• Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii

 • Autor: Andrzej Augustynek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-738-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 458/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 76.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Psychologia współczesna, jako jedna z nauk o człowieku, zajmuje się jego psychiką i zachowaniem. Jest zarówno dyscypliną naukową, jak i formą działalności praktycznej. Psychologiczna wiedza ciągle się dynamicznie rozwija, zwłaszcza w XXI wieku, wraz z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego. Jedne aspekty tej wiedzy są lepiej poznane, inne dopiero oczekują na eksplorację badawczą i opracowanie teoretyczne. Aktualny stan wiedzy psychologicznej jest wynikiem wiele lat trwających poszukiwań, których założenia i metody inspirowane są przez różne dziedziny wiedzy (zwłaszcza biologię, fizykę i chemię), systemy filozoficzne i często zupełnie odmienne podejścia metodologiczne.

Wprowadzenie do psychologii to podręcznik zawierający podstawową i aktualną wiedzę psychologiczną w szerokim zakresie. Omówiono szereg zagadnień: od biologicznych podstaw psychiki, poprzez pamięć, uczenie się, wywieranie wpływu, po zaburzenia psychiczne i ich leczenie. Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników interesujących się zagadnieniami psychologii i psychopatologii, zwłaszcza do lekarzy, pedagogów i studentów, nie tylko psychologii i medycyny.

Spis treści:

Wstęp
    
Rozdział 1. BIOLOGICZNE PODSTAWY PSYCHIKI
    
Mikroskopowa budowa systemu nerwowego
   Neuron
   Glej
Makroskopowa budowa systemu nerwowego
   Ośrodkowy układ nerwowy
   Mózg
   Rdzeń kręgowy
   Móżdżek
   Ośrodki podkorowe
   Obwodowy system nerwowy
Rola poszczególnych struktur mózgu
   Półkule mózgowe
   Ośrodki pamięci
   Ośrodki mowy
   Ośrodek regulacji okresów czuwania i snu
Inne aspekty funkcjonowania mózgu człowieka
   Płeć mózgu
   Doznania fantomowe
   Deprywacja sensoryczna
   Biologiczne podłoże agresji
Bibliografia


Rozdział 2. PAMIĘĆ I UCZENIE SIĘ
    
Fazy procesów pamięciowych
   Zapamiętywanie, uczenie się
   Pamiętanie – zapominanie
   Przypominanie, rozpoznawanie
Przykład zadania badającego pamięć
Rodzaje pamięci
Warunkowanie klasyczne, instrumentalne (sprawcze) i ewaluatywne
Nadczynność pamięci
Pamięć wszczepiona – fałszywe wspomnienia
Imprinting – u podstaw tworzenia się więzi rodzinnych i preferencji seksualnych
Zasady efektywnego wykorzystania pamięci
Bibliografia
    
Rozdział 3. MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
    
Rodzaje myślenia
Operacje myślowe
Rozwiązywanie problemów
Zadania badające skuteczność rozwiązywania problemów
Zaburzenia myślenia
Bibliografia
    
Rozdział 4. ZDOLNOŚCI I INTELIGENCJA
    
Zdolności, ich specyfika i rodzaje
Zdolności: wrodzone czy nabyte?
Inteligencja ogólna
   Interpretacja ilorazu inteligencji
   Testy inteligencji ogólnej
   Teorie inteligencji ogólnej
   Znaczenie badania inteligencji ogólnej
Inne rodzaje inteligencji
   Inteligencja emocjonalna
   Sztuczna inteligencja
   Inteligencja pozaziemska
   Inteligencja zwierząt
   Inteligencja pojęciem socjologicznym
   Inteligencja społeczna
   Inteligencja ekologiczna
Bibliografia
    
Rozdział 5. EMOCJE, STRES, MOTYWACJA
    
Charakterystyka emocji
Biologia emocji
Stres
Lęk
   Rodzaje lęku
   Wpływ lęku i strachu na zachowanie
Agresja
Motywacja
Bibliografia
    
Rozdział 6. OSOBOWOŚĆ
    
Różne sposoby rozumienia pojęcia osobowości
Teorie osobowości
   Osobowość formą różnic indywidualnych
   Osobowość systemem stałych cech
   Osobowość rodzajem związku człowieka ze światem (teorie relacyjne)
   Osobowość konfiguracją bodźców i reakcji (teorie behawiorystyczne)
   Osobowość funkcją sił dynamicznych: potrzeb i popędów (teorie
psychoanalityczne)
   Osobowość w psychologii humanistycznej
   Osobowość centralnym systemem regulacji i integracji
Bibliografia
    
Rozdział 7. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
    
Rodzaje komunikacji interpersonalnej
Szum w komunikacji interpersonalnej
Skuteczna komunikacja interpersonalna
Asertywność w komunikacji interpersonalnej
Bibliografia
    
Rozdział 8. NEGOCJACJE
    
Czym są negocjacje?
Negocjacje sposobem osiągania porozumienia i rozwiązywania konfliktów
   Kiedy należy negocjować?
   Kto powinien negocjować (skład zespołu negocjacyjnego)?
   Miejsce negocjacji (przestrzeń negocjacyjna)
   Zachowanie negocjatorów podczas negocjacji
   Uwarunkowania przebiegu negocjacji (istotne czynniki dla przebiegu negocjacji)
      Kontekst negocjacji
      Zdobywanie i wykorzystywanie informacji ważnych w negocjowaniu
Reguły i sposoby negocjowania
Taktyki, chwyty i błędy negocjacyjne
Typy i style negocjacji
Strategie negocjacji
Fazy negocjacji
   Podmiotowe uwarunkowania skuteczności negocjacji
Bibliografia
    
Rozdział 9. KONFLIKT JEGO RODZAJE I CECHY
    
Rodzaje konfliktów
Fazy, uwarunkowania i postawy wobec konfliktów
   Fazy konfliktu
Uwarunkowania konfliktów
Postawy wobec konfliktów
Bibliografia
    
Rozdział 10. WYWIERANIE WPŁYWU
    
Manipulacja
   Stopnie (cele) ingerencji poprzez manipulacje w psychikę innych
   Reguły i sposoby manipulowania innymi
   Obrona przed manipulacją
Oddziaływanie podprogowe (subliminalne)
   Historia badań spostrzegania podprogowego
   Przekaz podprogowy w muzyce rockowej
   Reklama podprogowa
Sugestia
Hipnoza
Sugestopedia
Efekt placebo
Narkoanaliza
Infradźwięki
Manipulacja elektroniczna
Bibliografia
    
Rozdział 11. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU
    
Geneza i historia internetu
Człowiek w dobie internetu
Telefon komórkowy – smartfon
Bibliografia
    
Rozdział 12. KIEROWANIE KARIERĄ
    
Fazy procesu kadrowego
   Planowanie zasobów ludzkich
   Analiza i opis stanowiska pracy
   Określenie pożądanych cech pracownika
   Przegląd zasobów ludzkich
   Rekrutacja
      Rozmowa
   Metody stosowane w procesie rekrutacji
      Rozmowa kwalifikacyjna
      Badanie testowe
   Okres zatrudnienia
      Wprowadzenie do pracy
      Przenoszenie
      Awans
      Skierowanie do innej pracy (na tym samym szczeblu)
      Działania służące zatrzymaniu wartościowych pracowników w firmie (planowanie karier indywidualnych)
      Degradacja
      Odejście pracownika
Kreowanie wizerunku
Sposoby efektywnego poszukiwania pracy
   Życiorys i list motywacyjny
   Jak korzystnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Bibliografia
    
Rozdział 13. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ICH LECZENIE
    
Zdrowie – choroba; norma – patologia; normalność – obłęd, szaleństwo
Klasyfikacje schorzeń psychicznych
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia nastroju
Przeżycia traumatyczne i zaburzenia związane ze stresem
   Zespół stresu pourazowego (PTSD)
Zaburzenia osobowości
Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
   Schizofrenia
      Częstość występowania
      Wiek zachorowań
      Przebieg choroby
      Fazy schizofrenii
      Przyczyny schizofrenii
      Biologiczne podstawy
      Czynniki psychospołeczne
   Leczenie schizofrenii i innych psychoz
Uzależnienia
   Mechanizm powstawania uzależnienia
   Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Uzależnienia od czynności
Zaburzenia odżywiania
Zaburzenia seksualne i tożsamości płciowej
   Zaburzenie tożsamości płciowej – transseksualizm
   Zaburzenia preferencji seksualnych – parafilie
   Dysfunkcje seksualne
Zaburzenia snu i czuwania
Leczenie zaburzeń psychicznych
Bibliografia
    
Indeks rzeczowy


Indeks najważniejszych nazwisk


Andrzej Augustynek
psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki Wydziału Humanistycznego Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej AGH w Krakowie, kierownik Studiów Podyplomowych z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji, wykładowca Psychologii Lotniczej Politechniki Rzeszowskiej. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: psychopatologia, uzależnienia, hipnoterapia, sugestia, pamięć, techniki negocjacji i manipulacji, psychologia lotnicza. Od 1982 roku jest biegłym sądowym ds. uzależnień alkoholowych, powoływanym także w innych sprawach, przede wszystkim o zabójstwa i rozboje. Założył w 1981 roku Ośrodek Psychologiczno-Psychiatryczny, w którym prowadzi terapię uzależnień i nerwic.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Psychologia relacji wewnątrzrodzinn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane