• Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania

Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania

 • Autor: redakcja naukowa Kazimierz Kuciński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-310-5
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 42.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

prof. dr hab. Władysław Szymański:

Praca podejmuje problematykę obecnie szczególnie ważną. Wynika to z dwu powodów. Pierwszy wiąże się z jakościowymi zmianami w świecie i gospodarce zmuszającymi do nowego spojrzenia na gospodarkę i ewentualnej modyfikacji metodologii naukowych badań zjawisk ekonomicznych. Drugi powód to zmiany w systemie edukacji wynikające z systemu bolońskiego. System ten wprowadza, jako zwieńczenie edukacji akademickiej, jej trzeci stopień, czyli studia doktoranckie. Ich szybki rozwój wymaga odpowiedniego wsparcia pomocami naukowymi w postaci podręczników. Oddawana do rąk Czytelnikom praca jest udaną próbą sprostania tym oczekiwaniom. Jej myślą przewodnią jest pochwała interdyscyplinarności. Nie tylko postuluje interdyscyplinarność, ale sama jest przykładem daleko posuniętej interdyscyplinarności. Łączenie wątków ze sfery filozofii, socjologii, ekonomii, prawa, psychologii, ale i poezji wzbogaca bardzo intelektualnie tę książkę, choć momentami utrudnia jej percepcję.

Spis treści:

Od redaktora naukowego
Kazimierz Kuciński

Wstęp
Kazimierz Kuciński

1. Istota nauk ekonomicznych
Kazimierz Kuciński

1.1. Ekonomia jako nauka wątpliwa i niewątpliwa
1.1.1. Cele nauk ekonomicznych
1.1.2. Ekonomia jako wiedza o niewiedzy
1.1.3. Naukowa refleksja nad gospodarką
1.2. Miejsce w naukach ekonomicznych
1.2.1. Fakty a miejsca
1.2.2. Przestrzeń a miejsce
1.2.3. Skala miejsc
1.2.4. Wartość miejsc
1.2.5. Rozumienie miejsc
1.2.6. Miejsce a czas
1.3. Czas w naukach ekonomicznych
1.3.1. Czas jako przedmiot i narzędzie analiz ekonomicznych
1.3.2. Temporalny kontekst teraźniejszości
1.3.3. Ujęcie statyczne versus dynamiczne
1.3.4. Pojmowanie czasu i jego konsekwencje

2. Przedmiot nauk ekonomicznych
Kazimierz Kuciński

2.1. Implikacje poznawcze przedmiotu ekonomii
2.2. Ujęcia statyczne i dynamiczne w naukach ekonomicznych
2.3. Funkcje nauk ekonomicznych
2.4. Poziomy naukowej analizy gospodarki i gospodarowania
2.5. Kanony nauk ekonomicznych
2.6. Istota myślenia ekonomicznego

3. Problemy badawcze w naukach ekonomicznych
Kazimierz Kuciński

3.1. Problemy badawcze
3.2. Tezy i hipotezy badawcze
3.3. Język badania

4. Prawda w naukach ekonomicznych

4.1. Kwestia prawdy w naukach ekonomicznych
Kazimierz Kuciński
4.1.1. Pragmatyzm prawdy ekonomistów
4.1.2. Wiara ekonomistów w prawdę
4.1.3. Dylematy prawdy ekonomistów
4.2. Prawda, poznanie i ich konsekwencje w badaniach ekonomistów
Aleksandra Laskowska-Rutkowska
4.2.1. Poznanie i prawda nie tylko w ekonomii
4.2.2. Dobór metody badawczej jako ekstrapolacja dążenia do poznania prawdy
4.2.3. Cząstkowe a systemowe podejście do badania rzeczywistości
4.2.4. Wnioski

5. Intuicja w studiach nad gospodarką

5.1. Intuicja w poznaniu naukowym
Marzena Fryczyńska
5.1.1. Pojęcie intuicji
5.1.2. Intuicja a zdolności poznawcze
5.1.3. Intuicja a zróżnicowanie indywidualne osób
5.1.4. Słabość intuicji
5.1.5. Twórczość a intuicja
5.1.6. Intuicjonizm w poznaniu naukowym
5.1.7. Intuicja w procesie naukowo-badawczym
5.1.8. Możliwości rozwoju poznania intuicyjnego
5.2. Prawda sądów intuicyjnych
Beata Jamka
5.2.1. Istota intuicji
5.2.2. Kontekst odkrycia a przedmiot nauki
5.2.3. Prawda w nauce i prawda intuicji
5.2.4. Hierarchia wiedzy
5.2.5. Hierarchia wiedzy a kontekst odkrycia
5.2.6. Różne stany (nie)świadomości
5.2.7. Biografie
5.2.8. Rzetelność danych i informacji
5.2.9. Refleksja
5.2.10. Zakończenie

6. Podejście naturalistyczne w naukach ekonomicznych

6.1. Istota podejścia naturalistycznego
Jerzy Surma
6.1.1. Wielki spór
6.1.2. Problem złożoności
6.1.3. Na rozdrożu
6.2. Mierzalność zjawisk w naukach ekonomicznych
Dariusz Turek
6.2.1. Przedmiot kwantyfikacji
6.2.2. Epistemologiczne ograniczenia kwantyfikacji
6.2.3. Język nauki jako przeszkoda epistemologiczna kwantyfikacji
6.2.4. Granice poprawnego definiowania pojęć
6.3. Dylematy kwantyfikacji zjawisk ekonomicznych
Kazimierz Kuciński
6.3.1. Przesłanki i ograniczenia kwantyfikacji
6.3.2. Trafność i rzetelność narzędzi pomiarowych
6.3.3. Granice kwantyfikacji
6.3.4. Wątpliwości mierzącego

7. Podejście humanistyczne do badania gospodarki

7.1. Dualizm humanistyczno-ekonomiczny człowieka a rozwój nauk ekonomicznych
Zbigniew Krysiak
7.1.1. Przesłanki rozwoju nauk ekonomicznych
7.1.2. System wartości i natura człowieka a rozwój nauk ekonomicznych
7.1.3. Wpływ dualizmu człowieka na metodologię nauk ekonomicznych
7.2. Perspektywa aksjologiczna nauki a rola systemów wartości w ekonomii
Marcin Wojtysiak-Kotlarski
7.2.1. Rola systemów wartości w nauce
7.2.2. Rola systemów wartości w dziełach ekonomistów
7.2.3. Współczesne poglądy na kwestię systemów wartości w naukach ekonomicznych
7.3. Wartość poznawcza systemów wartości
Kazimierz Kuciński

8. Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych

8.1. Interdyscyplinarność jako cecha procesu rozwoju nauki
Marcin Wojtysiak-Kotlarski
8.1.1. Interdyscyplinarność na tle rozwoju nauki
8.1.2. Niektóre aspekty definicyjne interdyscyplinarności
8.1.3. Filozofia nauki a interdyscyplinarność
8.1.4. Przykłady ujęć interdyscyplinarnych
8.2. Ujęcia interdyscyplinarne w naukach ekonomicznych
Kazimierz Kuciński
8.3. Interdyscyplinarność ekonomicznej analizy prawa
Kazimierz Kuciński

Posłowie
Kazimierz Kuciński

Pytania problemowe

Bibliografia

redakcja naukowa

Kazimierz Kuciński
profesor zwyczajny w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Zajmuje się teorią geografii ekonomicznej, geografią przemysłu i geografią ludności, rozwojem regionalnym i lokalnym, lokalizacją przedsiębiorstw oraz organizacją przestrzenną gospodarki, metodologią oraz metodyką naukowego badania gospodarki i gospodarowania. Opublikował 220 prac z tego zakresu, w tym 12 autorskich książek. Pod jego redakcją naukową ukazało się 20 książek i kilkanaście tomów Materiałów i Prac Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, którego był dyrektorem w latach 1994-2006.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zmagania z niewiedzą

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane