• Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII. Poradnik dla nauczycieli

Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII. Poradnik dla nauczycieli

 • Autor: Maria Gudro-Homicka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-873-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 215/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Jesteśmy reżyserami filmu na podstawie baśni Dziewczynka z zapałkami Hansa Christiana Andersena


Nauczyciel znajdzie w poradniku niezbędną praktyczną wiedzę na temat planowania pracy z dziećmi, zasad i metod nauczania, sposobów organizacji lekcji, łączenia nauczania z ocenianiem – sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów. Dowie się, co zrobić, aby uczeń z radością podjął pracę w klasie IV i miał możliwości rozwijania swoich zdolności i łagodnego pokonywania w klasach starszych kolejnych trudności, życia i współpracy w grupach, w zespole, a także zachowania indywidualności i rozwijania własnej osobowości. Aby był kulturalnym użytkownikiem języka ojczystego i czerpał radość z uczenia się.

Oprócz wiedzy na temat jak uczyć myślenia, czytania, słuchania, mówienia, pisania, jak kształcić język ucznia, poradnik zawiera przykłady scenariuszy lekcji, ćwiczeń, kart pracy, a także przykłady opracowania lektury.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Planowanie pracy w procesie dydaktycznym i wychowawczym

Rozdział II. Nauczanie języka polskiego


1. Zasady nauczania
2. Metody nauczania
3. Kompetencje kluczowe
4. Organizacja procesu dydaktycznego – zasady pracy na lekcji i praca domowa

Rozdział III. Nauczanie umiejętności polonistycznych i ponadprzedmiotowych – praktyczne rozwiązania

1. Nauka czytania i ortografii. Scenariusze lekcji

Temat 1. Czytanie to droga do szczęścia
Temat 2. Czy książka jest moim przyjacielem?
Temat 3. Zaczarowany świat w wierszu Cuda i dziwy Juliana Tuwima
Temat 4. Czy każde serce można skruszyć? Powrót taty Adama Mickiewicza
Temat 5. Motywy ludowe w balladzie Świtezianka Adama Mickiewicza
Temat 6. Koncert Jankiela. Czy to muzyka tylko do tańca?
Temat 7. Czy można polubić poezję? Wisława Szymborska Niektórzy lubią poezję
Temat 8. „Tymczasem Zygier…”. O potrzebie wolności w powieści Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego
Temat 9. Który skrzywdziłeś […] „nie bądź bezpieczny”. Do jakich przemyśleń skłania wiersz Czesława Miłosza?

2. Nauka mówienia i słuchania. Scenariusze lekcji
Temat 1. Księżniczką/księciem być to…
Temat 2. Jesteśmy reżyserami filmu na podstawie baśni Dziewczynka z zapałkami Hansa Christiana Andersena
Temat 3. Przesłanie w wierszu Do albumu Jana Twardowskiego drogowskazem w życiu każdego człowieka
Temat 4. Czym jest dla mnie szczęście?
Temat 5. Po prostu idź tam, dokąd cię prowadzi swoimi pytaniami. I staraj się go uspokoić. Czy łatwo rozmawiać o śmierci?
Temat 6. O smutnym losie bohatera noweli Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza
Temat 7. Co rozumem i pilnością, i cnotą stanęło, to się nie rozumem i niedbałością, i złością ludzką obala… – o miłości do ojczyzny
Temat 8. Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego to powieść o…
Temat 9. Karuzela w moim miasteczku

3. Nauka pisania i ortografii. Scenariusze lekcji
Temat 1. Od wyrazu do zdania. Uczymy się pisać
Temat 2. Zdarzyło się… Uczymy się pisać opowiadanie
Temat 3. Opisać świat wokół nas – ale jak?
Temat 4. Uczymy się streszczać
Temat 5. Przesłania w Małym Księciu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Przygotowanie do redagowania rozprawki
Temat 6. Ochrona języka polskiego w moim mieście
Temat 7. Marcin Borowicz w szkole elementarnej w Owczarach – opis przeżyć
Temat 8. Piszemy protokół – w jakim celu?

4. Kształcenie językowe: bogacenie słownictwa, frazeologia, kultura i etyka języka. Scenariusze lekcji
Temat 1. Co wiem o rzeczowniku?
Temat 2. O czym informują zdania pojedyncze i do czego są mi potrzebne?
Temat 3. Ortografia nie jest trudna
Temat 4. O bogactwie języka polskiego – rodzina wyrazów
Temat 5. Głoski, litery, sylaby
Temat 6. Upodobnienie pod względem dźwięczności
Temat 7. Zachodzić w głowę, czyli o frazeologii słów kilka
Temat 8. Składnia zdania złożonego

Rozdział IV. Holistyczne sposoby oceniania – ocenianie kształtujące

1. Pojęcie oceny szkolnej
2. Pojęcie stopnia szkolnego
3. Funkcje oceniania
4. Ocenianie wspierające
5. Kryteria oceny różnych form wypowiedzi – karta pracy nr 46

Zakończenie
Bibliografia 

Aleksandra Charążka, pedagog, trener ART, trener grupowy:

Poszczególne zagadnienia zaproponowane przez Autorkę w formie scenariuszy zostały zaprezentowane w przejrzystej, zrozumiałej formie. Pozwala to nie tylko na przekazywanie przez nauczyciela języka polskiego konkretnych treści programowych, ale także ujawnianie emocji przez dzieci podczas lekcji, co sprzyja procesowi nabycia wiedzy (uczeń zaangażowany zapamiętuje lepiej), rozwijania jego wyobraźni (niestety tak często pomijanej przez nauczycieli w procesie nauczania), twórczej pracy ucznia, przeniesienia umiejętności do rzeczywistych sytuacji życiowych. (...) Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod uczniowie nabywają umiejętności ponadprzedmiotowe, takie jak: uzasadnienie własnego zdania, podejmowanie decyzji, uważne słuchanie, umiejętność współdziałania w grupie, radzenie sobie z własnymi i cudzymi emocjami.

Maria Gudro-Homicka
Dyplomowana nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwuletniego Podyplomowego Studium Filologii Polskiej na UW. Nauczycielka akademicka w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Instytucie Nauk Pedagogicznych w Toruniu. Autorka licznych publikacji metodycznych, współautorka trzech programów języka polskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Rzeczoznawczyni MEiN ds. opiniowania podręczników szkolnych, edukator. Redaktor naczelna czasopisma Polski w Praktyce w latach 2009-2012. Współzałożycielka Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w 1993 r., przewodnicząca ZG SNaP-u w latach 1998-2001, 2013-2018, obecnie honorowa przewodnicząca SNaP-u. Nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Książki tego autora

Aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/karuzela-z madonnami-bialoszewski
Antologia literatury nastolatków, red. R. Bućko, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1997.
Andersen Hans Christian, Baśnie, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.
Bartnicka-Dąbkowska B., Fonetyka, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.
Bocheńska-Włostowska K., Marzenia czarnej owieczki, Wydawnictwo Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2018.
Brett D., Bajki, które leczą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, t. 1–2.
Butler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
Bortnowski Stanisław i jego uczniowie. Szkice metodyczne, red. E. Nowel, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2014.
Cloud H., Townsend J., Sztuka mówienia „Nie”. Jak chronić własne życie przed manipulacją ze strony innych ludzi, Oficyna „Vocatio”, Warszawa 1995.
Choroszczyńska M., Znane czy nieznane, czyli o modzie na ocenianie kształtujące, „Język Polski w Liceum” 2006/2007, nr 3, Zeszyty Kieleckie, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Galloway C., Psychologia uczenia się i nauczania, t. 1–2, PWN, Warszawa 1988.
Gawdzik Witold (Przecinek), Ortografia na wesoło, Instytut Wydawniczy, Pax Warszawa 1972.
Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, Słowotwórstwo opisowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.214 Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV–VIII
Gudro-Homicka  M.,  Drama  w  szkole  podstawowej.  Lekcje  języka  polskiego – materiały  metodyczne, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1994.
Gudro-Homicka M., Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów. Materiały dla nauczyciela, klasa IV, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2004.
Gudro-Homicka M., Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów. Materiały dla nauczyciela, klas V, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2005.
Gudro-Homicka M., Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów. Materiały dla nauczyciela, klasa VI, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006.
Janowski A., Pedagogika praktyczna, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
Kajetanowicz H., Licz się ze słowami. Ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1998.
Klemensiewicz  Z.,  Podstawowe  wiadomości  z  gramatyki  języka  polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Klemensiewicz Z., Zarys składni polskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
Kosmowska B., Pozłacana rybka, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2007.
Kulpa  J.,  Nauczanie  problemowe  języka  polskiego  w  klasach  V–VIII,  WSiP, Warszawa 1975.
Malmquist E., Nauczanie w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa 1982
Małyska M., Trening drogą do efektywnego czytania, Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, Lublin 2005.
Meissner Cz., ABC recytatora, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1963.
Lausz K., Materiały pomocnicze do nauczania metodyki literatury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981.
McGinnis A.L., Sztuka motywacji, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1993.
Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Wydawnictwo „SPES”, Kraków 1998.
Molnar F., Chłopcy z Placu Broni, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2008.
Mysłakowski Z. w: Problemy dydaktyki, pod red. W. Okonia, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1956, s. 316–317.
Nagajowa M., Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa 1985.
Nagajowa M., ABC Metodyki języka polskiego, WSiP, Warszawa 1990.
Nagajowa M., Nauka o języku dla nauki języka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1994.
Nagajowa M., Sztuka dobrego pisania i mówienia. Poradnik językowy dla młodzieży, Wydawnictwo „Oświata”, Warszawa 2003.
Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 1997.
Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999.
Pawłowska R., Lingwistyczna teoria nauki czytania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Pawłowska  R.,  Metodyka  ćwiczeń  w  czytaniu,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Pawłowska R., Czytam i rozumiem. Lingwistyczna teoria nauki czytania, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2009, s. 12–13.
Polański E., Dydaktyka ortografii i interpunkcji, WSiP, wyd. 2 zm., Warszawa 1995.
Program nauczania. Język polski dla klas 4–6 „Słowa jak klucze”, SNaP, WSiP, Warszawa 1999.
Rees  S.,  Graham  R.S.,  „Bądź  sobą”.  Trening  asertywności,  Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1993.
Saint-Exupery A. de, Mały Książę, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994.
Saloni Z., Jak pisać wypracowania, WSiP, Warszawa 1974.
Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981.
Słownik frazeologiczny języka polskiego, red. St. Skorupka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, t. 1–2.
Słownik języka polskiego, red. M Szymczak, PWN, Warszawa 1984.
Szober St., Gramatyka języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.
Sufin St., Świerczyńska A., Dziubałłon A., Wskazówki metodyczne do nauczania języka polskiego w klasie VII. Lektura, Państwowe Zakłady Wydaw-
nictw Szkolnych, Warszawa 1971.
Turlej Zofia, Frazeologia w ćwiczeniach dla klas IV–VIII, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., Kielce 1995.
Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1977.
Żeromski S., Syzyfowe prace, Wydawnictwo GREG, Kraków 2019.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pakiet: Język polski

115.00 zł Cena netto: 115.00 zł

Retoryka. Zapomniany fragment szkoł...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane