W skład pakietu wchodzą

Kompetencje pracowników socjalnych. Warsztaty

Kompetencje pracowników socjalnych. Warsztaty

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.Prezentowana książka przedstawia warsztaty dotyczące: rozwijania umiejętności społecznych, empatii, umiejętności komunikacyjnych, antydyskryminacji, umiejętności rodzicielskich/wychowa..

46.03 zł
60.00 zł
W pakiecie taniej: 13.97 zł Cena netto: 51.43 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-66491-98-4
 • Data wydania: 2021
Zamów książkę pojedynczo
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi

Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.Książka opiera się na stosowaniu w działaniu różnych metod i narzędzi, np. dialogu motywującego, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, kontraktu czy genogramu...

34.52 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 10.48 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-66491-97-7
 • Data wydania: 2021
Zamów książkę pojedynczo
Metody i techniki pracy z osobami starszymi, z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami

Metody i techniki pracy z osobami starszymi, z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom. Publikacja zawiera wskazania metodyczne do pracy socjalnej z osobami starszymi, a także osobami doświadczającymi chorób otępiennych i ich rodzin. Wśród wybrany..

32.22 zł
42.00 zł
W pakiecie taniej: 9.78 zł Cena netto: 36.00 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8270-053-4
 • Data wydania: 2022
Zamów książkę pojedynczo
Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami, z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami, z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom. Publikacja zawiera wskazania metodyczne do pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami oraz doświadczającymi zaburzeń psychicznych. Wśród wybranych ..

34.52 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 10.48 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8270-054-1
 • Data wydania: 2022
Zamów książkę pojedynczo
Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno-metodyczny

Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno-metodyczny

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom. Obiektem zainteresowania publikacji jest dziecko w rodzinie w kontekście prawno-metodycznych wskazań dla pracowników socjalnych udzielających w swojej codziennej p..

38.36 zł
50.00 zł
W pakiecie taniej: 11.64 zł Cena netto: 42.86 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8270-087-9
 • Data wydania: 2022
Zamów książkę pojedynczo
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk. Refleksyjna edukacja metodyki pracy socjalnej

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk. Refleksyjna edukacja metodyki pracy socjalnej

W książce zawarto podstawy teoretyczne dotyczące refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej, jak również dokładny opis, jak można ją stosować – do powielenia przez innych nauczycieli tego przedmiotu. Pokazano przykłady zastosowania tej koncepcji i jej efekty. Publikacja jest zbiorem pomysłów dla nauczycieli akademickich i superwizorów pracy socjalnej na refleksyjną edukację metodyki pracy socjalnej. Mogą być one wykorzystane na zajęciach lub posłużyć za inspirację do własn..

42.19 zł
55.00 zł
W pakiecie taniej: 12.81 zł Cena netto: 47.14 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8270-188-3
 • Data wydania: 2023
Zamów książkę pojedynczo
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny. Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem

Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny. Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.Książka poświęcona została pedagogicznym aspektom pracy asystenta rodziny. Asystent rodziny znajdzie tu inspiracje dotyczące prowadzenia spotkań z rodzinami, które mają na celu poszerz..

42.19 zł
55.00 zł
W pakiecie taniej: 12.81 zł Cena netto: 47.14 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8270-278-1
 • Data wydania: 2024
Zamów książkę pojedynczo

Kompetencje pracowników socjalnych....

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Praca socjalna z osobami w kryzysie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Metody i techniki pracy z osobami s...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Metody i techniki pracy z osobami b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pracownik socjalny jako refleksyjny...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pedagogiczne aspekty pracy asystent...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł