• Marketing we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia

Marketing we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia

 • Autor: Muzahim Al-Noorachi Łukasz Sułkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-689-9
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 208/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Współczesna gospodarka stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla firm, organizacji, jak i marek, które chcą przetrwać i rozwijać się w warunkach ogromnej konkurencji w większości branż, coraz szybszym postępem technologicznym, większym nasyceniem informacji docierających każdego dnia do konsumentów. Niniejsza publikacja przedstawia sposoby odkrywania i wykorzystywania potencjału zawartego w potrzebach konsumentów, organizowania procesu komunikacji marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wykorzystania działań i zasad marketingowych do motywowania pracowników, skutecznego budowania długofalowych relacji z klientami oraz organizowania działań odpowiedzialnych społecznie.

Podstawową grupą odbiorców są pracownicy średniego i wyższego szczebla działów marketingu jak i działów promocji. Może być pomocą dydaktyczną dla studentów w takich przedmiotach, jak: podstawy marketingu, komunikacja w biznesie, nowoczesne koncepcje marketingu.

Spis treści:

Wprowadzenie
    
Rozdział 1. Marketing potrzeb i wartości, czyli rzeczy, bez których trudno się obejść
Muzahim Al-Noorachi
    
1.1. Czym jest potrzeba i pragnienie ludzkie
1.2. Piramida potrzeb A. Maslowa
1.3. Analiza potrzeb przez segmentację rynku
1.4. Segmentacja rynku i dopasowanie oferty do potrzeb
1.4.1. Kryteria demograficzne
1.4.2. Kryteria geograficzne
1.4.3. Kryteria klas społecznych i dochodów ludności
1.4.4. Kryteria behawioralne
1.5. Co nabywcy kupują – produkty czy oferty wartości
Bibliografia
    
Rozdział 2. Marketing percepcji, czyli jak rozwijać interes na ludzkich doznaniach
Michał Turniak
        
2.1. Proces percepcji i narządy zmysłów
2.2. Postrzeganie oferty rynkowej
2.3. Wybrane koncepcje dyferencjacji doświadczeń
2.4. Marketing percepcji kosiarek do trawy
2.5. Marketing percepcji napoju Coca-Cola
Bibliografia

Rozdział 3. Multisensoryczne wsparcie sprzedaży, czyli skuteczność zastosowań innowacyjnych technologii w jednostkach handlowych
Katarzyna Kolasińska-Morawska
    
3.1. Ludzkie zmysły – holistyczna koncepcja postrzegania świata
3.2. Merchandising – Sensual Marketing – czyli od produktu do zarządzania zmysłami
3.3. Technologizacja świata a atmosfera punktu sprzedaży
3.4. Hyper Shop – Sensual and agile Commerce – plastyczna przestrzeń sprzedaży
Bibliografia
    
Rozdział 4. Marketing zintegrowany, czyli jak zarządzać działaniami rynkowymi w organizacji
Danuta Janczewska
    
4.1. Istota marketingu zintegrowanego
4.2. Poziomy marketingu zintegrowanego w przedsiębiorstwie
4.3. Cele koordynacji działań marketingu zintegrowanego
4.4. Reklama i komunikacja jako elementy składowe marketingu zintegrowanego
4.5. Planowanie ZKM (zintegrowanej komunikacji marketingowej) w przedsiębiorstwie
4.6. Personalizacja w marketingu zintegrowanym
4.7. Pomiar marketingu zintegrowanego
Bibliografia
    
Rozdział 5. Marketing lojalnościowy – czyli jak osiągnąć cele z zadowolonymi klientami i pracownikami
Muzahim Al-Noorachi, Bartłomiej Stopczyński
    
5.1. Zadowolenie klienta a pozycja organizacji na rynku
5.2. Programy lojalnościowe w osiąganiu satysfakcji klienta
5.3. Marketing współtworzenia wartości – nowy poziom zaangażowania klienta
5.4. Media społecznościowe jako efektywna forma budowania relacji z klientem
5.5. Rola marketingu wewnętrznego w funkcjonowaniu organizacji
Bibliografia

Rozdział 6. Marketing organizacji publicznych – studium przypadku szkolnictwa wyższego w Polsce
Łukasz Sułkowski, Robert Seliga, Andrzej Wożniak
    
6.1. Tożsamość zarządzania publicznego i marketingu
6.2. Marketing jako narzędzie zarządzania strategicznego uczelnią
Bibliografia
    
Rozdział 7. Marketing odpowiedzialny społecznie – czyli jak być odpowiedzialnym wobec prawa, etyki i społeczeństwa
Monika Sobczyk, Małgorzata Krajewska-Nieckarz
    
7.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wyznacznikiem współczesnego marketingu
7.2. Istota i charakterystyka marketingu odpowiedzialnego społecznie
7.3. Prawo, etyka i społeczeństwo jako determinanty marketingu odpowiedzialnego społecznie
7.3.1. Przepisy prawa
7.3.2. Etyka biznesu
7.3.3. Oczekiwania społeczne
Bibliografia
    
Rozdział 8. Sztuka prowadzenia negocjacji z klientami – czyli jak zdobyć zaufanie klienta
Michał Chmielecki
    
8.1. Strategie negocjacji: dystrybucyjne oraz integracyjne
8.2. Typy negocjacji
8.3. Relacje z klientami
8.3.1. Co nas właściwie łączy?
8.3.2. Dynamika relacji z klientem
8.3.3. Jak negocjując z klientem, budować relacje?
Bibliografia
        
Podsumowanie

prof. dr hab. Jacek Otto:

W publikacji autorzy prezentują takie problemy, jak potrzeby i pragnienia konsumentów, zjawisko percepcji oraz jego znaczenie dla marketingu, w tym percepcji zmysłowej z obszaru nowoczesnych technologii, a także aranżacji punktu sprzedaży, problem marketingu zintegrowanego. Kolejne poruszane obszary marketingu to zagadnienie lojalności i budowania trwałych relacji z klientem, marketing społecznie odpowiedzialny oraz zagadnienia prowadzenia negocjacji z klientem w kontekście budowania długotrwałych relacji. Na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego w Polsce przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania marketingu przez organizacje publiczne.

Muzahim Al-Noorachi

dr hab. prof. SAN - wykładowca w Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu w Łodzi, Prorektor ds. młodzieży.

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane