• Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne

Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne

 • Autor: Agnieszka Roguska-Kikoła Magdalena Piwowarska-Reszka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-400-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 196/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Środowisko pracy jest miejscem, w którym większość ludzi spędza znaczną część swojego życia. Dla wielu z nich praca stanowi nie tylko źródło utrzymania, ale wręcz swoiste centrum życiowe. Budowanie więc prawidłowej atmosfery w miejscu pracy, wolnej od strachu i upokorzeń, w poszanowaniu dóbr osobistych stron stosunku pracy, leży w interesie nie tylko pracodawców, ale również pracowników.

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z mobbingiem i dyskryminacją w stosunkach pracy. Te dwa negatywne zjawiska występujące w stosunkach pracy znajdują bowiem bezpośrednie przełożenie zarówno na jakość życia pracowników, jak i sytuację ekonomiczną pracodawców. Fakt, iż mobbing lub dyskryminacja były stosowany na terenie zakładu pracy, z oczywistych przyczyn w sposób destrukcyjny wpływa na funkcjonowanie całego zakładu. Niejednokrotnie pozostali pracownicy, nie chcąc przebywać w toksycznym środowisku pracy, rezygnują z zatrudnienia i przechodzą do konkurencji. Pracodawca zatrudniając nowe osoby na ich miejsce, jest zmuszony ponosić ekonomiczne konsekwencje przeszkolenia i adaptacji nowej kadry. Wskutek wystąpienia mobbingu i dyskryminacji cierpi również wizerunek pracodawcy w oczach klientów oraz otoczenia biznesowego. Pracodawca musi liczyć się z tym, iż jego dotychczasowi partnerzy biznesowi nie będą chcieli być kojarzeni z podmiotem, który nie szanuje swoich pracowników.

W niniejszej publikacji zamieszczono nie tylko cenne uwagi praktyczne i najnowsze orzecznictwo, ale również przykładowe wzory pism procesowych oraz aktów wewnątrzzakładowych związanych z omawianą problematyką.
Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Mobbing

1.1. Pojęcie mobbingu
1.1.1. Mobbing w znaczeniu prawnym
1.1.1.1. Konflikt w miejscu pracy a mobbing
1.1.1.2. Krytyka pracownika, wydawanie poleceń i zła organizacja pracy a mobbing
1.1.2. Mobbing a inne bezprawne zachowania wobec pracownika
1.1.2.1. Mobbing a dyskryminacja
1.1.2.2. Mobbing a molestowanie
1.1.2.3. Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika
1.1.3. Powstanie i przebieg zjawiska mobbingu
1.1.3.1. Zachowania noszące znamiona mobbingu
1.1.3.2. Fazy powstawania mobbingu
1.2. Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu
1.2.1. Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy
1.2.1.1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
1.2.1.2. Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę wskutek mobbingu
1.2.1.3. Przebieg procesu i ciężar dowodu
1.2.2. Odpowiedzialność cywilna bezpośredniego sprawcy mobbingu oraz odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego
1.2.3. Odpowiedzialność karna za stosowanie mobbingu
1.3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów związanych z mobbingiem
1.3.1. Postępowanie przed komisją pojednawczą
1.3.2. Postępowanie przed mediatorem
1.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej
1.4. Przeciwdziałanie mobbingowi
1.4.1. Zakładowe procedury antymobbingowe
1.4.2. Organizacja pracy
1.4.3. Inne środki prewencji

Rozdział II. Dyskryminacja

2.1. Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu
2.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zasady niedyskryminowania w zatrudnieniu
2.1.2. Dyskryminacja bezpośrednia
2.1.3. Dyskryminacja pośrednia
2.1.4. Dyskryminacja na różnych etapach zatrudnienia
2.2. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
2.2.1. Dyskryminacja ze względu na wiek
2.2.2. Dyskryminacja ze względu na płeć
2.2.3. Molestowanie
2.2.4. Molestowanie seksualne
2.2.5. Inne przejawy dyskryminacji
2.2.5.1. Zachęcanie i zmuszanie do dyskryminacji
2.2.5.2. Dyskryminacja ze względu na wybrane przyczyny
2.2.5.3. Dyskryminacja ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
2.2.5.4. Dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia
2.2.6. Działania pracodawcy niebędące dyskryminacją
2.3. Przeciwdziałanie dyskryminacji
2.4. Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
2.4.1. Ochrona pracownika korzystającego z zasady równego traktowania w zatrudnieniu
2.4.2. Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
2.4.3. Pozostałe konsekwencje naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
2.5. Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu
2.5.1. Roszczenia z Kodeksu pracy
2.5.1.1. Ciężar dowodu
2.5.1.2. Przebieg procesu dochodzenia roszczeń z Kodeksu pracy
2.5.2. Roszczenia z Kodeksu cywilnego
2.5.2.1. Ciężar dowodu
2.5.2.2. Przebieg procesu dochodzenia roszczeń z Kodeksu cywilnego
2.5.3. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
2.5.4. Przedawnienie roszczeń związanych z dyskryminacją

Wzory

Agnieszka Roguska-Kikoła
radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego współorganizowanej przez Wydziały Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów z branży IT, w tym reprezentacji ich interesów w sądach. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu własności intelektualnej i prawa pracy.

Książki tego autora

Magdalena Piwowarska-Reszka
Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane