• Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami

Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami

 • Autor:
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-254-2
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 280/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  8.70 zł

 • 85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podstawowym celem pracy jest analiza wpływu szybko rozwijającego się rynku kapitałowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym głównie zmian w strukturze własnościowej i konsekwencji z tego wynikających dla zarządzania przedsiębiorstwami.

Sponsor wydania:

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Kryzys dominującego modelu zarządzania przedsiębiorstwami
 
1.1. Neoliberalna koncepcja gospodarki
1.2. Mikroekonomiczny charakter globalizacji
1.3. Finansowanie przedsiębiorstw przez giełdę i system bankowy
1.4. Wzrost znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału jako konsekwencja postępu technicznego i liberalizacji
1.5. Rosnąca rola giełd papierów wartościowych
1.6. Podejmowanie ogromnego ryzyka – zarządzanie na krawędzi przepaści
1.6.1. Ryzyko nadmiernego uzależnienia się krajów i przedsiębiorstw od kapitału obcego
1.6.2. Kryzysy finansowe jako konsekwencja nadmiernego lewarowania i nadmiernego ryzyka
 
Rozdział 2. Rosnąca rola menedżerów oraz zmniejszenie wpływu właścicieli na zarządzanie przedsiębiorstwami
 
2.1. Własność jako filar systemu ekonomicznego
2.2. Nowe uwarunkowania teorii praw własności i teorii agencji
2.3. Przyczyny konfliktów agencji i koszty agencji
2.4. Wzrost kosztów agencji spowodowany rozwojem rynku kapitałowego
2.4.1. Wzrost anonimowości właścicieli i wrogie przejęcia przedsiębiorstw jako skutek ogromnego wzrostu skali handlu akcjami
2.4.2. Rosnąca rola inwestorów instytucjonalnych i ich wpływ na zarządzanie
2.5. Rozwój rynku kapitałowego a prywatyzacja i nacjonalizacja przedsiębiorstw
2.6. Wpływ rozproszenia własności na kontrolę właścicielską
 
Rozdział 3. Wpływ inwestorów instytucjonalnych i coraz bardziej wyrafinowanych instrumentów finansowych na ryzyko i lewarowanie
 
3.1. Dynamiczny rozwój inwestorów instytucjonalnych i instrumentów finansowych
3.2. Szczególna rola bankowości inwestycyjnej
3.3. Skrócenie horyzontu inwestycyjnego jako skutek rozwoju rynku kapitałowego i inwestorów instytucjonalnych
3.4. Alienacja czy dominacja rynków kapitałowych w warunkach globalizacji
3.5. Nieuchronność kryzysów finansowych – kryzysy wybuchają i zawsze zaskakują
3.6. Możliwości ochrony kapitału przed krótkowzrocznością inwestorów
 
Rozdział 4. Różne warianty kontroli korporacyjnej próby ograniczania negatywnych konsekwencji oddzielenia zarządzania od własności
 
4.1. Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa jako cel nadrzędny działalności
4.1.1. Problem z ustalaniem wartości przedsiębiorstw
4.1.2. Motywowanie menedżerów do wzrostu wartości – wynagradzanie krótkoterminowych „sukcesów”
4.2. Prawa akcjonariuszy oraz równe traktowanie akcjonariuszy
4.3. Rola różnych grup interesu w zarządzaniu korporacyjnym – problem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
4.4. Wpływ informacji na decyzje inwestorów
4.5. Pojęcie efektywności informacyjnej rynku
4.6. Niedoskonałości rynku kapitałowego
4.7. Dotychczasowe sposoby rozwiązywania problemów agencji – skuteczność mechanizmów kontroli (monitorowania) menedżerów
4.8. Komunikacja przedsiębiorstw z otoczeniem – manipulowanie informacjami i asymetria informacyjna
4.8.1. Rola doradców inwestycyjnych
4.8.2. Rola ratingu w procesie pozyskiwania kapitału
4.8.3. Niewłaściwe wykorzystywanie informacji – agresywna rachunkowość i wykorzystywanie poufnych    informacji
4.8.4. Upowszechnianie międzynarodowych standardów rachunkowości
4.9. Zarządzanie korporacyjne w krajach podlegających transformacji
 
Rozdział 5. Nieskuteczność państwa jako właściciela i regulatora
 
5.1. Państwo jako właściciel przedsiębiorstw
5.2. Wpływ rynku kapitałowego na zmianę roli państwa – ograniczenia w prowadzeniu polityki monetarnej, fiskalnej, kursowej
5.3. Instytucjonalne uwarunkowania efektywności rynku kapitałowego – kierunki oddziaływania państwa ograniczające koszty agencji
5.4. Niekompletność globalizacji – konieczność stworzenia nadzoru ponadnarodowego
 
Zakończenie
Bibliografia

prof. Wiesław Dębski:

Autor monografii udowadnia dwie bardzo istotne tezy. Pierwsza – iż u podstaw niestabilności rynków kapitałowych i podejmowania nadmiernego ryzyka leży brak odpowiedzialności za decyzje – głównie jako konsekwencja oddzielenia zarządzania od własności. Teza druga mówi o tym, że konsekwencje te można ograniczyć poprzez wzrost efektywności informacyjnej rynku, a przede wszystkim dzięki egzekwowaniu bezpośredniej, personalnej odpowiedzialności. Autor przeprowadził pogłębiony wywód merytoryczny poparty licznymi danymi statystycznymi.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Determinanty zachowań menedżerów w ...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Przekonaj pracowników do dbania o j...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Humanistyczne wartości zarządzania ...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Kapitał ludzki w strukturach wirtua...

9.80 zł 49.00 zł Cena netto: 9.33 zł

Samodoskonalenie menedżerów. Rozwój...

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Zarządzanie dla racjonalnego menedż...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Właściwy kurs. Od białego kołnierzy...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Prawo pracy dla menedżerów

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Marka osobista w kształtowaniu kari...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarządzanie organizacją w sytuacjac...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane