• Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi

 • Autor: Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-157-3
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 274/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka dotyczy jednego z głównych obszarów funkcji personalnej w organizacjach, jakim jest jej wymiar instrumentalny. Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikom podejść, metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym świecie, w którym rozwój gospodarczy następuje szybko i jest intensywny, a firmy muszą nadążyć za zmianami i się do nich dostosować. W szczególności obszar zainteresowania Autorów obejmuje takie tendencje i zjawiska, jak: wirtualizacja, outsourcing, kultura organizacyjna, wielokulturowość, przywództwo i kierowanie ludźmi, zarządzanie karierą, motywowanie (wynagradzanie) i zaangażowanie pracowników. Publikacja ta odnosi się do aktualnych problemów zarządczych i w pewnym stopniu wypełnia lukę istniejącą na rynku księgarskim.

Adresatem książki są zarówno pracownicy nauki i studenci kierunków zarządzania, administracji, psychologii i socjologii, jak i menedżerowie oraz pracownicy służb kadrowych w różnego typu organizacjach.

SPIS TREŚCI:

Wstęp
 
Rozdział 1. Manipulacja w kierowaniu ludźmi
Czesław Sikorski
   
1.1. Pojęcie manipulacji i próby jej uzasadnienia jako dopuszczalnej metody zarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Rodzaje i techniki manipulacji kierowniczej
1.3. Przywództwo etyczne
Bibliografia
   
Rozdział 2. Szkolenia pracowników z wykorzystaniem outsourcingu  
Tadeusz Listwan, Tomasz Sierpowski
   
2.1. Wprowadzenie
2.2. Outsourcing i outsourcingowe projekty szkoleniowe
2.3. Typy i charakterystyka outsourcingowych projektów szkoleniowych
2.4. Fazy i procesy realizacji outsourcingowych projektów szkoleniowych
2.5. Zalety i ograniczenia rozwiązań charakterystycznych dla OPS
2.6. Badania outsourcingowych projektów szkoleniowych
2.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Pragmatyczne przywództwo jako sposób budowania potencjału organizacji  
Jolanta Bieńkowska
   
3.1. Wprowadzenie
3.2. Istota hiperelastyczności i pragmatyzmu
3.3. Służebny wizjoner
3.4. Indywidualizm w kolektywie
3.5. Bezpieczeństwo rozwoju pracowników
3.6. Pragmatyczna kultura
3.7. Paradoks przewodzenia
3.8. Podsumowanie
Bibliografia
   
Rozdział 4.Pomiar cech i zachowań przywódczych w kontekście wartości  
kultury organizacyjnej  

Jerzy Mączyński, Łukasz Sułkowski, Dariusz Wyspiański, Michał Chmielecki
   
4.1. Wprowadzenie
4.2. Problem i metody badań w ramach projektu GLOBE
4.3. Wybrane rezultaty badań nad wartościami kultury organizacyjnej w ramach  programu GLOBE
4.4. Problem i wyniki badań w zakresie cech i zachowań polskich menedżerów
4.5. Podsumowanie
Bibliografia
   
Rozdział 5. Metody kształtowania kultury organizacyjnej  
Łukasz Sułkowski
   
5.1. Wprowadzenie
5.2. Paradygmaty kultury w organizacji i zarządzaniu
5.3. Kształtowanie kultury z perspektywy różnych paradygmatów
5.4. Funkcjonalistyczna zmiana kultury
5.5. Interpretatywno-symboliczne podejście do zmian kulturowych
5.6. Kształtowanie kultury w organizacjach w aspekcie krytycznym postmodernistycznym
5.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Zarządzanie karierami pracowniczymi w organizacji: współczesne problemy i wyzwania  
Piotr Bohdziewicz
   
6.1. Wprowadzenie
6.2. Nowe modele karier zawodowych
6.3. Zarządzanie karierami zawodowymi w organizacji
6.4. Podsumowanie
Bibliografia
   
Rozdział 7. Kształtowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników  
Ewa Stroińska
   
7.1. Wprowadzenie
7.2. Satysfakcja i zaangażowanie pracowników – zakres definicyjny
7.3. Wpływ zadowolenia i satysfakcji z pracy na zarządzanie
7.4. Metody i techniki kształtowania satysfakcji i zaangażowania pracowników
7.5. Podsumowanie
Bibliografia
   
Rozdział 8. Koncepcje, modele i metody zarzadzania różnorodnością
Anna Sołtys
   
8.1. Wprowadzenie
8.2. W stronę standaryzacji zasobów ludzkich
8.3. Różnorodność jako źródło problemów w organizacji
8.4. Zmieniające się zasoby ludzkie
8.5. Filozofia zarządzania różnorodnością
8.6. Uwarunkowania praktyczne zarządzania różnorodnością
8.7. Zarządzanie różnorodnością w organizacji
8.8. Proces implementacji i wskaźniki zarządzania różnorodnością
8.9. Paradoksy i wyzwania
8.10. Podsumowanie
Bibliografia
   
Rozdział 9. Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście wirtualizacji zarządzania  
Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk
   

9.1. Wprowadzenie
9.2. Wirtualizacja procesu pozyskiwania pracowników
9.3. Wirtualizacja procesów rozwoju zasobów ludzkich
9.4. Wirtualizacja innych subfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi
9.5. Mocne i słabe strony wirtualizacji zzl
9.6. Podsumowanie
Bibliografia
   
Rozdział 10. Metody zarządzania zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach
Izabela Warwas
   
10.1. Wprowadzenie
10.2. Zarządzanie kompetencjami
10.3. Wybrane metody zarządzania zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach
10.4. Podsumowanie
Bibliografia
   
Rozdział 11. Metody kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie  
Jarosław Sokołowski
   
11.1. Wprowadzenie
11.2. Główne podejścia do kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
11.3. Metody kształtowania wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
11.4. Kształtowanie wynagrodzeń jako element strategii przedsiębiorstwa
11.5. Projektowanie systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach
11.6. Podsumowanie
Bibliografia
   
Rozdział 12. Jak zmierzyć to, co niemierzalne? Zasady konstruowania wskaźników syntetycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi  
Justyna Wiktorowicz
   
12.1. Wprowadzenie
12.2. Skale pomiarowe
12.3. Mierniki syntetyczne – zasady konstrukcji, etapy oceny
12.4. Podsumowanie
Bibliografia
   
Noty o autorach

Tadeusz Listwan

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane