• Marketing mobilny

Marketing mobilny

 • Autor: Agnieszka Dejnaka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-888-6
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 172/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Działania marketingowe w mediach elektronicznych, które niezwykle aktywnie się obecnie rozwijają, są wynikiem zmian struktury internetu oraz dynamicznie rozwijającą się technologią internetową i mobilną. Zmiany te nie nastąpiłyby także, gdyby nie Web 2.0 – gdzie użytkownik internetu może aktywnie współtworzyć i wpływać na wirtualną przestrzeń, a firmy oddziaływać marketingowo na nabywców. W przedstawionej publikacji zaprezentowane zostały wybrane aspekty marketingu mobilnego.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Mobile marketing – wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne
Agnieszka Dejnaka

1.1. Mobile marketing a e-marketing
1.2. Aplikacje mobilne
1.3. Technologie w mobile marketingu
1.4. Mobile marketing a futurystyczne wizje

ROZDZIAŁ II. Wykorzystanie urządzeń mobilnych w zakupach polskich gospodarstw domowych
Katarzyna Kachel

2.1. Gospodarstwo domowe jako użytkownik urządzeń mobilnych
2.2. Urządzenia mobilne w codziennym życiu gospodarstw domowych w Polsce
2.3. Urządzenia mobilne w zakupach polskich gospodarstw domowych

ROZDZIAŁ III. Czy niepełnosprawność może być smart? Rozwiązania marketingu mobilnego
Anna Brdulak, Anna Orzeł

3.1. Ochrona danych osobowych w urządzeniach mobilnych
3.2. Niepełnosprawność – charakterystyka, zakres
3.3. Rozwiązania marketingu mobilnego dla osób niepełnosprawnych w kontekście inteligentnych miast 3.0

ROZDZIAŁ IV. Aplikacje mobilne w turystyce i rekreacji
Edyta Migoń, Agnieszka Augustyn, Anna Łabaza

4.1. Zastosowanie aplikacji w podróżach
4.2. Zastosowanie aplikacji mobilnych w turystyce poznawczej
4.3. Zastosowanie aplikacji mobilnych w organizacji czasu wolnego w trakcie wyjazdu
4.4. Korzystanie z aplikacji mobilnych w czasie podróży – w świetle wyników badań ankietowych

ROZDZIAŁ V. Microlearnig – mobilna edukacja wśród współczesnej młodzieży
Anna Zięty, Sonia Gruca

5.1. Wyzwania cyfrowego świata
5.2. Młodzi użytkownicy sieci i urządzeń mobilnych
5.3. Microlearning – pojęcie, cechy i możliwości zastosowania

ROZDZIAŁ VI. E-PR – dynamika zmian w public relations, nowe trendy i metody badań
Danuta Studencka-Derkacz

6.1. Public relations w dobie rozwoju internetu
6.2. Zmiany czasu reakcji i kompetencji PR-owca
6.3. Rola emocji w komunikacji z klientem
6.4. Rola PR-owca wczoraj i dziś. Współczesny public relations
6.5. Mobile public relations

ROZDZIAŁ VII.Skuteczne projektowanie aplikacji mobilnych – główne aspekty praktyczne
Jan Cendrowski

7.1. Aplikacje mobilne – uwarunkowania pobieralności aplikacji i zasady skutecznego projektowania
7.2. Design aplikacji oraz wykorzystanie kolorów
7.3. Uniwersalne zasady projektowania interfejsów aplikacji

ROZDZIAŁ VIII. Digital marketing – technologie cyfrowe a zmiany w funkcjonowaniu marketingu
Krzysztof Kuźniak

8.1. Rewolucja cyfrowa
8.2. Działania marketingowe a programowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych
8.3. Big Data
8.4. Narzędzia marketingu-mix w czasach cyfrowych

ROZDZIAŁ IX. Marketing mobilny a potrzeby osób niepełnosprawnych
Agnieszka Sosińska

9.1. Marketing mobilny a niepełnosprawność
9.2. Osoby niepełnosprawne a e-dostępność informacji w mobile
9.3. Potrzeby osób niepełnosprawnych a dostosowanie stron internetowych oraz aplikacji mobilnych

Bibliografia
Wykaz rysunków, tabel i wykresów

Agnieszka Dejnaka

dr hab., profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, absolwentka studiów MBA. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu e-marketingu, nowych technologii w marketingu, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz oraz analityki biznesowej. Praktyk w zakresie e-marketingu, współpracowała w projektach biznesowych z wieloma przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Członek SEA oraz PTKS.

Książki tego autora

redakcja naukowa

BIBLIOGRAFIA

Adapting  Your  Business  for  a  Millennial  Workforce,  http://leaddesk.com/wp-content/uploads/2016/09/Data-driven_gamification_WP4_Millennials.pdf (09.07.2017).
Aparicio J.C.S., Microlearning is everywhere: 10 examples, https://en.snackson.com/
Augur  H.,  Beginner’s  Guide  to  the  History  of  Data  Science,  11.03.2016,  http://dataconomy.com/2016/03/beginners-guide-history-data-science (20.01.2017).
Bąk A., Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2015, http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/
Banasik W., Fiszer D., Gry miejskie i questing produktem turystycznym na przykładzie Warszaw, [w:] Dynamika przemian rynku turystycznego, (red.) Kruczek Z., Banasik W., WSTiJO, Warszawa 2010.
Barrow S., The future of Employer branding and HR?, [w:] Employer branding. The Latest Fad or The Future of Employer Branding and HR?, CIPD, London, 2007.
Bednarczyk D., Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Kancelaria Senatu Biuro Analiz i dokumentacji. Opracowanie tematyczne OT-637, Warszawa 2015.
Bersin J., The Disruption of Digital Learning: Ten Things We Have Learned, http://joshbersin.com/
Biała Księga. Niepełnosprawni a transport kolejowy – aktualny stan dostępności kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, Railway Business Forum, Warszawa 2016.
Bojda K., Przegląd narzędzi wspomagania informacyjnego planowania podróży transportem zbiorowym, „Inżynieria Ruchu Drogowego” 2011, (1).
Bonsor K., How augmented reality will work, http://computer.howstuffworks.com/augmented-reality.htm (21.02.2017).
Bruck P.A., What is Microlearning and why care about it?, https://www.uibk.ac.at/iup/buch_pdfs/
Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych , PWN, Warszawa 2012.
Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007.
Carr N., Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg? Gliwice, 2013.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
Clark J., Tapworthy: Designing Great iPhone Apps, 2010.
Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011, Wizja Press & IT, Warszawa 2011.
Danah B., Crawford K., Critical Questions for Big Data: Provocations for a Cultural, 2012.
Dejnaka A., Internet bez barier – accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych, [w:] Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr II/2012(3).
Dejnaka A., Marketing internetowy i mobilny, [w:] Innowacje z biznesie, (red.) Styś A., Łobos K., Difin 2016.
Dejnaka A., Social media as a communication area in fitness services, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, Wrocław 2016.
Dejnaka A., Social media as a Communications area in fitness services, „The Wroclaw School of Banking Research Journal”, vol. 14, nr 6.
Dejnaka A., Technologization of Marketing Communication – New Trends, 2017.
Dunmore M., Inside-Out Marketing: How to create and Internal Marketing and Strategy, Kogan Page, London 2002.
Encyklopedia Marketingu, 2017, http://nowymarketing.pl/a/14003,m-mobile-marketing-encyklopedia-marketingu (2017).
Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E., Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
Frąckiewicz E., Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006.
Freeman L.E., Microlearning, a video series: A sequence of videos exploring the definition , affordances, and history of microlearning, The University of Texas at Austin 2016.
Graham A., Trends and characteristics of leisure travel demand, [w:] Aviation and Tourism implication for leisure travel, A. Graham, A. Papatheodorou, P. Forsyth (red.), Ashgate, Aldershot 2008.
Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.
Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa 2001.
Hawlena J., Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2012.
Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa, 1971.
Huda Kattan, https://www.instagram.com/hudabeauty/?hl=en (27.07.2017).
Hysa  B.,  Zarządzanie  różnorodnością  pokoleniową,  „Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Śląskiej”, 01.2016. IKEA zaoferuje meble ładujące urządzenia mobilne, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ikea-zaoferuje-meble-ladujace-urzadzenia-mobilne (2.12.2015).
Informacje na temat kodów QR: http://marketinglink.pl/7-kreatywnych-sposobow-na-stworzenie-kodu-qr/ (17.12.2017).
Informz: http://www.informz.com/ (20.12.2017).
Inteligentna butelka Johnnie Walker i technologia NFC pozwalającą na łączenie się ze smartfonem: http://marketinglink.pl/inteligentna-butelka-whisky-ktora-komunikuje-sie-z-pijacym/(2.12.2016).
Internet rzeczy – IKEA: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ikea-zaoferuje-meble-ladujace-urzadzenia-mobilne (02.12.2017).
Jak się uczą młodzi ludzie?, https://porady.pracuj.pl/jak-sie-ucza-mlodzi-ludzie/ (25.11.2017).
Jomah O., Masoud A.K., Kishore K.P., Aurelia S., Micro Learning: A modernized Education System, BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence & Neuroscience, 2016.
Kachniewska M., Tourism value added creation through a user-centric context-aware digital system, „Economic Problems of Tourism”, 2014, vol. 4 (28).
Karbownik E., Inteligentna butelka whisky, która komunikuje się z pijącym, http://marketinglink.pl/inteligentna-butelka-whisky-ktora-komunikuje-sie-z-pijacym/ (2.12.2015).
Karciarz M., Dutko M., Informacja w internecie, PWN, Warszawa 2010.
Kędzior Z., Gospodarstwo domowe – podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1992.
Kennedy J.L., Job interviews for Dummies, John Willey, Hoboken, NJ, 2008.
Kerres M., Microlearning as a challenge for Instructional Design, (red.) T. Hug, Didactis of Micro-learning, Concept, Discourses and Examples, Waxmann, Munster, New York, Munchen, Berlin 2007.
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych z 2008 r.
Kothler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
Kothler Ph., Marketing – analiza, planowanie, wrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
Kotler Ph., Caslione J., Chaos – Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, 2009.
Koulopoulos T., Keldsen D., Gen Z Effect: The Six Forces Shaping the Future of Business, New York, 2014.
Kowal E., Podstawy public relations, ucz się od najlepszych, Prowly, Warszawa 2017.
Kowalczyk M., „Tech neck”, czyli technologiczna szyja - choroba pokolenia pochylonych twarzy, http://natemat.pl/149445,tech-neck-nowy-rodzaj-zmarszczek-na-szyi-to-efekt-pochylania-glowy-nad-smartfonem-lub-tabletem (20.07.2017).
Kowalczyk-Anioł J., Papińska-Kacperek J., Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowe na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 5.
Kreatywne  wykorzystanie  kodu  QR  –  marka  Guinness:  http://mediapolisinteractive.pl/index.php/2012/05/28/qr-kody-a-media-ambientowe-ciekawe-przyklady-zastosowania-qr-kodow-w-marketingu/ (17.12.2017).
Krzysztofek K., Społeczeństwo w dobie Internetu: refleksyjne czy algorytmiczne?, Warszawa 2006.
Langreiter C., Bolka A., Snips & spaces: managing microlearning. Micromedia & e-Learning 2.0: Gaining the Big Picture. Proceedings of Microlearning Conference 2006. Innsbruck 2006.
Łaszyn A., Tworzydło D., Pierwsze ćwierćwiecze 25 lat public relations w Polsce, Newsline, Warszawa–Rzeszów 2016.
Lloyd S., Branding form Institute out, BRW, 2002, no 24(10).
Lysik  Ł.,  Machura  P.,  Rola  i  znaczenie  technologii  mobilnych  w  codziennym  życiu  człowieka XXI wieku, „Media i Społeczeństwo”, nr 4/2014.
Madyras W., Hipertekstualny model public relations we współczesnej organizacji, Toruń, 2016, s. 30.
Maludy P., Litery cyfrowego alfabetu, czyli o internetowych pokoleniach, https://wethecrowd.pl/o-internetowych-pokoleniach (15.07.2017).
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Maniar S., 9 Ways to capitalize microlearning in your organization, https://elearningindustry.com
Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania kodów kulturowych w tworzeniu marketingowych modeli biznesu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 336, 2014.
microlearning2006-druck.pdf (02.07.2017).
Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2015.
Minute Physics: What is Gravity?, https://www.youtube.com/watch?v=p_o4aY7xkXg (27.07.2017).
Mobile Travel Report 2016, raport firmy Kayak, dostępny na stronie www.kayak.pl (12.07.2017).
Mobilne Państwo, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.
mobirank.pl/2017/03/13/liczba-penetracja-uzytkownikow-smartfonow-na-swiecie-2017/(2017.07.20).
Morzbiter J., O istocie medialności młodego pokolenia, „Neodidagmata” 33/34, Poznań 2011–2012.
Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
Mureta C., APP imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces, Helion, Gliwice 2013.
Nagy Á., Kölcsey A., Generation Alpha: Marketing or Science?, „Acta Technologica Dubnicae”, vol. 7, 2017, issue 1.
O’Reilly  T.,  What  is  Web  2.0,  http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (15.07.2017).
Pałaszewska-Reindl T. (red.), Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
Pandey A., 3  Killer  Examples  On  How  You  Can  Use  Microlearning,  Gamification ,  And  Social Learning  To  Engage  Millennials  In  The  Workplace,  https://elearningindustry.com/engag-e-millennials-in-the-workplace-3-examples-microlearning-gamification-social-learning
(10.08.2017).
Pawełoszek-Korek J., Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Pawlicz A., E-turystyka, PWN, Warszawa 2012.
Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.
Pijet-Migoń E., Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską – implikacje dla turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 807/2014, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 27.
Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, IM, Kraków 2006.
Pokolenie Y a świat pracy. Raport na temat potrzeb związanych z miejscem pracy, postawami i aspiracjami pokolenia Y w Polsce, HAYS, http://www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/
Poradnik  Bosh:  Jak  naprawić  drobne  usterki  w  pralce, https://www.youtube.com/watch?v=3u-bXTIuni1w (27.07.2017).
Postman N., The Reformed English Curriculum, [w:] Eurich A.C. (red.), High School 1980: The Shape of the Future in American Secondary Education (1970).
Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, MCB University Press, On the Horizon, 2001.
Prylińska M., Ratkowska P., City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w  odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 10.
Raport EY: Nadchodzi Pokolenie Z, które całkowicie zmieni sposób funkcjonowania firm , http://www.ey.com/pl/pl/newsroom/news-releases/news-ey-20160531-nadchodzi-pokolenie-z-ktore-calkowicie-zmieni-sposob-funkcjonowania-firm (07.08.2017).
Raport Marketing Mobilny 2016, https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-marketing-mobilny-2016-254403 (20.12.2017).167 Bibliografia
Raport Millenialsi. Co robią, jak kupują, czy są lojalnymi klientami?, https://blog.freebee.pl/wp-content/uploads/2016/03/Freebee_Millenialsi_PDFdoPobrania.pdf
Raport Mobile Advertising Forecasts, 2017, Zenith.
Raport Smart Insights, http://www.smartinsights.com/ (20.12.2017).
Raport Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse, 2016, PwC, Warszawa.
Rasińska R., Siwiński W., Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej dla studentów, „Rozprawy Naukowe AWF Wrocław”, (red.) Pawłucki A., AWF we Wrocławiu, Wrocław 2015, nr 50.
Renee Seltzer, How to find and target the new generation z  and younger Millennials, 30.03.2016,
http://www.tribecamarketinggroup.com/tribecatrending/how-to-target-generation-z (09.08.2017).
Rosethorn H., The Employer Brand. Keeping Faith with the Deal, Gower Publishing Limited, „Farnham and Burlington”, 2009.
Rozkruta D. (red.), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lata 2012–2016,  Raport  GUS,  Szczecin  2016,  http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm (05.2017).
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, PWN, Warszawa, 2005.
Sarnacka-Smitch  A.,  Millenialsi  w  pracy?  Chcą  przede  wszystkim  uczyć  się  od  innych,  http://https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/millenialsi-w-pracy-chca-przede-wszystkim-uczyc-sie-od-innych#_ftn1 (25.11.2017).
Schawbel D., 5 Predictions For Generation Alpha, http://danschawbel.com/blog/5-predictions-for-generation-alpha/ (29.07.2017).
Smolbik-Jęczmień A., Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X I Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, „Nierówności społeczne a wzrost Gospodarczy”, nr 36, Rzeszów 2013.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016, GUS, Warszawa 2016.
Sroczyński Z., Jakość interakcji człowiek – komputer czynnikiem decydującym o popularności aplikacji mobilnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 317, 2017.
Stasiak A., Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm” 23/2013.
Stawarz B., Content marketing po polsku, PWN, Warszawa, 2015, s. 85.
Światowy G., Zachowania konsumenckie, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 1994.
Szmigielska B., Bąk A., Hołda M., Seniorzy jako użytkownicy Internetu, „Nauka” 2/2012, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_212_11_Szmigielska.pdf (data dostępu: 10.08.2017).
Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Sznajder A., Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, 2013, nr 7–8.
Szymanek V., Społeczeństwo  informacyjne  w  liczbach, Warszawa 2015, https://mc.gov.pl/files/spoleczenstwo_v=CiZaz7HBSDI (27.07.2017).
Tastemade, https://www.facebook.com/tastemade (dostęp 27.07.2017).
The  NMC  Horizon  Report,  Higher  Education  Edition,  2016, 2017, https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2016-higher-education-edition,  https://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-cosn-horizon-report-k12-preview.pdf (27.07.2017).
The skinny on microlearning. A quick and easy guide to learning’s hottest trend, http://blog.2edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/Meridian_Whitepaper_Microlearning.pdf (02.07.2017).
The Travel Gold Rush 2020 – raport firmy Amadeus, dostępny na stronie www.amadeus.com (14.07.2017).
This is Gen Z, http://ologie.com/gen-z/pdf/GenZ-Digital-Book-2.pdf (23.07.2017).
Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.
Training The Trainer: How to Create Microlearning, 2015, https://www.elearningguild.com/publications/
Training The Trainer: How to Create Microlearning, https://www.elearningguild.com/publications/
Tymowski A., Metodyka badań nad gospodarstwem domowym, Biblioteka IHW, Warszawa 1973.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych; M.P. nr 50, poz. 475.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
W. Maroszek, Cyfrowe śmietniska. Tracimy kontrolę nad danymi, które generujemy, http://www.forbes.pl/koszty-przechowywania-i-analizowania-danych-dark-data-sa-szansa-i-zagrozeniem-dla-firm-,artykuly,209328,1,1.html (23.07.2017).
Walków M., Pokolenia na rynku pracy w Polsce – kim są baby boomers, X, Y iC?, http://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/millenials-pokolenie-x-y-z-i-baby-boomers-kim-sa-na-rynku-pracy/6e53lmr (12. 05.0217).
WHO, www.who.int (2017.07.18).
Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J. (red.), Pokolenia – co się zmienia?, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2016.
Wrycza S., Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010.
Zalega  T.,  Gospodarstwo  domowe  jako  podmiot  konsumpcji,  „Studia  i  Materiały  –  WZ  UW”, 1/2007.

Źródła internetowe

http://edodatki.pl
http://halastulecia.pl
http://nowymarketing.pl
http://poradnik.ngo.pl
http://poznajprogramowanie.pl
http://questy.com.pl
http://smartcityforum.pl
http://www.aferry.pl
http://www.benchmark.pl.
http://www.biznesistyl.plhttp://www.brief.pl
http://www.fcd.org.pl
http://www.mobiletrends.pl
http://www.mobiletrends.pl (listopad 2017)
http://www.msz.gov.pl
http://www.niepelnosprawni.gov.pl
http://www.pcworld.pl
http://www.unic.un.org.pl
http://www.widzialni.org
http://www.wirtualnemedia.pl
http://zaradnakobieta.pl
https://businessinsider.com.pl
https://material.io
https://osomstudio.com
https://pl.wikipedia.org
https://pl.wordpress.org/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl
https://prowly.com
https://www.gemius.pl
https://www.iab.org.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane