• Kto kieruje globalizacją? Think Tanki, kuźnie nowych idei

Kto kieruje globalizacją? Think Tanki, kuźnie nowych idei

 • Autor: Tadeusz Teofil Kaczmarek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-420-1
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce jest mowa o Think Tankach, które są współczesnymi kuźniami i laboratoriami nowych idei. O tych specyficznych instytucjach w Polsce bardzo rzadko pisano. Tymczasem Think Tanki odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie globalizacji, a zwłaszcza w kształtowaniu gospodarki światowej.
 
Poznanie roli tych instytucji w określaniu priorytetów politycznych, gospodarczych i społecznych głównych podmiotów, a zwłaszcza państw, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych jest niezbędne dla zrozumienia mechanizmów rządzących światową polityką i gospodarką.

Koncepcje formułowane przez Think Tanki przekładają się na konkretne działania decydentów i mają wpływ na losy milionów ludzi. Poznanie specyfiki działania Think Tanków jest tym ważniejsze, że są to instytucje pozostające poza demokratyczną kontrolą.
 
W książce Autor scharakteryzował najważniejsze Think Tanki działające w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Polsce. Idee propagowane zwłaszcza przez amerykańskie Think Tanki stały się podstawą globalnej ekspansji gospodarczej i politycznej koncernów międzynarodowych i instytucji finansowych.

Książka otrzymała nagrodę w kategorii: Polityka Gospodarcza na VIII Targach Wydawnictw Ekonomicznych
 

Spis treści:

Od autora

Wstęp

Część I: Geneza i metodologia

Rozdział 1. Think Tanki – Geneza powstania i cele działania

1. Pojęcie i definicja Think Tanku
2. Narzędzia i sposoby oddziaływania na polityków i decydentów
3. Krytyczna ocena instytucji: Think Tank

Rozdział 2. Fenotypy Think Tanków

1. Pierwsza generacja, czyli uniwersytety bez studentów
1.1. Przykłady Think Tanków pierwszej generacji
1.2. Kontekst historyczny
2. Druga generacja: instytuty wykonujące badania na zlecenie (Contract Research Tanks)
2.1. Przykłady
2.2. Kontekst historyczny
3. Trzecia generacja: praktyczne doradztwo (Advocacy Think Tanks)
3.1. Przykłady
3.2. Kontekst historyczny
3.3. Ocena obecnej sytuacji

Rozdział 3. Metodologia ustalania rankingów Think Tanków

1. Metodologia ustalania ratingów
2. Jakie kryteria selekcji Think Tanków są stosowane?

Rozdział 4. Szkolenie pracowników i ekspertów dla Think Tanków

1. Metody szkolenia doradców politycznych
2. Jak kształcić doradców politycznych?
2.1. Doradztwo ukierunkowane na cele polityczne (policy advice)
2.2. Nauki polityczne
2.3. Ekonomia i prawo
2.4. Interdyscyplinarne programy w zakresie policy analysis
3. Kwestia jednolitego nazewnictwa
4. Doradztwo strategiczne dla polityków (political consulting)
5. Doradztwo w zakresie zarządzania publicznego (Public Management Consulting)
6. Administracja publiczna (Public Administration)
7. Public Management
8. Rola „spin doktorów”
Podsumowanie

Część II. Think Tanki w globalnym świecie

Rozdział 5. Rola amerykańskich Think Tanków w kierowaniu procesem globalizacji

1. Brookings Institution, Waszyngton D.C.
2. Council on Foreign Relations (CFR), Nowy Jork
3. Carnegie Endowment for International Peace, Waszyngton D.C.
4. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), Waszyngton D.C.
5. RAND Corporation, Santa Monica, Kalifornia
6. Cato Institute, Waszyngton D.C.
7. The Heritage Foundation, Waszyngton D.C.
8. Center for Strategic and International Studies (CSIS), Waszyngton D.C.
9. Project for the New American Century

Rozdział 6. Think Tanki w Wielkiej Brytanii

1. Adam Smith Institute (ASI)
2. Centre for European Reform (CER)
3. Center for Policy Studies (CPS)
4. Chatham House
5. CIVITAS – Institute for the Study of Civil Society
6. Fabian Society
7. International Institute for Strategic Studies (IISS)
8. Institute of Economic Affairs (IEA)
9. Overseas Development Institute (ODI)
10. Social Market Foundation (SMF)

Rozdział 7. Think Tanki w Niemczech

Rozdział 8. Think Tanki w Polsce

1. Think Tanki polityczne w Polsce
1.1. Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)
1.2. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)
1.3. Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM)
1.4. DemosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej
1.5. Centrum Europejskie Natolin (CEN)
1.6. Instytut Sobieskiego (IS)
1.7. Instytut Kościuszki (IK)
1.8. Instytut Studiów Strategicznych (ISS)
2. Think Tanki ekonomiczne w Polsce
2.1. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE)
2.2. Centrum im. Adama Smitha (CAS)
2.3. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK)
2.4. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową (IBnGR)
3. Inne obszary badawcze
3.1. Instytut Spraw Publicznych (ISP)
3.2. Fundacja im. Stefana Batorego
3.3. Fundacja Instytut Globalizacji
3.4. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Część III. Globalne trendy

Rozdział 9. Globalne trendy globalizacji

Rozdział 10. Kto kieruje globalnymi rynkami finansowymi?

1. Rynki finansowe na usługach polityki i realnej gospodarki
2. Umiędzynarodowienie narodowych rynków finansowych
3. Przejście od umiędzynarodowienia do globalizacji rynków finansowych
4. Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych
Podsumowanie

Rozdział 11. Globalne przemiany. Wpływ kolejnych rewolucji przemysłowych na rozwój cywilizacyjny świata

1. Narodziny globalizacji
2. Trzecia rewolucja przemysłowa
3. Nowa epoka przemian globalnych
4. Czy globalizacja jest drogą do bogactwa?
Podsumowanie

Rozdział 12. Plan Marshalla – amerykańska pomoc czy początek rządzenia Europą?

1. Początki globalnego myślenia i rządzenia
2. Pierwsze decyzje
3. Kim był G.C. Marshall?
4. Droga do ogłoszenia planu Marshalla
5. Do jakiego modelu zmierzali Amerykanie?
6. Realizacja planu Marshalla

Część IV. Teorie spiskowe

Rozdział 13. Czy prawdziwe są tzw. teorie spiskowe?

1. Rys historyczny pojęcia: New World Order
2. Charakterystyka wybranych teorii spiskowych
2.1. Zwolennicy końca świata
2.2. Masoneria
2.3. Iluminaci
2.4. Protokoły Mędrców Syjonu
2.5. Co to jest New Age?
2.6. Istota teorii gradualizmu
2.7. Wszechstronna kontrola obywateli
2.8. HAARP i teorie spiskowe
2.9. Kształtowanie zachowań obywateli
2.10. Domniemane tajemne elity
3. Krytyka teorii spiskowych

Rozdział 14. Grupa Bilderberg i jej cele

1. Struktura organizacyjna
2. Uczestnicy spotkań
3. Finansowanie konferencji
4. Tematyka i cele spotkań

Rozdział 15. CIA – jako specyficzny mega Think Tank we współczesnym globalnym świecie

1. Central Inteligence Agency – rządowa agencja służby wywiadowczej USA
2. Demontaż komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej
Podsumowanie

Bibliografia

Tadeusz Teofil Kaczmarek
doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert w dziedzinie finansów i handlu międzynarodowego. Wieloletni menadżer firm krajowych i zagranicznych. Autor wielu książek i poradników z zakresu handlu międzynarodowego, finansów oraz zarządzania zdywersyfikowanym ryzykiem. Zajmuje się również problematyką globalnej gospodarki i ładu gospodarczego. Jest wykładowcą finansów i rozliczeń międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Strategiczne szanse polskiej gospod...

11.20 zł 28.00 zł Cena netto: 10.67 zł

Globalizacja a zróżnicowanie społec...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Gospodarka światowa w warunkach glo...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Globalizacja a społeczne aspekty pr...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Globalizacja więcej niż podręcznik....

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Młodzi dorośli w dobie globalizacji...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Globalizacja Berlina, Pragi i Warsz...

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Międzynarodowa ekspansja przedsiębi...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Najczęściej kupowane