Materiały inne

Egzamin zawodowy Technik organizacji reklamy AU.29 i AU.30

Zadania praktyczne

Egzamin zawodowy Technik spedytor A.28 i A.29

Rozwiązania zadań obliczeniowych i zadań otwartych

Marketing w działalności gospodarczej A.26.1

Słowniczek podstawowych pojęć marketingowych

Przewóz ładunków A.28.1

Plan pracy dydaktycznej