W skład pakietu wchodzą

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna

Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ – dotyczy zagadnień związanych z polityką społeczną, jak również z pracą socjalną. Seria adresowana jest nie tylko do pracowników socjalnych, ale i do ich edukatorów. Zróżnicowana grupa autorów poszczególnych publikacji daje gwarancję wysokiego poziomu przekazanej wiedzy i doświadczeń, odwołując się nie tylko do polskich tradycji, ale i światowych. BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ otwiera nową perspektywę współtworzenia standardów pracy socjaln..

30 zł
40.00 zł
W pakiecie taniej: 10 zł Cena netto: 34.29 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-739-1
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia

W obszarze wsparcia rodziny z wieloma problemami, nazywanej rodziną dysfunkcyjną pracują obecnie dwie główne służby społeczne: pracownik socjalny i asystent rodziny. Razem z nimi często również pedagog szkolny, kurator sądowy, terapeuta rodzinny, lekarz i pielęgniarka środowiskowa, policjant dzielnicowy, terapeuta rodzinny, pracownicy organizacji pozarządowych. W praktyce dochodzi do konfliktów w zakresie podziału zadań i odpowiedzialności za wykonanie danyc..

41.25 zł
55.00 zł
W pakiecie taniej: 13.75 zł Cena netto: 47.14 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-859-6
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

Książka w przystępny sposób przedstawia:   1) podstawowe zagadnienia definiujące zdrowie psychiczne oraz chorobę psychiczną 2) opis funkcji, celów i zadań pracowników socjalnych oraz innych profesjonalistów społecznych w pracy z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami,3) syntetyczną charakterystykę instytucji leczenia, terapii, rehabilitacji oraz wsparcia środowiskowego dla tej grupy osób potrzebujących,4) opis dyskutowanych współcześnie (również w Polsce) zagadnień z zakresu o..

33.75 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 11.25 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-974-6
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna

Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna

Publikacja stanowi kompendium współczesnej wiedzy o niepełnosprawności, przekładającej aktualne ujęcia teoretyczne współczesnych interdyscyplinarnych Disability studies na praktyczne wskazania dla pracowników socjalnych, jak organizować wsparcie, komunikować się, skutecznie aktywizować osoby z niepełnosprawnością. Dzięki książce zyskują szerszy teoretyczny kontekst do swojej pracy, zgodny z najbardziej aktualną wiedzą, będą lepiej rozumieć swoich klientów, diagnozować dany problem oraz wiedzieć ..

44.25 zł
59.00 zł
W pakiecie taniej: 14.75 zł Cena netto: 50.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-942-5
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Praca socjalna w środowisku lokalnym

Praca socjalna w środowisku lokalnym

Poradnik dedykowany jest adeptom pracy socjalnej i pracownikom socjalnym, na co dzień wspierającym osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych. Czytelnik znajdzie tu wskazania, w jaki sposób szukać sił tkwiących w środowisku, jak badać potrzeby, by wspomóc jednostkę czy grupę, jak angażować ludzi do współpracy. Przykłady i dobre praktyki zawarte w książce mogą być wskazówką do podejmowania działań. Treść publikacji pobudzi do działania samych pracowników socjalnyc..

33 zł
44.00 zł
W pakiecie taniej: 11 zł Cena netto: 37.71 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-189-4
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak lepiej ją rozumieć? Tajniki pracy socjalnej

Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak lepiej ją rozumieć? Tajniki pracy socjalnej

Książka o rodzinie z problemem alkoholowym – skierowana do pracowników socjalnych i asystentów rodziny – ma służyć nie tylko pogłębieniu wiedzy, ale przede wszystkim potrzebom pracy socjalnej. Czytelnik znajdzie tu niewiele rozważań teoretycznych, za to sporo uogólnień na poziomie bliskim praktyce i liczne przykłady. Trudne zagadnienia przedstawione są nie tyle z pozycji chłodnego dystansu, ile współodczuwania, przy czym we wzmocnieniu takiego nastawienia u ..

33.75 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 11.25 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-726-1
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami

Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami

Publikacja w syntetyczny sposób przedstawia całokształt zagadnień odnoszących się do pracy socjalnej ze skazanymi z uwzględnieniem ich sytuacji osobistej i rodzinnej oraz różnych okoliczności odbywania kary. Czytelnik znajdzie tu odniesienie do teorii i praktyki pracy socjalnej i resocjalizacji: pozna wspólne cele i metody pracy obu dyscyplin oraz przykłady dobrej koordynacji pomiędzy pracownikami socjalnymi i innymi służbami. Książkę wieńczy dziesięć punktów systematyzujących przedstawiane ..

31.5 zł
42.00 zł
W pakiecie taniej: 10.5 zł Cena netto: 36.00 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-789-6
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak skutecznie pomagać? Warsztat pracownika socjalnego

Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak skutecznie pomagać? Warsztat pracownika socjalnego

Książka przeznaczona jest dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, stykających się na co dzień z rodzinami, w których ktoś nadużywa alkoholu lub jest od niego uzależniony. Przedstawia w sposób pogłębiony proces zmiany, jakiej podlegają takie rodziny i wskazuje, jak całościowa perspektywa ułatwia towarzyszenie rodzinie na kolejnych etapach. Autorki zajmują się także trudnym procesem nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rodziną alkoholową oraz motywowaniem jej do zmiany, zaś..

37.5 zł
50.00 zł
W pakiecie taniej: 12.5 zł Cena netto: 42.86 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-785-8
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny. Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem

Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny. Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.Książka poświęcona została pedagogicznym aspektom pracy asystenta rodziny. Asystent rodziny znajdzie tu inspiracje dotyczące prowadzenia spotkań z rodzinami, które mają na celu poszerz..

41.25 zł
55.00 zł
W pakiecie taniej: 13.75 zł Cena netto: 47.14 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8270-278-1
 • Data wydania: 2024
Zamów książkę pojedynczo

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socja...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdr...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Praca socjalna w środowisku lokalny...

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak le...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca socjalna z więźniami i ich ro...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak sk...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pedagogiczne aspekty pracy asystent...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł