• Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie

Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie

 • Autor: Agnieszka Widera-Wysoczyńska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-331-0
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 206/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 38.00 zł

  34.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 34.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce Autorka podejmuje próbę poszukiwania i zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko przekazywania różnych form przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poszukiwania oparte są o doświadczenia kliniczne Autorki jako psychoterapeuty zajmującego się osobami, które doświadczyły przemocy w rodzinie, literaturę światową oraz badania własne prowadzone na przestrzeni wielu lat, dotyczące zwłaszcza rodzin z wewnętrzną przemocą seksualną.

Spis treści:

Wstęp
 
1. Zmiany w objawach poprzez life-span
2. Objawy u osoby dorosłej
3. Zaburzenia będące konsekwencją przemocy doznanej w dzieciństwie
4. Podstawowe przyczyny cyklu przemocy
 
Rozdział 1. Interpersonalne traumatyczne zdarzenia w rodzinie przyczyną i skutkiem cyklów przemocy
 
1. Kryteria przemocy w rodzinie
1.1. Typy kryteriów
1.2. Dwa kontinua przemocy
1.3. Maltretowanie a przemoc
1.4. Niespecyficzne czynniki ryzyka
2. Rodzaje przemocy w rodzinie wobec dziecka i dorosłego
2.1. Interpersonalna przemoc rozmyta
2.2. Przemoc i zaniedbanie emocjonalne
2.3. Przemoc i zaniedbanie fizyczne
2.4. Przemoc i zaniedbanie seksualne oraz kazirodztwo
3. Interpersonalne, złożone i chroniczne zdarzenie traumatyczne
4. Rodzina jako środowisko przekazywania przemocy następnym pokoleniom
4.1. Rodzina funkcjonalna
4.2. Rodzina dysfunkcjonalna
4.3. Rodzina patologiczna
 
Rozdział 2. Czynniki społeczne i środowiskowe cyklów przemocy
 
1. Społeczne uczenie się przemocy
2. Wyuczona bezradność podtrzymująca przemoc
3. Społeczne mity i przekonania wzmacniające przemoc
3.1. Przekonania o relacjach mężczyzny i kobiety
 
Rozdział 3. Czynniki rodzinne przekazywania przemocy
 
1. Traumatyczne więzi wpływające na życie osoby od dzieciństwa do dorosłości
1.1. Ambiwalentny model więzi z matką
1.2. Unikający model więzi z matką
1.3. Zdezorganizowany model więzi z matką
1.4. Rola więzi ojca z dzieckiem
1.5. Dysocjacyjne zaburzenie więzi
1.6. Zaburzone więzi w rodzinie wpływające na rozwój alkoholizmu u dzieci
2. Zaburzone rodzicielstwo wpływające na cykle przemocy
2.1. Cechy rodziców
2.2. Relacje rodziców między sobą
2.3. Relacje rodziców z dzieckiem
2.4. Matki z pierwszego i drugiego pokolenia z rodzin kazirodczych
2.5. Struktura rodziny
3. Negatywne sposoby reagowania na ujawnienie przemocy seksualnej wobec dziecka
4. Przemoc w dzieciństwie, więzi z matką a wybór partnera
5. Podwójne związanie i zniekształcenia poznawcze
6. Wyuczone w dzieciństwie zaprzeczenia u sprawcy przemocy seksualnej
6.1. Typy doznanej przemocy przez sprawcę kazirodztwa
6.2. Zaprzeczenia jako technika unikania
6.3. Zaprzeczenia wyuczone w przeszłości
6.4. Zaprzeczanie czynom seksualnym
 
Rozdział 4. Czynniki osobowe cyklów przemocy
 
1. Dwie role w jednej osobie: ofiara i sprawca
2. Znane jest bezpieczniejsze – powtarzanie traumatycznych relacji
3. Pamięć i świadomość swojej przeszłości i uczuć
4. Brak empatii wobec siebie i innych
5. Przenoszenie odpowiedzialności i wypieranie winy za własne czyny
6. Strategie radzenia sobie z przemocą u osoby krzywdzonej
7. Stresy życiowe
 
Rozdział 5. Czynniki biologiczne związane z cyklami przemocy
 
1. Osłabienie pamięci
2. Upośledzenie obrony przed zagrożeniem
3. Pobudzenie I odrętwienie
 
Rozdział 6. Czynniki związane z interwencją psychologiczną podtrzymujące przemoc
 
1. Gdy terapeuta działa jak „sprawca”
2. Gdy terapeuta działa jak „ofiara”
 
Rozdział 7. Procesy transmisji przemocy z pokolenia na pokolenie w kontekście life-span
 
1. Cykle przemocy fizycznej i seksualnej
 
Rozdział 8. Czynniki sprzyjające przerwaniu cyklów przemocy
 
1. Czynniki rodzinne i środowiskowe
2. Umiejętności społeczne
3. Czynniki osobowościowe
4. Postępowanie psychologiczne
4.1. Psychoterapia relacyjna dla dzieci
4.2. Psychoterapia integracyjna dla dorosłych skoncentrowana na urazie doznanym w dzieciństwie
4.3. Psychoterapia sprawców przemocy w rodzinie
4.4. Cele postępowania psychologicznego
4.5. Zasady w postępowaniu psychologicznym
4.6. Diagnostyka
4.7. Sposoby postępowania psychologicznego
5. Kształtowanie zdrowego środowiska
 
Bibliografia
Spis rysunków, wykresów i tabel
Przypisy
 
1. Metody badawcze stworzone na użytek badań nad rodzinami kazirodczymi
2. Metody badania matek z dwóch pokoleń z rodzin kazirodczych
3. Metody do badania związku pomiędzy więzią z matką a wyborem partnera
4. Metody do badania przenoszenia zaprzeczeń z dzieciństwa do życia dorosłego u sprawcy przemocy seksualnej

prof. dr hab. Maria Beisert:

Dr Agnieszka Widera-Wysoczańska znana autorka opracowań poświęconych przemocy, traumie, pomocy psychologicznej udzielanej ofiarom i sprawcom i pokrewnym im zjawiskom (…) przygotowała nową książkę dotyczącą przemocy (…) rozpatrywanej z perspektywy pokoleniowej. Przemoc – groźne społecznie zjawisko – ma dobre w społeczeństwie patriarchalnym warunki do rozwoju. Nie dość, że natrafia na ukrytą akceptację niektórych instytucji społecznych, to jeszcze jest dzięki nim przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ten punkt widzenia wyróżnia recenzowaną pracę wśród wielu dobrych pozycji, również poświęconych przemocy, ponieważ opisuje ją łącznie z elementem ją utrwalającym, czyli z cyklem transgeneracyjnym. Opisywanie przemocy przez pryzmat przyczyn (elementów ją poprzedzających), charakteru (elementów wyjaśniających jej przebieg) i skutków (elementów po niej następujących) czyni przekaz kompletnym, logicznym i łatwo przyswajalnym.

Powstała pozycja nieprzeciętna, niebanalna, starannie przemyślana, oparta na rzetelnie udokumentowanej wiedzy i na twórczej jej interpretacji. Niektóre rozdziały są wręcz unikalne, nowatorskie. Książka, którą należy zaliczyć do kategorii raczej książek naukowych niż popularyzatorskich, a jednocześnie dostępna dla szerokiego kręgu odbiorców.

Agnieszka Widera-Wysoczyńska

doktor psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Posiada europejski certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Association of Psychotherapy, jest też specjalistą w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie certyfikowanym przez PARPA; specjalistą w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT; Trenerem Treningu Grupowego PTP; superwizorem PTT. Otrzymała tytuł konsultanta w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych PTP. Licencjonowany praktyk stosowania języka w procesie zmian i hipnozy konwersacyjnej, Mistrz praktyk oraz Trener NLP w zakresie psychoterapii certyfikowanym przez The NLP Connection a Partner of The Society of Neuro-Linguistic Programming (USA), Praktyk w strategiach i sztuce modelowania nowych zachowań certyfikowanym przez The NLP Connection oraz Improvement General (USA).


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Diagnoza i psychoterapia sprawców p...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwe...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Przemoc domowa. Czy można wybaczyć ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Przemoc rodzinna. Aspekty psycholog...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Przemoc instytucjonalna wobec dziec...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przestępstwa przeciwko wolności sek...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Agresywność nieletnich. Fenomen, et...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Najczęściej kupowane