• Jak zarządzać sobą w czasie. Od możliwości do rzeczywistości

Jak zarządzać sobą w czasie. Od możliwości do rzeczywistości

 • Autor: Paulina Gajewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-155-9
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest dedykowana każdej osobie, która pragnie zdobyć wiedzę na temat zarządzania swoim czasem. Autorka systematyzuje informacje z tego zakresu, porusza zagadnienia motywacji, procesu decyzyjnego i sukcesu.


Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1.  Czas

1.1. Pojmowanie czasu
1.2. Zarządzanie czasem
1.3. Pułapki czasowe i złodzieje czasu
1.4. Prokrastynacja
1.5. Sposoby walki z marnotrawstwem czasu
1.6. Metody i techniki zarządzania czasem
1.6.1. Wyznaczanie celu – metoda S.M.A.R.T. i S.M.A.R.T.E.R.
1.6.2. Planowanie – metoda PERT
1.6.3. Zasada Pareto/zasada 80/20
1.6.4. Prawo Parkinsona
1.6.5. Analiza ABC
1.6.6. Reguła 60/40
1.6.7. Metoda ALPEN
1.6.8. Metoda 24-godzinna
1.6.9. Metoda Gantta
1.6.10. Metoda Pomodoro
1.6.11. Metoda TRZOS
1.6.12. Metoda OATS
1.6.13. Systemy wspomagające zarządzanie czasem
1.6.14. Elektroniczne planowanie czasu pracy – System Rejestracji Czasu Pracy (RCP)
1.6.15. Metoda GTD – Getting Things Done
1.6.16. Macierz Eisenhowera
1.6.17. Alokacja czasu
1.6.18. Krzywa biorytmów

Rozdział 2. Sukces

2.1. Sukces jako funkcja efektywności czasu
2.1.1. Kreatywność
2.1.2. Wytrwałość
2.1.3. Umiejętność bycia silnym
2.2. Sukces – zaczynaj z wizją końca
2.3. Narzędzia zarządzania samym sobą
2.4. Podejmowanie decyzji
2.5. Siła przekonań
2.6. Jak bardzo tego chcesz

Rozdział 3. Motywacja

Rozdział 4. Typy osobowości

Rozdział 5. Drzewo zarządzania samym sobą


5.1. Nawyki
5.2. Proaktywność

Rozdział 6. Obecność – nasza wewnętrzna siła

Rozdział 7. Minimalizm – ład wewnętrzny i zewnętrzny


Zakończenie
Bibliografia

Paulina Gajewska
adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Książki tego autora

Bibliografia
1.    Adair J., Anatomia biznesu. Zarządzanie czasem. Jak oszczędzać czas i mądrze nim gospodarować,. Studio EMKA, Warszawa 2000.
2.    Adam B., Czas, Wyd. Sic!, Warszawa 2010.
3.    Adamski A., Psychologiczny wymiar czasu i przestrzeni w ontogenezie człowieka, Firma Poligraficzno-Wydawnicza Compal, Bielsko-Biała 2007.
4.    Allen D., Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, Helion, Gliwice 2008.
5.    Allen D., Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań, Onepress, Warszawa 2008.
6.    Ancona D.G., Goodman P.S., Lawrence B.S., Tushman M.L., Time: a new research lens, Academy of Management Review 2001, vol. 26.
7.    Anderson N., Potočnik K., Zhou J., Innovation and creativity in organizations: A State-of-the-science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework, „Journal of Management” 2014, vol. 40 (5).
8.    Anseel F., Beatty A.S., Shen W., Lievens F., Sackett P.R., How are we doing after 30 years? A meta-analytic review of the antecedents and outcomes of feedback-seeking behavior. J. Manag. 2015.
9.    Ashford S.J., Blatt R., VandeWalle D., Reflections on the looking glass: a review of research on feedbackseeking behavior in organizations. J. Manag. 2003, 29.
10.    Babauta L., Książeczka minimalisty – przewodnik szczęśliwego człowieka, Helion, Gliwice 2014.
11.    Barling J., Kelloway E.K., Cheung D., Time management and achievement striving interact to predict car sale performance, Journal of Applied Psychology 1996, vol. 81.
12.    Bączek J.B., Animacja czasu wolnego w turystyce, Stageman Polska, Warszawa 2009.
13.    Bączek J.B., Animacja w pigułce, Stageman Polska, Warszawa 2011.
14.    Beutel M.E., Klein E.M., Aufenanger S., Brähler E., Dreier M., Müller K.W., Wölfling K., Procrastination, Distress and Life Satisfaction across the Age Range – A German Representative Community Study. PLOS ONE 2016, 11 (2), e0148054. doi:10.1371/
journal.pone.0148054.
15.    Bieniok H., Przedsiębiorczość i innowacyjność źródłem sukcesu osobistego i firmy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
16.    Bieniok H., Zarządzanie czasem: poradnik dla mało efektywnych, Difin, Warszawa 2010.
17.    Blanchard K., Jednominutowy Menedżer spotyka małpę, MT Biznes, 2010.
18.    Blanchard K.H., Johnson, S., The One Minute Manager, William Morrow & Co., New York 1982.
19.    Bliss E., tłum. J. Sokół tł. z jęz. ang., Jak gospodarować swoim czasem, Posiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 2004.
20.    Bolino M., Valcea S., Harvey J., Employee, manage thyself: the potentially negative implications of expecting employees to behave proactively. J. Occup. Organ. Psychol. 2010, 83.
21.    Bond M., Feather N., Some correlates of structure and purpose in the use of time, Journal of Personality and Social Psychology, 1988, vol. 55.
22.    Borkowski S., Mierzenie poziomu jakości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2004.
23.    Boytos A., Smith K., Kim J.H., The underdog advantage in creativity, Thinking Skills and Creativity 2016, no. 26.
24.    Britton B.K., Tesser A., Effects of time-management practices on college grades, Journal of Educational Psychology 1991, vol. 83.
25.    Buczyńska-Garewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie: idea czasu w filozofii
i literaturze, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSI-TAS, Kraków 2003.
26.    Burt C.D.B., Kemp S., Construction of activity duration and time management potential, Applied Cognitive Psychology 1994, vol. 8.
27.    Çakıcı D.Ç., Investigation of Procrastination Behavior and General Procrastination in Scholarship in High School and University Students. Unpublished Master's Thesis. Ankara University, Institute of Educational Sciences, 2003, Ankara.
28.    Campbell A., Nash L.L., A Sense of Mission, Addison-Wesley, New York, 1990.
29.    Campbell D.J. 2000. The proactive employee: managing workplace initiative. Acad. Manag. Exec. 2000, 14.
30.    Canfield J., Zasady Canfielda. Rusz się stąd, gdzie jesteś, i idź tam, gdzie chcesz być!, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2015.
31.    Carnerud D., Jaca C., Bäckström I., Kaizen and continuous improvement – trends and patterns over 30 years, The TQM Journal, vol. 30, no. 4, 2018.
32.    Caunt J., Bądź zorganizowany, Helion, Gliwice 2004.
33.    Chinneck J.W., Practical optimization, Chapter 11 in Practical Optimization: a gentle introduction, Carleton 2009.
34.    Chmieleńska I., Wychowanie do wolnego czasu? „Harcerstwo”, 1960, nr 12.
35.    Cieloch G.J. Kuczyński, K. Rogoziński, Czas wolny – czasem konsumpcji?, Pań-stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
36.    Clayton M., Zarządzanie czasem, jak efektywnie planować i realizować zadania. Samo Sedno, Warszawa 2011.
37.    Combs J., Zrób to teraz. Stop odkładania spraw na jutro, Helion, Gliwice 2013.
38.    Constantin K., English M.M., Mazmanian D., Anxiety, Depression, and Procrastination Among Students: Rumination Plays a Larger Mediating Role than Worry. Journal of Rational -Emotive and Cognitive -Behavior Therapy 2018, 36, s. 15-27. 10.1007/s10942-017-0271-5.
39.    Covey S., 7 nawyków skutecznego działania,. Medium, Warszawa 1996.
40.    Covey S., Merrill R., Merill R.R., First Things First: To Live, to Love, to Learn, to Leave a Legacy, Simon and Schuster, New York 1994.
41.    Covey S., Najpierw rzeczy najważniejsze, Medium, Poznań 2005.
42.    Covey S.R., Merrill A.R., Merrill R.R., Najpierw rzeczy najważniejsze, Dom Wy-dawniczy REBIS, Poznań 2018.
43.    Cuddy A., Wstań!, Znak, Kraków, 2016.
44.    Czainska K., Odkryć zarządzanie. PWN, Warszawa 2010.
45.    Czarnecki W., Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej
– wyzwania XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
46.    Davis M.A., Time and the nursing home assistant: relations among time management, perceived control over time, and work-related outcomes, paper presented at the Academy of Management, Toronto 2000.
47.    Dąbrowski Z., Czas wolny dzieci i młodzieży, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.
48.    Dörnyei Z. (1998). Motivation in second and foreign language teaching. Language Teaching 1998, 31(3).
49.    Drucker P., Jak zarządzać samym sobą, [w:] Zarządzanie samym sobą, Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Helion, Gliwice 2006.
50.    Drucker P., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Warszawa 1992.
51.    Drucker P.F., The Effective Executive, Harper & Row, New York 1967.
52.    Dworakowska B., Jak wykorzystać czas? WSiP, Warszawa 2008.
53.    Eilam B., Aharon I., Students planning in the process of self-regulated learning, Contemporary Educational Psychology 2003, vol. 28.
54.    Ellis A., Klause, W.J., Overcoming Procrastination: Or how to Think and Act Rationally in Spite of Life's Inevitable Hassles. Institute for Rational Living 1977.
55.    Farris J.A., Van Aken E.M., Doolen T.L., Worley J., Critical success factors for human resource outcomes inKaizen events: An empirical study, International Journal of Production Economics, vol. 117, no. 1, 2009.
56.    Ferrari J.R., Díaz-Morales J.F., O'Callaghan J., Díaz K., Argumedo D., Frequent behavioral delay tendencies by adults: International prevalence rates of chronic procrastination. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2007, 38 (4), 458–464.
57.    Ferrari J.R., Johnson J.L., McCown W.G., Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. New York, NY, 1995: Plenum Press. https://doi.-
org/10.1007/978-1-4899-0227-6.
58.    Ferriss T., 4-godzinny tydzień pracy, MT Biznes, Warszawa 2008.
59.    Figuera J., Greco S., Ehrgott M. (red.), Multiple Criteria Decision Analysis, State of the Art Surveys, Springer, New York 2005.
60.    Fitzgerald M., Jak bardzo tego chcesz? Psychobiologiczny model zwyciężania. Inne Spacery-Sembrador, Zielonka 2016.
61.    Fołtyn H., Czas w życiu i pracy, Key Text, Warszawa 2012.
62.    Fontana D., Zarządzanie czasem, PWN, Warszawa 1999.
63.    Francis-Smythe J.A., Robertson I.T., On the relationship between time manage-ment and time estimation, British Journal of Psychology 1999, vol. 90.
64.    Frankl E.V., Man’s Search for Meaning, Pocket Books, New York 1959.
65.    Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Czarna Owca, Warszawa 2012.
66.    Frese M., Fay D., Personal initiative: an active performance concept for work in the 21st century. Res. Organ. Behav. 2001, 23.
67.    Fuller B., Marler L.E., Change driven by nature: a meta-analytic review of the proactive personality literature. J. Vocat. Behav. 2009, 75.
68.    Gardne R.C., Lambert W.E., Attitudes and Motivation in Second Language Learning, Newbury House Publishers, Rowley, MA 1972.
69.    Garhammer M., Pace of life and enjoyment of life, Journal of Happiness Studies 2002, vol. 3.
70.    Gaworecki W.W., Ekonomika i organizacja turystyki, PWN, Warszawa 1978.
71.    George J.M., Jones G.R., The role of time in theory and theory building, Journal of Management 2000, vol. 26, no. 4.
72.    Gladwell M., Poza schematem, Znak, Kraków 2009.
73.    Gleeson K., Zrób to od razu, Rebis, Poznań 2007.
74.    Grant A.M., Parker S.K., Collins C., Getting credit for proactive behavior: supervisor reactions depend on what you value and how you feel, Pers. Psychol. 2009, 62.
75.    Gredler M.E., Broussard S.C., Garrison M.E.B., The Relationship between Class-room Motivation and Academic Achievement in Elementary School Aged Children. Family and Consumer Sciences Research Journal 2004, 33.
76.    Griffiths R.F., Time management in telework and other autonomous work envi-ronments, Dissertation Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering, 2003, vol. 64.
77.    Grylls B., Poradnik przetrwania w życiu, Pascal, Bielsko-Biała 2013.
78.    Guay F., Chanal J., Ratelle C.F., Marsh H.W., Larose S., Boivin, M., Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children. British Journal of Educational Psychology 2010, 80(4).
79.    Gülebağlan C., A study on the comparison of the last major postponement tendencies of teachers in terms of their professional competence perceptions, professional experiences and branches. Unpublished Master's Thesis, Ankara University, Institute of Educational Sciences, 2003, Ankara.
80.    Hadryś D., Szeptuch A., Zwolińska D., Krieser W., Puchała M., System SMART ID CARD do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2018, nr 1(14).
81.    Hall B.L., Hursch, D.E., An evaluation of the effects of a time management training program on work efficacy, Journal of Organizational Behaviour Management 1982, vol. 3.
82.    Harriott J., Ferrari J.R., Prevalence of procrastination among samples of adults. Psychological Reports 1996, 78, 611–616. https://doi.org/10.2466/pr0.1996.78.2.611
83.    Hindle T., Zarządzanie czasem, Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
84.    http://antyapps.pl/mechaniczny-pomidor/
85.    http://briantracy.pl
86.    http://projektantczasu.pl/gtd-czyli-getting-things-done/
87.    http://www.bytestart.co.uk/how-to-successfully-manage-your-time-via-the-oats-method.html
88.    http://www.controlsys.com.pl/rejestracja-czasu-pracy
89.    http://www.unicard.pl/rozwiazania/systemy-rejestracji-czasu-pracy-rcp. html
90.    http://www.zarzadzaj-soba.pl
91.    http://zarzadzajczasem.pl
92.    http://zarzadzanie-czasem.cioswnos.pl/macierz-eisenhowera
93.    http://zarzadzanie-czasem.com
94.    https://alternativeto.net/software/yapa/
95.    https://evernote.com/intl/pl
96.    https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique
97.    https://minicrm.pl/blog/jak-zarzadzac-zadaniami-gtd
98.    https://pl.wikipedia.org/wiki/RFID
99.    https://produktywnie.pl/164/gtd-getting-things-done-po-polsku/
100.    https://www.gettingthingsdone.com.pl/
101.    https://www.kimai.org/
102.    https://www.rescuetime.com/
103.    https://www.timecamp.com/pl/
104.    Hummel Ch., Tyranny of the Urgent, InterVarsity Christian Fellowship of the United States of America, Downers Grove 1967.
105.    Huńczak M., Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza lepiej. Samo Sedno, Warszawa 2014.
106.    Ilawski B., Kreatywność zespołowa, „Harvard Business Review Polska” 2010, nr 93.
107.    Imai M., Gemba Kaizen: A Common Sense Approach to a Continuous Improvement Strategy, McGraw-Hill Education, New York, NY 2012, 2nd edition.
108.    Isenberg S., Merging education and business models to create and sustain transformational change, International Journal of Adult Vocational Education and Technology 2010, vol. 1, no. 4.
109.    Iwao S., Revisiting the existing notion of continuous improvement (Kaizen): literature review and field research of Toyota from a perspective of innovation, Evolutionary and Institutional Economics Review 2017, vol. 14, no. 1.
110.    Jaśkiewicz K. Kreatywność, rozwój inteligencji emocjonalnej, Materiały szkole-niowe przygotowane w ramach projektu: NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka.
111.    Jazdon A., Doskonalenie zarządzania jakości, OPO, Bydgoszcz 2001.
112.    Jex J.M., Elacqua T.C., Time management as a moderator of relations between stressors and employee strain, Work & Stress 1999, vol. 13.
113.    Johns T., Doskonałe zarządzanie czasem, Rebis, Poznań 1999.
114.    Johnson E.M., Green K.E., Kluever R.C., Psychometric characteristics of the revised procrastination inventory. Research in Higher Education 2000, 41(2), 269–279. https://doi.org/10.1023/A:1007051423054
115.    Juran J.M., Gryna F.M., Jakość, projektowanie, analiza, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
116.    Kaufman C.J., Lane P.M., Lindquist J.D., Time congruity in the organization: a proposed quality of life framework, Journal of Business and Psychology 1991, vol. 6.
117.    King A.C., Winett R.A., Lovett S.B., Enhancing coping behaviours in at-risk populations: the effects of time-management instruction and social support in women from dual-earner families, Behaviour Therapy 1986, vol. 17.
118.    Kleiber M., Mądra Polska ‒ dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Przyszłości. Kwartalnik WSZiP im. H. Chodkowskiej 2011, 2(7), kwiecień.
119.    Koch J., O kreatywności. Biuletyn Informacyjny High-Tech 2008, 32(1).
120.    Kochański T., Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, WSEI, Warszawa 2000.
121.    Koolhaas M.J., Sijtsma K., Witjas R., Tijdperspectieven in time management trainingen (Time perspectives in time management training programs), Gedrag en Organisatie 1992, vol. 5.
122.    Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa 2010.
123.    Ks. Pindel R., Sztuka zarządzania sobą, Salwator, Kraków 2008.
124.    Kubiś I., Zarządzanie sobą samym w czasie [online]. Gliwice. Internetowe Wy-dawnictwo Złote Myśli, 4.09.2006. Dostępny w internecie http://www.darmoweebooki.com/czytelnia/zarzadzanie_soba_samym_w_czasie.pdf
125.    Kukwa M., Systemy wspomagające zarządzanie czasem, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 308.
126.    Lakein A., How to Get Control of your Time and Life, Nal Penguin Inc., New York 1973.
127.    Laskowska A., Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
128.    Lay C.H., Schouwenburg H.C., Trait procrastination, time management, and academic behavior, Journal of Social Behavior and Personality 1993, vol. 8.
129.    Lemma A.F., The role of Kaizen in economic transformation, working paper 523, overseas development institute, 2018, http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/
resourcedocuments/12110.pdf
130.    Lockyer K.G., James G., Project Management and Project Network Techniques, New Jersey, Prentice Hall 2005.
131.    Loreau D., Sztuka sprzątania. Uporządkuj swój dom i swoje życie, Czarna Owca, Warszawa 2013.
132.    Ma J., Lin Z., Lau C.K., Prioritising the enablers for the successful implementation of Kaizen in China, International Journal of Quality & Reliability Management 2017, vol. 34, no. 4.
133.    Macan T.H., Shahani C., Dipboye R.L., Philips A.P., College students time management: correlations with academic performance and stress, Journal of Educational Psychology 1990, vol. 82.
134.    Macan T.H., Time management: test of a process model, Journal of Applied Psychology 1994, vol. 79.
135.    Mackenzie R.A., The Time Trap: Managing your Way Out, Amacom, New York 1972.
136.    Materiały szkoleniowe – skrypt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Radzenie sobie ze stresem i efektywne zarządzanie czasem, MDDP Akademia Biznesu.
137.    McCay J., The Management of Time, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1959, NJ.
138.    McCoy M., You're Not Lost: An Inspired Action Plan for Finding Your Own Way, Penguin Random House LLC, New York 2018.
139.    McGuinness M., Time management for creative people, e-book, London 2007.
140.    McRae B.C., Praktyczne gospodarowanie czasem, M&A Communication, Lublin 1994.
141.    Milgram N.A., Tenne R., Personality correlates of decisional and task avoidant procrastination. European Journal of Personality 2000, 14.
142.    Miller J., Wroblewski M.., and Villafuerte J., Creating a Kaizen Culture, McGraw Hill, NY, USA, 2014.
143.    Morrison E.W., Phelps C.C., Taking charge at work: extra role efforts to initiate workplace change. Acad. Manag. J. 1999, 42.
144.    Mroczkowska D., Czas wolny: refleksje, dylematy, perspektywy, Difin, Warszawa 2001.
145.    Mudrack P., The structure of perceptions of time, Educational and Psychological Measurement 1997, vol. 57.
146.    Mularczyk-Meyer A., Minimalizm po polsku, Wołowiec 2014.
147.    Murdoch A., Kreatywność w reklamie, PWN, Warszawa 2005.
148.    Narramore K., Jak skutecznie współpracować w miejscu pracy, Logos, Warszawa 1998.
149.    Nęcki E., Proces twórczy i jego ograniczenia. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1987.
150.    Olejniczak A., Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych
w instytucjach naukowych i badawczych, „Marketing i Rynek” 2013, nr 10, PWE, Warszawa 2013.
151.    Orlikowsky W.J., Yates J., It’s about time: temporal structuring in organizations,
Organization Science, 2002, vol. 13.
152.    Orpen C., The effect of time-management training on employee attitudes and behaviour: a field experiment, The Journal of Psychology 1994, vol. 128.
153.    Oxford R., Shearin J., Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. The Modern Language Journal 1994, 78(1).
154.    Parker S.K., Bindl U.K., Strauss K., Making things happen: a model of proactive motivation. J. Manag. 2010, 36.
155.    Parker S.K., Collins C.G.. Taking stock: integrating and differentiating multiple proactive behaviors. J. Manag. 2010, 36.
156.    Parker S.K., Williams H.M., Turner N., Modeling the antecedents of proactive behavior at work. J. Appl. Psychol. 2006, 91.
157.    Parkinson C. Norhcote, Prawo Parkinsona, czyli w pogoni za postępem. http://www.-
czteryasy.com.pl/download/prawo_parkinsona.pdf
158.    Parkinson N., Prawo Parkinsona po dziesięciu latach, tłum J. Kydryński, Książka
i Wiedza, Warszawa 1973.
159.    Pawlukiewicz P., Ty jesteś marką, RTCK, Nowy Sącz 2019.
160.    Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
161.    Polak F., The Image of the Future, Jossey-Bass, San Francisco 1972.
162.    Przecławski K., Czas wolny dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Szkolne i Pedago-giczne, Warszawa 1978.
163.    Przesławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, AL.+BIS, Kraków 1996.
164.    Pychyl T.A., Lee J.M., Thibodeau R., Blunt A., Five days of emotion: An experience sampling study of undergraduate student procrastination. Journal of Social Behavior and Personality, 2000, 15 (5), 239.
165.    Reichmann W., Siwiński O., Za pięć dwunasta. Techniki efektywnego zarządzania czasem, organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Agat-Print, Kraków 1997.
166.    Reinecke L., Meier A., Aufenanger S., Beutel M.E., Dreier M., Quiring O., Stark B., Wölfling K., Müller K.W., Permanently online and permanently procrastinating? The mediating role of Internet use for the effects of trait procrastination on psychological health and well-being. New Media and Society 2018, 20:862 880.10.1177/
1461444816675437.
167.    Richards J.H., Time management-a review, Work & Stress 1987, vol. 1.
168.    Robbins A., Obudź w sobie olbrzyma i miej wpływ na całe swoje życie – od zaraz! Studio EMKA, Warszawa 2015.
169.    Roguszczak M., Zarządzanie czasem pracy menedżera, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
170.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
171.    Saaty T.L., Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Services Sciences 2008, vol. 1, no. 1.
172.    Sabelis I., Time management: paradoxes and patterns, Time & Society 2000, vol. 10.
173.    Saks A.M., Ashforth B.E. 1996. Proactive socialization and behavioral self-management. J. Vocat. Behav. 1996, 48.
174.    Seibert S.E., Kraimer M.L., Crant J.M. 2001. What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success. Pers. Psychol. 2001, 54.
175.    Seiwert L.J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
176.    Senécal C., Koestner R., Vallerand R.J., Self-regulation and academic procrastination. Journal of Social Psychology,1995, 135 (1), 607–619 https://doi.org/10.-
1080/00224545.1995.9712234
177.    Simons D.J., Galotti K.M., Everyday planning: an analysis of daily time manage-ment, Bulletin of the Psychonomic Society 1992, vol. 30.
178.    Singh J., Singh H., Continuous improvement philosophy – literature review and directions, Benchmarking: An International Journal 2015, vol. 22, no. 1.
179.    Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
180.    Skórzyński Z., Z zagadnień wolnego czasu ludności miast w Polsce – dodatek do miesięcznika „Problemy Pokoju i Socjalizmu” 1965, nr 1.
181.    Skrzypek E., Kreatywność a zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2014.
182.    Slaven G., Totterdell P., Time management training: does it transfer to the workplace?, Journal of Managerial Psychology 1993, vol. 8.
183.    Solomon L.J., Rothblum E.D., Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology 1984, 31, 503–509. https://doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.503.
184.    Steel P., Klingsieck K.B., Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist 2016, 51(1), 36–46.
185.    Steel P., The nature of procrastination: A meta – analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin 2007, 133, 65–94. doi:10.1037/0033-2909.133.1.65
186.    Steinhouse R., Podejmowanie decyzji, PWE, Warszawa 2012.
187.    Strongman K.T., Burt C.D.B., Taking breaks from work: an exploratory inquiry, Journal of Psychology 2000, vol. 134.
188.    Styhre A., Kaizen, ethics, and care of the operations: management after empowerment, Journal of Management Studies 2001, vol. 38, no. 6.
189.    Subotnik R., Steiner C., Chakraborty, B., Procrastination revisited: The constructive use of delayed response. Creativity Research Journal 1999, 12 (2), 151–160. https://doi.org/10.1207/s15326934crj1202_7
190.    Szczęśniak B., Zasadzień M., Wapienik Ł., Zastosowanie analizy Pareto oraz diagramu Ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2012.
191.    Szopiński T., Efektywne zarządzanie czasem, Złote Myśli, Gliwice 2008.
192.    Szopiński T., Efektywne zarządzanie czasem [online]. Gliwice. Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, 8.01.2008. Dostępny w internecie http://www.projekt-
sukces.pl/books/Efektywne_zarzadzanie_czasem.pdf
193.    Szymszal J., Gierek A., Piątkowski J., Pucka A., Wykorzystanie klasyfikacji ABC i XYZ do optymalizacji produkcji w odlewni, Katowice, Politechnika Śląska 2005.
194.    Thomas J.P., Whitman D.S., Viswesvaran C., Employee proactivity in organiza-tions: a comparative metaanalysis of emergent proactive constructs. J. Occup. Organ. Psychol. 2010, 83.
195.    Tice D.M., Baumeister R.F., Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological Science 1997, 8(6).
196.    Tims M., Bakker A.B., Derks D.. Development and validation of the job crafting scale. J. Vocat. Behav. 2012, 80.
197.    Toffler A., Learning for Tomorrow: The Role of the Future in Education, Random House, New York 1974.
198.    Tornau K., Frese M., Construct clean-up in proactivity research: a meta-analysis on the nomological net of work-related proactivity concepts and their incremental validities. Appl. Psychol. Int. Rev. 2013, 62.
199.    Tracy B., Zarządzanie czasem, MUZA SA, Warszawa 2013.
200.    Trueman M., Hartley J., A comparison between the time management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students, Higher Education 1996.
201.    Urbaniak M., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
202.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.).
203.    Vodanovich S.J., Seib H.M., Relationship between time structure and procrastination, Psychological Reports 1997, vol. 80.
204.    Vollmuth H.J., Controlling, instrumenty od A do Z, analizy operacyjne, analizy strategiczne, Placet, Warszawa 1995.
205.    Ware B., The Top Five Regrets of the Dying, Hay House UK Ltd, 2019.
206.    West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
207.    Wilson J.M., Gantt charts: A centenary appreciation, European Journal of Operational Research 2003.
208.    Winiarski R., Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
209.    Wojciechowicz M., Jak przetrwać i zwyciężać – mój czas w moich rękach, Fokus, Gdańsk 1993.
210.    Woolfolk A.E., Woolfolk R.L., Time management: an experimental investigation, Journal of School Psychology 1986, vol. 24.
211.    Wright T.A., Dialogue: the importance of time in organizational research, Academy of Management Journal 2002, vol. 45.
212.    Wrzesniewski A., Dutton J.E., Crafting a job: revisioning employees as active crafters of their work. Acad. Manag. Rev. 2001, 26.
213.    Żarnowska A., Szwarc A., Kobieta i kultura czasu wolnego: zbiór studiów, DiG, Warszawa 2011.

Bibliografia
1.    Adair J., Anatomia biznesu. Zarządzanie czasem. Jak oszczędzać czas i mądrze nim gospodarować,. Studio EMKA, Warszawa 2000.
2.    Adam B., Czas, Wyd. Sic!, Warszawa 2010.
3.    Adamski A., Psychologiczny wymiar czasu i przestrzeni w ontogenezie człowieka, Firma Poligraficzno-Wydawnicza Compal, Bielsko-Biała 2007.
4.    Allen D., Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, Helion, Gliwice 2008.
5.    Allen D., Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań, Onepress, Warszawa 2008.
6.    Ancona D.G., Goodman P.S., Lawrence B.S., Tushman M.L., Time: a new research lens, Academy of Management Review 2001, vol. 26.
7.    Anderson N., Potočnik K., Zhou J., Innovation and creativity in organizations: A State-of-the-science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework, „Journal of Management” 2014, vol. 40 (5).
8.    Anseel F., Beatty A.S., Shen W., Lievens F., Sackett P.R., How are we doing after 30 years? A meta-analytic review of the antecedents and outcomes of feedback-seeking behavior. J. Manag. 2015.
9.    Ashford S.J., Blatt R., VandeWalle D., Reflections on the looking glass: a review of research on feedbackseeking behavior in organizations. J. Manag. 2003, 29.
10.    Babauta L., Książeczka minimalisty – przewodnik szczęśliwego człowieka, Helion, Gliwice 2014.
11.    Barling J., Kelloway E.K., Cheung D., Time management and achievement striving interact to predict car sale performance, Journal of Applied Psychology 1996, vol. 81.
12.    Bączek J.B., Animacja czasu wolnego w turystyce, Stageman Polska, Warszawa 2009.
13.    Bączek J.B., Animacja w pigułce, Stageman Polska, Warszawa 2011.
14.    Beutel M.E., Klein E.M., Aufenanger S., Brähler E., Dreier M., Müller K.W., Wölfling K., Procrastination, Distress and Life Satisfaction across the Age Range – A German Representative Community Study. PLOS ONE 2016, 11 (2), e0148054. doi:10.1371/
journal.pone.0148054.
15.    Bieniok H., Przedsiębiorczość i innowacyjność źródłem sukcesu osobistego i firmy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
16.    Bieniok H., Zarządzanie czasem: poradnik dla mało efektywnych, Difin, Warszawa 2010.
17.    Blanchard K., Jednominutowy Menedżer spotyka małpę, MT Biznes, 2010.
18.    Blanchard K.H., Johnson, S., The One Minute Manager, William Morrow & Co., New York 1982.
19.    Bliss E., tłum. J. Sokół tł. z jęz. ang., Jak gospodarować swoim czasem, Posiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 2004.
20.    Bolino M., Valcea S., Harvey J., Employee, manage thyself: the potentially negative implications of expecting employees to behave proactively. J. Occup. Organ. Psychol. 2010, 83.
21.    Bond M., Feather N., Some correlates of structure and purpose in the use of time, Journal of Personality and Social Psychology, 1988, vol. 55.
22.    Borkowski S., Mierzenie poziomu jakości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2004.
23.    Boytos A., Smith K., Kim J.H., The underdog advantage in creativity, Thinking Skills and Creativity 2016, no. 26.
24.    Britton B.K., Tesser A., Effects of time-management practices on college grades, Journal of Educational Psychology 1991, vol. 83.
25.    Buczyńska-Garewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie: idea czasu w filozofii
i literaturze, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSI-TAS, Kraków 2003.
26.    Burt C.D.B., Kemp S., Construction of activity duration and time management potential, Applied Cognitive Psychology 1994, vol. 8.
27.    Çakıcı D.Ç., Investigation of Procrastination Behavior and General Procrastination in Scholarship in High School and University Students. Unpublished Master's Thesis. Ankara University, Institute of Educational Sciences, 2003, Ankara.
28.    Campbell A., Nash L.L., A Sense of Mission, Addison-Wesley, New York, 1990.
29.    Campbell D.J. 2000. The proactive employee: managing workplace initiative. Acad. Manag. Exec. 2000, 14.
30.    Canfield J., Zasady Canfielda. Rusz się stąd, gdzie jesteś, i idź tam, gdzie chcesz być!, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2015.
31.    Carnerud D., Jaca C., Bäckström I., Kaizen and continuous improvement – trends and patterns over 30 years, The TQM Journal, vol. 30, no. 4, 2018.
32.    Caunt J., Bądź zorganizowany, Helion, Gliwice 2004.
33.    Chinneck J.W., Practical optimization, Chapter 11 in Practical Optimization: a gentle introduction, Carleton 2009.
34.    Chmieleńska I., Wychowanie do wolnego czasu? „Harcerstwo”, 1960, nr 12.
35.    Cieloch G.J. Kuczyński, K. Rogoziński, Czas wolny – czasem konsumpcji?, Pań-stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
36.    Clayton M., Zarządzanie czasem, jak efektywnie planować i realizować zadania. Samo Sedno, Warszawa 2011.
37.    Combs J., Zrób to teraz. Stop odkładania spraw na jutro, Helion, Gliwice 2013.
38.    Constantin K., English M.M., Mazmanian D., Anxiety, Depression, and Procrastination Among Students: Rumination Plays a Larger Mediating Role than Worry. Journal of Rational -Emotive and Cognitive -Behavior Therapy 2018, 36, s. 15-27. 10.1007/s10942-017-0271-5.
39.    Covey S., 7 nawyków skutecznego działania,. Medium, Warszawa 1996.
40.    Covey S., Merrill R., Merill R.R., First Things First: To Live, to Love, to Learn, to Leave a Legacy, Simon and Schuster, New York 1994.
41.    Covey S., Najpierw rzeczy najważniejsze, Medium, Poznań 2005.
42.    Covey S.R., Merrill A.R., Merrill R.R., Najpierw rzeczy najważniejsze, Dom Wy-dawniczy REBIS, Poznań 2018.
43.    Cuddy A., Wstań!, Znak, Kraków, 2016.
44.    Czainska K., Odkryć zarządzanie. PWN, Warszawa 2010.
45.    Czarnecki W., Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej
– wyzwania XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
46.    Davis M.A., Time and the nursing home assistant: relations among time management, perceived control over time, and work-related outcomes, paper presented at the Academy of Management, Toronto 2000.
47.    Dąbrowski Z., Czas wolny dzieci i młodzieży, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.
48.    Dörnyei Z. (1998). Motivation in second and foreign language teaching. Language Teaching 1998, 31(3).
49.    Drucker P., Jak zarządzać samym sobą, [w:] Zarządzanie samym sobą, Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Helion, Gliwice 2006.
50.    Drucker P., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Warszawa 1992.
51.    Drucker P.F., The Effective Executive, Harper & Row, New York 1967.
52.    Dworakowska B., Jak wykorzystać czas? WSiP, Warszawa 2008.
53.    Eilam B., Aharon I., Students planning in the process of self-regulated learning, Contemporary Educational Psychology 2003, vol. 28.
54.    Ellis A., Klause, W.J., Overcoming Procrastination: Or how to Think and Act Rationally in Spite of Life's Inevitable Hassles. Institute for Rational Living 1977.
55.    Farris J.A., Van Aken E.M., Doolen T.L., Worley J., Critical success factors for human resource outcomes inKaizen events: An empirical study, International Journal of Production Economics, vol. 117, no. 1, 2009.
56.    Ferrari J.R., Díaz-Morales J.F., O'Callaghan J., Díaz K., Argumedo D., Frequent behavioral delay tendencies by adults: International prevalence rates of chronic procrastination. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2007, 38 (4), 458–464.
57.    Ferrari J.R., Johnson J.L., McCown W.G., Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. New York, NY, 1995: Plenum Press. https://doi.-
org/10.1007/978-1-4899-0227-6.
58.    Ferriss T., 4-godzinny tydzień pracy, MT Biznes, Warszawa 2008.
59.    Figuera J., Greco S., Ehrgott M. (red.), Multiple Criteria Decision Analysis, State of the Art Surveys, Springer, New York 2005.
60.    Fitzgerald M., Jak bardzo tego chcesz? Psychobiologiczny model zwyciężania. Inne Spacery-Sembrador, Zielonka 2016.
61.    Fołtyn H., Czas w życiu i pracy, Key Text, Warszawa 2012.
62.    Fontana D., Zarządzanie czasem, PWN, Warszawa 1999.
63.    Francis-Smythe J.A., Robertson I.T., On the relationship between time manage-ment and time estimation, British Journal of Psychology 1999, vol. 90.
64.    Frankl E.V., Man’s Search for Meaning, Pocket Books, New York 1959.
65.    Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Czarna Owca, Warszawa 2012.
66.    Frese M., Fay D., Personal initiative: an active performance concept for work in the 21st century. Res. Organ. Behav. 2001, 23.
67.    Fuller B., Marler L.E., Change driven by nature: a meta-analytic review of the proactive personality literature. J. Vocat. Behav. 2009, 75.
68.    Gardne R.C., Lambert W.E., Attitudes and Motivation in Second Language Learning, Newbury House Publishers, Rowley, MA 1972.
69.    Garhammer M., Pace of life and enjoyment of life, Journal of Happiness Studies 2002, vol. 3.
70.    Gaworecki W.W., Ekonomika i organizacja turystyki, PWN, Warszawa 1978.
71.    George J.M., Jones G.R., The role of time in theory and theory building, Journal of Management 2000, vol. 26, no. 4.
72.    Gladwell M., Poza schematem, Znak, Kraków 2009.
73.    Gleeson K., Zrób to od razu, Rebis, Poznań 2007.
74.    Grant A.M., Parker S.K., Collins C., Getting credit for proactive behavior: supervisor reactions depend on what you value and how you feel, Pers. Psychol. 2009, 62.
75.    Gredler M.E., Broussard S.C., Garrison M.E.B., The Relationship between Class-room Motivation and Academic Achievement in Elementary School Aged Children. Family and Consumer Sciences Research Journal 2004, 33.
76.    Griffiths R.F., Time management in telework and other autonomous work envi-ronments, Dissertation Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering, 2003, vol. 64.
77.    Grylls B., Poradnik przetrwania w życiu, Pascal, Bielsko-Biała 2013.
78.    Guay F., Chanal J., Ratelle C.F., Marsh H.W., Larose S., Boivin, M., Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children. British Journal of Educational Psychology 2010, 80(4).
79.    Gülebağlan C., A study on the comparison of the last major postponement tendencies of teachers in terms of their professional competence perceptions, professional experiences and branches. Unpublished Master's Thesis, Ankara University, Institute of Educational Sciences, 2003, Ankara.
80.    Hadryś D., Szeptuch A., Zwolińska D., Krieser W., Puchała M., System SMART ID CARD do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2018, nr 1(14).
81.    Hall B.L., Hursch, D.E., An evaluation of the effects of a time management training program on work efficacy, Journal of Organizational Behaviour Management 1982, vol. 3.
82.    Harriott J., Ferrari J.R., Prevalence of procrastination among samples of adults. Psychological Reports 1996, 78, 611–616. https://doi.org/10.2466/pr0.1996.78.2.611
83.    Hindle T., Zarządzanie czasem, Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
84.    http://antyapps.pl/mechaniczny-pomidor/
85.    http://briantracy.pl
86.    http://projektantczasu.pl/gtd-czyli-getting-things-done/
87.    http://www.bytestart.co.uk/how-to-successfully-manage-your-time-via-the-oats-method.html
88.    http://www.controlsys.com.pl/rejestracja-czasu-pracy
89.    http://www.unicard.pl/rozwiazania/systemy-rejestracji-czasu-pracy-rcp. html
90.    http://www.zarzadzaj-soba.pl
91.    http://zarzadzajczasem.pl
92.    http://zarzadzanie-czasem.cioswnos.pl/macierz-eisenhowera
93.    http://zarzadzanie-czasem.com
94.    https://alternativeto.net/software/yapa/
95.    https://evernote.com/intl/pl
96.    https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique
97.    https://minicrm.pl/blog/jak-zarzadzac-zadaniami-gtd
98.    https://pl.wikipedia.org/wiki/RFID
99.    https://produktywnie.pl/164/gtd-getting-things-done-po-polsku/
100.    https://www.gettingthingsdone.com.pl/
101.    https://www.kimai.org/
102.    https://www.rescuetime.com/
103.    https://www.timecamp.com/pl/
104.    Hummel Ch., Tyranny of the Urgent, InterVarsity Christian Fellowship of the United States of America, Downers Grove 1967.
105.    Huńczak M., Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza lepiej. Samo Sedno, Warszawa 2014.
106.    Ilawski B., Kreatywność zespołowa, „Harvard Business Review Polska” 2010, nr 93.
107.    Imai M., Gemba Kaizen: A Common Sense Approach to a Continuous Improvement Strategy, McGraw-Hill Education, New York, NY 2012, 2nd edition.
108.    Isenberg S., Merging education and business models to create and sustain transformational change, International Journal of Adult Vocational Education and Technology 2010, vol. 1, no. 4.
109.    Iwao S., Revisiting the existing notion of continuous improvement (Kaizen): literature review and field research of Toyota from a perspective of innovation, Evolutionary and Institutional Economics Review 2017, vol. 14, no. 1.
110.    Jaśkiewicz K. Kreatywność, rozwój inteligencji emocjonalnej, Materiały szkole-niowe przygotowane w ramach projektu: NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka.
111.    Jazdon A., Doskonalenie zarządzania jakości, OPO, Bydgoszcz 2001.
112.    Jex J.M., Elacqua T.C., Time management as a moderator of relations between stressors and employee strain, Work & Stress 1999, vol. 13.
113.    Johns T., Doskonałe zarządzanie czasem, Rebis, Poznań 1999.
114.    Johnson E.M., Green K.E., Kluever R.C., Psychometric characteristics of the revised procrastination inventory. Research in Higher Education 2000, 41(2), 269–279. https://doi.org/10.1023/A:1007051423054
115.    Juran J.M., Gryna F.M., Jakość, projektowanie, analiza, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
116.    Kaufman C.J., Lane P.M., Lindquist J.D., Time congruity in the organization: a proposed quality of life framework, Journal of Business and Psychology 1991, vol. 6.
117.    King A.C., Winett R.A., Lovett S.B., Enhancing coping behaviours in at-risk populations: the effects of time-management instruction and social support in women from dual-earner families, Behaviour Therapy 1986, vol. 17.
118.    Kleiber M., Mądra Polska ‒ dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Przyszłości. Kwartalnik WSZiP im. H. Chodkowskiej 2011, 2(7), kwiecień.
119.    Koch J., O kreatywności. Biuletyn Informacyjny High-Tech 2008, 32(1).
120.    Kochański T., Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, WSEI, Warszawa 2000.
121.    Koolhaas M.J., Sijtsma K., Witjas R., Tijdperspectieven in time management trainingen (Time perspectives in time management training programs), Gedrag en Organisatie 1992, vol. 5.
122.    Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa 2010.
123.    Ks. Pindel R., Sztuka zarządzania sobą, Salwator, Kraków 2008.
124.    Kubiś I., Zarządzanie sobą samym w czasie [online]. Gliwice. Internetowe Wy-dawnictwo Złote Myśli, 4.09.2006. Dostępny w internecie http://www.darmoweebooki.com/czytelnia/zarzadzanie_soba_samym_w_czasie.pdf
125.    Kukwa M., Systemy wspomagające zarządzanie czasem, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 308.
126.    Lakein A., How to Get Control of your Time and Life, Nal Penguin Inc., New York 1973.
127.    Laskowska A., Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
128.    Lay C.H., Schouwenburg H.C., Trait procrastination, time management, and academic behavior, Journal of Social Behavior and Personality 1993, vol. 8.
129.    Lemma A.F., The role of Kaizen in economic transformation, working paper 523, overseas development institute, 2018, http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/
resourcedocuments/12110.pdf
130.    Lockyer K.G., James G., Project Management and Project Network Techniques, New Jersey, Prentice Hall 2005.
131.    Loreau D., Sztuka sprzątania. Uporządkuj swój dom i swoje życie, Czarna Owca, Warszawa 2013.
132.    Ma J., Lin Z., Lau C.K., Prioritising the enablers for the successful implementation of Kaizen in China, International Journal of Quality & Reliability Management 2017, vol. 34, no. 4.
133.    Macan T.H., Shahani C., Dipboye R.L., Philips A.P., College students time management: correlations with academic performance and stress, Journal of Educational Psychology 1990, vol. 82.
134.    Macan T.H., Time management: test of a process model, Journal of Applied Psychology 1994, vol. 79.
135.    Mackenzie R.A., The Time Trap: Managing your Way Out, Amacom, New York 1972.
136.    Materiały szkoleniowe – skrypt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Radzenie sobie ze stresem i efektywne zarządzanie czasem, MDDP Akademia Biznesu.
137.    McCay J., The Management of Time, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1959, NJ.
138.    McCoy M., You're Not Lost: An Inspired Action Plan for Finding Your Own Way, Penguin Random House LLC, New York 2018.
139.    McGuinness M., Time management for creative people, e-book, London 2007.
140.    McRae B.C., Praktyczne gospodarowanie czasem, M&A Communication, Lublin 1994.
141.    Milgram N.A., Tenne R., Personality correlates of decisional and task avoidant procrastination. European Journal of Personality 2000, 14.
142.    Miller J., Wroblewski M.., and Villafuerte J., Creating a Kaizen Culture, McGraw Hill, NY, USA, 2014.
143.    Morrison E.W., Phelps C.C., Taking charge at work: extra role efforts to initiate workplace change. Acad. Manag. J. 1999, 42.
144.    Mroczkowska D., Czas wolny: refleksje, dylematy, perspektywy, Difin, Warszawa 2001.
145.    Mudrack P., The structure of perceptions of time, Educational and Psychological Measurement 1997, vol. 57.
146.    Mularczyk-Meyer A., Minimalizm po polsku, Wołowiec 2014.
147.    Murdoch A., Kreatywność w reklamie, PWN, Warszawa 2005.
148.    Narramore K., Jak skutecznie współpracować w miejscu pracy, Logos, Warszawa 1998.
149.    Nęcki E., Proces twórczy i jego ograniczenia. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1987.
150.    Olejniczak A., Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych
w instytucjach naukowych i badawczych, „Marketing i Rynek” 2013, nr 10, PWE, Warszawa 2013.
151.    Orlikowsky W.J., Yates J., It’s about time: temporal structuring in organizations,
Organization Science, 2002, vol. 13.
152.    Orpen C., The effect of time-management training on employee attitudes and behaviour: a field experiment, The Journal of Psychology 1994, vol. 128.
153.    Oxford R., Shearin J., Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. The Modern Language Journal 1994, 78(1).
154.    Parker S.K., Bindl U.K., Strauss K., Making things happen: a model of proactive motivation. J. Manag. 2010, 36.
155.    Parker S.K., Collins C.G.. Taking stock: integrating and differentiating multiple proactive behaviors. J. Manag. 2010, 36.
156.    Parker S.K., Williams H.M., Turner N., Modeling the antecedents of proactive behavior at work. J. Appl. Psychol. 2006, 91.
157.    Parkinson C. Norhcote, Prawo Parkinsona, czyli w pogoni za postępem. http://www.-
czteryasy.com.pl/download/prawo_parkinsona.pdf
158.    Parkinson N., Prawo Parkinsona po dziesięciu latach, tłum J. Kydryński, Książka
i Wiedza, Warszawa 1973.
159.    Pawlukiewicz P., Ty jesteś marką, RTCK, Nowy Sącz 2019.
160.    Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
161.    Polak F., The Image of the Future, Jossey-Bass, San Francisco 1972.
162.    Przecławski K., Czas wolny dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Szkolne i Pedago-giczne, Warszawa 1978.
163.    Przesławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, AL.+BIS, Kraków 1996.
164.    Pychyl T.A., Lee J.M., Thibodeau R., Blunt A., Five days of emotion: An experience sampling study of undergraduate student procrastination. Journal of Social Behavior and Personality, 2000, 15 (5), 239.
165.    Reichmann W., Siwiński O., Za pięć dwunasta. Techniki efektywnego zarządzania czasem, organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Agat-Print, Kraków 1997.
166.    Reinecke L., Meier A., Aufenanger S., Beutel M.E., Dreier M., Quiring O., Stark B., Wölfling K., Müller K.W., Permanently online and permanently procrastinating? The mediating role of Internet use for the effects of trait procrastination on psychological health and well-being. New Media and Society 2018, 20:862 880.10.1177/
1461444816675437.
167.    Richards J.H., Time management-a review, Work & Stress 1987, vol. 1.
168.    Robbins A., Obudź w sobie olbrzyma i miej wpływ na całe swoje życie – od zaraz! Studio EMKA, Warszawa 2015.
169.    Roguszczak M., Zarządzanie czasem pracy menedżera, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
170.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
171.    Saaty T.L., Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Services Sciences 2008, vol. 1, no. 1.
172.    Sabelis I., Time management: paradoxes and patterns, Time & Society 2000, vol. 10.
173.    Saks A.M., Ashforth B.E. 1996. Proactive socialization and behavioral self-management. J. Vocat. Behav. 1996, 48.
174.    Seibert S.E., Kraimer M.L., Crant J.M. 2001. What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success. Pers. Psychol. 2001, 54.
175.    Seiwert L.J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
176.    Senécal C., Koestner R., Vallerand R.J., Self-regulation and academic procrastination. Journal of Social Psychology,1995, 135 (1), 607–619 https://doi.org/10.-
1080/00224545.1995.9712234
177.    Simons D.J., Galotti K.M., Everyday planning: an analysis of daily time manage-ment, Bulletin of the Psychonomic Society 1992, vol. 30.
178.    Singh J., Singh H., Continuous improvement philosophy – literature review and directions, Benchmarking: An International Journal 2015, vol. 22, no. 1.
179.    Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
180.    Skórzyński Z., Z zagadnień wolnego czasu ludności miast w Polsce – dodatek do miesięcznika „Problemy Pokoju i Socjalizmu” 1965, nr 1.
181.    Skrzypek E., Kreatywność a zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2014.
182.    Slaven G., Totterdell P., Time management training: does it transfer to the workplace?, Journal of Managerial Psychology 1993, vol. 8.
183.    Solomon L.J., Rothblum E.D., Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology 1984, 31, 503–509. https://doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.503.
184.    Steel P., Klingsieck K.B., Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist 2016, 51(1), 36–46.
185.    Steel P., The nature of procrastination: A meta – analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin 2007, 133, 65–94. doi:10.1037/0033-2909.133.1.65
186.    Steinhouse R., Podejmowanie decyzji, PWE, Warszawa 2012.
187.    Strongman K.T., Burt C.D.B., Taking breaks from work: an exploratory inquiry, Journal of Psychology 2000, vol. 134.
188.    Styhre A., Kaizen, ethics, and care of the operations: management after empowerment, Journal of Management Studies 2001, vol. 38, no. 6.
189.    Subotnik R., Steiner C., Chakraborty, B., Procrastination revisited: The constructive use of delayed response. Creativity Research Journal 1999, 12 (2), 151–160. https://doi.org/10.1207/s15326934crj1202_7
190.    Szczęśniak B., Zasadzień M., Wapienik Ł., Zastosowanie analizy Pareto oraz diagramu Ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2012.
191.    Szopiński T., Efektywne zarządzanie czasem, Złote Myśli, Gliwice 2008.
192.    Szopiński T., Efektywne zarządzanie czasem [online]. Gliwice. Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, 8.01.2008. Dostępny w internecie http://www.projekt-
sukces.pl/books/Efektywne_zarzadzanie_czasem.pdf
193.    Szymszal J., Gierek A., Piątkowski J., Pucka A., Wykorzystanie klasyfikacji ABC i XYZ do optymalizacji produkcji w odlewni, Katowice, Politechnika Śląska 2005.
194.    Thomas J.P., Whitman D.S., Viswesvaran C., Employee proactivity in organiza-tions: a comparative metaanalysis of emergent proactive constructs. J. Occup. Organ. Psychol. 2010, 83.
195.    Tice D.M., Baumeister R.F., Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological Science 1997, 8(6).
196.    Tims M., Bakker A.B., Derks D.. Development and validation of the job crafting scale. J. Vocat. Behav. 2012, 80.
197.    Toffler A., Learning for Tomorrow: The Role of the Future in Education, Random House, New York 1974.
198.    Tornau K., Frese M., Construct clean-up in proactivity research: a meta-analysis on the nomological net of work-related proactivity concepts and their incremental validities. Appl. Psychol. Int. Rev. 2013, 62.
199.    Tracy B., Zarządzanie czasem, MUZA SA, Warszawa 2013.
200.    Trueman M., Hartley J., A comparison between the time management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students, Higher Education 1996.
201.    Urbaniak M., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
202.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.).
203.    Vodanovich S.J., Seib H.M., Relationship between time structure and procrastination, Psychological Reports 1997, vol. 80.
204.    Vollmuth H.J., Controlling, instrumenty od A do Z, analizy operacyjne, analizy strategiczne, Placet, Warszawa 1995.
205.    Ware B., The Top Five Regrets of the Dying, Hay House UK Ltd, 2019.
206.    West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
207.    Wilson J.M., Gantt charts: A centenary appreciation, European Journal of Operational Research 2003.
208.    Winiarski R., Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
209.    Wojciechowicz M., Jak przetrwać i zwyciężać – mój czas w moich rękach, Fokus, Gdańsk 1993.
210.    Woolfolk A.E., Woolfolk R.L., Time management: an experimental investigation, Journal of School Psychology 1986, vol. 24.
211.    Wright T.A., Dialogue: the importance of time in organizational research, Academy of Management Journal 2002, vol. 45.
212.    Wrzesniewski A., Dutton J.E., Crafting a job: revisioning employees as active crafters of their work. Acad. Manag. Rev. 2001, 26.
213.    Żarnowska A., Szwarc A., Kobieta i kultura czasu wolnego: zbiór studiów, DiG, Warszawa 2011.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane