• Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa

Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa

 • Autor: Janusz Gierszewski Andrzej Pieczywok
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-501-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 284/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zgłębianie problemów bezpieczeństwa w kontekście jego wielowymiarowości i niezwykłej dynamiki stanowi poważne wyzwanie dla każdego badacza decydującego się podjąć trud poznawczy. Książka jest ważnym uzupełnieniem opracowań z zakresu metodologicznych podstaw badań problemów bezpieczeństwa. To także ukierunkowany zbiór wiedzy o badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w naukach o bezpieczeństwie. Rozważania dotyczą ich istoty, przedmiotu badań oraz związku z innymi dyscyplinami. Opisuje najczęściej stosowane metody badawcze wykorzystywane w naukach społecznych, które mają zastosowanie również w naukach o bezpieczeństwie. Zawiera konkretne wskazówki do przygotowania pracy dyplomowej. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska wykładowców i studentów na pomoc w zakresie tworzenia różnego rodzaju prac kwalifikacyjnych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Specyfika badań w  naukach o bezpieczeństwie

1.1. Nauka i badania naukowe
1.2. Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa
1.3. Badanie bezpieczeństwa
1.4. Metodologia badań
1.4.1. Problemy badawcze
1.4.2. Hipotezy badawcze
1.4.3. Zmienne i wskaźniki
1.4.4. Dobór próby
1.4.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze
1.4.6. Elementy kwestionariusza, skale i rodzaje pytań
1.4.7. Pomiar w badaniach bezpieczeństwa

Rozdział 2. Metody ilościowe i jakościowe w badaniu bezpieczeństwa

2.1. Metody ilościowe
2.1.1. Metody statystyczne
2.1.2. Sondaż ankietowy
2.2. Metody jakościowe i systemowe
2.2.1. Obserwacja
2.2.2. Eksperyment naukowy
2.2.3. Badanie dokumentów
2.2.4. Wywiad
2.2.5. Analiza porównawczo-historyczna
2.2.6. Studium przypadku
2.2.7. Analiza systemowa
2.2.8. Monografia
2.2.9. Krytyczna analiza piśmiennictwa
2.3. Metody heurystyczne jako metody zespołowego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa
2.3.1. Metoda delficka
2.3.2. „Burza mózgów”
2.3.3. Syntetyka Gordona
2.3.4. Analiza morfologiczna
2.4. Metody teoretyczne
2.5. Organizacja przebiegu badań
2.6. Opracowanie i wdrażanie wyników badań

Rozdział 3. Prace naukowe i kwalifikacyjne w  naukach o bezpieczeństwie

3.1. Pojęcie, funkcje i cele pracy naukowej
3.2. Podział i rodzaje pracy naukowej
3.2.1. Publikacje badawcze
3.2.2. Publikacje przeglądowe
3.2.3. Publikacje dydaktyczno-naukowe
3.2.4. Publikacje informacyjne
3.3. Prace kwalifikacyjne w naukach o bezpieczeństwie
3.4. Zasady i wymogi pisarstwa naukowego w naukach o bezpieczeństwie
3.5. Problemy etyczne w badaniach naukowych

Rozdział 4. Proces pisania pracy dyplomowej

4.1. Sytuacja problemowa – określenie tematu pracy
4.2. Określenie przedmiotu i celu badań
4.3. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych
4.4. Zmienne i ich wskaźniki
4.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.6. Organizacja i przebieg badań
4.7. Proponowana struktura pracy

Zakończenie
Problemy do przemyślenia
Zalecana literatura
Bibliografia
Załącznik 1. Seminarium dyplomowe jako proces pracy twórczej
Załącznik 2. Koncepcja pracy dyplomowej
Załącznik 3. Przypisy i cytaty w pracy dyplomowej  – podstawowe informacje
Załącznik 4. Wskazania redakcyjne i organizacyjne pracy dyplomowej

Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w szczególności bezpieczeństwa społecznego i publicznego (w ujęciu personalnym i strukturalnym). Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej, kulturowej oraz metodologicznej problematyki tego obszaru. Autor przeszło stu publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Andrzej Pieczywok
profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń społecznych i kulturowych, edukacją dla bezpieczeństwa oraz dydaktyką szkoły wyższej. Autor i współautor wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą, poświęconych bezpieczeństwu publicznemu i społecznemu, metodologii badań nauk o bezpieczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, a także cyberzagrożeniom.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo kulturowe człowieka ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane