• Metody ekonomiki sektora informacyjnego

Metody ekonomiki sektora informacyjnego

 • Autor: Dariusz Tadeusz Dziuba
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-830-9
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 168/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 36.00 zł

  9.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych - ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określono znaczenie tego sektora w procesach rozwojowych oraz główne tkwiące w nim zależności. Wyspecyfikowane cele realizowane są na tle odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

- jakimi metodami można wydzielać, analizować sektor informacyjny w gospodarce oraz jakimi miernikami oceniać jego rozmiary,
- jakie problemy badawcze z tym się wiążą, w tym jakie utrudnienia (ograniczenia) związane są z ekonomiką sektora informacyjnego, jak i perspektywy rozwoju.
Skoncentrowano się na wybranych, zdaniem autora, najważniejszych metodach i problemach badawczych ekonomiki sektora informacyjnego, a na tym tle na poznawaniu sektora, jego istoty, podstawowych zależności, cech charakterystycznych i rozmiarów.
Spis treści:    
 
Wstęp
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Kapitał informacyjny
 
1.1. Pojęcie informacji
1.2. Własności informacji
1.3. Sześcian informacyjny
1.4. Informacja jako towar
1.5. Informacja jako kapitał
 
Rozdział 2. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego
 
2.1. Sektor informacyjny w czterosektorowym modelu gospodarki
2.2. Ekonomika sektora informacyjnego w nurcie badań ekonomicznych
2.3. Przedmiot i zakres badań
2.4. Związek z innymi kierunkami badawczymi
2.5. Model relacji międzysektorowych
2.6. Znaczenie badań nad ekonomiką sektora informacyjnego
 
Rozdział 3. Klasyczne metodyki wydzielania sektora informacyjnego w gospodarce
 
3.1. Metodyka Machlupa
3.2. Kontynuacja badań Machlupa
3.3. Metodyka Porata
3.4. Rozmiary zatrudnienia w czterosektorowym modelu gospodarki
3.5. Rozmiary sektora informacyjnego w PNB
3.6. Relacje i efekty wewnątrzstrukturalne
3.7. Metodyki klasyczne – pro i contra
 
Rozdział 4. Ekonomika sektora informacyjnego – metody i mierniki
 
4.1. Badania nad sektorem informacyjnym
4.2. Metodyka Dordicka-Wang: wielkość zatrudnienia a PKB per capita
4.3. Metodyki Schmoranza i Katza
4.4. Typologia specjalności zawodowych „pracowników informacyjnych”
4.5. Metodyka Bredta
4.6. Metodyka Tethera-Howellsa: badania w układzie regionalnym
4.7. Metodyka Engelbrechta-Mahon: sektor informacyjny a grupy etniczne
 
Rozdział 5. Metodyki autorskie pomiaru sektora informacyjnego w Polsce,
z u
życiem klasyfikacji KGN i EKD
 
5.1. Metodyka oparta na klasyfikacji KGN
5.2. Relacje wewnątrzstrukturalne – studium porównawcze
5.3. Wnioski z badań dla lat 1980–1993
5.4. Zmodyfikowana metodyka oparta na klasyfikacji EKD
5.5. Wyniki badań dla lat 1992–1996
5.6. Sektor informacyjny w PKB
 
Rozdział 6. Metodyki autorskie pomiaru sektora informacyjnego, z użyciem Polskiej
Klasyfikacji Działalności
 
6.1. Sektor informacyjny w oparciu o PKD
6.2. Wyniki badań dla lat 1997–2005
6.3. Szacowanie udziału sektora informacyjnego w PKB
6.4. Sektor informacyjny w modelu czterosektorowym gospodarki polskiej
6.5. Konkluzje i perspektywy badań
 
Rozdział 7. Czterosektorowy model gospodarek USA i Korei Południowej
 
7.1. Dekompozycja gospodarki według metodyki Karmarkara
7.2. Rozwój sektora informacyjnego w gospodarce koreańskiej
7.3. Intensywność informacyjna pracy
7.4. Struktura zatrudnienia i płace według sektorów
 
Rozdział 8. Niekonwencjonalne metody ekonomiki sektora informacyjnego
 
8.1. Miary przepływu informacji
8.2. Informacyjne mapy gospodarki
8.3. „Informacyjne” funkcje produkcji typu Cobba-Douglasa
8.4. Pracownicy wiedzy i danych w sektorze informacyjnym
 
Rozdział 9. Ekonomika sektora informacyjnego – problemy badawcze
 
9.1. Zakres pojęciowy sektora informacyjnego
9.2. Problematyka standaryzacji bazy normatywnej statystyki
9.3. Inne sfery nasycone informacją
9.4. „Informacyjne” prawo Engla
9.5. Problemy interpretacji i pomiaru gospodarek informacyjnych, i elektroniczych
 
Aneks
 
Metodyka wydzielania sektora informacyjnego z wykorzystaniem Polskiej
Klasyfikacji Działalności
 
Zakończenie
 
Bibliografia

Dariusz Tadeusz Dziuba
prof. dr hab. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Absolwent WNE UW, doktorat z metod semiotyki ekonomicznej (1989), habilitacja z zakresu ekonomiki sektora informacyjnego w gospodarce (1999), tytuł profesora nauk ekonomicznych (2012). Poza UW m.in. Dyrektor Departamentu Szkoleń i Współpracy z Zagranicą Głównego Urzędu Statystycznego (1992/1993), profesor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (2005-2006). Autor ponad 250 publikacji naukowych i opracowań, w tym licznych książek oraz artykułów poświęconych ekonomice sektora informacyjnego w gospodarce, informacji ekonomicznej, elektronicznej bankowości i giełd elektronicznych, tworzenia giełd na ziemiach polskich, nowych technologii informacyjnych w zastosowaniach gospodarczych, ekonomiki crowdsourcingu i crowdfundingu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane