-do-korony-sejm-w-warszawie-
-1529-r,p741821241> [10.09.2019]
Seweryn, R. (2017). Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, w: Han-
del Wewnętrzny, nr 4 (369), ss. 220–232.
Sidgwick, H. (2005). The Elements of Politics (reprint of 1891 edition). New York: Cosimo
Classics.
Sixth International Congress of Architects (1904). Cultural Heritage Policy Documents, Recom-
mendation of the Madrid Conference (1904). <http://www.getty.edu/conservation/publica-
tions_resources/research_resources/charters/charter01.html> [15.02.2019]
Skaldawski, B. (2017). Problematyka definicji dziedzictwa , w: Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Dziedzictwo Kulturowe w Badaniach. Polacy Wobec Dziedzictwa. Raport z Badań Społecznych,
Warszawa-Kraków: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Skuratowicz, J. (2005). Zamek Górków w Szamotułach. Szamotuły: Muzeum Zamek Górków
w Szamotułach.
Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych (2002). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Słownik Języka Polskiego PWN (2017). Widok. <https://sjp.pwn.pl/sjp/widok;2535768.html>
[20.04.2017]
Słownik terminologiczny sztuk pięknych (2002). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Smith, A.D. (2007). Nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Smith, M.K. (2003). Issues in Cultural Tourism Studies. London and New York: Routledge.
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (2018). Wawelskie arcydzieło z okresu złotego
wieku  Rzeczypospolitej  po  konserwacji.  <http://www.skozk.pl/aktualnosci/wawelskie-ar-
cydzielo-z-okresu-zlotego-wieku-rzeczypospolitej-po-konserwacji.html> [26.06.2018]
Stala, K. (2007). Tetrakonchos NMP (św. Św. Feliksa i Adaukta) na Wawelu jako przykład dziedzic-
twa antycznego w architekturze wczesnośredniowiecznej. Problemy interpretacyjne, w: Wiadomo-
ści Konserwatorskie, nr. 21, ss. 20-27.
Stasiak, A. (2016), Doświadczenie – Stary-Nowy Paradygmat Turystyki, w: Folia Turistica, nr 41.
Stawecka, M. (2015), Ikony z przemytu a kolekcja muzealna – etyczne i prawne problemy związane
z  pozyskiwaniem,  przechowywaniem  i  udostępnianiem  takich  obiektów  na  przykładzie  zbioru
Muzeum Ikon w Supraślu – głos w dyskusji, w: Zbiór wiadomości do antropologii muzeum,
nr 2.
Stępień, P. (2007). Rekonstrukcja i kreacja w odnowie Zamku na Wawelu, w: Ochrona Zabytków,
nr 2, ss. 27–50.
Stępińska,  K.  (1977a).  Pałace  i  zamki  w  Polsce.  Dawniej  i  dziś.  Warszawa:  Krajowa  Agencja
Wydawnicza.
Stępińska,  K.  (1977b).  Pałace  i  zamki  w  Polsce.  Dawniej  i  dziś.  Warszawa:  Krajowa  Agencja
Wydawnicza.
Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Szczepaniak, A. (2010). Pałac w Kozłówce. Przewodnik ilustrowany. Warszwa: Foto Liner.
Szczepanowski, A.E. (2015). Ekonomika turystyki kulturowej. Warszawa: Difin.191 Bibliografia
Szczepański,  J.  (1963).  Elementarne  pojęcia  socjologii.  Warszawa:  Państwowe  Wydawnictwo
Naukowe.
Szczerba, A. (2010). Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych
na terenie Imperium Rosyjskiego, w: Analecta: studia i materiały z dziejów nauki, nr 19 (1-2).
Szmelter, I. (2015). Współczesne wartościowanie sztuk wizualnych. Przyszłość sztuki?, w: Sztuka
i Dokumentacja, nr 13.
Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Gliwice: HELION.
Szpanowski, P. (2008). Tradycje  i  przyszłość.  Muzeum  Pałac  w  Wilanowie, w: Gutkowski, K.,
Kowalski, H. (red.), Podhorce i Wilanów: Interdyscyplinarne Badania Założeń Rezydencjonal-
nych. Warszawa: ARCHEO.
Szpociński, A. (2011). Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji, w:
Kultura i Społeczeństwo, nr 2-3.
Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Oficyna a  Wol-
ters Kluwer business.
Sztaba, S. (red.) (2007). Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna. Warszawa: Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne.
Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Śliwak, J. (1999). Altruizm w koncepcji socjobiologicznej, w: Roczniki Psychologiczne, nr 2.
Śrutwa, J. (2005). Znaczenie zabytków w realizacji misji Kościoła, w: Perkowski, J., Więcek, B.
(red.), Konferencja Krajowa „Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych Na Przykładzie
Makroregionu Łódzkiego – Stan, Zagrożenia i Możliwości Przeciwdziałania”: Łódź, 9-10 Grud-
nia 2005 r. Konstantynów Łódzki: Wydawnictwo Bernard Cichosz.
The Nara Document on Authenticity (1994).
The World Bank (2020). International tourism, number of arrivals. <https://data.worldbank.org/
indicator/ST.INT.ARVL> [03.04.2020]
Throsby, D. (2010). The Economics of Cultural Policy. Cambridge: Cambridge University Press.
Timmel, M. (2006). The Rise of History: Kant, Herder and the End of the Enlightenment, w: Journal
of Undergraduate Research, nr 1.
Timothy, D.J., Boyd, S.W. (2003). Heritage tourism. Harlow: Pearson Education.
Timothy, D.J. (2011). Cultural Heritage and Tourism. Bristol-Buffalo-Toronto: Channel View
Publications.
Tomaszewski, A. (2000). Dziedzictwo i zarządzanie, w: Gutowska, K. (red.), Problemy Zarządza-
nia Dziedzictwem Kulturowym. Warszawa: Res Publica Multiethnica.
Tomczak, A. (2003): Rola promocji w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, w: Gutowska, K.
(red.),  Dziedzictwo  Kulturowe  –  Konteksty  Odpowiedzialności.  Warszawa:  Kolegium  Nauk
Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.
Turtureanu, A. (2005), Tourism Products: Characteristics and Forms, w: Acta Universitatis Danu-
bius. Œconomica, nr 1.
Towse, R. (2011). Ekonomia kultury. Kompendium. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Traktat  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  (wersja  skonsolidowana),  Dz.U.  C  202  z.
7.06.2016. ed, 2016.192 Bibliografia
Turystyka.wp.pl  (2016).  Pałac  w  Pszczynie.  Śląski  Wersal.  <https://turystyka.wp.pl/palac-w-
-pszczynie-slaski-wersal-6044417902998657a> [20.10.2018]
UNESCO World Heritage Centre (2018). World Heritage. < http://whc.unesco.org/en/about/
world-heritage> [15.09.2018]
UNESCO World Heritage Committee (1997). Inscription: The Castle of the Teutonic Order in
Malbork  (Poland).  <https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Miej-
sca_na_liscie/Lista_miejsc/2.%20Malbork%20-%20wpis%20-decyzja%20CONF%20
208%20VIII.pdf> [2019-08-15]
United Nations (2019). What is sustainable development? <https://www.un.org/sustainabledeve-
lopment/development-agenda/> [15.01.2019]
United Nations Conference on Trade and Development (2013). Sustainable tourism: Contribu-
tion to economic growth and sustainable development. Geneva: United Nations Conference on
Trade and Development.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (2018). Knowledge and prac-
tices concerning nature and the universe. <https://ich.unesco.org/en/knowledge-concerning-
-nature-00056> [04.12.2018]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (1972). Convention Con -
cerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (2001). Convention on the
Protection of the Underwater Cultural Heritage.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (2003). Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Intergovernmental Com -
mittee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (2012). Guidelines
for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris: UNESCO World Heritage
Center.
United Nations World Tourism Organization (2018a). Understanding Tourism: Basic Glossary
<http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf> [15.08.2018]
United Nations World Tourism Organization (2018b). 2017 International Tourism Results: the
highest in seven years. <http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-internatio-
nal-tourism-results-highest-seven-years> [11.10.2018]
United Nations World Tourism Organization (2018c). All Countries: Domestic Tourism: Trips
1995‒2017 (09.2018), Tourism Statistics. <https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.5555/unw-
totfb0000280019952017201809> [09.12.2018]
United Nations World Tourism Organization (2020). All Countries: Inbound Tourism: Arrivals
1995 – 2018 (01.2020), Tourism Statistics. <https://www.e-unwto.org/doi/suppl/10.5555/
unwtotfb0000270019952018202001> [05.04.2020]
United Nations World Tourism Organization (2020). All Countries: Inbound Tourism: Arrivals
1995 – 2018 (01.2020), Tourism Statistics. <https://www.e-unwto.org/doi/suppl/10.5555/
unwtotfb0000270019952018202001> [05.04.2020]
Urząd Miejski w Pszczynie (2019). Historia Daisy Days <http://www.daisydays.pszczyna.pl/>
[10.10.2019]193 Bibliografia
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (2003), Dz. U. 2003, Nr 162 poz. 1568
z późn. zm.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1994), Dz.U. 1994
nr 24 poz. 83.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (1996), Dz.U. z 2019 r. poz. 917, 1726.
Viner, J. (1931). Cost Curves and Supply Curves, w: Zeitschrift für Nationalökonomie (Journal of
Economics), nr 3(1).
Wasilewski, K. (2018). Jak  odbudowałem  Zamek  Królewski, w: Tygodnik Przegląd. <https://
www.tygodnikprzeglad.pl/odbudowalem-zamek-krolewski/> [10.09.2018]
Weisberg, R.W. (2006). Creativity: Understanding Innovation in Problem Solving, Science, Invention
and the Arts. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons.
Węgrzyn, M. (2010). Zamkowy przewodnik po Polsce. 380 najważniejszych zamków. Warszawa:
Wydawnictwo RM.
Willaume, J. (1970). Echa przewłaszczenia oraz zniszczenia insygniów koronacyjnych Rzeczpospoli-
tej w świetle tradycji i źródeł, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F,
Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, nr 25.
Wiśniewski, K. (2019). Zamek w czasach saskich (1697 – 1763), w: Zamek Królewski w Warsza-
wie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. <https://www.zamek-krolewski.
pl/historia/historia/zamek-w-czasach-saskich-1697-1763> [11.09.2019]
Witwicki, M. (2007). Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu
do rejestru zabytków, w: Ochrona Zabytków, nr 1, ss. 77–98.
Wojtowicz, W. (2010). Zamek w Łańcucie. Przewodnik ilustrowany. Warszawa: Foto Liner.
World Economic Forum (2020). Poland. Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 edition.
<https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-
-profiles/#economy=POL> [19.08.2020].
World Travel & Tourism Council (2017). Travel & Tourism. Global Economic Impact & Issues
2017.  <https://www.stb.gov.sg/content/dam/stb/documents/mediareleases/Global%20
Economic%20Impact%20and%20Issues%202017.pdf> [02.12.2018]
World  Travel  &  Tourism  Council  (2018).  Travel  &  Tourism.  Global  Economic  Impact  &
Issues  2018.  <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/
cities-2018/city-travel--tourism-impact-2018final.pdf> [02.12.2018]
World Travel & Tourism Council (2019). About. <https://www.wttc.org/about/> [12.10.2019]
Wójtowicz, A. (2014). Pałac Staszica jako heterotopia afektywan – refleksja humanistyczna w  plano-
waniu przestrzennym, w: Teksty Drugie, nr 6.
Wyborcza.pl (2001). Rekonstrukcja zamku w Chudowie (publ. 25.07.2001). <https://katowice.
wyborcza.pl/katowice/1,35063,366730.html> [10.09.2017]
Wysocka, S. (2018). Rekordowa  liczba  zwiedzających  włoskie  muzea  i  zabytki  w  2017  roku,  w:
Dzieje.pl (publ. 06.01.2018). <https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/rekordowa-liczba-
zwiedzajacych-wloskie-muzea-i-zabytki-w-2017-roku> [10.12.2018]
Xinhuanet (2018). Palace Museum to limit daily visitor number by 80,000. <http://www.xinhu-
anet.com/english/2015-05/17/c_134246157.htm> [17.12.2018]194 Bibliografia
Zabielski, W. (2018). Historia wzgórza, w: Kraków-Przewodnik. <http://krakow-przewodnik.
com.pl/wawel-katedra/wzgorze-zamkowe/historia-wzgorza/> [26.06.2018]
Zalasińska,  K.  (2010).  Prawna  ochrona  zabytków  nieruchomych  w  Polsce.  Warszawa:  Oficyna
a Wolters Kluwer business.
Zamek Królewski na Wawelu (2017). Dzieje rezydencji monarszej. <http://wawel.krakow.pl/pl/
op/4/Dzieje-rezydencji-monarszej> [20.11.2017]
Zamek  Królewski  na  Wawelu  (2019).  Historia  wzgórza.  <https://wawel.krakow.pl/historia>
[2019-12-03]
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej (2019a).
Zamek Wazów i królów rodaków (1587–1696). <https://www.zamek-krolewski.pl/historia/
historia/zamek-wazow-i-krolow-rodakow-1587-1696> [14.10.2019]
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej (2019b).
Sale  Sejmowe.  <https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/wnetrza/sale-sejmowe>
[14.10.2019]
Zespół Zamkowo-Parkowy Baranów Sandomierski (2017a). Fundacja. <https://www.baranow.
com.pl/header_nav_listing/fundacja> [10.08.2017]
Zespół  Zamkowo-Parkowy  Baranów  Sandomierski  (2017b).  Historia  zamku.  <https://www.
baranow.com.pl/zamek-i-muzeum/historia-zamku> [10.08.2017]
Ziejka, F. (2009). Rzym słowiański – stu wież stolica, w: Alma Mater, nr 109.
Zieliński, M., Kubacki, M. (2014). Marka we współczesnej gospodarce, w: Zeszyty Naukowe Uni-
wer-sytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 66.
Ziębińska-Witek, A. (2011). Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Ziębińska-Witek,  A.  (2019).  Jak  przedstawiać  historię  w  muzeach?.  <http://xxpzhp.umcs.
lublin.pl/Referaty/Anna%20Ziębińska-Witek,%20JAK%20OPOWIADAĆ%20HISTO-
RIĘ%20W%20MUZEACH.pdf> [10.06.2019]
Zub, J., Przykaza, P. (2014). Zamek w Baranowie Sandomierskim. Warszawa: Wydawnictwo ZET.
Zybała,  A.  (2012).  Polityki  publiczne.  Doświadczenia  w  tworzeniu  i  wykonywaniu  programów
publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać
zbiorowe problemy swoich obywateli. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
Żółkoś,  A.  (2011).  Mecent  kulturalny  Jerzego  Augusta  Wandalina  Mniszcha  w  Dukli.  Krosno:
Wydawnictwo “RUTHENUS”.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane