• Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Straż pożarna

Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Straż pożarna

 • Autor: Andrzej Szymonik Łukasz Zwoliński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-117-3
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi logiczne i spójne kompendium wiedzy w zakresie uwarunkowań funkcjonowania i organizacji systemu logistycznego straży pożarnej, a także tworzenia w jego ramach wielowymiarowego zabezpieczenia logistycznego w sytuacji zagrożenia. Książka skierowana jest do: służb mundurowych (PSP); organizacji społecznych (OSP); wojewódzkich, powiatowych, gminnych centrów zarządzania kryzysowego; studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie.

Patronat:  

Spis treści:

Wykaz wybranych skrótów
Wstęp

1. Straż pożarna w Polsce

1.1. Podstawowa rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej
1.2. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
1.3. Wybrane standardy i normy minimalnego wyposażenia w Państwowej Straży Pożarnej
1.4. Korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej
1.5. Ochotnicza straż pożarna

2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w wybranych służbach

2.1. Ochrona przeciwpożarowa
2.2. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa
2.3. Ochrona przeciwpożarowa w Policji
2.4. Ochrona przeciwpożarowa w Służbie Więziennej

3. Logistyka i system logistyczny dla potrzeb służb mundurowych

3.1. Istota logistyki
3.2. System logistyczny
3.3. Bezpieczeństwo systemu logistycznego służb a zarządzanie ryzykiem
3.4. Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki w służbach mundurowych

4. Logistyka i system logistyczny w Państwowej Straży Pożarnej

4.1. Istota zarządzania logistyką w Państwowej Straży Pożarnej
4.2. System logistyczny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
4.3. System logistyczny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
4.4. System logistyczny komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
4.5. Ogólna charakterystyka systemu logistycznego Państwowej Straży Pożarnej

5. Zabezpieczenie logistyczne w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych

5.1. Wymiar praktyczny zabezpieczenia logistycznego Państwowej Straży Pożarnej
5.2. Ponadnormatywne zabezpieczenie logistyczne – studium przypadku

6. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

6.1. Uwarunkowania funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
6.2. Dobre praktyki w zakresie organizacji zaplecza logistycznego podczas długotrwałych działań ratowniczych z udziałem centralnego i wojewódzkiego odwodu operacyjnego – zarys ogólny
6.3. Potencjał krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel
Załączniki

Dr hab. Joachim Foltys, prof. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu:

Materiał zawarty w tym kompleksowym kompendium wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu logistycznego w Państwowej Straży Pożarnej, z powodzeniem może być wykorzystywany przez studentów kierunków kształcenia – bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe oraz praktyków prowadzących szkolenia dotyczące funkcjonowania straży pożarnej. Wartością dodaną publikacji jest fakt, że zaprezentowano w niej nowe, perspektywiczne rozwiązania, które powinny być stosowane w praktyce w obszarze zarządzania PSP. Takim przykładem mogą być technologie informatyczne, które powinny być wykorzystywane w logistyce służb mundurowych.

Andrzej Szymonik
profesor w dziedzinie nauk społecznych, stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada duże doświadczenie praktyczne (ponad 25-letnie) w kierowaniu logistyką w wymiarze krajowym i zagranicznym. Jest autorem i współautorem kilkunastu monografii. Obecnie pracuje na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, gdzie jest jej kierownikiem.

Książki tego autora


Łukasz Zwoliński
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, socjolog. Zajmuje się problematyką logistyki w bezpieczeństwie i zarządzaniem kryzysowym. Jest autorem monografii i artykułów z badanego obszaru. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz współpracuje z Instytutem Zarządzania, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Książki tego autora

Literatura

Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
AQAP 2070, Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji rządowego zapewnienia jakości GQA, wyd. 1, styczeń 2004.
Baraniecka A., ECR Efficient Consumer Response, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, IliM, Poznań 2004.
Bartczak K., Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako podstawa tworzenia systemów telematycznych w transporcie, [w:] Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, U Sz, Szczecin 2006.
Berliński L., Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną. Wiedza, nowoczesność i tradycja, Difin, Warszawa 2012.
Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1996.
Burzyński E.M., Wybrane zagadnienia z taktyki pożarowej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989.
Council of Logistics Management, What’s It All About, Oak Brook, IL 1992.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr, Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Drewek W., Monitorowanie ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowy, Logistyka, 5/2001.
Dworecki S., Berny J., Logistyka racjonalnego działania, Reprograf, Radom 2005.
Dyché J., CRM. Relacje z klientami. Helion, Gliwice 2002.
Działania taktyczne wojsk lądowych, AON, Warszawa 2000.
Fertsch M. (red. nauk.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
Flis R., E-usługi – definicja i przykłady, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa 2009.
Foltys J., Outsourcing jako metoda eliminacji barier kulturowych w funkcjonowaniu organizacji, [w:] Zastosowanie psychologii w zarządzaniu, wydawnictwo UŚ, Katowice
2010.Gierszewski J., Pieczywok A., Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2013.
Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin, Warszawa 2013.
Gołembska E., Istota logistyki, podstawowe pojęcia, [w:] E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
wyd. 2 zmienione, Warszawa 2004.
Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red. nauk.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Wydział Strategiczno-Obronny, Warszawa 2008.
Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
Konopielko E., Wołoszyn M., Wytrębowicz J., Handel elektroniczny Rewolucja, Perspektywy, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016.
Kurnia S., Johnston R., Adoption of Efficient Consumer Response: The Issue of Mutuality, Supply Chain Management: an International Journal, 2001, vol. 6, no. 5.
Kwiatkowski M., Grabowska-Lepczak I., Tryboń M., Zarządzanie logistyczne narzędziem optymalizacji i racjonalizacji działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych realizowane przez państwową straż pożarną, Zeszyty Naukowe SGSP 2011, nr 41.
Lambert D.M., Stock J.R., Strategic Logistics Management, R.D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois 1993.
Lee C.K.M., Yaqiong Lv., Kam K.H. Ng, William Ho, Choy K.L., Design and application of Internet of thingsbased warehouse management system for smart Logistics, International Journal of Production Research, 2018.
Logistyka dystrybucji, (red.) K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2001.
Lotko A., Zarządzanie relacjami z klientem, Politechnika Radomska, Radom 2003.
Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013.
Mroczko F., Logistyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzych 2016, s. 18, https://wwszip.pl/wp-content/uploads/2017/07/30_Logistyka_Mroczko_2016.pdf (dostęp:, 13.09.2021).
Nowak W., Nowak E., Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź−Warszawa 2009.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021.
Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, PWN, t. 1, Warszawa 1978.
Szymonik A., Nowak I., Współczesna logistyka, Difin, Warszawa 2018.
Szymonik A., Informatyka dla potrzeb logistyka(i), Difin, Warszawa 2015.
Szymonik A., Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych, Difin, Warszawa 2016.
Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. 1, Difin, Warszawa 2010.
Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. 2. Difin, Warszawa 2011.
Szymonik A., Logistyka służb publicznych i ratowniczych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2015.
Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa.
Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, IliM, Poznań 2003.
Wróblewski R., Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2013.
Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego, praca zbiorowa, (red.) G. Abgarowicz, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2014,
https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/ksiazki/978-83-61520-10-8/wsparcie-logistyczne.pdf dostęp: 4.01.2022).
Zwoliński Ł., Zarządzanie kryzysowe a logistyka. Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Akademii Humanistyczo-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2020.

Akty prawne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/panstwowa-straz-pozarna-16794361 (dostęp: 4.01.2022).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351), http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910810351/U/D19910351Lj.pdf (dostęp: 16.08.2021).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie podziału na kategorie, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061431037/O/D20061037.pdf (dostęp: 8.08.2021).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych  zasad  wyposażenia  jednostek  organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, tekst ogłoszony, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=W-
DU20140001793 (dostęp: 27.09.2021).
Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego PSP z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm., https://www.infor.pl/akt-prawny/U24.2016.004.0000007,zarzadzenie-nr-2-komendanta-glownego-panstwowej-strazy-pozarnej-w-sprawie-nadania-regulaminu-organizacyjnego-komendzie-glownej-panstwowej-strazy-pozarnej.html
(dostęp: 30.07.2021).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, tekst ogłoszony,  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001204/O/D20171204.pdf (dostęp: 30.07.2021).
Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, załącznik do decyzji nr 6/2020 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu, https://www.gov.pl/web/kppsp-sieradz/regulamin-organizacyjny (dostęp: 10.11.2021).
Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001737/O/D20211737.pdf
(dostęp: 30.04.2022).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej  Straży Pożarnej, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001795/O/D20211795.pdf (dostęp: 4.10.2021).
Zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania regulaminu  organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży  Pożarnej,  https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/nadanie-regulaminu-organizacyjnego-komendzie-glownej-panstwo-
wej-35926969 (dostęp: 3.04.2022).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, tekst ogłoszony, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002490/O/D20212490.pdf (dostęp: 23.03.2022).

Źródła internetowe

https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/zadania-panstwowej-strazy-pozarnej (dostęp: 30.07.2021).
https://www.gov.pl/web/kgpsp/komend-glowna-psp (dostęp: 30.07.2021).
https://www.gov.pl/web/kgpsp/nowy-statut-i-nowa-struktura-organizacyjna-komendy-glownej-psp-od-1-pazdziernika-2021-r (dostęp: 2.10.2021).
https://www.gov.pl/web/kgpsp/kierownictwo (dostęp: 1.08.2021).
https://www.gov.pl/web/kwpsp-lodz/wydzialy (dostęp: 3.08.2021).
https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/wydzialy2 (dostęp: 5.08.2021).
https://www.ppoz.pl/index.php/zajrzyj-do-srodka/organizacka/1225-kategorie-komend-psp (dostęp: 8.07.2021).
http://kppsp-belchatow.pl/index.php/struktura-organizacyjna/ (dostęp: 6.08.2021).
https://www.gov.pl/web/kppsp-sieradz/schemat-organizacyjny (dostęp: 6.08.2021).
https://www.ppoz.pl/zajrzyj-do-srodka/organizacka/1225-kategorie-komend-psp (dostęp: 8.08.2021).
https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=37 (dostęp: 9.08.2021).
https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/raporty/raport-2019/raport-2019.pdf (dostęp: 10.08.2021).
https://www.cnbop.pl/badania/ba/oferta-badawcza (dostęp: 10.08.2021).
https://www.cnbop.pl/pl/badania/oferta-badawcza (dostęp: 10.08.2021).
https://www.cnbop.pl/badania/bs/oferta-badawcza (dostęp: 10.08.2021).
https://www.cnbop.pl/badania/bw/oferta-badawcza (dostęp: 10.08.2021).
https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/korpusy-i-stopnie-w-panstwowej-strazy-pozarnej (dostęp: 13.08.2021).
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-280,18960116.html (dostęp: 15.08.2021).
https://www.gov.pl/web/mswia/ochotnicze-straze-pozarne (dostęp: 23.03.2022).
https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/ochotnicze-stra%C5%BCe-po%C5%BCarne-w-liczbach-%E2%80%93-najnowsze-dane (dostęp: 1.04.2022).
https://iwop.wp.mil.pl/pl/pages/tradycje-2017-01-16-6/ (dostęp: 18.08.2021).
https://iwop.wp.mil.pl/pl/pages/zadania-2017-01-16-4/ (dostęp: 18.08.2021).
https://cslog.wp.mil.pl/pl/ (dostęp: 22.08.2021).
https://cslog.wp.mil.pl/pl/pages/zadania-2017-01-16-4/ (dostęp: 22.08.2021).
https://cslog.wp.mil.pl/pl/pages/struktura-2017-01-16-j/ (dostęp: 22.08.2021).
https://cslog.wp.mil.pl/pl/pages/szkoa-specjalistow-pozarnictwa-2019-01-28-d/ (dostęp: 22.08.2021).
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/ochrona-przeciwpozarowa-w-jednostkach-organizacyjnych-policji-34955891 (dostęp: 8.04.2022).
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/organizacja-ochrony-przeciwpozarowej-i-zabezpieczenia-34073887 (dostęp: 31.08.2021).
http://www.logistykawpolsce.pl/artykuly/zasada_7w,44.html# (dostęp: 14.09.2021).
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/system;3982198.html (dostęp: 14.09.2021).
http://www.logistykawpolsce.pl/slownik/system_logistyczny,5.html (dostęp: 14.09.2021).
https://mfiles.pl/pl/index.php/System_logistyczny_przedsi%C4%99biorstwa (dostęp: 14.09.2021).
https://www.google.pl/search?q=definicja+zarządzania+ryzykiem (dostęp: 25.01.2014).
https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/zarzadzanie-ryzykiem (dostęp: 18.09.2021).
ECR, ecr.pl (dostęp: 17.01.2022).
5 Benefits of Using Customer Relationship Management (CRM), https://www.webfx.com/
martech/learn/benefits-of-crm  (dostęp: 28.02.2022).
WMS – zarządzanie magazynem, http://www.programyerp.com/wms (dostęp: 19.01.2022).
WMS – zarządzanie magazynem, http://www.programyerp.com/wms (dostęp: 19.01.2022).
https://xsale.ai/czym-jest-api-i-do-czego-mozna-go-wykorzystac/ (dostęp: 28.02.2022).
TMS  Falcon – system do zarządzania transportem, http://www.optidata.pl/ (dostęp: 9.01.2022).
What is a Transportation Management System: Benefits, Features, and Main Providers,
https://www.altexsoft.com/blog/transportation-management-system/ (dostęp: 28.02.2022).
Zarządzanie  majątkiem  przedsiębiorstwa  –  czy  warto  rozbudować  posiadany  system
ERP?, http://www.insoftconsulting.pl/ (dostęp: 12.01.2022).
Cockerham J., The Biggest Benefits of EAM Software , https://managerplus.iofficecorp.
com/blog/benefits-eam-software  (dostęp: 1.03.2022).
Efektywne  zarządzanie  aktywami,  http://www.4metal.pl/?a=3&id=23307  (dostęp:
18.01.2022).
http://nomad.com.pl/cctv/ (dostęp: 17.03.2022).
http://www.artr.eu/ (dostęp: 17.03.2022).
Fletcher L., Top 14 Benefits of Telematics Beyond Tracking , https://www.worktruckonli-
ne.com/10144040/top-14-benefits-of-telematics-benefits-beyond-tracking   (dostęp:
17.03.2022).
Szulc  W.,  Elektroniczne  metody  monitorowania  ruchomych  środków  transportowych,
http://www.zabezpieczenia.com.pl/ (dostęp: 17.07.2017).
System identyfikacji kontenerów, http://www.eltegps.pl (dostęp: 10.03.2022).
Czujnik zabezpieczający – skuteczne monitorowanie poziomu paliwa, http://www.moni-
toringgps.eu (dostęp: 29.03.2022).
Leksykon  transportowy,  https://www.timocom.pl/lexicon/leksykon-transportowy/e-lo-
gistyka (dostęp: 4.03.2022).
Biznes – przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne przynoszące zysk; potocznie też:
firma realizująca to przedsięwzięcie, wg. http://sjp.pwn.pl (dostęp: 20.02.2022).
Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Sprzeda%C5%BC_interneto -
wa (dostęp: 7.03.2022).
Bilińska O., Nie każdy bot to chatbot – poznaj różnice, https://kodabots.com/blog/nie-
-kazdy-bot-to-chatbot-poznaj-roznice/ (dostęp: 20.03.2022).
Zając M., Barabasz Sz., Co to jest Chatbot?, https://greenparrot.pl/nasza-oferta/chatbot/
(dostęp: 16.03.2022).
Rodzaje  chatbotów  –  wirtualnych  asystentów,  https://www.polski-chatbot.pl/rodzaje-
-chatbotow (dostęp: 20.03.2022).
https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/learn/machine-learning (dostęp: 21.03.2022).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne (dostęp: 20.03.2022).
Importance  Of  Chatbots  For  Logistics  And  Supply-Chain, https://locobuzz.com/blogs/
importance-of-chatbots-for-logistics-and-supply-chain/ (dostęp: 20.03.2022).
Lahoti N., The Role of Chatbots in Logistics and Supply Chain Industry , https://mytruc-
kpulse-com.translate.goog/blog/role-of-chatbots-in-logistics-and-supply-chain-
196 |  Bibliografia-industry.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc  (dostęp:
22.03.2022).
Patel U., AI Chatbot Development for Supply Chain & Logistics Industry, https://www-tri-
statetechnology-com.translate.goog/blog/ai-chatbot-development-for-supply-cha-
in-logistics-industry/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc
(dostęp: 20.03.2022).
Rathod A., Chatbots: How Can they Transform Logistics and Supply Chain Management?,
https://knowledgehubmedia-com.translate.goog/chatbots-transform-logistics-sup-
ply-chain-management/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc
(dostęp: 20.03.2022).
Shah  P.,  AI  Chatbot  in  Supply  Chain  and  Logistics  Industry,  https://yourstory-com.
translate.goog/mystory/ai-chatbot-supply-chain-logistics-industry/amp?_x_tr_
sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc (dostęp: 22.03.2022).
Lahoti N., The Role of Chatbots in Logistics and Supply Chain Industry , https://mytruc-
kpulse-com.translate.goog/blog/role-of-chatbots-in-logistics-and-supply-chain-
-industry.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc  (dostęp:
3.27.2022).
https://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/548,koszty_logistyki
(dostęp: 19.09.2021).
https://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/1654,zapas  (dostęp:
19.09.2021).
https://sjp.pwn.pl/slowniki/zapas.html (dostęp: 18.04.2022).
https://www.gov.pl/web/kgpsp/wydzial-logistyki---bt-i (dostęp: 4.10.2021).
https://www.gov.pl/web/kgpsp/przydatne-pliki (dostęp: 4.10.2021).
https://www.gov.pl/attachment/98c0eefa-6628-43aa-b1a2-9a860180b6f3  (dostęp:
4.10.2021)
https://www.gov.pl/web/kgpsp/wnioski-o-dofinansowanie-jednostek-ochrony-prze -
ciwpozarowej (dostęp: 4.10.2021).
https://www.gov.pl/web/kgpsp/standaryzacja-wyposazenia-pojazdow-psp  (dostęp:
4.10.2021).
https://www.gov.pl/attachment/360bb317-3800-4ee5-8037-420e722b103a  (dostęp:
4.10.2021).
https://www.gov.pl/web/kgpsp/sprawy-mieszkaniowe (dostęp: 4.10.2021).
https://www.gov.pl/attachment/62938378-6baa-4afa-8f87-ca97065d1fc1  (dostęp:
29.10.2021).
https://www.gov.pl/web/kwpsp-wroclaw/wydzial-techniczny (dostęp: 31.10.2021).
https://www.gov.pl/web/kwpsp-wroclaw/wydzial-kwatermistrzowski  (dostęp:
31.10.2021).
https://www.gov.pl/web/kmpsp-gdansk/wydzial-kwatermistrzowsko---techniczny (do-
stęp: 14.11.2021).
https://www.ppoz.pl/czytelnia/organizacja/Logistyka-podczas-akcji/idn:2066  (dostęp:
4.01.2022).
https://www.gov.pl/web/kppsp-sieradz/schemat-organizacyjny (dostęp: 9.11.2021).
https://www.powiat-sieradz.pl/asp/charakterystyka,16”1 (dostęp: 9.11.2021).
https://www.gov.pl/web/kgpsp/organizacja-ksrg (dostęp: 28.04.2022).
https://www.gov.pl/web/kmpsp-siedlce/odwody-operacyjne (dostęp: 27.04.2022).
https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/centralny-odw%C3%B3d-operacyjny  (dostęp:
28.04.2022).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Adaptacja społeczno-zawodowa w form...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Wpływ statusu funkcjonariusza pożar...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Teoretyczne i praktyczne konteksty ...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służ...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Teoretyczne i praktyczne konteksty ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Ostrzeganie alarmowanie powiadamian...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane