• Multimedia w biznesie i zarządzaniu

Multimedia w biznesie i zarządzaniu

 • Autor: Leszek Kiełtyka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-129-3
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 524/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  21.25 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 21.25 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – zastosowania multimediów w biznesie oraz zarządzaniu współczesnymi organizacjami.

Spotkania ludzi nauki z przedstawicielami biznesu zostały zapoczątkowane jeszcze w XX wieku przez pracowników Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Inicjatorem tych międzynarodowych spotkań był kierujący katedrą prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. W ramach procesu dydaktycznego w katedrze realizowane są programy obejmujące zagadnienia nowoczesnych technik i technologii informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami oraz działaniami biznesowymi, a także programy dotyczące zagadnień aplikacji systemów komunikacji multimedialnych w organizacjach, głównie przemysłowych.

Spis treści:
 
Przedmowa
Leszek Kiełtyka
 
CZĘŚĆ I. Multimedialne technologie informacyjne
 
1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych
Leszek Kiełtyka
 
Wprowadzenie
1.1. Mostek wielopunktowy
1.2. Formy realizacji wideokonferencji wielopunktowej
1.3. Główne korzyści wideokonferencji
Podsumowanie
Bibliografia
 
2. Interakcyjny system nawigacyjnego planowania przedsięwzięć
Irena Bach, Zbigniew Banaszak, Grzegorz Bocewicz, Robert Wójcik
 
2.1. Rozwój systemów wspomagania decyzji
2.2. Dynamiczny interfejs
2.3. Interakcyjny system nawigacyjnego planowania przedsięwzięć
Podsumowanie
Bibliografia
 
3. Mobilny kolektor danych w logistycznym systemie informatycznym
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
 
Wprowadzenie
3.1. Charakterystyka logistycznych systemów informatycznych
3.2. Zastosowanie i znaczenie mobilnego kolektora danych w systemach logistycznych
Podsumowanie
Bibliografia
 
4. Multimedialne urządzenia dostępowe do usług sieciowych realizowanych
w architekturze SOA
Jacek Chmielewski
 
4.1. Urządzenie dostępowe
4.2. Klasyfikacja urządzeń dostępowych
4.3. Przegląd zaawansowanych, multimedialnych urządzeń dostępowych
Podsumowanie
Bibliografia
 
5. Typologia usług hostingowych
Zbigniew Malara, Artur Pajkert
 
Wprowadzenie
5.1. Istota i typy hostingu
5.2. Typologia usług hostingowych
Podsumowanie
Bibliografia
 
6. A concept of a model-driven organization memory system
Andrzej Sobczak
 
Introduction
6.1. Benefits from maintaining classic Organization Memory Systems
6.2. Assumptions of the Model-driven Organization Memory System
6.3. Assumptions of IT solution realizing a concept of the M-OMS class system
Conclusion
References
 
7. The dynamic multimedia presentations of the objects in the field of business and education
Maria Pietruszka, Marian Niedźwiedziński
 
Introduction
7.1. The necessity of different media usage
7.2. The techniques and technologies useful in object’’s presentation
Conclusion
References
 
8. Związek pomiędzy wysokością fontu i szerokością pola tekstowego w aspekcie czytelności tekstów wyświetlanych na ekranach komputerowych
Radosław Bednarski, Maria Pietruszka
 
8.1. Znaczenie czytelności tekstu na ekranach komputerowych
8.2. Zalecenia projektantów DTP
8.3. Sposób przeprowadzenia eksperymentu
8.4. Wyznaczenie funkcji liniowej wiążącej wysokość fontu z szerokością pola tekstowego
8.5. Przeliczanie mm na piksele
Podsumowanie
Bibliografia
 
CZĘŚĆ II. Technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 
9. Czy istnieje technologia informacyjna?
Dominika Lisiak-Felicka, Maciej Szmit
 
Wprowadzenie
9.1. Informatyka
9.2. Informatyka teoretyczna i stosowana
9.3. Technologia informacyjna nie istnieje!
9.4. Przykład skutków praktycznych
Podsumowanie
Bibliografia
 
10. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstw sektora MSP w oparciu o informacyjny portal dziedzinowy
Adam Sokołowski, Artur Wrzalik, Mariusz Pudło, Robert Kucęba
 
Wprowadzenie
10.1. Misja i strategia lokalnych firm i instytucji
10.2. Opis funkcjonalności informacyjnego portalu dziedzinowego
10.3. Zautomatyzowane środowisko programistyczne
Podsumowanie
Bibliografia
 
11. Obszary zastosowań systemów informatycznych w aspekcie wymiany informacji w dużych przedsiębiorstwach w Polsce
Paweł Kobis
 
Wprowadzenie
11.1. Struktura i rodzaje systemów informatycznych zarządzania
11.2. Środowisko bazodanowe systemów informatycznych
11.3. Badania dotyczące stosowanych rozwiązań IT
Podsumowanie
Bibliografia
 
12. Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach
Joanna Tabor
 
Wprowadzenie
12.1. Metodyka badań
12.2. Poziom wykorzystania wybranych ZSI
12.3. Poziom technologicznej innowacyjności produktowej i procesowej
12.4. Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych a poziom technologicznej innowacyjności produktowej i procesowej
12.5. Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w innowacyjnych
i nieinnowacyjnych przedsiębiorstwach
Podsumowanie
Bibliografia
 
13. Czynnik ludzki jako zasadnicza determinanta powodzenia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego
Agata Przewoźna-Krzemińska
 
13.1. Teoretyczne ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi
13.2. Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP
Podsumowanie
Bibliografia
 
14. Kryteria oceny użyteczności aplikacji zarządzania projektami
Katarzyna Bigosińska
 
Wprowadzenie
14.1. Zarządzanie projektami wspomagane komputerowo
14.2. Oceny użyteczności i oceny techniczne aplikacji – zarys teoretyczny
14.3. Identyfikacja kryteriów porównawczych w ocenie użyteczności aplikacji zarządzania projektami
Podsumowanie
Bibliografia
 
15. Determinanty wyboru systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
Piotr Komsta
 
Wprowadzenie
15.1. Fundamenty budowy jakości postępowań ofertowych
15.2. Kryteria wyboru systemu informatycznego
15.3. Zdefiniowanie warunków realizacji usług posprzedażnych
Podsumowanie
Bibliografia
 
16. Technologie informatyczne i teleinformatyczne podnoszące jakość usług transportowych
Magdalena Mrozik
 
Wprowadzenie
16.1. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie flotą pojazdów
16.2. Elektroniczna Wymiana Danych
16.3. Systemy geolokalizacji pojazdów
Podsumowanie
Bibliografia
 
17. Rola i zadania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach usługowych
Izabela Kudelska, Natalia Pawlak
 
Wprowadzenie
17.1. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach logistycznych
Podsumowanie
Bibliografia
 
18. Integracja aplikacji informatycznych dedykowanych placówkom służby zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych
Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Wprowadzenie
 
18.1. Ocena stanu infrastruktury oraz stopnia informatyzacji służby zdrowia
18.2. Propozycja uniwersalnego środowiska programistycznego adaptowanego
w obszarach strategii e-zdrowie
Podsumowanie
Bibliografia
 
19. Technologia informacyjna jako instrument marketingu polskich wydawców książek
Dominika Kaczorowska-Spychalska
 
Wprowadzenie
19.1. Rozwój technologii IT jako czynnik wpływający na warunki funkcjonowania wydawców książek
19.2. Wybrane elementy marketingu mix wydawców książek na rynku internetowym
Podsumowanie
Bibliografia
 
20. Multimedia w procesie zarządzania czasem
Przemysław Rusiecki
 
20.1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania czasem
20.2. Zasadność stosowania multimediów oraz agentów interfejsu w oprogramowaniu do zarządzania informacją osobistą
   20.2.1. Multimedialne samouczki w procesie nauki obsługi systemu mAsystent 2007
   20.2.2. Wirtualny asystent wspomagający naukę obsługi programu
   20.2.3. Komunikacja głosowa w komputerowym terminarzu
Podsumowanie
Bibliografia
 
CZĘŚĆ III. Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce
 
21. Porównanie metod zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji
Alberto Lozano Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lila, Hubert Pachciarek
 
21.1. Metody zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji
21.2. Teoria interesariuszy jako metoda równoważenia oczekiwań stakeholders
21.3. Cele funkcjonowania gron
21.4. Foresight jako metoda budowy kultury kooperacji
21.5. Porównanie podejść do zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji
Bibliografia
 
22. Informacyjny aspekt controllingu dynamicznego w procesie osiągania kosztów docelowych
Elżbieta Krajewska-Bińczyk
 
Wprowadzenie
22.1. Proces osiągania kosztów docelowych
22.2. Controlling dynamiczny procesu osiągania kosztów docelowych
22.3. Użyteczność informacji generowanych przez controlling dynamiczny procesu osiągania kosztów docelowych
Podsumowanie
Bibliografia
 
23. Organizacja procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach
Waldemar Jędrzejczyk
 
Wprowadzenie
23.1. Ograniczoność metod i technik wspomagania decyzji
23.2. Mapowanie problemów
23.3. Podział zadań uwzględniający zdolności umysłowe menedżerów
Podsumowanie
Bibliografia
 
24. Badanie efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych
Dariusz Dudek, Edyta Kulej-Dudek
 
Wprowadzenie
24.1. Mierniki procesów logistycznych
24.2. Dobór kryterium oceny efektywności
24.3. Pomiar efektywności procesów logistycznych
24.4. Wyniki badania efektywności przedsiębiorstw usługowych
Podsumowanie
Bibliografia
 
25. Uwarunkowania i modele wspomagania decyzji marketingowych w małych firmach
Paula Pypłacz
 
Wprowadzenie
25.1. Podejmowanie decyzji marketingowych
25.2. Marketingowe modele decyzyjne
Podsumowanie
Bibliografia
 
26. Dyfuzja innowacji w sektorach wysokiej techniki – problemy definicyjne
Marek Szajt
 
Wprowadzenie
26.1. Spojrzenie na innowacje przemysłowe
26.2. Dyfuzja innowacji
26.3. Specyfika dyfuzji innowacji w sektorach high-tech
Podsumowanie
Bibliografia
 
27. Konstytuowanie osoby społecznej w relacyjnych układach sieciowych
Sławomir Partycki
 
Bibliografia

28. Zdarzenia wpływające na kryzysy gospodarcze – historyczny punkt widzenia
Michał Łatasiewicz
 
Wprowadzenie
28.1. Krótka historia kryzysów gospodarczych
28.2. Podział zdarzeń kryzysowych. Określenie różnic i podobieństw między kryzysami (metryka Tanimoto)
Podsumowanie
Bibliografia
 
CZĘŚĆ IV. Multimedia w edukacji i zarządzaniu
 
29. Zastosowanie platformy e-learningowej w przedsiębiorstwie
Anna Wojnarowska, Hanna Niedźwiedziska
 
Wprowadzenie
29.1. Dlaczego e-learning?
29.2. Wdrożenie platformy e-learningowej
29.3. Szkolenia pracownicze
29.4. Zarządzanie e-learningiem
29.5. Ekonomiczne aspekty e-learningu
29.6. Zalety i wady e-learningu dla przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Bibliografia
 
30. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą
Bogusław Kaczmarek
 
Wprowadzenie
30.1. Wybrane narzędzia wspomagania zarządzania wiedzą
30.2. Zarządzanie zintegrowaną wiązką wiedzy o klientach
Podsumowanie
Bibliografia
 
31. Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w zespołach projektowych
Edyta Kulej-Dudek
 
Wprowadzenie
31.1. Pojęcie wiedzy kolektywnej
31.2. Istota wiedzy projektowej
31.3. Zespoły projektowe w organizacji
31.4. Korzyści gromadzenia i kodyfikacji wiedzy projektowej
31.5. Warunki rozwoju wiedzy kolektywnej w organizacji
Podsumowanie
Bibliografia
 
32. Organizator spotkań. Projekt narzędzia menedżerskiego wykorzystującego układ wielkości organizacyjnych
Olaf Flak
 
Wprowadzenie
32.1. Cel narzędzia „Organizator spotkań”
32.2. Metoda komunikowania się uczestników spotkania
   32.2.1. Cel i przedmiot procesu komunikowania się
   32.2.2. Model grupy  uczestników spotkania
   32.2.3. Procesy i sposoby komunikowania się
   32.2.4. Procedura postępowania
32.3. Przykładowy formularz narzędzia
Podsumowanie
Bibliografia
 
33. Dydaktyczna animacja komputerowa w multimedialnej edukacji zawodowej
Rafał Wawer, Monika Wawer
 
Wprowadzenie
33.1. Postrzeżeniowe czynniki sprzyjające podniesieniu efektywności kształcenia przy projektowaniu materiałów multimedialnych
33.2. Dydaktyczna animacja komputerowa w założeniach teoretycznych
33.3. Wykorzystanie dydaktycznej animacji komputerowej w kształceniu zawodowym
Podsumowanie
Bibliografia
 
34. Determinanty rozwoju telepracy
Klaudia Smoląg
 
Wprowadzenie
34.1. Aspekt prawny telepracy
34.2. Miejsce i czas pracy telepracownika
34.3. Technologia IT a telepraca
Podsumowanie
Bibliografia
 
35. Wybrane narzędzia i czynniki wspomagające rozwój telepracy
Łukasz Wiechetek
 
35.1. Pojęcie telepracy
35.2. Przyczyny wykorzystania telepracy
35.3. Narzędzia wspomagające telepracę
35.4. E-learning jako preludium do telepracy
35.5. Perspektywy rozwoju telepracy
Podsumowanie
Bibliografia
 
36. Systemy klasy ERP w dydaktyce
Natalia Pawlak, Izabela Kudelska
 
Wprowadzenie
36.1. Koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania
   36.1.1. Historia zintegrowanych systemów – od MRP do ERP II
   36.1.2. Charakterystyka systemów ERP
36.2. Znaczenie dydaktyki
36.3. Systemy klasy ERP na przykładzie Axapta w dydaktyce
Podsumowanie
Bibliografia
 
CZĘŚĆ V. Gospodarka elektroniczna
 
37. Wirtualizacja a innowacyjność
Anna Sankowska
 
Wprowadzenie
37.1. Wymiary wirtualizacji a innowacyjność przedsiębiorstwa
37.2. Interpretacja danych empirycznych
Podsumowanie
Bibliografia
 
38. Atrybuty organizacji wirtualnej
Damian Dziembek
 
Wprowadzenie
38.1. Podejścia stosowane w definiowaniu organizacji wirtualnej
38.2. Charakterystyczne cechy organizacji wirtualnych
Podsumowanie
Bibliografia
 
39. Technologia teleinformatyczna w przedsiębiorstwie wirtualnym
Aleksander Jurga
 
Wprowadzenie
39.1. Model problemu badawczego
   39.1.1. Próba badawcza
   39.1.2. Pomiar poziomu wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa oraz nasycenia firmy narzędziami IT
   39.1.3. Analiza związków pomiędzy stosowanymi IT i poziomem wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa
39.2. Dyskusja wyników
Podsumowanie
Bibliografia
 
40. Systemy SIP/GIS jako narzędzie wspomagania e-biznesu
Andrzej Małachowski
 
Wprowadzenie
40.1. Wybrane zastosowania systemów SIP/GIS w e-biznesie
40.2. Wzbogacanie funkcjonalne łańcucha dostaw e-SCM przez systemy SIP/GIS
Podsumowanie
Bibliografia
 
41. Internet jako nowoczesne narzędzie prowadzenia e-biznesu
Zbigniew Buchalski
 
Wprowadzenie
41.1. Struktura funkcjonalna witryny INTERSHOP
41.2. Narzędzia informatyczne wykorzystane do budowy witryny INTERSHOP
41.3. Wyniki badań testujących witrynę INTERSHOP
Podsumowanie
Bibliografia
 
42. Full convergence of the selected media communications on the internet platform
Andrzej Małachowski
 
Introduction
42.1. Processes of full convergence of selected media of communication
Conclusions
References
 
43. Metoda oceny efektywności stron internetowych
Patrycja Warmuz, Jerzy Pieronek
 
Wprowadzenie
43.1. Metody badania efektywności stron internetowych
43.2. Metoda Pajączek
Podsumowanie
Bibliografia
 
44. Internet jako medium reklamowe
Jolanta Urbańska
 
Wprowadzenie
44.1. Specyfika Internetu
44.2. E-marketing
44.3. Zalety i wady Internetu jako medium reklamowego
44.4. Segment odbiorców
44.5. Ranking najpopularniejszych stron WWW
Podsumowanie
Bibliografia
 
45. Ocena serwisów internetowych branży sportowej na przykładzie sklepów rowerowych
Witold Chmielarz
 
Wprowadzenie
45.1. Specyfika branży
45.2. Procedura badawcza
45.3. Uzyskane wyniki i wnioski
Podsumowanie
Bibliografia
 
46. The concept of file distribution system based on HTTP protocol
Piotr Kruszyński, Ścibór Sobieski
 
Introduction
46.1. Analysis of existing solutions and efficiency problems
46.2. Functional description of files exchange platform
46.3. Choosing technology and implementation
Conclusion
References
 
47. E-negocjacje w obrocie gospodarczym
Rafał Niedbał
 
Wprowadzenie
47.1. E-negocjacje w ocenie ekspertów
47.2. Aspekty prawne i techniczne prowadzenia e-negocjacji
Podsumowanie
Bibliografia
 
48. E-rekrutacja w Polsce – wybrane aspekty
Artur Wrzalik, Adam Sokołowski
 
Wprowadzenie
48.1. E-rekrutacja w polskich realiach
48.2. Struktura e-rekrutacji
Podsumowanie
Bibliografia
 
49. Analiza inwestycji informatycznych ING BSK SA
Renata Stasiak-Betlejewska, Stanisław Borkowski
 
Wprowadzenie
49.1. Główne kierunki inwestycji informatycznych bankowości w Polsce
49.2. Koszty informatyzacji banku ING BSK SA
Podsumowanie
Bibliografia
 
50. Elektroniczne usługi bankowe w ocenie studentów wydziału informatyki
Mariusz Sroka
 
Wprowadzenie
50.1. Metodyka i cel badań
50.2. Wyniki badań ankietowych
Podsumowanie
Bibliografia
 
51. Porównanie zastosowania publikacji elektronicznych w procesie edukacyjnym na wydziale zarządzania i wydziale informatyki
Mariusz Sroka, Rafał Niedbał
 
Wprowadzenie
51.1. Publikacje elektroniczne i tradycyjne
51.2. Częstotliwość korzystania z publikacji elektronicznych
51.3. Ocena przydatności publikacji elektronicznych
51.4. Wybrane problemy techniczne podczas korzystania z publikacji elektronicznych
Podsumowanie
Bibliografia
 
CZĘŚĆ VI. Sztuczna inteligencja i systemy wspomagania decyzji
 
52. Knowledge database systems in intelligent systems aiding decision making
Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba
 
Introduction
52.1. Stages of Knowledge Database Systems Design
52.2. An Example of Knowledge Database Systems Design
Conclusion
References
 
53. Sieć S-P w implementacji neuronowej
Piotr Kotlarz, Zbigniew Kotulski
 
Wprowadzenie
53.1. Ogólna koncepcja algorytmu
53.2. Przekształcenia liniowe
53.3. Neuronowa realizacja podstawienia
Podsumowanie
Bibliografia
 
54. Dobór optymalnych struktur sieci neuronowych w modelowaniu procesów logistycznych
Dariusz Dudek
 
Wprowadzenie
54.1. Własności i struktura sieci neuronowych
54.2. Wstępna analiza struktury sieci neuronowej
54.3. Poszukiwanie optymalnej struktury sieci neuronowej
Podsumowanie
Bibliografia
 
55. Optimizing the results obtained by the models forecasting economical time series through the proper selection of an output variable
Tomasz Jasiński
 
Introduction
55.1. Basic types of output data
55.2. Results
Conclusion
References
 
56. Security of business intelligence systems. Review of practical solutions
Adam Nowicki, Leszek Ziora
 
56.1. Notion of Business Intelligence Systems
56.2. Aims and procedures of BI system security
56.3. Practical examples of Business Intelligence security solutions
Conclusion
References

Leszek Kiełtyka redakcja naukowa

prof. zw. dr hab. inż., prowadzi Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane