• Tożsamość zawodowa pracowników branży badań klinicznych w Polsce

Tożsamość zawodowa pracowników branży badań klinicznych w Polsce

 • Autor: Barbara Kozierkiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-639-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 196/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest pozycją teoretyczno-empiryczną. Po analizie literatury dotyczącej procesów profesjonalizacji, tożsamości zawodowej, zaangażowania organizacyjnego i motywacji przeanalizowanej głównie w odniesieniu do tak zwanych pracowników wiedzy książka przedstawia wyniki badania tożsamości zawodowej przeprowadzonego w grupie pracowników branży badań klinicznych. Połączenie analizy teoretycznej z wynikami badania przeprowadzonego w grupie zawodowej, która jeszcze nigdy dotąd nie była przedmiotem badań specjalistów z dziedziny zarządzania może okazać się interesująca dla naukowców z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii i psychologii. Tożsamość zawodowa jest ważnym elementem procesu zarządzania i kontroli, szczególnie w grupie pracowników wiedzy. Sposób kierowania pracownikami wiedzy, pracownikami nowopowstających profesji oraz pracownikami zmieniającymi zawód, stawia przed kierującymi nowe wyzwania. Ma to istotne znaczenie dla działań podejmowanych przez menedżerów w celu efektywnego kierowania zespołem pracowniczym. Z tego powodu książka może być interesująca dla osób kierujących tak zwanymi pracownikami wiedzy. W końcu książka zawiera analizę konkretnej grupy zawodowej, pracowników branży badań klinicznych w Polsce, okaże się więc ciekawą lekturą dla samych pracowników tego sektora oraz tych, którzy planują rozpocząć karierę w tej branży.

Spis treści:

Wstęp
Od autorki
        
Rozdział 1. Profesje, zawody i pracownicy wiedzy
        
1.1. Profesje i zawody
1.2. Pracownicy wiedzy
1.3. Rozwój profesji i zawodów
1.3.1. Czynniki zewnętrzne wpływające na system profesji
1.3.2. Czynniki wewnętrzne wpływające na system profesji
1.3.3.Transformacje zawodowe na rynku badań klinicznych na tle przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie
        
Rozdział 2. Tożsamość i zaangażowanie – główne teorie
        
2.1. Tożsamość
2.2. Tożsamość a zaangażowanie
        
Rozdział 3. Determinanty tożsamości
        
3.1. Kultura organizacyjna
3.2. Kultura organizacji wiedzy
3.3. Dopasowanie suplementarne i komplementarne
3.4. Prestiż i unikatowość grupy
3.5. Atmosfera pracy
3.6. Świadomość istnienia grupy własnej i innych grup
        
Rozdział 4. Tożsamości zawodowe
        
4.1. Podejścia badawcze do badania tożsamości zawodowej
4.2. Tożsamość organizacyjna
4.3. Tożsamość grupowa/kolektywna/relacyjna
4.4. Tożsamość organizacyjna a tożsamość grupowa
4.5. Tożsamość profesjonalna
4.6. Tożsamość profesjonalna a tożsamość organizacyjna
4.7. Inne tożsamości zawodowe: pracownik oddelegowany do klienta i wolny najmita
        
Rozdział 5. Postawy i zachowania wynikające z tożsamości zawodowej
        
5.1. Tożsamość a motywacja
5.2. Tożsamość a satysfakcja z pracy
5.3. Tożsamość a produktywność
5.4. Tożsamość a kontrola normatywna
5.5. Tożsamość a fluktuacja i absencja
5.6. Tożsamość a socjalizacja pracowników
5.7. Tożsamość zawodowa a „zachowania obywatelskie”, czyli zadania poza rolą
5.8. Potencjalne negatywne efekty tożsamości zawodowej
5.8.1. Stres, pracoholizm i wypalenie zawodowe
5.8.2. Spadek kreatywności i ochrona status quo
5.8.3. Zachowania nieetyczne na korzyść grupy/organizacji
5.8.4. Skutki niedopasowania tożsamości zawodowej
        
Rozdział 6. Badanie tożsamości zawodowej pracowników branży badań klinicznych w Polsce i jej determinantów – metoda
        
Rozdział 7. Tożsamość zawodowa pracowników branży badań klinicznych – analiza jakościowa
        
7.1. Tożsamość profesjonalna względem zawodu wyuczonego i wykonywanego
7.2. Tożsamość organizacyjna, relacyjna, zadaniowa
7.3. Determinanty tożsamości zawodowej
        
Rozdział 8. Tożsamość zawodowa pracowników branży badań klinicznych – analiza ilościowa
        

8.1. Przegląd narzędzi do badaniach tożsamości i zaangażowania organizacyjnego
8.2. Narzędzie badawcze do głównego badania ilościowego
8.3. Analiza tożsamości zawodowych w grupie pracowników branży badań klinicznych w Polsce
8.4. Analiza tożsamości zawodowej w podgrupach
8.4.1. Podgrupy wydzielone pod względem posiadanego wykształcenia
8.4.2. Podgrupy wydzielone pod względem pełnionej roli zawodowej
8.4.3. Podgrupy wydzielone ze względu na wiek
8.4.4. Podgrupy, w których nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie
8.5. Determinanty tożsamości zawodowej
8.6. Determinanty tożsamości zawodowej – analiza czynnikowa
8.7. Jak poszczególne tożsamości zawodowe wpływają na siebie
        
Zakończenie
Spis rysunków, tabel i wykresów
Bibliografia

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

Problematyka tożsamości jest wieloaspektowa i niejednoznaczna. Stanowi obszar zainteresowań przedstawicieli różnych nauk: psychologów, socjologów, pedagogów, filozofów. Jej zgłębienie wymaga dociekliwości, rzetelności i otwartości umysłu. (…) Podjęcie w/w tematyki jest wyzwaniem i świadczy o odwadze Autorki. Doceniam również złożony i wieloetapowy proces zbierania i analizy danych zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym.

Barbara Kozierkiewicz

dr nauk ekonomicznych, specjalistka od zarządzania pracownikami wiedzy w szczególności w sektorze badań klinicznych. Od wielu lat związana z branżą badań klinicznych zarówno w obszarze kierowania ludźmi, kierowania firmą, jak i kierowania projektami.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane