• Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie

Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie

 • Autor: Izabela Pruchnicka-Grabias
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-210-1
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 180/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W monografii dokonano analizy ryzyka związanego z transakcjami zawieranymi na polskim rynku finansowym, określanymi mianem chybionej sprzedaży. Pokazano, że przyczyny występowania tego zjawiska leżą zarówno po stronie sprzedawców, jak i konsumentów. Odbiorcami publikacji są studenci studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, pracownicy naukowi, uczestnicy rynków finansowych (sprzedawcy produktów finansowych i ich nabywcy oraz ich przełożeni i osoby zarządzające instytucjami finansowymi), pracownicy instytucji nadzorujących rynki finansowe oraz dbających o bezpieczeństwo konsumentów na rynku (zarządzający niższego i wyższego szczebla). Jako podręcznik będzie przydatny studentom do przedmiotów na wszystkich stopniach studiów: rynki finansowe, inżynieria finansowa, bankowość, nadużycia na rynkach finansowych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Umocowanie missellingu w literaturze przedmiotu oraz praktyce rynkowej

1.1. Definicja missellingu
1.2. Przesłanki występowania niewłaściwej sprzedaży
1.3. Przykłady missellingu z rynku polskiego i rynków zagranicznych
1.4. Zmiany w przepisach prawnych wynikające z wystąpienia missellingu

Rozdział 2. Obligacje korporacyjne emitowane przez GetBack SA

2.1. Istota sekurytyzacji aktywów
2.2. Modele funkcjonowania spółki GetBack SA
2.3. Nieprawidłowości w sprzedaży obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack SA

Rozdział 3. Produkty inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

3.1. Zasady działania produktów inwestycyjnych z UFK oraz rodzaje ryzyka związanego z ich nabywaniem
3.2. Rynek polisolokat w latach 2004–2020
3.3. Przykładowe struktury z UFK oferowane na polskim rynku finansowym
3.4. Zmiany regulacji dotyczących oferowania produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych

Rozdział 4. Kredyty dla osób fizycznych obciążone ryzykiem kursu walutowego


4.1. Rozwój rynku kredytów obciążonych ryzykiem walutowym w Polsce w latach 2004–2021
4.2. Ryzyko związane z denominacją i indeksacją a misselling kredytów opartych na ryzyku walutowym
4.3. Zmiany prawne służące zapobieganiu występowania zjawiska missellingu na rynku kredytowym

Rozdział 5. Opcje walutowe dla mikro i małych przedsiębiorstw

5.1. Istota opcji walutowych i ich rodzaje
5.2. Opcje niestandardowe
5.3. Opcje walutowe w Polsce na tle rynku walutowych instrumentów pochodnych
5.4. Zasady tworzenia i działania strategii zabezpieczającej a spekulacja
5.5. Misselling związany z oferowaniem produktów przez banki

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i wykresów
Spis tabel

dr hab. Katarzyna Perez, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:

[…] Jest to bez wątpienia aktualna i ważna problematyka, a jednocześnie taka, która nie została dostatecznie opisana w literaturze naukowej – szczególnie polskiej, gdzie sytuacje missellingu występują w różnych segmentach rynku finansowego. Za oryginalność recenzowanej pozycji można uznać przede wszystkim zebranie i analizę najważniejszych przykładów sprzedaży chybionej na polskim rynku finansowym z ostatnich kilkunastu lat. Problematyka ta nie została dotychczas szczegółowo przedstawiona w jednej zwartej pozycji naukowej na polskim rynku wydawniczym, co stanowi potwierdzenie dla zasadności wydania recenzowanej monografii. Należy też zwrócić uwagę, że Autorka posiada uznany dorobek naukowy w zakresie inwestycji i rynków finansowych […]. Książka niewątpliwie zostanie dobrze przyjęta przez środowisko naukowe oraz praktyków, jak i uczestników rynku finansowego, którzy dzięki niej pogłębią wiedzę na temat nietrafionej sprzedaży i może dzięki niej ustrzegą się przed niekorzystnymi decyzjami finansowymi w przyszłości.

Izabela Pruchnicka-Grabias
profesor SGH, zatrudniona w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Bankowości Inwestycyjnej. Profesor wizytujący na Northeastern Illinois University w Chicago. Autorka ekspertyz dla m.in.: Komisji Europejskiej, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Analiz Sejmowych, Sądu Okręgowego w Warszawie oraz ok. 200 publikacji krajowych i zagranicznych.

Książki tego autora

Akerlof G., The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism, „Quarterly
Joural of Economics”, t. 84, nr 3, 1970, s. 488–500.
Allen F., Gale D., Banking and markets, Working paper, nr 00–44, Wharton Financial Insti-
tutions Center, University of Pennsylvania, 2000.
Allen F., Gale D., Comparing financial systems, MIT Press, Cambridge 2000.
Allen F., Gale D., Optimal financial crisis, „Journal of Finance”, t. 53, 1998, s. 1245–1283.
Allen  F.,  Do  financial  institutions  matter?,  Financial  Institutions  Center,  The  Wharton
School, University of Pennsylvania, 01.04.2001, s. 9–10.
Analysis  on  CHF-denominated  loans,  National  Bank  of  Romania,  luty  2015,  s.  1–63,
https://bnr.ro/Presentation-on-the-Issue-of-CHF-denominated-Loans-delivered-
by-the-NBR-Governor-in-front-of-the-Budget-and-Finance-Parliamentary-
Commission--12053.aspx (dostęp: 27.10.2020).
Artemenko D.A., Guzarova L.A., AguzarovaF.S., Porollo E.V., Causes of tax risks and ways to
reduce them, „European Research Studies Journal”, t. XX, nr 3B, 2017, s. 453–459.
Battaglia F., Gallo A., Securitization and systemic risk: an empirical investigation on Italian
banks over the financial crisis, „International Review of Financial Analysis”, t. 30, gru-
dzień 2013, s. 274–286.
Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Investments, McGraw-Hill, New York 2002, s. 669–670.
Bolton P., Freixas X., J. Shapiro J., Conflicts of interest, information provision, and competi-
tion in the financial services industry , „Journal of Financial Economics”, t. 85, nr 2, 2007,  
s. 297–330.
Brannan M.J., Power, corruption and lies: mis-selling, misconduct and the production of culture in
financial services, „Human Relations”, 2017, s. 1–57, https://eprints.keele.ac.uk/2225/1/
power_corr_lies_Brannan_2016.pdf (dostęp: 22.10.2020).
Brief outline of the regulation concerning FX lending in Hungary, Magyar Nemzeti Bank (The
Central  Bank  of  Hungary),  2013,  s.  1–9,  https://www.esrb.europa.eu/mppa/cbmd/
shared/pdf/Hungary/2013-12-10_Brief_outline_Regulation_concerning_FX_len-
ding.pdf?777b33e581d72382c1f3d37378bf3888 (dostęp: 27.10.2020).
Buchanan B.G., Securitization: a financing vehicle for all seasons?, „Bank of Finland Research
Discussion Paper”, nr 31, 2016, s. 1–50.
Bucks B., Pence K., Do borrowers know their mortgage terms, „Journal of Urban Economics”,
t. 64, nr 2, 2008, s. 218–233. Bibliografia 162
Butor-Keler  A.,  Misselling  a  ochrona  konsumenta  na  rynku  usług  finansowych ,  „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 326, 2017, s. 9.
Cebenoyan A.S., Strahan P.E., Risk management, capital structure and lending at banks, „Jour-
nal of Banking and Finance”, t. 28, nr 1, 2004, s. 19–43.
Celerier C., Vallee B., Catering to investors through security design: headline rate and complexity,
„Quarterly Journal of Economics”, t. 32, nr 3, 2017, s. 1469–1508.
Chevalier J., Ellision G., Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives, „Journal of
Political Economy”, t. 105, nr 6, 1997, s. 1167–1200.
Choudhry M., The bond and money markets. Strategy, trading, analysis, Butterworth–Heine-
mann, Oxford 2003.
Chróstny T., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Decyzja Nr DOZIK-
1/2021, gdzie zwrócono uwagę na nieadekwatne potrzeby i możliwości oraz nieakcep-
towane przez nich ryzyko inwestycyjne, https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf
(dostęp: 25.11.2022).
McConnell P., Blacker K., The  role  of  systemic  people  risk  in  the  global  financial  crisis,  
„The Journal of Operational Risk”, t. 6, nr 3, 2011, s. 65–123.
Cummins J.D., Weiss M.A., Convergence of insurance and financial markets: hybrid and secu -
ritized  risk-transfer  solutions,  „The  Journal  of  Risk  and  Insurance”,  t.  76,  nr  3,  2009,  
s. 493–545.
Czerwonka M., Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania inwestycji
inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
Dane Komisji Nadzoru Finansowego zaczerpnięte z dokumentu: Pismo Ministra Finan-
sów Rzeczpospolitej Polskiej skierowane do Przewodniczącego Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji, Senat Rzeczpospolitej Polskiej, 20 kwietnia 2018 r.,
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2018/kpcpp/mate -
rialy/258/p92617/mf.pdf (dostęp: 15.03.2021).
Dane Związku Banków Polskich dostępne na: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/
InfoDOK-Uwaga-na-nowe-zagrozenia-w-zwiazku-z-koniecznoscia-ZostanwDomu
(dostęp: 24.05.2021).
Decyzja częściowa nr RBG – 13/2019, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów Marek Niechciał, Bydgoszcz, dn. 1.08.2019, https://finanse.uokik.gov.pl/tag/get-
back/ (dostęp: 11.01.2021).
Decyzja  Komisji  Nadzoru  Finansowego  z  dnia  15  lipca  2020,  Dziennik  Urzędowy
Komisji  Nadzoru  Finansowego,  poz.  16,  https://dziennikurzedowy.knf.gov.pl/DU_
KNF/2021/16/akt.pdf (dostęp: 3.11.2022).
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu wpro-
wadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom detalicznym opcji binarnych,
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego, sygn. DAS.456.1.2019, poz. 18.
Decyzja Nr RBG 1/2020, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz
Chróstny, Bydgoszcz, dn. 3.02.2020, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_
id=16193 (dostęp: 11.01.2021).Bibliografia 163
Decyzja  Nr  RBG  2/2019,  Prezes  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów
Marek  Niechciał,  Bydgoszcz,  dn.  4.02.2019,  https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.
php?news_id=16193 (dostęp: 11.01.2021).
Decyzja  Nr  RŁO  –  5/2020,  Prezes  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów
Tomasz Chróstny, Warszawa, dn. 10.07.2020, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.
php?news_id=16613 (dostęp: 11.01.2021).
Decyzja  Nr  RŁO  –  6/2020,  Prezes  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów
Tomasz Chróstny, Warszawa, dn. 22.07.2020, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.
php?news_id=16637 (dostęp: 11.01.2021).
Decyzja  NR  RLU-2/2020,  Prezes  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów
Tomasz Chróstny, Warszawa, dn. 23.10.2020, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.
php?news_id=16868 (dostęp: 26.03.2021).
Delivorias A., Understanding securitization. Background, benefits, risks, European Parliament,
październik 2015, s. 1–26.
Derivatives and structured products offered by DBS Bank (Hong Kong) Limited, Deriva-
tives and structured products booklet, Private Banking and Treasures Private Client,
Hong Kong, 2017, https://www.dbs.com.hk/iwov-resources/pdf/investments/1.%20
Product%20Booklet%20-%20Derivatives%20and%20Structured%20Products%20en.
pdf (dostęp: 19.11.2020).
Dokument zawierający kluczowe informacje (KID), Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie SA, Warszawa 2020.
Dokument zawierający kluczowe informacje o ubezpieczeniu na życie i dożycie z Ubez-
pieczeniowym  Funduszem  Kapitałowym  „inwestFarmacja  II”,  CALI  Europe  SA,
Wrocław  2019,  https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/
produkty-strukturyzowane/inwestfarmacja-ii (dostęp: 27.11.2020).
Dokument zawierający kluczowe informacje, Open Life TU Życie SA, Warszawa 2019.
Donald R.L. Mc, Derivatives Markets, International edition, Pearson Education 2003.
Donaldson T., Three ethical roots of the economic crisis, „Journal of Business Ethics”, Special
Issue on Which Values for Which Organizations? – The EBEN 23rd Annual Confe-
rence, t. 106, nr 1, 2012, s. 5–8.
Duffie D., Innovations in credit risk transfer: implications for financial stability , „BIS Working
Papers”, Bank for International Settlements, lipiec 2008, s. 1–40.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej (Wypłacalność II), Dz.U. L 335/1 z 17.12.2009.
Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca
dyrektywę  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/65/UE  w  odniesieniu  do  zabez-
pieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów,
zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do
oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pienięż-
nych lub niepieniężnych, Dz.U. L 87/500 z 31.3.2017.Bibliografia 164
Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/97  z  dnia  20  stycznia  2016  r.
w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrek-
tywę2011/61/UE, Dz.U. L 173 z 12.6.2014.
EuroRating, Warszawa, 9.03.2018, https://www.eurorating.com/files/402703417/file/2018-
04-09_utrzymanie_ratingu_kredytowego_GetBack_SA_na_poziomie_BB.pdf  (dostęp:
22.03.2021).
Extendible Forward, Key Information Document, Lloyds Bank, 2021, s. 1, https://lloyds-
downloaddocumentservice.l-p-a.com/api/downloaddocument/ExtFwdRE/ExtFw-
dRE/Key%20Information%20Document%20-%20Lloyds%20Corp%20Markets%20
(PDF) (dostęp: 27.09.2022).
Fernandez P., Ortiz A., Acin Fernandez I., Market Risk Premium used in 71 countries in 2016:
a  survey  with  6932  answers,  IESE  Business  School,  University  of  Navarra,  2016,  s.  1–8,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2776636&download=yes (dostęp:
23.11.2020).
Finał sprawy Amber Gold. Marcin P. i Katarzyna P. skazani na wieloletnie więzienie, „Gazeta
Giełdy  Parkiet”  z  dnia  16.10.2019,  https://www.parkiet.com/Finanse/310169956-F-
inal-sprawy-Amber-Gold-Marcin-P-i-Katarzyna-P-skazani-na-wieloletnie-wiezienie.
html (dostęp: 16.11.2020).
Financial mis-selling – what to do if you are affected, https://www.moneyadviceservice.org.
uk/en/articles/financial-mis-selling-what-to-do-if-you-think-its-affected-you (dostęp:
22.10.2020).
Fitch Affirms GetBack S.A., Withdraws Rating, Fitch Ratings, 17.08.2018, https://www.
fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-getback-sa -
-withdraws-rating-17-08-2018 (dostęp: 26.03.2021).
Foerster S., Linnainmaa J.T., Melzer B.T., Previtero A., Retail Financial Advice: Does One Size
Fit All?, „NBER Working Paper”, nr 20712, 2014, s. 1–52.
Franke G., Krahnen J., Default  risk  sharing  between  banks  and  markets:  the  contribution  of
collateralized debt obligations, „NBER Working Papers, National Bureau of Economic  
Research”, nr 11741, 2005, s. 1–39.
Freiermuth M., Credit Derivatives and Financial Intermediation, Difi-Druck OHG, Bamberg
2000.
Gambrel P.A., Cianci R., Maslow’s hierarch of needs: does it apply in collectivist culture?, „Jour-
nal of Applied Management and Entrepreneurship”, t. 8, 2003, s. 143–161.
L. Ganzini, McFarland B.H., Cutler D., Prevalence of mental disorders after catastrophic finan -
cial loss, „Journal of Nervous and Mental Disease”, t. 178, nr 11, 1990, s. 680–685.
Gaudecker H. von, How Does Household Portfolio Diversification Vary with Financial Literacy
and Financial Advice?, „Journal of Finance”, t. 70, nr 2, 2015, s. 489–507.
GetBack wprowadzał w błąd nabywców obligacji, Decyzja Prezesa UOKiK, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 kwietnia 2020 r., nr DOZIK-4/2020, https://
www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16378 (dostęp: 26.10.2020).Bibliografia 165
Goderis B., Marsh J.W., Castello J.V., Wagner W., Bank behaviour with access to credit risk
transfer markets, „Bank of Finland Research Discussion Papers”, nr 4, 2007, s. 1–32.
Greenbaum S.I., Thakor A.V., Bank funding modes: securitization versus deposits, „Journal of
Banking and Finance”, t. 11, nr 3, 1987, s. 379–401.
Guenter F., Mosk T., Schnebel E., Fair retail banking: how to prevent mis-selling by banks?,
SAFE White Paper, Goethe University Frankfurt, nr 39, 2016, s. 1–26, https://www.
econstor.eu/bitstream/10419/144161/1/863158579.pdf (dostęp: 25.11.2022).
Haensel D., Krahnen J.P., Does credit securitization reduce bank risk? Evidence from the Euro-
pean  CDO  market,  2007,  s.  1–21,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=967430 (dostęp: 14.01.2021).
Halan M., Sane R., Thomas S.,  Estimating  losses  to  customers  on  account  of  mis-selling  life
insurance policies in India, „Working Papers”, 2013, s. 1–33, http://oii.igidr.ac.in:8080/
xmlui/bitstream/handle/2275/281/WP-2013-007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(dostęp: 23.10.2020).
Han J., Chu X., Li K., China’s ODI Motivations, Political Risk, Institutional Distance and Location
Choice, „Theoretical Economic Letters”, t. 4, nr 7, 2014, s. 1–8, wersja artykułu w wersji
Open Access dostępna na: https://www.scirp.org/html/5-1500568_48479.htm (dostęp:
23.11.2020).
Haron H., Ismail I., Razak S.H.A., Factors Influencing Unethical Behavior of Insurance Agents,
„International Journal of Business and Social Science”, t. 2, nr 1, 2011, s. 84–100.
http://www.adwokatwolkiewicz.pl/2018/06/27/struktury-opcyjne-tarn-jako-wypaczenie-
istoty-zabezpieczenia/ (dostęp: 27.09.2022).
https://rf.gov.pl/komentarz-eksperta-niewaznosc-polisolokaty-potwierdzona/ (dostęp:
9.03.2021).
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-ca-587-19-wyrok-
sadu-okregowego-w-nowym-saczu-522859849 (dostęp: 9.03.2021).
https://www.financial-ombudsman.org.uk/consumers/complaints-can-help/ppi (dostęp:
22.10.2020).
https://www.getbacksa.pl/biuro-prasowe/s-p-podwyzsza-perspektywe-ratingu-getback-
na-pozytywna (dostęp: 22.03.2021).
https://www.infor.pl/prawo/umowy/pulapki-w-umowach/4606841,2,Polisolokaty-posta
nowienia-niedozwolone-i-uniewaznienie-umowy.html (dostęp: 9.03.2021).
https://www.nao.org.uk/report/financial-services-mis-selling-regulation-and-redress/
(dostęp: 22.10.2020).
https://www.prawo.pl/biznes/pierwszy-wyrok-w-sprawie-getback,498418.html (dostęp:
20.02.2023).
https://www.rp.pl/prawo-karne/art36547201-sad-odeslal-prokuraturze-akt-oskarzenia-
ws-getback (dostęp: 20.02.2023).
Hull J.C., Options, futures and other derivatives, Pearson Education, New Yersey 2003.
Idzik J., Gieorgica M., Reputacja sektora bankowego w Polsce – wnioski z badania w 2019 roku,
„Bezpieczny Bank”, t. 76, nr 3, 2019, s. 75–93. Bibliografia 166
Inderst R., Ottaviani M., Misselling through agents, „American Economic Review American
Economic Association”, t. 99, nr 3, 2009, s. 883–908.
Inderst R., Misselling (financial) products: The limits for internal compliance, „Economic
Letters”, t. 106, nr 1, 2010, s. 35–37.
Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: ogólne warunki ubezpieczenia inwestycyjnego
Bonus Vip (BVIP/J/16/2019), Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Warszawa
2019.
Informacja o wynikach kontroli. Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów
organizujących rynek finansowy wobec spółki Getback S.A., podmiotów oferujących jej papiery
wartościowe  oraz  ją  audytujących,  Departament  Budżetu  i  Finansów,  Najwyższa  Izba
Kontroli,  Warszawa,  grudzień  2019,  https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.
pdf (dostęp: 4.10.2021).
Informacja o wynikach kontroli. Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych
ryzykiem  walutowym,  Najwyższa  Izba  Kontroli,  Departament  Budżetu  i  Finansów,
KBF.430.001.2018, Nr ewid. 33/2018/P/17/111/KBF, Warszawa 2018, s. 1–139.
Jimenea A., S&P suspends GetBack’s ratings on lack of information, 25.04.2018, https://www.
spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/yr779rngxyvvngcny-
i4qqq2 (dostęp: 26.03.2021).
Jurkowska-Zeidler A., J., Raport nieprawidłowości na rynku finansowym a  ochrona konsumenta,       
w: J. Monkiewicz (red.), Doradczy Komitet Naukowy Przy Rzeczniku Finansowym,
Rzecznik Finansowy, Warszawa, wrzesień 2019.
Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa
2012.
Kalinowski J., Karasek J., Musiał A., Gaponiuk K., Kowalski P., Czy klient jest najważniej-
szy? Na bank! Analiza doświadczeń klienckich oferowanych przez banki w Polsce, KPMG,
październik  2019,  s.  1–38,  raport  dostępny  na:  https://assets.kpmg/content/dam/
kpmg/pl/pdf/2019/10/pl-raport-kpmg-pt-czy-klient-jest-najwazniejszy-na-bank.pdf
(dostęp: 9.03.2021).
Kara A., Ozkan A., Altunbas Y., Securitisation and banking risk: what do we know so far?,
„Review of Behavioral Finance”, t. 8, nr 1, 2016, s. 2–16.
Karkowski P., Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa, GreenCapital.pl, Warszawa 2009.
Karta informacyjna produktu oraz Dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie
„Portfel Możliwości Premium”, Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., War-
szawa, https://www.getinbank.pl/bankowosc-osobista/inwestycje/portfel.html (dostęp:
13.11.2020).
Kolb R.W., Futures, options, and swaps, Blackwell Publishing, Padstow 2003.
Koleśnik J., Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporząd-
kowanej  likwidacji  banków  oraz  gwarantowania  depozytów, w: M. Zaleska (red.), Unia
bankowa, Difin, Warszawa 2013, s. 91–109.Bibliografia 167
Komunikat  KNF  dotyczący  decyzji  administracyjnej  wydanej  w  postępowaniu  admi-
nistracyjnym  prowadzonym  w  przedmiocie  nałożenia  sankcji  administracyjnej  na
Trigon TFI SA (obecnie Lartiq TFI SA), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa,
5.11.2019,  https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_
Lartiq_TFI_SA.pdf (dostęp: 26.03.2021).
Komunikat KNF dotyczący wydania decyzji w przedmiocie zakazów wprowadzania do
obrotu,  dystrybucji  i  sprzedaży  ubezpieczeniowych  produktów  inwestycyjnych  –
umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym  (interwencja  produktowa),  Komisja  Nadzoru  Finansowego,  15  lipca
2021.
Komunikat KNF w sprawie sankcji administracyjnych nałożonych na GetBack SA, Komi-
sja  Nadzoru  Finansowego,  3.11.2020,  https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/
img/Komunikat_KNF_ws_GetBack_SA.pdf (dostęp: 12.01.2021).
Komunikat Urzędu KNF z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zaangażowania przedsię-
biorstw w walutowe instrumenty pochodne, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/kompo-
nenty/img/Komunikat_opcje_17.08.09.pdf (dostęp: 14.10.2022).
Korzeb Z., Kulpaka P., Niedziółka P., Deoligopolizacja rynku agencji ratingowych oraz inne ini-
cjatywy na rzecz poprawy jakości ratingów zewnętrznych w kontekście oddziaływania agencji
ratingowych na stabilność finansową , „Materiały i Studia” nr 333, Narodowy Bank Polski,
Warszawa 2019, s. 1–133.
Kramer M., Lensink R., The Impact of Financial Advisors on the Stock Portfolios of Retail Inve-
stors, Working paper, Groningen University, 2012, s. 1–39, https://pdfs.semanticscholar.
org/c111/317c9837f3c1ea6e904e70f482b5520d5957.pdf?_ga=2.80231455.
98729131.1602769509-633871989.1602156592 (dostęp: 15.10.2022).
Kvalnem O., Nordal S., Normalization of questionable behawior: an ethical root of the financial
crisis in Ireland, „Journal of Business Ethics”, t. 3, 2019, s. 1–15.
Kvalnes O., Moral neutralization, w: Moral Reasoning at Work, Springer 2019, s. 117–131.
Lenczewska-Gryma E., Furman J., Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015,
konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla
Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP Narodowy Bank Polski, 2015, s. 1–67.
Lusardi A., Tufano P., Debt Literacy, Financial Experiences, Overindebtedness, „NBER Wor-
king  Paper”,  nr  14808,  2009,  s.  1–46,  https://www.nber.org/papers/w14808.pdf
(dostęp: 16.10.2020).
Maddaloni A., Peydro J.L., Bank risk-taking, securitization, supervision, and low interest rates:
evidence from the Euro-area and the U.S. lending standards, „The Review of Financial Stu-
dies”, t. 24, nr 6, 2012, s. 2121–2165.
Majewski K., Obowiązki banków wobec klientów przewidziane w ustawie o obrocie instrumen-
tami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2019.
Markowitz H., Portfolio selection, „The Journal of Finance”, t. 7, nr 1, 1952, s. 77–91.
Marzo P.D. De, The pooling and tranching of securities: a model of informed intermediation,
„Review of Financial Studies”, t. 18, 2005, s.  1–35. Bibliografia 168
MGA, Brytyjskie banki słono zapłacą za misselling, „Puls biznesu” z dnia 28 czerwca 2013,
wydanie online bez numeracji stron, https://www.pb.pl/brytyjskie-banki-slono-placa-
-za-misselling-721423 (dostęp: 18.10.2020).
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 9.
Międzynarodowy  Standard  Rachunkowości  39,  Instrumenty  finansowe:  ujmowanie
i wycena.
Muller P., Devnani S., Heys R., Suter J., Consumer Protection Aspects of Financial Servi-
ces,  Study,  Policy  Department  a:  Economic  and  Scientific  Policy,  European  Parlia -
ment,  luty  2014,  s.  1–144,  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf (dostęp: 25.11.2022).
Niedziółka P., Agencje ratingowe – instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty
destabilizujące rynki finansowe?, „Zarządzanie i Finanse”, t. 11, nr 2, 2013, s. 395–405.
Nobles R., Black J., The Privatization Process: Pensions Miss-selling – The Lessons for Regulating
Privatised Social Security, „Brooklyn Law Review”, t. 64, nr 3, 1998, s. 933–954.
Obniżenie ratingu kredytowego spółki GetBack S.A. do CCC i oznaczenie ratingu jako
selective default, Getback S.A. komunikat ratingowy, EuroRating, 20.04.2018, https://
www.eurorating.com/files/402703417/file/2018-04-20_obnizenie_ratingu_kredyto -
wego_GetBack_SA_do_CCC(sd)1.pdf (dostęp: 25.03.2018).
Obniżenie  ratingu  kredytowego  spółki  GetBack  S.A.  z  CCC  (d)  do  CC(d),  Getback
S.A.  komunikat  ratingowy,  EuroRating,  30.07.2018,  https://www.eurorating.com/
files/402703417/file/2018-07-30_obnizenie_ratingu_GetBack_SA_do_CC(d).pdf
(dostęp: 25.03.2018).
Obniżenie ratingu kredytowego spółki Getback S.A.do B+, perspektywa negatywna, Get-
back, komunikat ratingowy, EuroRating, 18.04.2018, https://gpwcatalyst.pl/emitenci-
-obligacji-ratingi (dostęp: 25.03.2021).
Oferta obligacji skarbowych dla osób fizycznych dostępna pod adresem internetowym
https://www.obligacjeskarbowe.pl/oferta/ (dostęp: 27.11.2020).
Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III”, Open Life TU Życie SA,
Warszawa 2019, https://www.analizy.pl/polisy-na-zycie-z-funduszem/UFKOPE_553/
open-life-obligacje-korporacyjne-plus-iii (dostęp: 26.11.2020).
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapi-
tałowym InwestFarmacja II” CALI Europe SA, Wrocław 2019.
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
Wygodne Strategie ze składką jednorazową, Generali Życie T.U. S.A., Warszawa 2019,
https://www.generali.pl/files/strefa-klienta/wazne_dokumenty/wszystkie/190731_
owu_psfbr_wygodne_strategie.pdf (dostęp: 8.03.2021).
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w wykonaniu postanowienia Sądu Najwyższego
w składzie całej Izby Cywilnej z 11 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 11/21, o którym
Rzecznik Praw Obywatelskich został zawiadomiony pismem Pierwszej Prezes Sądu
Najwyższego z 24 maja 2021 r. (doręczonym 27 maja 2021 r.).Bibliografia 169
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia Bonus Vip, PI/BONVIP/7/2020, Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Warszawa 2020.
Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, Warszawa 2015.
Prospekt emisji obligacji do kwoty 300 000 000 PLN zatwierdzony przez Komisję Nad-
zoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r., data prospektu: 7 września 2016, https://
gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/dokumentyinf/Prospekt_emisji_obligacji_
GetBack_2017.pdf (dostęp: 30.03.2023).
Prospekt emisyjny. Oferta publiczna nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych o wartości
nominalnej 0,05 PLN każda, w tym nie więcej niż 20.000.000 nowych akcji serii E
Spółki i nie więcej niż 20.000.000 istniejących akcji Spółki oraz ubieganie się o dopusz-
czenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 80.000.000 istniejących akcji
serii A-D, nie więcej niż 20.000.000 nowych akcji serii E oraz nie więcej niż 20.000.000
praw  do  nowych  akcji  serii  E,  zatwierdzony  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego
w dniu 16.06.2017 r., s. 1–459, https://www.getbacksa.pl/images/relacje-inwestorskie/
oferta publiczna/akcje/getback-prospekt-emisyjny-akcji.pdf (dostęp: 22.03.2021).
Pruchnicka-Grabias I., Finansowe produkty strukturyzowane. Systematyka, wycena, konstrukcja,
CeDeWu, Warszawa 2020.
Raport Rzecznika Finansowego: ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym, część II, Rzecznik Finansowy, Warszawa, marzec 2016.
Raport Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 dotyczący ubezpieczeń na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ze względu na niedostępność raportu
w momencie pisania książki informację podano za: Raport Rzecznika Finansowego
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, część II, Rzecz-
nik Finansowy, Warszawa, marzec 2016 (Załącznik nr 4. Pismo Polskiej Izby Ubezpie-
czeń z dnia 4 stycznia 2013 r.).
Regulamin  lokowania  środków  funduszu  UFK  Open  Life  Obligacji  Korporacyjnych,
Open Life TU Życie SA, Warszawa 2019.
Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (RUFK/JED/4/2019), Warszawa
2019; Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe
fundusze  kapitałowe.  Ubezpieczenie  inwestycyjne  Bonus  VIP,  Aviva  Towarzystwo
Ubezpieczeń  na  Życie  SA,  Warszawa  2020,  https://www.aviva.pl/inwestycje/bonus-
-vip/ (dostęp: 20.11.2020).
Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26
November  2014  on  key  information  documents  for  packaged  retail  and  insurance-
-based  investment  products  (PRIIPs),  Official  Journal  of  the  European  Union,
9.12.2014, L 352/1.
Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kre-
dytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa,
grudzień 2019.
Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpie-
czonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2006.Bibliografia 170
Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredy-
towymi  finansującymi  nieruchomości  oraz  zabezpieczonymi  hipotecznie,  Komisja
Nadzoru Finansowego, Warszawa, styczeń 2011.
Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kre-
dytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa,
czerwiec 2013.
Rekomendacja S(II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabez-
pieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicz-
nych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, luty 2013.
Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, Komisja Nadzoru
Finansowego, Warszawa 2014.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające
rozporządzenie  (WE)  nr  1126/2008  przyjmujące  określone  międzynarodowe  stan-
dardy  rachunkowości  zgodnie  z  rozporządzeniem  (WE)  nr  1606/2002  Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdaw-
czości Finansowej 9.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o  których mowa
w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych,
Dz.U. z 2018 r., poz. 1111.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postę-
powania firm inwestycyjnych, banków, o  których mowa w art. 70 ust 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Dz.U. z  2018 r., poz. 1112.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednic-
twa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa,
a  także  doradztwa  inwestycyjnego  w  odniesieniu  do  takich  instrumentów,  Dz.U.
z 2019 r., poz. 2110.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU)
nr 648/2012, Dz.U. L 173/84 z 12.6.2014.
Savor P., M. Wilson, How Much Do Investors Care About Macroeconomic Risk?, „Evidence
from  Scheduled  Economic  Announcements.  Journal  of  Financial  and  Quantitative
Analysis”, t. 48, nr 2, 2013, s. 343–375.
Securitization. Structured finance solutions, Deloitte, marzec 2018, s. 1–76.
Segoviano  M.A.,  Singh  M.,  Counterparty  Risk  in  the  Over-the-Counter  Derivstives  Market,
„IMF  Working  Paper”,  2008,  WP/08/258,  s.  1–21,  https://www.imf.org/external/
pubs/ft/wp/2008/wp08258.pdf (dostęp: 23.11.2020).
Shapira Z., Venezia I., Patterns of behavior of professionally managed and independent investors,
„Journal of Banking and Finance”, t. 25, nr 8, 2001, s. 1573–1587. Bibliografia 171
Shin H.S., Securitization and financial stability , „The Economic Journal”, t. 119, nr 536, 2009,
s. 309–332.
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 14.03.2012 roku pro-
wadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.
Stange S., Kaserer Ch., Market Liquidity Risk, Center for Entrepreneurial and Financial Stu-
dies, „Working Paper”, nr 4, 2009, s. 1–38, https://econpapers.repec.org/paper/zbwce-
fswp/200904.htm (dostęp: 23.11.2020).
Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierające istotny
pogląd dla sprawy o sygnaturze akt II C 444/17, Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów,  Wrocław,  7.02.2017,  s.  1–22,  materiał  ze  strony  internetowej  Urzędu
Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów,  https://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:h1dVX0naksEJ:https://www.uokik.gov.pl/download.php%3Fpli-
k%3D21137+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl dostęp: 9.03.2021).
Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierające istotny
pogląd dla sprawy o sygnaturze akt V Ca 2672/18, Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Delegatura w Katowicach, 5.12.2018, s. 1–21, materiał ze strony interneto-
wej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.google.pl/url?sa=t&
rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOpofArKPv
AhUHPOwKHeGGAHAQFjAEegQIDRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.uokik.
gov.pl%2Fdownload.php%3Fplik%3D23681&usg=AOvVaw2zVary9WMDA6J1alDT-
PlRZ (dostęp: 9.03.2021).
Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierające istotny
pogląd dla sprawy o sygnaturze akt I C 2308/18, Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Delegatura w Katowicach, 15.05.2019, s. 1–22, materiał ze strony interne-
towej  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów,  https://webcache.googleuser-
content.com/search?q=cache:iC5EB1EgpRkJ:https://www.uokik.gov.pl/download.
php%3Fplik%3D23681+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostęp: 9.03.2021).
Stanowisko Rzecznika Finansowego dla Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze akt III
CZP 11/21, Rzecznik Finansowy, 29 czerwca 2021.
Stanowisko  UKNF  w  sprawie  przyjmowania  i  przekazywania  „zachęt”  w  związku  ze
świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są
jednostki  uczestnictwa  funduszy  inwestycyjnych,  Komisja  Nadzoru  Finansowego,
Warszawa, 21 grudnia 2018 r.
Stanowisko  Urzędu  Komisji  Nadzoru  Finansowego  co  do  kierunków  rozstrzygnięcia
zagadnień  prawnych  przedstawionych  przez  Pierwszego  Prezesa  Sądu  Najwyższego
dotyczących hipotecznych kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indekso-
wanych do waluty obcej, UKNF, Warszawa 2021.
Strona internetowa agencji ratingowej EuroRating Sp. z o.o., https://www.eurorating.com/
pl/ratingi/przedsiebiorstwa/getbacksa (dostęp: 25.03.2021).
Strona internetowa https://stooq.pl/db/h/ (dostęp: październik–listopad 2022). Bibliografia 172
Strona  internetowa  Kancelarii  Foryś  Wojciechowski:  http://fwsk.pl/2017/01/26/kolejny-
sukces-forys-wojciechowski-w-sprawie-polisolokat-sad-okregowy-w-krakowie-stwierdza-
ze-konsument-nie-ma-obowiazku-placic-oplat-likwidacyjnej/ (dostęp: 9.03.2021).
Strona internetowa www.nbp.pl
Studies in Focus, Misselling of Financial Products, At a Glance, Requested by the ECON
Committee,  European  Parliament,  2018,  https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2018/626061/IPOL_ATA(2018)626061_EN.pdf (dostęp: 15.10.2020).
Suwart  K.,  Getback  –  historia  afery,  która  wstrząsnęła  całą  Polską,  2.08.2019,  https://
www.money.pl/gospodarka/getback-historia-afery-ktora-wstrzasnela-cala-polska-
6409244162922113a.html (dostęp: 12.01.2021).
Sykes G.M., Matza D., Techniques of neutralization: a theory of delinquency, „Americal Socio-
logical Review”, t. 22, nr 6, 1957, s. 664–670.
Tabela parametrów, opłat i limitów zabezpieczenia, Open Life TU Życie SA, Warszawa
2019.
Target  redemption  forward  (TARF),  Credit  Suisse,  Zurich,  https://www.credit-suisse.
com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/kmugrossunternehmen/
target-redemption-forward-en.pdf (dostęp: 27.09.2022).
Tychmanowicz P., GetBack pod lupą Fitch Ratings, „Gazeta Giełdy Parket” z dnia 26.01.2018,
https://www.parkiet.com/Wierzytelnosci/301269908-GetBack-pod-lupa-Fitch-
-Ratings.html (dostęp: 22.03.2021).
Tychmanowicz P., GetBack: prowadzimy negocjacje w PFR i PKO BP w sprawie finansowania.
PFR i PKO BP zaprzeczają, „Gazeta Giełdy Parkiet” z dnia 16.04.2018, wydanie inter-
netowe dostępne na: https://www.parkiet.com/Wierzytelnosci/304169975-GetBack-
prowadzimy-negocjacje-w-PFR-i-PKO-BP-w-sprawie-finansowania-PFR-i-PKO-BP-
zaprzeczaja.html?preview=&remainingPreview=&grantedBy=preview& (dostęp:
26.03.2021).
Uchwała Nr 373/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
17  kwietnia  2018  r.  w  sprawie  zawieszenia  obrotu  na  rynku  regulowanym  instru-
mentami  finansowymi  spółki  GETBACK  S.A.,  https://www.gpw.pl/komunikaty-i-
-uchwaly-gpw?ph_main_01_start=show&cmn_id=106858&title=GETBACK+(U-
chwa%C5%82a+Nr+373/2018) (dostęp: 22.03.2021).
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie o sygnaturze
akt III CZP 6/21.
UK  Essays,  listopad  2018,  The  Study  On  Miselling  Through  Bancassurance  Business
Essay,  https://www.ukessays.com/essays/business/the-study-on-miselling-through-
bancassurance-business-essay.php?vref=1 (dostęp: 25.11.2022).
UOKiK: Idea ma zapłacić ponad 17 mln kar, Gazeta Ubezpieczeniowa, wydanie online
bez  numeracji  stron,  https://gu.com.pl/prawo/uokik-idea-bank-ma-zaplacic-ponad-
-17-mln-kar/ (dostęp: 20.10.2020).
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://www.uokik.gov.pl/faq_nieuczciwa_
sprzedaz.php#faq2743 (dostęp: 26.10.2020).Bibliografia 173
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 2486,  
t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1881.
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z  dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 1768, t.j. Dz.U. z 2021, poz. 328.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku, Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1076, Nr 1086.
Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1876, t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 1896.
Ustawa z dnia 11 września 2015  r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U.
z 2015 r., poz. 1844, z późn. zm.
Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządza-
niu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.
z 2021 r., poz. 1595.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatyw-
nymi funduszami inwestycyjnymi, Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546, Dz.U. z 2021 r.,  
poz. 605.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych,
Dz.U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539.
Uzupełnienie  Stanowiska  UKNF  w  sprawie  przyjmowania  i  przekazywania  „zachęt”
w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń (…), z dnia
21 grudnia 2018 r. w zakresie wymogów dokumentowania zachęt, Komisja Nadzoru
Finansowego, Warszawa, 17 września 2019 r., s. 1–7.
VI ACa 1656/13 – wyrok z uzasadnieniem z dnia 20 lutego 2015, Sąd Apelacyjny w War-
szawie, http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_
ACa_001656_2013_Uz_2015-02-20_002 (dostęp: 27.09.2022).
Wachnicka  A.,  Wyżykowski  B.,  Dąbrowska-Antoniak  I.,  Obrębska-Białek  J.,  Analiza
prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów
indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsu-
mentami, Raport Rzecznika Finansowego, czerwiec 2016, Warszawa, s. 1–99, https://
rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf (dostęp: 20.10.2020).
Ward S., Personal Pensions in the UK, the Mis-selling scandal and the lessons to be learnt, w:  
G. Hughes, J. Stewart (red.), Pensions in the European Union: Adapting to Economic and
Social Change, Springer, Boston, MA.
Warunki finansowe – regulamin UFK „Zielona Planeta”, Załącznik nr 1 do OWU oraz
Karta  produktu  strukturyzowanego  „Zielona  Planeta”,  CALI  Europe  S.A.  Oddział
w  Polsce,  Wrocław  2020,  https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/ubez-
pieczenia/produkty-strukturyzowane/zielona-planeta (dostęp: 12.11.2020).
Warunki  finansowe  –  regulamin  UFK,  „InwestFramacja  II”,  Załącznik  nr  1  do  OWU,
CALI Europe SA, Wrocław 2019.
Wierzbicka E., Misselling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, 2016, s. 315–327. Bibliografia 174
WST, Twórca piramidy Finroyal skazany na 10 lat więzienia, „Puls Biznesu” z dnia 28.02.2019,
wydanie elektroniczne dostępne na: https://www.pb.pl/tworca-piramidy-finroyal-ska -
zany-na-10-lat-954558 (dostęp: 11.01.2021).
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i rynku poza-
giełdowych  instrumentów  pochodnych,  NBP,  Warszawa  2004,  https://www.nbp.pl/
systemfinansowy/polska.pdf (dostęp: 14.02.2022).
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce, NBP, Warszawa 2007, https://www.nbp.pl/system-
finansowy/polska2007.pdf (dostęp: 14.02.2022).
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce, NBP, Warszawa 2010, https://www.nbp.pl/system-
finansowy/polska2010.pdf  (dostęp: 14.02.2022).
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce, NBP, Warszawa 2013, https://www.nbp.pl/sys-
temfinansowy/polska2013.pdf (dostęp: 14.02.2022).
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów  pochodnych  w  Polsce,  Warszawa  2016,  https://www.nbp.pl/systemfi-
nansowy/polska2016.pdf (dostęp: 14.02.2022).
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2019 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów  pochodnych  w  Polsce,  Warszawa  2019,  https://www.nbp.pl/systemfi-
nansowy/polska2019.pdf (dostęp: 14.10.2022).
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2022 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce, NBP, Warszawa, 2022, https://www.nbp.pl/sys-
temfinansowy/Polska2022.pdf (dostęp: 17.11.2022).
Wyniki  badania  portfela  kredytów  mieszkaniowych  i  konsumpcyjnych  gospodarstw
domowych według stanu na koniec 2018 r., aneks do Raportu o sytuacji banków w 2018,
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2019, https://www.knf.gov.pl/knf/
pl/komponenty/img/KREDYTY_MIESZKANIOWE_I_KONSUMPCYJNE_2018.
pdf (dostęp: 2.11.2022).
Wyniki finansowe banków w  2019 roku, 06.04.2020, GUS, https://stat.gov.pl/files/gfx/
portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/5/24/1/wyniki_finansowe_banko -
w_w_2019_r.pdf (dostęp: 3.11.2022).
Wyniki  finansowe  banków w   2020  roku,  06.04.2021,  s.  2,  file:///C:/Users/U%C5%B -
Cytkownik/Downloads/sygnalna_wyniki_finansowe_bankow_w_2020_roku.pdf
(dostęp: 3.11.2022); Wyniki finansowe banków w  2021 roku, 04.04.2022. file:///C:/
Users/U%C5%BCytkownik/Downloads/wyniki_finansowe_bankow_w_2021_r.pdf
(dostęp: 3.11.2022).
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygnatura akt sprawy:
I A Ca 3/18 oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r., sygna-
tura akt sprawy: V A Ca 451/18.Bibliografia 175
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26 września 2019 r., sygnatura akt sprawy: II
Ca1338/19.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2018 r., sygnatura akt sprawy:
II Ca 378/18, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-ca-
-378-18-wyrok-sadu-okregowego-w-szczecinie-522780415 (dostęp: 9.03.2021).
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r., sygnatura akt sprawy: V Ca
555/18, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/v-ca-555-
18-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie-522643429 (dostęp: 9.03.2021).
Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 4 grudnia 2019 r., sygnatura
akt sprawy: VIII C 155/18.
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej z dnia 9 stycznia 2019 r., sygnatura akt sprawy: I CSK
736/17,  https://law24.pl/wp-content/uploads/2019/03/I_CSK_736_17.pdf  (dostęp:
21.10.2022).
Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, Komisja Nad-
zoru Finansowego, Warszawa, 24 czerwca 2014 r.
Yan H., Wood R., A structural model for estimating losses associated with the mis-selling of retail
banking products, „Journal of Operational Risk”, t. 12, nr 1, 2017, s. 1–19.
Zahng P., Exotic options, A guide to second generation options, World Scientific, Singapore 2001.
Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki GetBack S.A., Getback S.A. komuni-
kat ratingowy, EuroRating, 26.10.2018, https://www.eurorating.com/files/402703417/
file/2018-10-26_zakonczenie_prowadzenia_oceny_ratingowej_GetBack.pdf  (dostęp:
25.03.2021).
Zaleska M., Kozińska M., Private banking, Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.
Zepeda R., Derivatives mis-selling by British banks and the failed legacy of the FSA, „Journal of
International Banking Law and Regulation”, t. 28, nr 6, 2013, s. 209–220.
Zhao X., Strategic Mis-selling and Pre-Contractual Cognition, 2009, s. 1–36, materiał dostępny
na: https://extranet.sioe.org/uploads/isnie2009/zhao.pdf (dostęp: 15.10.2020).
Zmiana oznaczenia ratingu kredytowego spółki GetBack S.A. z „selective default” (sd) na
„default” (d), Getback S.A. komunikat ratingowy, EuroRating, 8.05.2018, https://www.
eurorating.com/files/402703417/file/2018-05-08_zmiana_oznaczenia_ratingu_Get -
Back_z_(sd)_na_(d).pdf (dostęp: 25.03.2021).
Zunzunegui F., Mis-selling of Preferred Shares to Spanish Retail Clients, Journal of Inter-
national Law and Regulation, t. 29, nr 3, 2014, s. 174–186.
Zunzunegui  F.,  Mortgage  Credit.  Mis-selling  of  Financial  Products,  Study  Requested  by  the
ECON Committee, European Parliament, czerwiec 2018, s. 1–47.
Zunzunegui M.V., Belanger E., Benmarhnia T., Gobbo T., Otero A., Beland F., Zunzu-
negui F., Ribera-Casado J.M., Financial  fraud  and  health:  the  case  of  Spain, „Gaceta
Sanitaria”, t. 31, nr 4, 2017, s. 313–319.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane