• Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik

Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik

 • Autor: Monika Kaźmierczak Janusz Kaźmierczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-693-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 186/141 x 218 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osób podejmujących się roli mediatora rodzinnego - zarówno zawodowo, jak i społecznie. Autorzy analizują wieloaspektowo przebieg postępowania mediacyjnego - od momentu skierowania mediacji przez organy wymiaru sprawiedliwości lub złożenia wniosku o mediację przez stronę, aż do momentu formalnego zakończenia mediacji. Autorzy koncentrują się przede wszystkim na praktycznych aspektach organizacji i przeprowadzania mediacji w polskiej rzeczywistości społecznej i prawnej. Będąc praktykami z doświadczeniem kilkuset przeprowadzonych mediacji oraz dorobkiem ponad 2000 godzin szkoleniowych z tego zakresu dzielą się swoim doświadczeniem. Wskazują rozwiązania sprawdzone lub podejmują refleksję nad innymi możliwościami postępowania. W publikacji dużo miejsca poświęcono analizie sytuacji szczególnych w mediacji rodzinnej (np.: opór stron, wysoki poziom emocji, brak motywacji), które początkującym mediatorom mogą przysparzać trudności.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Mediacja rodzinna

Monika Kaźmierczak

2.1. Definicja mediacji rodzinnej
2.2. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
2.3. Zakres spraw podejmowanych w mediacji rodzinnej
2.4. Wskazania i przeciwwskazania w podejmowaniu spraw na mediacji
2.5. Zalety korzystania z mediacji w sytuacjach konfliktów rodzinnych
2.6. Formy prowadzenia działalności mediacyjnej w Polsce – ośrodki mediacyjne

3. Aspekty organizacyjne mediacji
Janusz Kaźmierczak

3.1. Wniosek o mediację
3.2. Skierowanie sprawy do mediacji przez organy wymiaru sprawiedliwości
3.3. Wybór mediatora/mediatorów  
3.4. Ko-mediacja (prowadzenie mediacji w parze)
3.5. Wstępna zgoda stron na mediację  
3.6. Koszty mediacji rodzinnej
3.7. Nawiązanie przez mediatorów kontaktu ze stronami
3.8. Dokumentacja prowadzona w ośrodku mediacyjnym
3.9. Udział pełnomocników w mediacji rodzinnej  
3.10. Udział osób trzecich w mediacji rodzinnej
3.11. Mediacja pośrednia (bez wspólnych posiedzeń mediacyjnych)
3.12. Przygotowanie do spotkań

4. Spotkania indywidualne ze stronami
Monika Kaźmierczak

4.1. Przebieg spotkania
4.2. Zadania mediatorów i stosowane techniki
4.3. Zakończenie spotkania indywidualnego

5. Sesje wspólne mediacyjne
Monika Kaźmierczak

5.1. Przebieg sesji wspólnej
5.2. Zadania mediatorów i stosowane techniki  
5.3. Spotkanie na osobności
5.4. Przygotowanie porozumienia/ugody mediacyjnej
5.5. Zakończenie sesji wspólnej
 
6. Po mediacji
Janusz Kaźmierczak

6.1. Mediacja zakończona porozumieniem/ugodą – zadania mediatora
6.2. Mediacja niezakończona porozumieniem/ugodą – zadania mediatora

7. Dziecko w mediacji
Monika Kaźmierczak

8. Sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej
Janusz Kaźmierczak

8.1 Nierównowaga sił w mediacji  
8.2. Przemoc w rodzinie
8.3. Zagrożenie dla neutralności i bezstronności mediatora
8.4. Wysoki poziom emocji  
8.5. Różnice płciowe, stereotypy i uprzedzenia
8.6. Różnice kulturowe
8.7. Wpływ wywierany przez mediatora
8.8. Brak motywacji do wypracowania porozumienia i niskie zaangażowanie w mediację  
8.9. Opór stron przed i w trakcie mediacji
8.10. Uzależnienia  

9. Etyka mediatora rodzinnego
Janusz Kaźmierczak

10. Superwizja pracy i formy doskonalenia zawodowego
Monika Kaźmierczak

11. Dodatek  
Monika Kaźmierczak

11.1. Przykładowe pisma wykorzystywane/sporządzane przez mediatorów rodzinnych
11.2. Akty prawne dotyczące mediacji rodzinnej i standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

12. Cytowana literatura

13. Notka o autorach

 

dr Anna Kalisz:

(…) należy zwrócić uwagę na dobry wybór i uzasadnienie tematu, zainteresowanie tematyką mediacji rodzinnych wydaje się bowiem rosnąć i tego typu publikacje niewątpliwie przyczyniają się do podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie. (...). Przyjęta przez Autorów konstrukcja pracy świadczy o rozległej wiedzy i znajomości warstwy zarówno teoretycznej, prawnej, jak i praktycznej. Publikacja może stanowić cenny materiał dla szkoleń i wykładów. Siłą publikacji jest niewątpliwie jej praktyczność (przykłady, wskazówki praktyczne, wzory pism, fragmenty aktów prawnych ) oraz widoczne osadzenie w realiach środowiska mediacyjnego i praktyki mediacji.

Monika Kaźmierczak
psycholog (absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), mediatorka, trenerka warsztatu umiejętności społecznych. Czynnie mediacjami zajmuje się od 2004 roku. Wiedzę z zakresu mediacji karnych, z nieletnimi sprawcami czynu karalnego, rodzinnych i cywilnych zdobywała wśród specjalistów z  Polskiego Centrum Mediacji w  Warszawie. Publikacje jej autorstwa ukazały się w kwartalniku Mediator oraz miesięczniku Psychologia w Szkole. Obecnie prowadzi mediacje w Ośrodku Mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książki tego autora

Janusz Kaźmierczak
absolwent filozofii (WSFP Ignatianum w Krakowie) oraz socjologii ze specjalnością psychologia społeczna (Collegium Civitas). Praktykujący mediator od 2006 roku. Prowadzi głównie mediacje karne i rodzinne w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Od czerwca 2010 członek Komisji ds. Standardów i  Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Od września 2010 współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Odbył szereg szkoleń z zakresu mediacji oraz obszarów pokrewnych zarówno w kraju (Polskie Centrum Mediacji, Komitet Ochrony Praw Dziecka w  Warszawie, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych), jak i za granicą (Lisbon University Institute, Non-Violence Observatory UK). Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Leksykon mediacji

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane