• Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego

Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego

 • Autor: redakcja naukowa Waldemar Kitler Tomasz Kośmider
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-035-4
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 372/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Akademia Obrony Narodowej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi podjęła badania, których celem stało się zdiagnozowanie stanu teorii i praktyki bezpieczeństwa narodowego oraz określenie jego głównych kierunków rozwoju. Rezultaty podjętych badań zawiera proponowana książka, która stanowi propozycję nowych i efektywnych formuł badawczych oraz edukacyjnych. Publikacja, ze względu na poruszaną problematykę dotyczącą tożsamości właściwej naukom o bezpieczeństwie oraz o związanych z nią: metodologii, paradygmatów oraz kierunków badań i kształcenia, stanowi unikatową pozycję na rynku wydawniczym.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Nauki o bezpieczeństwie – nowa perspektywa metodologiczna

Rozdział 1. Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie (Ryszard Wróblewski)
Rozdział 2. Bariery metodologiczne w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym (Piotr Sienkiewicz)
Rozdział 3. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego w warunkach globalizacji (Ryszard Jakubczak)
Rozdział 4. Badanie bezpieczeństwa międzynarodowego (Mirosław Minkina, Malina Kaszuba)
Rozdział 5. Wprowadzenie do teorii walki cywilizacji w naukach o bezpieczeństwie (Cezary Smuniewski)
Rozdział 6. Antropologia teoretyczno-metodologicznych kompozycji i dekompozycji tożsamości bezpieczeństwa narodowego (Włodzimierz Chojnacki)
Rozdział 7. Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa. Niektóre aspekty teorii bezpieczeństwa (Jan Czaja)
Rozdział 8. Problem tożsamości bezpieczeństwa w świetle etymologii języka polskiego (Michał Brzeziński)

Część II. Nauki o bezpieczeństwie a inne dyscypliny nauki

Rozdział 1. Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności (Waldemar Kitler)
Rozdział 2. Przedmiot, zakres i miejsce nauk o bezpieczeństwie wśród innych dyscyplin naukowych (Krzysztof Cebul)
Rozdział 3. Podmiotowo-przedmiotowe ramy analizy bezpieczeństwa a jego naukowa multidyscyplinarność (Lech Chojnowski)
Rozdział 4. Jak budować tożsamość nauk o bezpieczeństwie (Karolina Julia Helnarska)
Rozdział 5. Nauki o bezpieczeństwie a nauki policyjne (Krzysztof Łojek)
Rozdział 6. Dorobek teorii organizacji i zarządzania w projektowaniu systemów bezpieczeństwa – pętla implementacyjna (Paweł Gromek)
Rozdział 7. Dylematy metodologicznej triady: bezpieczeństwo, gospodarka, władza państwowa (Remigiusz Lewandowski)

Część III. Między teorią a praktyką dydaktyczną

Rozdział 1. Standard w kształceniu i szkoleniu jako instrument podnoszenia jakości w edukacji dla bezpieczeństwa (Robert Rybak)
Rozdział 2. O niektórych problemach epistemologicznych i semantycznych w dydaktyce bezpieczeństwa (Marian Lutostański)
Rozdział 3. Dorobek nauk o bezpieczeństwie a rozwój kierunku kształcenia bezpieczeństwo narodowe z perspektywy Akademii Obrony Narodowej (Tomasz Kośmider, Krzysztof Gąsiorek)
Rozdział 4. Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności – kilka uwag (Waldemar Rezmer)
Rozdział 5. Kształcenie na poziomie wyższym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego – moda czy realna potrzeba? (Andrzej Misiuk)
Rozdział 6. Projektowanie programów studiów jako element rozwoju kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Agata Tyburska)

Zakończenie

Summary

Indeks nazwisk

Prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra :

(…) Autorzy przeszukują różne obszary naukowej aktywności z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie i wnoszą rezultaty tych poszukiwań badawczych, rozbudowując gmach wiedzy nauk o bezpieczeństwie. W opracowaniu zawarto szereg hipotez i propozycji, które dopiero przyszłość zweryfikuje, jednakże samo ich naukowe sformułowanie stanowi istotny dorobek naukowy.
 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Glen:

Recenzowana monografia, zbierająca wyniki badań reprezentantów wszystkich liczących się ośrodków naukowych eksplorujących tematykę bezpieczeństwa narodowego, wnosi istotny wkład w budowanie tożsamości nauk o bezpieczeństwie w kontekstach twórczym i kształcącym. W mojej ocenie jedynie naukowe ścieranie się różnych podejść poznawczych może doprowadzić nasze środowisko do zbudowania paradygmatu nowej, liczącej formalnie zaledwie 4 lata dyscypliny naukowej. (…) pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci otrzymają dzieło poszerzające postrzeganie przedmiotu badań, metod oraz języka właściwego naukom o bezpieczeństwie.

redakcja naukowa

Waldemar Kitler
profesor doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie inżynier, dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Obronnej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Książki tego autora

Tomasz Kośmider
profesor Akademii Sztuki Wojennej, w latach 2012-2018 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa. Autor i współautor blisko 150 opracowań naukowych: książek, artykułów, recenzji oraz ekspertyz. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi oraz think-tankami w Polsce i zagranicą, aktywny uczestnik programu Erasmus plus. Recenzent wielu czasopism naukowych. W latach 2013-2015 członek zespołu badawczego AON ds. opracowania nowych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych Narodowych Sił Rezerwowych. Brał udział w pracach Zespołu Problemowego : Pozamilitarne przygotowania obronne RP, powołanego przez MON celem przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz zespołu MON ds. opracowania dokumentu doktrynalnego: Wojska Obrony Terytorialnej w operacji. Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń obronnych dla przedstawicieli administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz inspekcji, służb i straży, a także przedsiębiorców. W obszarze zainteresowań badawczych Autora znajduje się problematyka bezpieczeństwa pozamilitarnego, podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, historyczne uwarunkowania przygotowań obronnych, funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa oraz aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarys teorii bezpieczeństwa narodow...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przegląd bezpieczeństwa narodowego ...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Organizacje proobronne w systemie b...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zag...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Kluczowe kompetencje systemu bezpie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

System bezpieczeństwa narodowego w ...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Świat w sieci. Państwa, społeczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo narodowe Polski w ko...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Ochrona ludności i obrona cywilna w...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Logistyka w systemie bezpieczeństwa...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane