• Lapidaria prawnicze

Lapidaria prawnicze

 • Autor: Władysław Powszek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-034-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 280/105 x 160 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Lapidaria prawnicze to właściwie jedyna tego rodzaju książka o prawie i jego praktycznym zastosowaniu. Zawiera ponad tysiąc aforyzmów, maksym, sentencji i cytatów w tej dziedzinie. Są w nich myśli, które brzmią poważnie i są poważne, i takie, które brzmią jak żart, a są poważne. Są myśli przekorne i głębokie, które pobudzą nas do myślenia. Są wreszcie takie, które nas bawią i są takie, które smucą, gdyż wolelibyśmy, by było inaczej. Są takie, które pomogą nam spojrzeć na świat prawa i prawników inaczej niż dotychczas. Ważne, by skłoniły czytającego do refleksji.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część pierwsza. Starożytność

Sprawiedliwość i niesprawiedliwość
Prawo i bezprawie
Państwo
Sędziowie
Prokuratorzy
Adwokaci
Proces
Dowody
Biegli
Świadkowie
Prawda
Przyrzeczenia
Tajemnica
Etyka
Praktyka i teoria
Wiedza i mądrość
Doświadczenie
Problem
Błędy, niedbalstwo i fałsz
Milczenie
Sumienie
Logika
Mowy, pisma i słowa
Kłamstwo
Zło i złość
Przestępstwa i wykroczenia
Oskarżenia i obrona
Wykładnia i stosowanie prawa
Wyroki
Kara
 
Część druga. Czasy późniejsze i współczesne

Sprawiedliwość
Prawo
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie
Prokuratorzy
Prawnicy
Proces
Procedury
Prawda
Kłamstwo
Błąd
Dowody
Świadkowie
Biegli
Etyka
Wiedza
Mądrość
Zdrowy rozsądek
Logika
Kontekst
Sumienie
Doświadczenie
Wykładnia prawa
Mowa i pisma
Wyroki
Kara
Tajemnica

Autorzy części pierwszej
Autorzy części drugiej

Literatura części pierwszej
Literatura części drugiej

Władysław Powszek
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat pracuje w zawodzie radcy prawnego. Od wielu też lat jego szczególne zainteresowania dotyczą funkcjonowania biegłych sądowych w wymiarze sprawiedliwości, w teorii i praktyce. Był współorganizatorem ankiety przeprowadzonej wśród sędziów, biegłych, adwokatów i radców prawnych, dotyczącej funkcjonowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości oraz autorem opracowania wyników tej ankiety. Współpracuje z Ośrodkiem Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, opiniując dla niej kolejne projekty ustawy o biegłych sądowych. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Książki tego autora

Literatura części pierwszej
Aforyzmy Greków (wyb. N. Chadzinikolau), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1989.
Aforyzmy  na  każdą  okazję  (zebr.  K.  Mórawski),  Książka i Wiedza, Warszawa 2019.
Aurea Dicta, Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Wydawnictwo VEDA, Warszawa 2001.
Aurea  Dicta  II,  Słynne  łacińskie  i  greckie  sentencje,  przysłowia i powiedzenia, Wydawnicwto VEDA, Warszawa 2000.
Hellada i Roma Myśli srebrne i złote (wyb. I. Krońska), Warszawa 1958.
Jabłońska-Bońca  J.,  O  prawie,  prawdzie  i  przekonywaniu, Koszalin 1999.
Jędraszko Cz., Łacina na co dzień, Warszawa 1980.
Kodeks cywilny z sentencjami łacińskimi prawa rzymskiego, Budziak M., Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk, 2002.
Księga mądrości. Aforyzmy i przysłowia (wyb. J. Illg), Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2013.
Księga sentencji łacińskich (wyb. J. Muras), Warszawa 2005.
Kuratowski R., Aforyzmy, sentencje i przysłowia Wschodu, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1985.
Kuryłowicz  M.,  Słownik  terminów,  zwrotów  i  sentencji prawniczych łacińskich, Warszawa 2012.
Landowski Z., Woś K., Słownik cytatów łacińskich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002. 
Łacińskie Sentencje i Powiedzenia Prawnicze, Dębiński A., Burczek K., Jońca M., Warszawa 2013.
Mądrości Wschodu, Przysłowia, sentencje i maksymy chińskie, Oficyna Wydawnicza KOD, 1993.
Myśli srebrne i złote (pod red. E. Tryjanskiego), Warszawa 1967.
Niczego zanadto (opr.  A.  Różanek), Agencja  Wydawnicza „Technopol”, Częstochowa, 1991.
Prawo  i  sprawiedliwość  w  sentencjach,  myślach  i  aforyzmach (wyb. A. Łaski), Warszawa 1998.
Receptura  Iuris,  Łacina  dla  prawników,  Terminy,  Paremie, Pieńkos J., Wyrażenia, Oficyna Prawnicza Muza, Warszawa 1999.
Regulae iuris: łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej (red. W. Wołodkiewicz), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2006.
Rzymska Myśl Prawnicza, Aforyzmy, Przysłowia, Pieńkos J., Warszawa 1999.
Seneka, Myśli (opr. S. Stabryła), Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
Sentencje łacińskie na trzecie tysiąclecie (opr. M. Dubiński), Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
Starożytna  mądrość  chińska  w  sentencjach,  Plebaniak  P., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2018.
Starożytni  o  nas  (wyb.  M.  Wojciechowski),  Oficyna  Wydawnicza KOD, Gdańsk, 1993.
Tokarczyk  R.,  Przykazania  etyki  prawniczej  Księga  myśli, norm i rycin, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Witryny internetowe
www.cytaty.info.

Literatura części drugiej
1001 Aforyzmów obcych (wyb. J. Bałazy), Videograf II, Katowice, 1999.
Aforystyka  Dwudziestolecia  (1918–1939)  (wyb.  L.B.  Grzeniowski), PIW, Warszawa 1976.
Aforyzmy na każdą okazję (wyb. K. Mórawski), Warszawa 2000.
Bloch A., Prawnicze Prawa Murphy’ego, Warszawa 2000.
Canetti E., Myśli (wyb. J. Donocki), PIW, Warszawa 1976.
Cieślak M., Łojewski K., Pisma procesowe w postępowaniu karnym. Wzory i komentarz, Warszawa 1980.
Complak  K.,  Rozważania  o  sprawiedliwości,  Prokuratura i Prawo, nr 3/2004.
Czajka D., Teoria sądzenia. Cz. I. Prawda sądowa, Warszawa 2007.
Czechow  A.,  Aforyzmy  (wyb.  R.  Świwowski),  PIW,  Warszawa 1975.
Dostojewski F., Aforyzmy (wyb. Z. Podgórzec i R. Przybylski), PIW, Warszawa 1976.
Ebner-Eschenbach  M.,  Aforyzmy  (wyb.  M.  Dobrosielski), PIW, Warszawa 1974.
Ekspertyza sądowa (red. nauk. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz), Warszawa 2017.
Eysenck H.J., Sens i nonsens w psychologi, PWN, Warszawa 1965.
Garrido A., Człowiek, który czytał umarłych, Warszawa 2014.
Gazeta Sądowa z 15.12.1997, Aforyzmy – Myśli – Maksymy.
Głazek A., Opiniowanie sądowo-lekarskie i jego znaczenie w świetle potrzeb prawnych, [w:] Arch. Med. Sąd. Krym. z 2007, nr 2, LVII.
Gomułowicz A., Sędziowski autorytet a manipulacja, Rzeczpospolita z 23.09.2015.
Gomułowicz  A.,  Sędzia  a  sprawiedliwość  legalistyczna, [w:] Rzeczpospolita z 21.01.2017.
Granat M., zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego do wyroku Trybunału z 12.03.2014 r. w spr. sygn.
P 27/13.
Gregorczyk-Abram S. w rozmowie z N. Waloch, Co to prawo, co to sprawiedliwość, Gazeta Wyborcza z 3–4.08.2019.
Gurgul J., Jeszcze o roli biegłego w postępowaniu karnym, [w:] Prokuratura i Prawo, nr 2/2006.
Gurgul J., O swobodnej ocenie opinii biegłego, [w:] Prokuratura i Prawo, nr 10/2013.
Gurgul J., O wadliwości opinii biegłego w postępowaniu karnym, [w:] Prokuratura i Prawo, nr 4/2015.
Gurgul J., Proces kosztowny, przewlekły, poznawczo niewydolny, [w:] Prokuratura i Prawo, nr 1/2016.
Gurgul S., Sprawiedliwość ponad granicami, [w:] Rzeczpospolita z 12.02.2019.
Grisham J., Apelacja, Warszawa 2008.
Grisham J., Góra bezprawia, Poznań 2015.
Hebbd Ch.F., Aforyzmy (wyb. S. Lichański), PIW, Warszawa 1985.
Hofmański P., Sprawiedliwy proces przeszkadza, Rzeczpospolita z 20.03.2017.
Kapuściński R., Lapidaria I–III, 2008.
Kapuściński R., Lapidaria IV–VI, 2008.
Kapuściński R., To nie jest zawód dla cyników, 2013.
Karolak S.J., Sprawiedliwość Sens prawa, Kraków 2015.
Koncewicz T.T., Prawo z ludzką twarzą, C.H. BECK, Warszawa 2005.
Koncewicz T.T. w rozmowie z B. Aksamit, Prawo i sprawiedliwość, Gazeta Wyborcza z 8–9.09.2012.
Koncewicz T.T. w rozmowie z B. Aksamit, Sędzia z mieczem, Polak bez tarczy, Gazeta Wyborcza z 2.04.2014.
Konnikova M., Myśl jak Sherlock Holmes, Warszawa 2005.
Kopmeyer  M.R.,  Praktyczne  metody  osiągania  sukcesów, Warszawa 1992.
Kortko D., Bochenek K., Ludzie czy Bogowie, Warszawa 2015.
Kostecki  M.M.,  Homo  Oeconomicus.  Aforyzmy,  Maksymy, Sentencje, Warszawa 2011.
Kotarbiński T., Aforyzmy i myśli (wyb. J. Kotarbińskia i Z. Lichera), PIW, Warszawa 1986.
Kowalik H., Hipokrates przed sądem, Warszawa 2013.
Księga  mądrości  Aforyzmy  i  przysłowia  (wyb.  i  opr.  Jacek Illg), Bielsko-Biała 2013.
Krzemiński Z., Etyka adwokacka, Warszawa 2008.
La  Rochefoucauld  F.,  Maksymy  i  rozważania  moralne (prof. T. Zieliński), PIW, Warszawa 1977.
Lec S.J., Myśli nieuczesane wszystkie, Noir syr Blanc, Warszawa 2006.
Lewandowski P. w rozmowie P. Rochowicza z Pawłem Lewandowskim,  Józefem  Polinką  i  Pawłem  Paradowskim, Jak  być  nowoczesnym  procesualistą,  Rzeczpospolita z 12.10.2016.
Locard E., Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Łódź 1937.
Lyous D., Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000.
Łazarska A., Zdrowy rozsądek nie zastąpi sumienia, Rzeczpospolita z 3.09.2014.  276  
Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa 20 lat później, Ewa Łętowska w rozmowie z K. Sobczakiem, 2012.
Łętowska E., Pawłowski K., O prawie i mitach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Łętowska E. w rozmowie z E. Siedlecką, Prawo dla gawiedzi, Gazeta Wyborcza z 23.09.2014.
Łętowska E. w rozmowie z M. Sutowskim, Tego „wygaszenia” nie da się odkręcić, [w:] krytykapolityczna.pl z 1.02.2017.
Łętowska E. w rozmowie z E. Ivanową, Sądy nie powinny spać, Rzeczpospolita z 19.06.2017.
Łętowska  E.,  Sądownictwu  potrzeba  pracy  wychowawczej, a nie nowelizacji ustaw, [w:] krytykapolityczna.pl z 20.07.2017.
Łukasiewicz  A.,  Sędzia  ma  być  aktywny  nie  tylko  na  sali rozpraw, ale też poza nią, Rzeczpospolita z 5.12.2018.
Łyczywek R., Missuna O., Sztuka wymowy sądowej, Warszawa 1982.
Łyczywek R., Żywot i sprawy, Szczecin 1995.
Łyczywek R., Szkice z psychologii sądowej, Szczecin 1998.
Mała księga cytatów (wyb. E. Korzeniecka), Warszawa 2003.
Mała księga cytatów. Część II (opr. Elżbieta Korzeniecka), Warszawa 2003.
Matczak M., Summa Iniuria, Warszawa 2007.
Montesquieu Ch.-L., Myśli (wyb. L. Gluck), PIW, Warszawa 1985.
Mayer R., Sztuka argumentacji Jak wygrać każdy spór, Sopot 2013.
Mc Ginnius Alan Loy, Sztuka pewności siebie, Warszawa 1994.
Morley I., Adwokat diabła, Warszawa 2014.
Morley I. w rozmowie z P. Rochowiczem, Jak nie zanudzić sędziego, Rzeczpospolita z 26.09.2016. 
…  i  starca  odmłodni.  Przysłowia  Aforyzmy  Złote  myśli
Sentencje o pracy (zebr. Bogusław Reichard), Warszawa 1988.
Myśli o biznesie paradoksy (wyb. I opr. Tadeusz Sztucki), Difin, Warszawa 2000.
Napierski  S.,  Aforyzmy  (wyb.  I.  Maciejewska),  PIW,  Warszawa 1984.
Napoleon, Maksymy (wyb. M. Sankowska-Gluck, L. Gluck), PIW, Warszawa 1983.
Niemcewicz J., w rozmowie z M. Pietraszewskim, Sądzą nas technicy prawa, Gazeta Wyborcza DF z 23.10.2014.
Ostrowski M., Teatr Sprawiedliwości Aktorzy i Kulisy, Warszawa 2015.
Otto H.-D., W imieniu pomyłki, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 2007.
Parafianowicz J., Mamy obowiązek strzec tajemnic obywateli, Rzeczpospolita z 12.02.2019.
Payen  F.,  O  powołaniu  adwokatury  i  sztuce  obrończej, Biblioteka Palestry, Sopot 2017.
Piwnik  B.,  w  rozmowie  w  książce  H.  Kowalik,  Warszawa Kryminalna, Warszawa 2010.
Piwnik  B.,  Nadchodzi  czas  próby,  w  wywiadzie  Przegląd z 1–7.02.2016.
Piwnik  B.,  Amerykański  sen  autorów  procesu  karnego, Rzeczpospolita z 9.09.2013.
Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E., Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, Warszawa 1980.
Powszek A., Powszek W., By biegli byli biegli. Cz. I i II, Difin, Warszawa 2019.
Prawo  i  sprawiedliwość  w  sentencjach,  myślach  i  aforyzmach (wyb. i opr. Adam Łaski), Warszawa 1998.
Radbruch G., Filozofia prawa , Warszawa 2012. 
Radbruch G., Zarys filozofii prawa , Warszawa–Kraków 1938.
Salomonowe  wyroki,  Rozmowa  z  prof.  Marianem  Safianem  prezesem  Trybunału  Konstytucyjnego,  Wprost z 16.03.2001.
Raichhart  Bogusław  (zebrał), …i  słowa  odmłodzi.  Przysłowia, aforyzmy, złote myśli, maksymy, sentencje o pracy, IWZZ, Warszawa 1988.
Schirach F., Tabu, Warszawa 2013.
Schirach F., Terror, Warszawa 2016.
Seethaler S., Kłamstwa, przeklęte kłamstwa i nauka, Katowice 2010.
Seremet A., Wywiad z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem, [w:] Gazeta Wyborcza z 22.07.2013.
Shaw G.B., Aforyzmy (wyb. M. Motolska), PIW, Warszawa 1975.
Siedlecka E., Plaga sądów wąska interpretacja, Gazeta Wyborcza z 19–20.09.2015.
Siewiorek R., Naprawdę myślisz, że umiesz myśleć?, Gazeta Wyborcza z 21–22.05.2015.
Sokolewicz W., Konstytucyjna regulacja władzy sądowej, [w:]  Konstytucja,  Ustój,  System  Finansowy  Państwa, Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.
Sokołowski J., W sądzie rodzinnym wygrywa się psychologią, Rzeczpospolita z 4.05.2017.
Susskind R., Prawnicy przyszłości, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Szawarski Z., Wywiad z prof. Zbigniewem Szawarskim, Gazeta Wyborcza z 1.08.2014.
Tobolewski  A.,  Pobożne  życzenia  polskich  prawników  na 2016 r., Rzeczpospolita z 30.12.2015.
Tołstoj L., Aforyzmy, PIW, Warszawa 1978.Tomczak M., Powszechne dominowanie kłamstwa, Rzeczpospolita z 8.12.2016.
Tracy B., Nie tłumacz się, działaj!, Gliwice 2011.
Wojdakowska M., Księga złotych myśli, Warszawa 2006.
Waltoś S., Przepisy zmieniają się zdecydowanie za często, Rzeczpospolita z 20.03.2017.
Wojciechowski  J.,  Nie  wystarczy  głowa  nabita  paragrafami, wywiad z byłym sędzią Januszem Wojciechowskim, Rzeczpospolita z 1.06.2015.
Wolter, Aforyzmy (wyb. M. Mroziński), PIW, Warszawa 1976.
Współczesna aforystyka polska Antologia 1945–1984, (opr. Joachim Glensk), Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.
Zabieglik S., Krzywe zwierciadło filozofii, czyli dzieje pojęcia zdrowego rozsądku, Warszawa 1987.
Zajadło  J.,  Różne  sumienia  sędziego,  Gazeta  Wyborcza z 26.04.2016.
Zajadło  J.,  Wywiad  z  Jerzym  Zajadło,  Rzeczpospolita z 21.11.2017.
Zdyb M., Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] Konstytucja,  Ustrój,  System  Finansowy.  Państwa,  Księga  pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane