• Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych

Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych

 • Autor: Magdalena Woźniak-Miszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-626-7
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 299/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka, stanowiąca studium oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionów ekonomicznych, wyodrębnia nowy obszar badań ekonomii w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych – mezoekonomię transgraniczną przedsiębiorstw. Zawiera, prócz modelowania ekonometrycznego, wykorzystującego zależności między określonymi zmiennymi mezoekonomicznymi i uzasadniającego wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny, również wyniki pionierskich w Zachodniopomorskiem badań przeprowadzonych bezpośrednio wśród kadry zarządzającej podmiotami z kapitałem zagranicznym.

Podjęta w książce problematyka z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, należąca do niezwykle ciekawych i wartościowych, jest aktualna i ważna w teorii i praktyce gospodarczej. Autorka pokazuje wielorakie podejścia i ujęcia definicyjne przy uwzględnieniu doświadczeń różnych krajów i na tle rozmaitych uwarunkowań. Prezentowany materiał jest bogaty i wielostronny, a wnioski z badań empirycznych umożliwiły sformułowanie wielu cennych wskazówek w zakresie postulowanych kierunków pozyskiwania nowych BIZ do regionów.

Spis treści:
 
Wykaz wybranych skrótów
 
Podziękowania
 
Wstęp
 
Część I. Teoretyczne studia inwestycji zagranicznych
 
Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako przedmiot zainteresowań mezoekonomii transgranicznej przedsiębiorstw
 
1.1. Mezokonomia transgraniczna przedsiębiorstw
1.2. Istota i motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.3. Formy inwestycji zagranicznych
1.4. Konkurencyjność regionu ekonomicznego
1.5. Rola BIZ w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu
 
Rozdział 2. Mezoekonomiczne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 
2.1. Atrakcyjność inwestycyjna regionu ekonomicznego. Klimat inwestycyjny
2.2. Rola samorządów w stymulowaniu napływu kapitału zagranicznego do regionu
2.3. Zachęty inwestycyjne
2.4. Otoczenie prawne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju i w regionie
 
Część II. Empiryczne studia mezoinwestycji zagranicznych w Zachodniopomorskiem
 
Rozdział 3. Metodyczne założenia analiz oddziaływania BIZ na region ekonomiczny
 
3.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedmiotem badań w regionie zachodniopomorskim
3.2. Metodyka analiz
3.2.1. Dobór próby badawczej
3.2.2. Charakterystyka próby badawczej
 
Rozdział 4. Mezoekonomiczne implikacje funkcjonowania BIZ w Zachodniopomorskiem
 
4.1. Obraz gospodarczy regionu zachodniopomorskiego
4.2. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2000–2010
4.3. Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionu zachodniopomorskiego
 
Rozdział 5. Przesłanki lokowania BiZ w Zachodniopomorskiem
 
5.1. Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Zachodniopomorskiem
5.2. Atrakcyjność inwestycyjna Zachodniopomorskiego w opinii inwestorów zagranicznych
5.3. Instytucje otoczenia biznesu podczas lokowania inwestycji zagranicznej
5.4. Kraje i regiony konkurujące o kapitał zagraniczny
 
Rozdział 6. Kierunki pozyskiwania nowych inwestycji zagranicznych
 
6.1. Zachodniopomorski samorząd w stymulowaniu napływu inwestycji zagranicznych
6.2. Współpraca międzynarodowa i promocja gospodarcza regionu
6.3. Perspektywy rozwoju dotychczasowej działalności w Zachodniopomorskiem
6.4. Bariery napływu inwestycji zagranicznych do Zachodniopomorskiego
 
Zakończenie
 
Bibliografia

prof. zw. dr hab. Władysław Janasz:

Dzięki ogromnym możliwościom aplikacyjnym książka przyczynia się do budowania trwałych relacji pomiędzy samorządami wszystkich szczebli a przedsiębiorcami, pogłębiania współpracy biznesowej i aktywizacji środowiska akademickiego. Jest przykładem kooperacji władz regionalnych z przemysłem i dostawcami wiedzy, stanowiąc skuteczny transfer rozwiązań innowacyjnych w Zachodniopomorskiem. Stanowić może gotowy wzorzec dla podobnych badań i przedsięwzięć podejmowanych przez inne samorządy, nakierowany na innowacyjne podejście do procesu pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. Idea i działania realizowane w ramach podjętych analiz mogą być modelem szeregu inicjatyw realizowanych we współpracy świata nauki i biznesu, inicjując kontakty z inwestorami oraz inspirując władze wszystkich szczebli do angażowania się w podobne przedsięwzięcia.

Magdalena Woźniak-Miszewska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Transgraniczna mobilność spółek kap...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Najczęściej kupowane