• Metody zarządzania kulturą organizacyjną

Metody zarządzania kulturą organizacyjną

 • Autor: redakcja naukowa Łukasz Sułkowski Czesław Sikorski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-551-3
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi innowacyjną na naszym rynku wydawniczym publikację na temat metod kształtowania kultury organizacyjnej. W poszczególnych rozdziałach skoncentrowano się na badaniu oraz zmianie wartości organizacyjnych, tożsamości organizacyjnej, komunikacji w organizacji, kulturze sieci, roli kultury organizacyjnej w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy oraz kulturze organizacyjnej opartej na zaufaniu. Opracowanie jest zbiorem materiałów badawczych i dydaktycznych.

Publikacje serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania:

2014:
- Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
- Metody zarządzania marketingowego
- Metody zarządzania kulturą organizacyjną


Spis treści:

I. PODSTAWOWE PROBLEMY TEORII KULTURY ORGANIZACYJNEJ W ZARZĄDZANIU
 
1. Zmiana kultury organizacyjnej – paradygmaty, modele i metody zarządzania

Łukasz Sułkowski
   
Wstęp
1.1. Paradygmaty kultury organizacyjnej
1.2. Modele zmiany kultury organizacyjnej
1.3. Modele i metody funkcjonalistycznego kształtowania kultury organizacyjnej  
1.4. Interpretatywne ujęcie zmiany kulturowej  
1.5. Zmiana kultury organizacyjnej z perspektywy krytycznej
Podsumowanie
Bibliografia
   
2. Kierunki zmian w kulturach organizacyjnych  
Czesław Sikorski
   
2.1. Rewolucja informatyczna
2.2. Stosunek do niepewności i typ identyfikacji jako kryteria typologii kultur organizacyjnych
2.3. Kolektywistyczne kultury organizacyjne epoki przemysłowej
2.4. Indywidualistyczne kultury organizacyjne epoki informacyjnej
2.5. Modyfikacja ideologiczna
2.6. Modyfikacja pragmatyczna
Podsumowanie
Bibliografia
   
3. Kultura organizacyjna w perspektywie poznawczej. Próba operacjonalizacji  
Barbara Mazur
   
3.1. Struktura kultury organizacyjnej  
3.2. Operacjonalizacja poziomów kultury organizacyjnej
3.2.1. Podstawowe założenia kulturowe – propozycja operatów badawczych
3.2.2. Wartości kultury organizacyjnej – propozycja operatów badawczych
3.2.3. Badanie kultur organizacyjnych na poziomie artefaktów
Podsumowanie
Bibliografia
   
4. Metodyka badań nad kulturą organizacyjną  

Joanna Wiśniewska-Mikosik
   
Wstęp
4.1. Różnorodność klasyfikacji badań nad kulturą organizacyjną
4.2. Metody i techniki badawcze
4.3. Kultura organizacyjna jako zmienna
Bibliografia
 
II. ZASTOSOWANIA KONCEPCJI KULTURY ORGANIZACYJNEJ W ZARZĄDZANIU
 
5. Pragmatyka kształtowania kultury organizacyjnej w aspekcie międzynarodowym
 
Agnieszka Sitko-Lutek
   
Wstęp
5.1. Istota i możliwości kształtowania kultury organizacyjne
5.2. Strategie kształtowania kultury
5.3. Pragmatyka wdrażania zmian kulturowych
5.4. Charakterystyka uwarunkowań kulturowych przedsiębiorstwa Alcoa
5.5. Charakterystyka wartości kultury organizacyjnej
5.6. Kultura zrównoważonego rozwoju i innowacji
5.7. Kształtowanie kultury organizacyjnej w aspekcie międzynarodowym
5.8. Kultura różnorodności  
5.9. Kształtowanie kultury organizacyjnej poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi
5.10. Wnioski w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej korporacji Alcoa
Podsumowanie
Bibliografia  
 
6. Tożsamość organizacyjna w organizacjach wielokulturowych  
Małgorzata Rozkwitalska
   
Wstęp
6.1. Tożsamość organizacyjna
6.2. Organizacja wielokulturowa
6.3. Wielokulturowości organizacji a jej tożsamość organizacyjna
Podsumowanie
Bibliografia
 
7. Budowanie kultury prawości akademickiej – przykład DePaul University  
Agata Stachowicz-Stanusch
   
7.1. Erozja etosu akademickiego – fakt czy jedynie szum medialny?
7.2. W poszukiwaniu źródeł erozji etosu akademickiego  
7.3. W kierunku ożywienia wartości etosu akademickiego - przykład DePaul University  
Podsumowanie
Bibliografia  
 
8. Komunikacja jako element kultury organizacyjnej  
Michał Chmielecki
   
Wstęp
8.1. Tradycje komunikacji  
8.2. Kody, znaki, symbole w organizacji
8.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna a artefakty kultury organizacyjnej
8.4. Poziomy komunikacji
Podsumowanie
Bibliografia
 
9. Kultura sieci  

Jolanta Bieńkowska
   
Wstęp  
9.1. Specyfika organizacji sieciowej
9.2. Kultury w sieci
9.3. Pragmatyka sieci
9.4. Komunikowanie wartości
9.5. Siła kultury sieci  
9.6. Zarządzanie kulturą sieci
Podsumowanie
Bibliografia
 
10. Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy  
Dagmara Lewicka, Justyna Michniak  
   
10.1. Funkcje i znaczenie kultury organizacyjnej
10.2. Wartości organizacyjne
10.3. Model wpływu kultury na kształtowanie zachowań etycznych w organizacji
10.3.1. Podzielane przez członków organizacji wartości
10.3.2. Praktyki organizacyjne, praktyki personalne
10.3.3. Zachowania liderów
10.3.4. Zachowania pracowników  
10.4. Kultura etyczna i klimat etyczny  
Podsumowanie
Bibliografia
 
11. Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu  

Marta Czajkowska
   
11.1. Wartości jako ważny element kultury organizacyjnej
11.2. Zaufanie jako kluczowa wartość współczesnych organizacji
11.3. Sposoby kształtowania kultury opartej na zaufaniu w organizacji – wybrane modele
11.4. Model wytwarzania się kultury zaufania w społeczeństwie
Podsumowanie
Bibliografia 

prof. dr hab. Czesław Zając:

(…) książka Metody zarządzania kulturą organizacyjną jest, według mojej oceny, wartościowym opracowaniem, użytecznym dla teoretyków (badaczy) oraz praktyków zarządzania. (…) Autorzy poszczególnych rozdziałów opisali w sposób kompleksowy problematykę zmian kultury organizacyjnej. Posiłkując się bogatą, rodzimą i zagraniczną literaturą przedmiotu, przedstawili w sposób kompleksowy, a zarazem bardzo przejrzysty i interesujący poznawczo, kulturę organizacyjną jako kategorię wielowymiarową złożoną z wielu różnorodnych aspektów.

 

redakcja naukowa

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Czesław Sikorski
prof. dr hab., kierownik Zakładu Metodologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane