• Kulturowa zmienność systemów zarządzania

Kulturowa zmienność systemów zarządzania

 • Autor: Łukasz Sułkowski Mariusz Bednarek Aneta Parkes redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-116-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 195/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce omówiono aktualne kierunki zmian w systemach zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie oraz związane z nimi zjawisko i znaczenie kultury organizacyjnej. Zaprezentowano kulturowe aspekty zmian oraz procesów ich wdrażania, zwracając uwagę na to, w jaki sposób kultura organizacyjna warunkuje wprowadzenie zmiany. Kultura organizacyjna związana jest z ludźmi, pracownikami przedsiębiorstwa. W książce przedstawiono również zależność pomiędzy polityką personalną firmy i jej kulturą organizacyjną, zwracając uwagę przede wszystkim na te elementy polityki personalnej, które są istotne z punktu widzenia zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Książkę kończą case studies, prezentujące praktykę projektowania, wdrażania zamian i ich interakcji z kulturą organizacyjną.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Kierunki rozwoju zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie
Mariusz Bednarek

1.1. Globalizacja i rewolucja naukowo-techniczna
1.1.1. Technologia high-tech i jej wpływ na globalizacji
1.1.2. Technologie wytwarzania
1.1.3. Ogólna charakterystyka globalizacji
1.2. Cele i paradygmaty przedsiębiorstwa przyszłości
1.2.1. Cele przedsiębiorstwa przyszłości
1.2.2. Paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości
1.2.3. Problemy wymagające rozwiązania
1.3. Formy działania przedsiębiorstwa przyszłości
1.3.1. Modele działania przedsiębiorstwa
1.3.2. Organizacja wirtualna
1.3.3. Organizacja szczupła – lean, zwinna – agile
1.3.4. Formy przedsiębiorstwa przyszłości
1.4. Trendy zmian w systemach zarządzania  przedsiębiorstwa
1.4.1. Organizacja inteligentna – zarządzanie oparte na myśleniu systemowym
1.4.2. Zarządzanie oparte na wiedzy
1.5. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przyszłości
1.5.1. Zrównoważone przedsiębiorstwo
1.5.2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Bibliografia
 
ROZDZIAŁ 2. Kulturowe przywództwo w zarządzaniu   
Łukasz Sułkowski, Adam Panaszek

2.1. Etymologia i definicje przywództwa
2.2. Paradygmaty przywództwa
2.3. Koncepcja cech przywódczych
2.4. Przywództwo z perspektywy międzykulturowej
2.5. Style kierowania z perspektywy kulturowej
2.6. Przywództwo kulturowe
Bibliografia

ROZDZIAŁ 3. Kulturowe aspekty zmiany organizacyjnej   
Aneta Parkes

3.1. Rola zarządzania zmianą we współczesnym przedsiębiorstwie
3.1.1. Charakterystyka i rodzaje zmian organizacyjnych
3.1.2. Zmiana a kultura organizacyjna
3.1.3. Wybrane modele zarządzania zmianą
3.2. Przewodzenie zmianie vs zarządzanie zmianą
3.2.1. Przywództwo a zarządzanie
3.2.2. Lider i jego rola w procesie zmian
3.3. Rola kultury organizacyjnej w procesie wprowadzania zmian
3.3.1. Kultura organizacyjna jako czynnik wspierający wprowadzanie zmian
3.3.2. Kultura organizacyjna jako czynnik ograniczający wprowadzanie zmian
3.4.  Kultura organizacyjna a zmiana systemu zarządzania
Bibliografia

ROZDZIAŁ 4. Polityka personalna a kultura organizacyjna współczesnego przedsiębiorstwa
Izabela Widelska-Strzalińska, Maria Jabłońska-Wołoszyn, Joanna Szybisz, Leszek Kamiński

4.1. Powiązania polityki personalnej z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa 
Izabela Widelska-Strzalińska
4.1.1. Motywacyjny charakter polityki personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi
4.1.2. Strategiczny wymiar polityki personalnej
4.1.3. Polityka personalna a kultura organizacyjna – współczesne wyzwania
4.1.4. Rola Human Resources w kształtowaniu polityki personalnej
4.2. Elementy polityki personalnej a kultura organizacyjna   
Maria Jabłońska-Wołoszyn
4.2.1. Proces pozyskiwania pracowników
4.2.2. Ocena i rozwój kompetencji
4.3. Rola przywództwa w budowaniu kultury organizacyjnej   
Joanna Szybisz
4.3.1. Przywódca jako nośnik wartości kulturowych w sytuacji wyzwania rosnącej zmienności otoczenia
4.3.2. Atrybuty współczesnego przywódcy
4.3.3. Wybrane koncepcje rozwoju kompetencji efektywnego przywódcy
4.4.  Marketing oraz audyt personalny jako formy utrwalania wartości kulturowych
4.4.1. Marketing personalny  – zarządzaniem różnorodnością pracowników   
Maria Jabłońska-Wołoszyn
4.4.2. Istota i znaczenie audytu personalnego w budowaniu wartości kulturowych organizacji   
Izabela Widelska-Strzalińska
4.5. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa   
Leszek Kamiński
4.5.1. Istota i formy procesu komunikacji w przedsiębiorstwie
4.5.2. Determinanty i bariery efektywnej komunikacji we współczesnym przedsiębiorstwie
4.5.3. Komunikacja jako skuteczne narzędzie w procesie kształtowania kultury organizacyjnej i realizacji strategii przedsiębiorstwa
Bibliografia

ROZDZIAŁ 5. Przypadki projektowania i wdrażania zmian systemów zarządzania
Mariusz Bednarek, Łukasz Bielakowski, Aneta Parkes, Maria Jabłońska-Wołoszyn

5.1. Społeczna odpowiedzialność (CRS) przedsiębiorstwa w KGHM Polska Miedź S.A. – case study   
Mariusz Bednarek, Łukasz Bielakowski
5.2. Struktura przedsiębiorstwa przyszłości – case study   
Mariusz Bednarek
5.3. Wdrażanie Lean Management  – doświadczenia międzynarodowe   
Aneta Parkes
5.4. Zmiany kulturowe vs polityka personalna   
Maria Jabłońska-Wołoszyn
5.4.1. O firmie
5.4.2. Polityka personalna Firmy X
5.4.3. Potrzeba zmiany w kulturze organizacyjnej
5.4.4. Rekomendacje dla HR
Bibliografia

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Mariusz Bednarek

prof. SAN i PW. Dziekan Wydziału Zarządzania SAN. Ma wieloletnie doświadczenie jako profesor nadzwyczajny i visiting uniwersytetów i szkół wyższych polskich, meksykańskich, kanadyjskich, amerykańskich i hiszpańskich. Uczestniczył w wielu projektach i wdrożeniach przemysłowych (Lean/Kaizen) oraz pracach badawczych związanych z innowacjami procesów produkcyjnych i zarządzania. Pracował w zakładach przemysłowych w  Europie i  w  Ameryce Łacińskiej, jak również dla firm samochodowych francuskich, niemieckich, amerykańskich. Włada kilkoma językami. Fascynują go różne kultury społeczne. Wydał wiele publikacji i prac związanych z usprawnianiem funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest ekspertem opiniującym projekty programów prac naukowo-badawczych w UE i NAFTA.

Książki tego autora

Aneta Parkes redakcja naukowa

dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania). Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, zastępca kierownika Zakładu Organizacji Produkcji i Zarządzania Jakością na Wydziale Zarządzania SAN. Autorka publikacji m.in. z zakresu: zarządzania jakością, kultury organizacyjnej, public relations, kulturowych uwarunkowań lean management, etc. W ramach swojej aktywności zawodowej pełniła również m.in. funkcję asystenta pełnomocnika ds. jakości (ukończone szkolenie audytora wiodącego norm serii ISO 9000:2000), dyrektora ds. kształcenia w ogólnopolskiej firmie edukacyjnej i prezesa zarządu firmy produkcyjnej. Szkoleniowiec i doradca, w tym m.in. z zakresu: systemu zarządzania jakością, rozwoju postaw przedsiębiorczych, obsługi klienta, zarządzania czasem, komunikacji, zarządzania wiekiem oraz Lean Management.


Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane