• Kulturowe bariery i szanse dialogu

Kulturowe bariery i szanse dialogu

 • Autor: Krzysztof Bakalarski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-062-6
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 188/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W czasach coraz silniejszego nastawienia na eksponowanie przez każdego osobistej ważności, budowania poczucia sprawczości przy wykorzystaniu mediów społecznościowych takie rozwiązania stanowią pożywkę dla różnych form kontestacji oraz wzmacniają atrakcyjność społeczną ruchów populistycznych. Kształtują poczucie niesprawiedliwego rozwarstwienia społeczeństw na uprzywilejowane elity i pokrzywdzonych szarych obywateli. Podziały i wzajemne wykluczenia generują konflikty społeczne, niestety pozostawiane bez rozwiązania.

Dlaczego tak trudno o porozumienie wśród ludzi? Jeśli możemy uzyskać zrozumienie w zamian za rozumienie innych, to dlaczego tak mało zainteresowania wykazujemy racjami bliźnich? Dlaczego zamiast dialogu prowadzimy coraz ostrzejszy spór o wielowymiarowym kształcie. Dotyka on różnic politycznych, światopoglądowych, ideologicznych, obyczajowych, religijnych, kulturowych. Starając się szukać odpowiedzi na wymienione ważne pytania, Autor sięga do obszarów, które w jego przekonaniu generują konflikty i stanowią bariery dialogu i porozumienia.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Bariery

Agresja
Postprawda
Personalizacja
Bańki informacyjne
Język
Partycypacja
Przestrzeń
Elity
Sfera publiczna
Podmiotowość
Duchowość
Kolektywizm
Indywidualizm
Kultura
Instytucjonalizacja
Oto Człowiek
Zasady
Getsemani

Część II. Szanse

Ja – Ty – My
Edukacja
Kościół
Komunikacja
Empatia
Słuchanie
Zaufanie
Facebook
Protest
Kultura uczestnictwa
Współrządzenie
Wieś od nowa

Zakończenie
Bibliografia 

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki:

Monografia trafia w niezwykle ważną problematykę kulturowych uwarunkowań dialogu społecznego. Autor trafnie kreśli sytuacje braku, czy też zaburzeń takiego dialogu w Polsce, słusznie zauważając, że ma to swoje globalne, cywilizacyjne tło. Pierwsza część książki poświęcona jest barierom wspomnianego dialogu. (…) Druga zaś część publikacji poświęcona jest szansom dialogu społecznego. (…) To bardzo ciekawa publikacja na niezwykle ważny temat, napisana w sposób erudycyjny, głęboki i z talentem, interesująca, nie tylko dla uczonych, ale też dla każdego zaangażowanego we współczesność i posiadającego jakiś fundament wiedzy czytelnika.

Krzysztof Bakalarski
dr, adiunkt w Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie. Zainteresowania badawcze: komunikacja społeczna, dialog publiczny, marketing terytorialny i polityczny, rozwój lokalny. Najważniejsze publikacje naukowe: Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych; Negocjacje. Przewodnik po przedmiocie; Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera; Kilka słów o public relations.

Książki tego autora

Książki

Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, tłum. A. Bezwińska, E. Hornowska, M. Kowalczyk, Z. Kowalik, M. Zakrzewska, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Bakalarski K., Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych, Difin, Warszawa 2014.
Barney D., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Fronia, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008.
Bauman Z., Razem osobno, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, tłum. P. Izdebski, PWN, Warszawa 2010.
Butler J., Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, tłum. J. Bednarek, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2016.
Camte-Sponville  A.,  Duchowość  ateistyczna.  Wprowadzenie  do  duchowości  bez  Boga, tłum. E. Aduszkiewicz, Czarna Owca, Warszawa 2011.
Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Siara, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, PWN, Warszawa 2011.
Dahl R., O demokracji, tłum. M. Król, Znak, Kraków 2000.
Dahl R., Demokracja i jej krytycy, tłum. St. Amsterdamski, Znak, Kraków 1995.
Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o  sobie, tłum. A. Skolimowska, Impuls, Kraków 2000.
Evans L.L., Social media marketing, tłum. B. Sałbut, Helion, Gliwice 2011.
Florida F., Narodziny klasy kreatywnej, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, tłum. K. Makaruk, PIW, Warszawa 2008.
Fromm E., Szkice z psychologii religii, tłum. J. Prokopiuk, KiW, Warszawa 1966.
Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010.
Fowler S., Dlaczego  motywowanie  ludzi  nie  działa…  i  co  działa, tłum. M. Kowalczyk, MT Biznes, Warszawa 2015.
Girard R., Kozioł ofiarny , tłum. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987.
Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, tłum. O. Kubińska, W. Kubiński, M. Kacmajor, GWP, Gdańsk 2003.
Herbst J., Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Fund. Roz. Społ. Ob., Warszawa 2005.
Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, PWE, Warszawa 2007.
Holiday R., Zaufaj mi, jestem kłamcą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1985.
Idziak W., Wymyślić wieś od nowa, Fundacja Wspierania Wsi, Koszalin 2008.
Jacyno M., Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa 2007.
Kamińska M., Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze Internetu, G.M. Arsenał, Poznań 2011.
Karwat M., O  złośliwej  dyskredytacji, Manipulowanie  wizerunkiem  przeciwnika, PWN, Warszawa 2007.
Kaufman J.C., Ego. Socjologia jednostki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004
Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Kendzik M., Negocjacje międzynarodowe, Difin, Warszawa 2009.
Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, tłum. M. Kluźniak, KiW, Warszawa 1994.
Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing  3.0., tłum. D. Gasper, MT Biznes, Warszawa 2010.
Kotler  Ph. Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 4.0. Era cyfrowa,  tłum. D. Gasper, MT Biznes, Warszawa 2017.
Kubiak A.E., Jednak New Age, Wyd. J. Santorski & Co, Warszawa 2005.
Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2000.
Lippmann W., Opinia publiczna, tłum. J. Tegnerowicz, Animi2, Kraków 2020.
Luckmann T., Niewidzialna religia, tłum. L. Bluszcz, Wyd. Nomos, Kraków 2006.
Łukasik J.M., Doświadczenie życia codziennego. Narracje nauczycieli na przełomie życia, Impuls, Kraków 2013.
Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, PWN, Warszawa 2007.
McGinnis A.L., Stuka motywacji, tłum. Wł. Wojciechowski, Świat Książki, Warszawa 1997.
Meller M., Uchwycić przemijanie, Znak, Kraków 2010.
Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., Anty-Bezradnik  przestrzenny  –  prawo do miasta w działaniu, Wyd. Res Publiki Nowej, Warszawa 2013.
Michałowski S. (red.), Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002.
Pareto V., Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, tłum. M. Dobrowolska, M. Rozpędowska, A. Zinserling, PWN, Warszawa 1994.
Pietrzak H., Agresja, konflikt, społeczeństwo, Wydawnictwa WSS-G, Tyczyn 2000.
Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska, W. Jedlicki, PWN, Warszawa 1993.
Przybysz M., Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce, Wyd. Biblos, Tarnów 2008.
Reykowski J., Konflikt i  porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2007.
Sartori G., Teoria demokracji, tłum. P Amsterdamski, D. Grinberg, PWN, Warszawa 1996.
Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa 2009.
Surowiecki J., Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, tłum. K. Rojek, Helion, Gliwice 2010.
Sztompka P., Bogunia-Borawska M. (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008.
Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Znak, Kraków 2016.
Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństw, Znak, Kraków 2007.
Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, t. 2, PWN, Warszawa 1978.
Tischner J., Etyka solidarności i homo sovieticus, Znak, Kraków 2005.
Towalski R. (red.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa 2007.
Znaniecki F., Relacje społeczne i role społeczne, tłum. E. Hałas, PWN, Warszawa 2011.
Zybertowicz A., Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015.

Rozdziały w książkach

Ciereszko R., „Platońskie” korzenie ruchów społecznych. Ruch czy nie-ruch we współczesnej socjologii ruchów społecznych, [w:] T. Maślanka, R. Wiśniewski (red.), Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, Wyd. UW, Warszawa 2015.
Duda A., Wioski tematyczne – wspólnotowy wymiar sukcesu, [w:] A. Duda (red.), Public relations miast i regionów, Difin, Warszawa 2010.
Frączek A., O naturze i formowaniu się psychologicznej regulacji agresji interpersonalnej, [w:] I. Kurcz, D. Kądzielawa (red.), Psychologia czynności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
Klimowicz M., Komunikacja internetowa na początku XXI wieku. Kultura indywidualizmu i narcyzm w mediach społecznościowych, [w:] D. Majak-Rostek (red.), Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, Difin, Warszawa 2010.
Kuczyński P., Trzy  spojrzenia  protest  STOP  ACTA, [w:] T. Maślanka, R. Wiśniewski (red.), Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, Wyd. UW, Warszawa 2015.
Kuligowski W., Język niesłyszanych, [w:] P. Kosiewski (red.), Język rewolucji, Forumidei, Warszawa 2021.
Michałowski S., Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie, [w:] S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
Pasamonik B., Fundamentalizm kulturowy jako współczesna kontrkultura. Na przykładzie konwersji na islam, [w:] T. Maślanka, R. Wiśniewski (red.), Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, Wyd. UW, Warszawa 2015.
Vall M., Protest i zmiana w erze nowych mediów, [w:] T. Maślanka, R. Wiśniewski (red.), Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Artykuły w czasopismach

Bakalarski K., Postprawda, „Studia Bobolanum”, nr 28 (3), 2017.
Bakalarski K., Dialog w czasach personalizacji, „Studia Oecumenica”, nr 19, 2019.
Bakalarski K., Dialog dla rozwoju, czyli o budżetach obywatelskich, „Studia Bobolanum”, nr 30 (2), 2019.
Bakalarski K., Wartości kontestacji w dobie Internetu, „Studia Bobolanum”, nr 28 (2), 2017.
Bakalarski K., Komunikacja Kościoła katolickiego w kontekście teorii komunikacji międzykulturowej, „Studia Bobolanum”, nr 2, 2014.
Bakalarski K., Codzienna rzeczywistość komunikacyjna młodych użytkowników Facebooka, „Studia Bobolanum”, nr 2, 2015.
Bakalarski K., Memy internetowe jako satyra polityczna w społeczeństwie sieci, „Studia Bobolanum”, nr 29 (2), 2018.
Bakalarski K., Projekt budowy wsi tematycznej elementem kształtowania kompetencji i umiejętności dokonywania zmiany społecznej, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, nr 20 (3).
Bakalarski K., Osiedlowy trzepak, „Maksymilian”, nr 2(21) lipiec–sierpień, 2017.
Budnik A., Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia kobiet, czy ich emancypacji?, „Ars Educandi”, tom 13, 2016.
Celiński A., Prawo do miasta, prawo do polityk, „Res Publica Nowa”, nr 209, 2012.
Charchuła J. SJ, Społeczeństwo sieci – nowe zasady życia społecznego, „Studia Bobolanum”, nr 28 (3), 2017.
Jaskuła S., Korporowicz L., Współczesne paradygmaty dialogu międzykulturowego, Edukacja Humanistyczna, nr 2 (37), 2017.
Kowalczyk Z., Jak trwoga, to do…, „Pismo. Magazyn opinii”, nr 7 (41) lipiec, 2021.
Krasnodębski Z., Max Weber – od politeizmu do postmodernizmu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, rok XXXVI.
Kunicki Z., Homo religiosus wobec dialogu religii, „Studia Warmińskie” XXXVII, 2000.
Laskowska E., Język  ideologii  a  język  agresji  w  wypowiedziach  politycznych, „Polityczne Studia Środkowoeuropejskie”, nr 2, 2012.
Nalewajko E., Między upodmiotowieniem a populizmem. Dynamika społeczna w myśleniu Alaina Touraine’a, „Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych”, nr 2 (7), 2012.
Szarota T., Życie codzienne – temat badawczy czy popularyzacja?, „Kwartalnik Historii Kultury Medialnej”, nr 3, 1996.

Artykuły dostępne w internecie

Bendyk E., Polski folwark i jego konsekwencje, dostęp na: www.dobrowol.org/drobiazgi/Modernizacja_Polski_Kody_kulturowe-i-mity.pdf.
Bierzyński J., Ludzie w bańce. Jak nas dzieli internet?, dostęp na: http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/internet-dzieli-polakow-nowe-technologiepolityka,artykuly,418030,1.html.
Bylicki  P.,  Fake  News  –  manipulacja  XXI  wieku,  dostęp  na:  http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/fake-news-manipulacja-xxi-wieku/?newsletteraccess.
Cisek-Lachowicz M., Kichewko K., Dialog obywatelski w praktyce, dostęp na: file:///C:/Users/kbaka/Downloads/Cisek_M_Kichewko_Kdialog_obywatelskio_w_praktyce%20(7).pdf.
Czaplińsk P., Niecała prawda o postprawdzie, dostęp na: http://www.polityka.pl/niezbedniki-nteligenta/1699602,1,czym-jest-post-prawda-i-jakie-niesie-ze-soba-konsekwencje.read.
Czarnecki M., Co piątego tweeta o wyborach w USA stworzył bot. Fałszywe newsy zalały Facebooka. Jak media społecznościowe wpłynęły na kampanię, dostęp na: http://wyborcza.pl/7,75248,20963144,co-piatego-tweeta-owyborach-w-usa-stworzyl-bot-falszywe-newsy.
Ćwik  N.,  Kanapowi  aktywiści,  dostęp  na:  http://www.proto.pl/artykuly/kanapowi-aktywisci.
Dziekan-Łanucha  A., Od personalizacji do profilowania. Opis konsekwencji korzystania z wyszukiwarki internetowej Google, dostęp na:  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Agata+Dziekan%E2%80%91%C5%81anucha%E2%80%9D+%2C+Od+personalizacji+do+profilowania+Opis+konsekwencji+korzystania+z+wyszukiwarki+internetowej+Google%E2%80%9D.
Frankowska N., Liczba znajomych na Facebooku jest związana z budową mózgu, dostęp na:  https://www.badania.net/liczba-znajomych-na-facebooku-jest-zwiazana- z-budowa-mozgu.
Gadzinowski  J.,  Facebook  pożera  świat!,  dostęp  na:  http://media2.pl/internet/63936- facebook:-pozera-swiat.html.
Gałczyńska M., Prokuratura umarza śledztwo ws. „kobiet z mostu”, dostęp na: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/uczestnicy-marszu-niepodleglosci-pobili-kobiety-prokuratura-nie-bedzie-ich-scigac/18s3plt.
Karwowska A., Ochronić prawa kobiet, zakończyć rządy PiS – po to Polacy popierają Strajk
Kobiet, dostęp na: https://wyborcza.pl/7,162657,26718112,ochronic-prawa-kobiet-zakonczyc-rzady-pis-po-to-polacy.html.
Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, dostęp na: http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/07/budzet-partycypacyjny-web.pdf.
Kossow  M.,  Społeczne  wytwarzanie  przestrzeni  w  Starym  Testamencie,  „Studia  Regionalne  i  Lokalne”,  nr  2(28),  2000,  s.  15–16,  dostęp  na:  www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2007_2_kossow.pdf.
Kowalczyk  R.,  Media jako forma przedstawień zbiorowych polityki i jej teoriopoznawcze uwarunkowania, dostęp na: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/ 10593/8038/1/R%20Kowalczyk.pdf.
Kowalik J., Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych, dostęp  na:  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_MariaeCurie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r2010-t17-n1,pdf,s.85.
Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, dostęp na: https://www.infona.pl/resource/…/6be2aec9-b346-36fc-ba75-2db129909a0d.
Laskowska D., Nowe technologie mają negatywny wpływ na rozwój dziecka, dostęp na https://holistic.news/kiedy-dziecko-moze-zaczac-korzystac-z-nowych-technologii.
Lisowska-Magdziarz M., Postprawda. Niebezpieczne zjawisko, dostęp na: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/postprawda-niebezpieczne-zjawisko/71h1bq5.
Łapińska K., Rzeczywistość kulturowo-społeczna w oczach użytkowników internetu – memy
internetowe  jako  zwierciadło  nastrojów  społecznych, dostęp na: www.pismahumanistyczne-wns.us.edu.pl/doc/XIII.pdf, s. 536.
Łepkowski  P.,  Jak  w  Niemczech  „regermanizowano”  prasę,  dostęp  na:  https//www.rp/Historia/201019526-Jak-w-Niemczech-regermanizowano-prase.html.
Mackenzie D., Coghlan A., Revealed – the capitalist network that runs the world, dostęp na:
https://www.newscientist.com/article/mg21228354-500-revealed-the-capitalist-network-that-runs-the-world.
Maruszewski T., Z księgą do twarzy. Badanie na temat percepcji portalu Facebook i korzystania z niego, dostęp na: Raport Sondażownia_Facebook.pdf.
Mazur M., Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce  w  latach  1993–2011,  dostęp  na:  www./sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/polityka_z_twarza_czw_st.pdf.
Nowak J., (Nie) tylko zabawa w protest. Sprzeciw wobec ACTA jako aktywność obywatelska
i  uczestnictwo  w  kulturze  popularnej,  dostęp  na:  https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=J.Nowak+(Nie)+tylko+zabawa+w+protest+&*.
Nowosielski M., Ruchy społeczne w Internecie, dostęp na: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/167-173.pdf.
Pobłocki K., Prawo do odpowiedzialności, dostęp na: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9014/6/miessen-poblocki.pdf.
Pytel-Pandey D., Akty  agresji  językowej  na  przykładach  z  języków  polskiego  i  rosyjskiego,
dostęp  na:  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Danuta+Pytel-
Pandey%2C„Akty+agresji+językowej+na+przykładach+z+języków+polskiego+i+rosyjskiego”.
Ronciere M., Kościół we Francji, „Niedziela”, nr 36, 2008, dostęp na: www.niedziela.pl/artykul/86471/nd/Kosciol-we-Francji.
Stachowiak  P.,  Kłamstwo?  Nie!  Postprawda,  dostęp  na:  https://przewodnik-katolicki.
pl/Archiwum/2016/Przewodnik-Katolicki-51-2016/Opinie/Klamstwo-Nie-Post-prawda.
Stanny M., Wieś, obszary wiejskie, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe  spojrzenie, dostęp na: http://www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Monika/Stanny_16s.pdf.
Subko J., Milewska P., Jak wyrwać uchodźców ze szponów postprawdy?, dostęp na: http://publica.pl/teksty/jak-wyrwac-uchodzcow-ze-szponow-postprawdy-60983.html.
Szkudlarek M., Wydarzenia w Syrii i na Ukrainie jako przykład niepowodzenia współczesnych ruchów protestu, dostęp na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8590.
Szułdrzyński M., Prof. Andrzej Zybertowicz tłumaczy, jak internet niszczy liberalną demokrację,  dostęp  na:  http://www.wykop.pl/ramka/3471747/prof-andrzej-zybertowicz-
tłumaczy-jak-internet-niszczy-liberalna-demokracje.
Śpiewak J., Ruchy miejskie, czyli potyczki o władzę, dostęp na: https://www.nck.pl/upload/
archiwum_kw_files/artykuly/6._jan_spiewak_-_ruchy_miejskie_czyli_potyczki_o_wladze_w_polu_inteligencji_w_konrekscie_przemian_systemu_neoliberalnego.pdf.
Tyrała R., W co wierzą polscy niewierzący?, dostęp na: www.laboratorium.wiez.pl/teksty.php?w_co_wierza_polscy_niewierzacy.
Wendland M., Historia idei komunikacyjnych: przesłanki do badań nad przekształceniami zbiorowych wyobrażeń o komunikacji, „Linqua ac Communitas”, nr 23, 2013, s. 47, dostęp na: https://repozytorium.amu.edu.pl.
Woleński J., Kościół o aborcji, czyli o zmienności tego, co niezmienne, dostęp na: https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1978546,1,kosciol-o-aborcji-czyli-o-zmiennosci-tego-co-niezmienne.read.
Woźniak M., Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w  narracji historycznej, R. Girard, Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi, dostęp na: https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/47.
Żółkowska T., Ja-Ty-Inny – Dialog?, „Studia Edukacyjne”, nr 28, 2013, s. 17–30, dostęp
na: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11514/1/017-030.pdf.

Inne źródła internetowe

Abp Gądecki krytycznie o działaniach władzy w czasie pandemii. Zarzuca naruszenie konstytucji  i  konkordatu,  dostęp  na:  https://www.onet.pl/informacje/onetwiado-
mosci/koronawirus-dzialania-pis-wobec-kosciola-abp-gadecki-krytykuje-rzad/xql70h5,79cfc278.
Andrzej  Duda  publicznie  odmówił  spotkania  Jarosławowi  Gowinowi.  W  sieci  zawrzało,
dostęp  na:  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/andrzej-duda-publicznie-odmowil-aroslawowi-gowinowi-w-sieci-zawrzalo/8jyv16x,79cfc278.
Apel  zwykłych  księży,  dostęp  na:  https://deon.pl/wiara/mowimy-nie-wobec-naduzyc-politykow-i-grzechow-kosciola-apel-zwyklych-ksiezy,1038781.
Ateiści  nie  nadają  się  do  edukacji.  MEN  odpowiada,  dostęp  na:  https://www.onet.pl/
styl-zycia/onetkobieta/skrzydlewski-o-ateistach-w-edukacji-men-odpowiada/b778xlc,2b83378a.
CBOS, Zaufanie społeczne. Komunikat z badań 2020, dostęp na: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020K_043_20.PDF.
Duży spadek religijności wśród polskiej młodzieży, dostęp na: https://wiadomosci.onet.pl/religia/aktualnosci/kosciol-w-polsce-duzy-spadek-wierzacych-i-praktykujacych-wsrod-mlodziezy/ycwqwpe.
Informacja zamieszczona na portalu stopprofanacjom, dostęp na: https://stopprofanacjom.pl/152-ataki-na-koscioly-w-polsce.
Jak działamy w sieci? Aktywność gimnazjalistów i studentów na portalach społecznościowych, dostęp na: www.eksoc.uni.lodz.pl.doc/dzialanie_wsieci.pdf.
Kościół  bada  religijność  Polaków,  dostęp  na:  https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,26594087,najnowsze-statystyki-koscielne-instytucjonalne-ramy-kosciola.html.
Mahatma  Gandhi  o  Kazaniu  na  Górze,  dostęp  na:  www.paranormalne.pl/topic/36605-gandhi-kontra-chrystus.
ONR  powołuje  Brygady  Narodowe!,  dostęp  na:  https://www.onr.com.pl/2020/10/27/onr-powoluje-brygady-narodowe.
„Postprawda”, dostęp na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Postprawda#cite_note-7.
Preambuła do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, dostęp na: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
Przemówienie  J.  Bidena,  dostęp  na:  https://www.dw.com/en/us-president-joe-bidendeclares-afghanistan-war-over/a-59043991.
Przewodnik po social mediach w Polsce, dostęp na: https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Polsce-2019-2020.pdf.
Raport 2020. Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, dostęp na: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2021/04/FOB_Raport2020.pdf.
Raport  z  badań  w  sprawie  protestów,  dostęp  na:  https://noizz.pl/spoleczenstwo/ 637-proc-polakow-popiera-protesty-przeciwko-trybunalu-przylebskiej/kc4pmkg.
Rośnie liczba apostazji, dostęp na: https://www.polsatnews.pl/wiadomość/2021-03-14/coraz-wiecej-osob-wystepuje-z-kosciola-rok-2020-mial-byc-rekordowy.
Rośnie  liczba  katolików  na  świecie.  Jest  też  więcej  księży, dostęp na: tvp.info/52971341/watykan-na-swiecie-rosnie-liczba-katolikow.
Social  media  w  Polsce.  Raport  2021,  dostęp  na:  https://empemedia.pl/social-media- w-polsce-2021-nowy-raport.
Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2015, dostęp na: http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2014/06/broszura-budzety-partycypacyjne.pdf.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane