• Migracja kapitału w globalnej gospodarce

Migracja kapitału w globalnej gospodarce

 • Autor: Andrzej Szablewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-036-4
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 476/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  47.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 47.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przedstawia aktualną problematykę migracji kapitału w globalnej gospodarce. Szczególnymi obszara­mi zainteresowania autorów są: procesy akumulacji kapitału, w tym m.in. w Chinach i Indiach; wpływ zjawisk akumulacji na gospodarkę świa­tową oraz intrygujący – zwłaszcza w obliczu niedawnych skokowych zmian – mechanizm kształtowania się cen ropy naftowej.

Odrębne miej­sce zajmują rozważania na temat koncepcji utworzenia globalnego banku centralnego, uważanego w pewnych kręgach opiniotwórczych za skuteczne lekarstwo na obecny kryzys systemu finansowego. Autorzy przedstawiają liczne prognozy rozwoju sytuacji – z pełną świadomością ich zawodności, lecz nie mniejszą potrzebą ich formułowania.

Migracja kapitału w świecie, zmiany jej kierunków i intensywności w pierw­szej dekadzie XXI wieku wywarły decydujący wpływ na procesy kreowania wartości przedsiębiorstw. W publikacji zaakcentowano potrzebę budowy pełnego łańcucha wartości, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej raportowania dla inwestorów, a także właściwej komunikacji i kreowa­nia kapitału zaufania przedsiębiorstwa w relacjach z otoczeniem.

Na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie publikacja otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w kategorii Finanse i Bankowość.

Spis treści:

Wstęp. Czas przewartościowań i poszukiwań
Andrzej Szablewski

Rozdział 1. Migracja kapitału i wartości w zmieniającej się gospodarce światowej
Andrzej Szablewski

1.1. Wielobiegunowy – niestabilny – odmieniony świat
1.2. Interwencja państwa w gospodarce – w następstwie kryzysu finansowego i kryzysu zaufania
1.3. Polaryzacja wzrostu gospodarczego i weryfikacja prognoz
1.3.1. Demografia i przyszły wzrost
1.3.2. Weryfikacja prognoz wzrostu PKB – w dół
1.3.3. Koncentracja bogactwa oraz eksplozja klasy średniej
1.4. Ekspansja państwowych funduszy inwestycyjnych – nowego dawcy kapitału
1.4.1. Nadwyżki i niedobory kapitału
1.4.2. Strategia inwestowania państwowych funduszy (SWFs)
1.5. Wielowalutowy światowy system pieniężny
1.5.1. Hipoteza przemienności rynków – i co z niej może wynikać?
1.5.2. Dolar amerykański – euro – i …renminbi?
1.5.3. Wprowadzenie euro w Polsce w 2012–2014 roku – po jakim kursie wymiany?
Konkluzje

Rozdział 2. Prognoza koniunktury i eksportu dla gospodarki globalnej, regionów i krajów
Alfred Bieć

2.1. Trzy główne problemy gospodarki światowej
2.1.1. Ceny ropy
2.1.2. Ceny żywności i metali
2.1.3. Kryzys na rynku finansowym spowodowany kryzysem na rynku kredytów hipotecznych w USA
2.2. Prognoza tempa wzrostu PKB i eksportu dla świata i wybranych regionów do 2015 roku
Konkluzje

Rozdział 3. Konkurowanie o kapitał
Magdalena Mikołajek-Gocejna

3.1. Ewolucja teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa w warunkach migracji kapitału w globalnej gospodarce
3.1.1. Globalizacja i jej wpływ na gospodarkę światową
3.1.2. Zmieniająca się architektura globalnego rynku finansowego3.1.3. Ponadprzeciętne stopy zwrotu wyznacznikiem konkurencyjności współczesnych gospodarek, sektorów, przedsiębiorstw
3.2. VBM w procesie rozwijania możliwości konkurowania o kapitał i przejmowania powstającej na rynku globalnym wartości
3.2.1. Powrót do strategicznego ujęcia VBM 8
3.2.2. Strategiczna gotowość niematerialnych determinant wartości przedsiębiorstwa
3.2.3. Wykorzystanie relacji inwestorskich w procesie konkurowania o kapitał Konkluzje

Rozdział 4. Akumulacja kapitału przez Chiny i Indie oraz jej wpływ na światową gospodarkę
Mariusz Trzaskowski

4.1. Przekształcenia w gospodarkach Chin i Indii w dobie reform rynkowych
4.1.1. Eksplozja Chin
4.1.2. Zmiany zachodzące w Indiach
4.2. Mobilizacja i wycena kapitału
4.2.1. Rynki kapitałowe
4.2.2. Mobilizacja przez IPO
4.2.3. Systemy finansowe
4.2.4. Reforma systemów finansowych
4.3. Przepływy kapitału Chin i Indii
4.3.1. Nowy „Jedwabny Szlak”
4.3.2. Aktywa finansowe
4.3.3. Pozycje inwestycyjne
4.3.4. Zmiany stanu rezerw walutowych
4.3.5. Globalne konsekwencje gospodarcze
4.3.6. Globalne przepływy kapitałowe
4.3.7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
4.3.8. Chiny, Indie oraz globalny system finansowy
Konkluzje

Rozdział 5. Globalny bank centralny
Krzysztof Rybiński

5.1. Mechanizm narastania bańki spekulacyjnej i kryzysu
5.2. Jak reagować na wysokie ryzyko pojawienia się bańki cenowej na rynkach aktywów?
Stan dyskusji tuż przed kryzysem
5.3. Kanały przenoszenia kryzysu do Polski
5.4. Działania na rzecz ograniczania skutków kryzysu w Polsce
5.5. Architektura globalnego nadzoru po kryzysie

Rozdział 6. Globalizacja inwestycji venture capital
Marek Panfil

6.1. Historia rozwoju venture capital
6.2. Historia globalizacji venture capital
6.3. Globalizacja venture capital – ujęcie ilościowe
6.3.1. USA
6.3.2. Europa
6.3.3. Chiny
6.3.4. Indie
6.4. Globalne fundusze venture capital – przykłady
6.4.1. Kleiner Perkins Caufield & Byers (skrót KPBC)
6.4.2. Sequoia Capital
6.4.3. Atlas Venture
6.4.4. Highland Capital Partners
6.4.5. Canaan Partners (Canaan)
6.4.6. Bessemer Venture Partners (BVP)
6.5. Globalne trendy rozwoju inwestycji venture capital
Konkluzje

Rozdział 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze usług
Dorota Ciesielska

7.1. Charakterystyka offshoringu usług
7.2. Przyczyny rozwoju oraz zakres działań offshoringu
7.3. Offshoring – wielkość zjawiska
7.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
7.5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
7.6. General Electric jako prekursor offshoringu
7.7. Źródła sukcesu hinduskich globalnych korporacji
Konkluzje

Rozdział 8. Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej
Wojciech Potocki

8.1. Teoria wyczerpywalności zasobów ropy naftowej i modele niestrukturalne
8.2. Renta niedoboru
8.3. Prognozowanie i przewidywalność statystyczna
8.4. Prognozowanie na podstawie teorii ekonomi
8.4.1. Model krótkoterminowej równowagi rynkowej
8.4.2. Zwrot z magazynowania (zakupu zapasów)
8.4.3. Rynek kontraktów futures
8.4.4. Model równowagi z wykorzystaniem wyceny opcyjnej
8.4.5. Rola spekulacji
8.4.6. Motywy zawierania transakcji futures
8.5. Popyt na ropę naftową
8.5.1. Elastyczność cenowa popytu
8.5.2. Elastyczność dochodowa popytu
8.5.3. Prognozy konsumpcji ropy naftowej
8.6. Podaż ropy naftowej
8.7. Rola OPEC
8.8. Możliwości dostaw w bliskiej perspektywie
8.9. Cena ropy w USD i w ekwiwalent w euro
Konkluzje

Rozdział 9. Pierwsza oferta publiczna – zmieniające się trendy
Robert Sobotnik

9.1. Pierwsza oferta publiczna (IPO) jako sposób pozyskania kapitału przez rozwijające się spółki
9.1.1. Pierwsza oferta publiczna
9.1.2. Zalety i słabości pierwszej oferty publicznej dla właścicieli, spółki i inwestorów
9.2. IPO w okresach hossy i bessy pierwszej dekady XXI wieku
9.2.1. Zmiany indeksów giełdowych na rynkach rozwiniętych i rozwijających się
9.2.2. Realokacja pierwszych ofert publicznych w globalnej gospodarce w XXI wieku
9.3. Analiza dwudziestu największych debiutów giełdowych na świecie w 2007 roku
9.4. Pierwsze oferty publiczne w okresie hossy i bessy tej dekady na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Konkluzje

Rozdział 10. Łańcuch tworzenia wartości oraz migracji wartości w sektorze ICT
Włodzimierz Springer

10.1. Zjawisko migracji wartości
10.2. Rozwój modeli e-biznesu
10.3. Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia, outsourcing w sektorze ICT jako wyraz migracji wartości
10.4. Przemiany w łańcuchu tworzenia wartości na rynku mediów elektronicznych
10.5. Next Generation Network
10.6. Kierunki migracji wartości („all-IP”)
10.7. Mobilny Internet
10.8. Voice-over-Internet-Protocol
10.9. Zmiany strukturalne na rynku mediów elektronicznych
10.10. Zmiany tradycyjnych mediów audiowizualnych
10.11. Konwergencja mediów elektronicznych i usług telekomunikacyjnych
10.12. Ryzyko prawne identyfikacji i kwalifikacji usług mediów elektronicznych
Konkluzje

Rozdział 11. Migracja wartości IT: od produktów do usług
Remigiusz Orzechowski

11.1. Zmiana warunków wykorzystania IT w przedsiębiorstwach
11.2. Usługi IT i zarządzanie usługami IT
11.3. Dekompozycja wartości usługi IT
11.4. Model zarządzania usługami IT
11.5. Zarządzanie pełnym cyklem życia usług IT
11.5.1. Strategia usług
11.5.2. Projektowanie usług IT
11.5.3. Przekazanie usług IT
11.5.4. Eksploatacja usług IT
11.5.5. Ciągłe doskonalenie usług IT
Konkluzje

Rozdział 12. Wpływ systemu podatkowego na wzrost wartości przedsiębiorstwa w wybranych krajach
Edyta Banach

12.1. Istota systemu podatkowego i jego znaczenie dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa
12.2. Charakterystyka wybranych systemów podatkowych
12.2.1. Regulacje podatkowe w Wielkiej Brytanii i ich wpływ na wartość firmy
12.2.2. System podatkowy Chin i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
12.2.3. System podatkowy Brazylii i jego wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa
12.2.4. Wpływ systemu podatkowego Rosji na wzrost wartości przedsiębiorstwa
12.2.5. Polski system podatkowy i jego wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa
Konkluzje

Rozdział 13. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości
Karolina Łudzińska

13.1. Klasyczne modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
13.2. Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności jako źródła budowania wartości
13.3. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne – nowy trend akumulacji i migracji kapitału
13.4. Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych w świetle badań
Konkluzje

Rozdział 14. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
Paulina Roszkowska

14.1. Raportowanie biznesowe a migracja kapitału
14.1.1. Raportowanie biznesowe – elementem relacji inwestorskich
14.1.2. Elementy współczesnego raportu biznesowego
14.1.3. Geneza i stan obecny raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu
14.1.4. Motywy i korzyści raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu
14.1.5. Argumenty przeciw raportowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
14.2. Istota i zawartość raportu społecznej odpowiedzialności biznesu
14.2.1. Pożądane cechy raportów społecznej odpowiedzialności biznesu
14.2.2. Treść i jakość raportów
14.2.3. Integracja treści raportów ze strategią biznesową
14.2.4. Zakres raportowania
14.2.5. Zewnętrzna weryfikacja raportów
14.3. Analiza porównawcza raportów społecznej odpowiedzialności biznesu wybranych spółek
14.3.1. Wyniki wstępnej analizy
14.3.2. Determinanty użyteczności raportu dla społeczności finansowych (przykład BASF i ORLEN)
14.3.3. Integracja działań na rzecz środowiska i społeczeństwa ze strategią biznesową przedsiębiorstwa (przykład Procter & Gamble)
14.3.4. Raportowanie w ramach łańcucha dostaw (przykład Wal-Mart)
14.3.5. Raportowanie – częścią procesu dialogu społecznego (przykład BAT)
Konkluzje

Rozdział 15. Komunikacja i budowa zaufania a wzrost wartości przedsiębiorstwa
Katarzyna Żądło

15.1. Komunikacja i zaufanie
15.1.1. Psychologiczne i lingwistyczne ujęcia problematyki komunikacji
15.1.2. Komunikacja jako generator zaufania
15.1.3. Zaufanie – strategia radzenia sobie z niepewnością i niemożnością kontrolowania przyszłości
15.1.4. Kapitał zaufania z punktu widzenia współczesnego przedsiębiorstwa
15.2. Komunikacja i zaufanie na rynku kapitałowym
15.2.1. Zaufanie na rynku kapitałowym
15.2.2. Znaczenie komunikacji na rynku kapitałowym
15.2.3. Komunikacja a efektywność współczesnego rynku kapitałowego
15.2.4. Komunikacja jako strategia budowania kapitału zaufania
15.3. Komunikacja w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa
15.3.1. Imperatyw kształtowania wartości
15.3.2. Komunikacja a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
15.3.3 Komunikacja a wartość przedsiębiorstwa
Konkluzje

Bibliografia

Notki o autorach

Andrzej Szablewski
dr nauk ekonomicznych. Katedra Small Businessu SGH w Warszawie. Od 1990 roku kierownik podyplomowego studium SGH: Zarządzanie wartością firmy. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. W przeszłości m.in. prezes zarządu Hortex Holding SA, Mokate sp. z o.o. Najnowsze zainteresowania badawcze dotyczą migracji kapitału w gospodarce światowej w kontekście budowania wartości przedsiębiorstwa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Namysły nad problemami polityki zdr...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Dynamika zależności na globalnym ry...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kraje rozwijające się w globalnej w...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Finanse publiczne w architekturze g...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Credit default swap w transakcjach ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Globalne dobra publiczne a organiza...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane