• MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji

 • Autor:
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-746-3
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 212/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  6.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6.75 zł

  85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie zawiera praktyczne informacje o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 29. W sposób zwięzły autorzy wyjaśnili pojęcia użyte w standardzie, oraz metody aktualizacji wyceny pozycji bilansowych i wynikowych. W przypadku rozwiązań krajowych zaprezentowali stosowane w sposób ciągły lub jednorazowy przyspieszone metody amortyzacji środków trwałych, przeszacowanie środków trwałych, metodę LIFO zużycia materiałów oraz wycenę według wartości godziwej. W książce położono nacisk na wyjaśnienie metod przekształceń danych księgowych zgodnych ze standardem 29 w podziale na pozycje pieniężne i niepieniężne. Zaprezentowano także metody przekształceń wskaźników cen na indeksy cen.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Część 1. Objaśnienie MSR – wybrane najważniejsze zagadnienia
Sławomir Sojak
 
ROZDZIAŁ 1. Ogólna charakterystyka standardu
 
1.1. Wprowadzenie
1.2. Cele standardu
1.3. Zakres standardu
1.4. Ujawnianie informacji o stosowaniu standardu
1.5. Gospodarki, które wydobyły się z hiperinflacji
1.6. Podstawowe pojęcia rachunkowości inflacyjnej
 
ROZDZIAŁ 2. Skutki wyceny opartej na kosztach historycznych
 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Dane generowane przez rachunkowość są nieaktualne
2.3. Sumowanie kosztów historycznych jest matematycznie błędne
2.4. Zakres informacji o wpływie inflacji na dane księgowe jest niepełny
 
Część 2. Wycena łagodząca skutki inflacji w krajowych regulacjach prawnych
i MSR 29

Piotr Kozak
 
ROZDZIAŁ 1. Aktualizacja wyceny składników majątkowych
 
1.1. Wprowadzenie
1.2. Aktualizacja wyceny środków trwałych
1.3. Metoda przyspieszonej amortyzacji
1.4. Wycena według wartości godziwej
1.5. Wycena zapasów według metody LIFO
 
ROZDZIAŁ 2. Metody wyceny według MSR 29
 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wycena oparta na aktualnej cenie nabycia
2.3. Wycena według kosztu historycznego skorygowanego o ogólny indeks cen
2.3.1. Etapy aktualizacji wyceny opartej na ogólnym indeksie cen
2.3.2. Przekształcenia wskaźników cen w indeksy cen
 
ROZDZIAŁ 3. Zasady aktualizacji wyceny w oparciu o indeks ogólny cen
 
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zasady aktualizacji pozycji niepieniężnych
3.2.1. Zasady przekształceń kapitałów własnych
3.2.2. Zasady aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
3.2.3. Zasady aktualizacji zapasów
3.3. Metody obliczania wyników na pozycjach pieniężnych bilansu
3.3.1. Metody obliczania wyników na pozycjach pieniężnych w oparciu o przekształcone pozycje niepieniężne bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.3.2. Metody obliczania zysków i strat zrealizowanych z tytułu posiadania pozycji pieniężnych bilansu
3.3.3. Metody obliczania zysków i strat niezrealizowanych z tytułu posiadania pozycji pieniężnych bilansu
3.3.4. Wpływ zysków i strat na pozycjach pieniężnych bilansu na wynik finansowy przedsiębiorstwa
3.4. Uwagi do przekształceń sprawozdań finansowych
3.4.1. Uwagi dotyczące bilansu
3.4.2. Uwagi dotyczące rachunku zysków i strat
3.4.3. Uwagi dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
 
Część 3. Zastosowanie MSR 29 w praktyce
Piotr Kozak
 
ROZDZIAŁ 1. Przekształcenia pozycji niepieniężnych
 
1.1. Wprowadzenie
1.2. Aktualizacja kapitałów
1.3. Aktualizacja środków trwałych
1.4. Aktualizacja materiałów
1.5. Aktualizacja wyrobów gotowych
 
ROZDZIAŁ 2. Wyniki na pieniężnych pozycjach bilansu
 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wyniki na środkach pieniężnych
2.3. Aktualizacja należności
2.4. Aktualizacja zobowiązań
 
ROZDZIAŁ 3. Aktualizacja przychodów i kosztów
 
3.1. Wprowadzenie
3.2. Aktualizacja przychodów
3.3. Aktualizacja kosztów
 
ROZDZIAŁ 4. Sporządzanie przekształconych sprawozdań finansowych
 
4.1. Wprowadzenie
4.2. Sporządzanie rachunku zysków i strat
4.3. Sporządzanie bilansu
4.4. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 
ROZDZIAŁ 5. Przekształcenia sprawozdań finansowych dla celów porównawczych
 
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przekształcenia bilansów według jednostek pieniężnych reprezentujących siłę nabywczą na 31.12.2000 roku
5.3. Przekształcenia rachunków zysków i strat według jednostek pieniężnych reprezentujących siłę nabywczą na 31.12.2000 rok
5.4. Przekształcenia rachunków przepływów pieniężnych według jednostek pieniężnych reprezentujących siłę nabywczą na 31.12.2000 roku
 
ROZDZIAŁ 6. Analiza efektów stabilizacyjnych
 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Analiza zmian wartości pozycji rachunku zysków i strat
6.3. Analiza zmian wartości pozycji bilansu
6.3.1. Analiza zmian wartości pozycji aktywów
6.3.2. Analiza zmian wartości pozycji pasywów
6.4. Analiza wskaźnikowa
6.4.1. Ocena zyskowności
6.4.2. Ocena płynności
6.4.3. Ocena obsługi zadłużenia
6.4.4. Ocena pozycji na rynku
6.4.5. Wnioski z analizy efektów aktualizacji danych
Wnioski
 
Część 4. prezentacja graficzna – ekrany
Sławomir Sojak, Piotr Kozak
 
Literatura

Piotr Kozak

dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Prezes Oddziału Okręgowego w Toruniu. Sekretarz Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane