• Logistyka oczami kobiet

Logistyka oczami kobiet

 • Autor: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łukasz Sułkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-060-2
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 324/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka, będąca osobistą perspektywą kobiet naukowo związanych z logistyką, jest spójnym kompendium wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania logistycznego. Łączy teorię z szeregiem przykładów z praktyki zawodowej autorek, co umożliwia wykorzystanie przedstawionych treści w działaniach przedsiębiorstw. Szczególnym, unikalnym walorem książki jest spojrzenie kobiet na logistykę – perspektywa nieco inna niż ukazywana zazwyczaj z racji dysproporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w branży logistycznej i w nauce związanej z logistyką. Jednocześnie autorki to osoby, które tej dziedzinie poświęciły znaczącą część życia zawodowego lub/i naukowego. Książka może być swoistym przewodnikiem dla kobiet, które planują rozwój kariery zawodowej w logistyce, a także badaczek, które będą rozwijać się naukowo w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.

Książka kierowana jest do szeroko rozumianego środowiska logistycznego, w tym specjalistów, menedżerów i dyrektorów logistyki, a także do studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo, logistyka, ekonomia oraz zarządzanie.

Patronat:

Spis treści:

Wprowadzenie
Katarzyna KOLASIŃSKA-MORAWSKA, Łukasz SUŁKOWSKI

ROZDZIAŁ 1. Logistyka w naukach o zarządzaniu i jakości
Sylwia KONECKA

1.1. Koncepcje zarządzania, schematy poznawcze i teorie szczególne dla logistyki
1.2. Wybrane klasyfikacje dyscyplin naukowych
1.3. Logistyka jako kierunek studiów i jej lokowanie w odniesieniu do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości – wyniki analizy danych z bazy RAD-on
1.4. Analiza struktur organizacyjnych publicznych uczelni wyższych pod kątem zatrudnienia kobiet logistyków
1.5. Kobiety i ich dorobek publikacyjny w aspekcie badań nad teorią logistyki w naukach o zarządzaniu i jakości
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 2. Zarządzanie karierą zawodową kobiet w branży usług TSL
Joanna DZIEŃDZIORA, Małgorzata SMOLAREK, Mirella HELLER

2.1. Istota i pojęcie kariery zawodowej
2.2. Kariera zawodowa kobiet
2.3. Analiza i ocena zarządzania karierą zawodową kobiet w branży usług TSL w świetle badań własnych
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 3. Style kierowania menedżerów w przedsiębiorstwach logistycznych
Jadwiga KACZMARSKA-KRAWCZAK

3.1. Style kierowania jako wyznaczniki efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi
3.2. Motywowanie w procesie kierowania
3.3. Style kierowania w przedsiębiorstwach logistycznych regionu łódzkiego – wyniki badań ankietowych
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 4. Dbałość o klienta w procesie obsługi logistycznej
Katarzyna KOLASIŃSKA-MORAWSKA

4.1. Ujęcie definicyjne, podział, rola i znaczenie klientów
4.2. Realizacja logistycznej obsługi klienta
4.3. Tworzenie wartości na rzecz klienta
4.4. Lojalność efektem tworzenia długotrwałych relacji
4.5. Technologia wsparciem w obsłudze logistycznej
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 5. Usługi logistyczne integratorem łańcuchów dostaw – problemy kształtowania współpracy
Marta BRZOZOWSKA

5.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu teoretycznym
5.2. Kreowanie usług logistycznych w odpowiedzi na potrzeby rynkowe
5.3. Logistyka w pandemii
5.4. Udział kobiet w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 6. Problematyka logistyki zaopatrzenia – ujęcie taktyczno-operacyjne

Danuta JANCZEWSKA

6.1. Współczesne koncepcje logistyki zaopatrzenia
6.2. Zaopatrzenie jako kluczowa funkcja logistyczna w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa
6.3. Logistyczny proces zaopatrzenia – przykłady działań
6.4. Taktyczne i operacyjne podejście do logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie cukierniczym z sektora MŚP - case study
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 7. Zarządzanie w gospodarce magazynowej
Marta UZNAŃSKA

7.1. Znaczenie i rola współczesnych magazynów w systemie logistycznym
7.2. Podstawowe fazy procesu magazynowania
7.3. Wyzwania w zarządzaniu gospodarką magazynową w XXI wieku
7.4. Kobiety w zarządzaniu gospodarką magazynową – osobista perspektywa
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 8. Transport w logistyce
Dorota DZIEDZIC, Monika ZIÓŁKO

8.1. Pojęcia związane z transportem
8.2. Funkcje transportu
8.3. Klasyfikacja transportu
8.4. Transport w Polsce
8.5. Kobiety w transporcie
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 9. Logistyka w produkcji
Irena Barbara JAŁMUŻNA

9.1. Oblicza logistyki produkcji
9.2. Czynniki determinujące kształtowanie przepływów
9.3. Logistyka produkcji oraz typy, formy i odmiany organizacji produkcji
9.4. Metody skutecznego zarządzania w integralnej logistyce produkcji
9.5. Obecne wyzwania dla logistyki produkcji
9.6. Wymagane cechy liderów w logistyce produkcji: „Siła liderek”
9.7. Kobiety w logistyce produkcji – wyniki badań
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 10. Innowacje w logistyce
Monika ZIÓŁKO, Justyna BROUQUIER

10.1. Definicje innowacji
10.2. Rodzaje innowacji
10.3. Innowacje a płeć
10.4. Innowacje w łańcuchach dostaw
10.5. Autonomiczne roboty dostawcze na przykładzie firmy Starship
10.6. Wyniki badań
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 11. Informatyzacja a bezpieczeństwo informacyjne w logistyce
Grażyna OŻAREK

11.1. Obraz statystyczny wykorzystania ICT w logistyce
11.2. Obraz bezpieczeństwa informacyjnego w usługach transportowych i gospodarce magazynowej
11.3. Dobre praktyki w ochronie informacji
11.4. Ocena poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji
11.5. Koszty bezpieczeństwa informacyjnego
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie budowania wizerunku firm logistycznych
Ewa STROIŃSKA

12.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu – zarys definicyjny
12.2. Koncepcja CSR w organizacjach logistycznych
12.3. Metodyka badawcza
12.4. CSR w praktyce – wyniki badań
Podsumowanie
Bibliografia

Wykaz rysunków, tabel i wykresów

Katarzyna Kolasińska-Morawska
doktor nauk ekonomicznych specjalizująca się w naukach o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują obszar zarządzania łańcuchami dostaw, zwinnych rozwiązań logistyki 4.0 w e-commerce, obsługi klienta oraz zastosowań innowacji technologicznych w edukacji. Jest autorką oraz współautorką blisko 80 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach. W latach 2006-2020 była adiunktem w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, pełniąc funkcje pełnomocnika rektora ds. organizacji dydaktyki, prodziekana Wydziału Zarządzania oraz kierownika Katedry Gospodarki Elektronicznej i Logistyki. Obecnie jest zatrudniona w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2009-2020 była redaktorem w czasopiśmie Zarządzanie Logistyczne w zeszytach naukowych Przedsiębiorczość i Zarządzanie oraz brała udział w europejskich i ogólnopolskich projektach badawczych. Na ścieżce naukowo-dydaktycznej prowadzi wykłady, konwersatoria oraz warsztaty z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, logistyki 4.0, zarządzania projektami oraz metodologii badań w naukach o zarządzaniu.

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane