• Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych

Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych

 • Autor: Agata Woźniak-Krakowian Danuta Borecka-Biernat Paweł Kurtek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-744-5
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi istotny głos w dyskusji nad uwarunkowaniami, specyfiką, sposobami przezwyciężania i skutkami sytuacji trudnych, które są udziałem młodzieży. Umożliwi ona pogłębienie refleksji nad znaczeniem sytuacji trudnych, ich istotą, poszukiwaniem sposobów konstruktywnego rozwiązywania tych sytuacji przez młodzież.

Spis treści:

Wstęp

Część pierwsza. Strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego w relacji do rodzinnych uwarunkowań

Rozdział 1. Problematyka strategii destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego z uwzględnieniem rodzinnych uwarunkowań – w literaturze przedmiotu

1. Sytuacja konfliktu społecznego jako sytuacja trudna
2. Strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w kontekście sytuacji konfliktu społecznego
3. Rola postaw rodzicielskich w generowaniu strategii destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego
4. Modelujący wpływ rodziców w kształtowaniu strategii destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego

Rozdział 2. Założenia metodologiczne i prezentacja metody badań

1. Problem badawczy
2. Metoda i narzędzia badawcze
3. Badana grupa i procedura badania

Rozdział 3. Rodzinne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży  w sytuacji konfliktu społecznego w świetle wyników badań

1. Percepcja postaw rodzicielskich a strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
2. Strategie radzenia sobie rodziców w sytuacji konfliktu społecznego w  percepcji młodzieży a przejawiane przez nią strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego
3. Zmienne rodzinne jako determinanty strategii destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego
4. Podsumowanie wyników badań

Część druga. Radzenie sobie młodzieży z niepełnosprawnością w sytuacjach trudnych

Rozdział 1. Dorastanie jako okres zmagań z sytuacjami trudnymi

1. Obszary zadań rozwojowych i sytuacji trudnych młodzieży
2. Aktywność zaradcza młodzieży wobec sytuacji trudnych
3. Uwarunkowania i efektywność radzenia sobie

Rozdział 2. Typowe i specyficzne sytuacje trudne oraz aktywność zaradcza młodzieży z niepełnosprawnością

1. Niepełnosprawność jako czynnik psychologicznego stresu zadaniowego i społecznego
2. Społeczne i osobiste oblicza sytuacji trudnych młodzieży niepełnosprawnej
3. Dynamika radzenia sobie młodzieży z niepełnosprawnością w kontekście uniwersalnego procesu przystosowania
4. Specyficzne sytuacje trudne i radzenie sobie różnych grup młodzieży niepełnosprawnej
4.1. Młodzież z zaburzeniami widzenia
4.2. Młodzież z zaburzeniami słyszenia
4.3. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
4.4. Młodzież z dysfunkcją narządu ruchu
4.5. Młodzież przewlekle chora

Rozdział 3. Pomoc młodzieży niepełnosprawnej w przezwyciężaniu sytuacji trudnych w kontekście różnych podejść teoretycznych

Rozdział 4. Metody badania doświadczeń stresowych i aktywności zaradczej młodzieży niepełnosprawnej

Część trzecia. Autodestruktywne zachowania młodzieży w sytuacjach trudnych

Rozdział 1. Adolescencja czasem niepokoju i buntu

1. Specyfika okresu dorastania w  psychologicznej perspektywie
2. Stresory sytuacji trudnych i ich konsekwencje dla adolescentów
3. Etiologia agresji i autoagresji nastolatków
3.1. Agresja
3.2. Autoagresja

Rozdział 2. Wybrane przejawy zachowań autodestruktywnych

1. Samozniszczenie – samobójstwo, samookaleczenia
2. Uzależnienia substancyjne
3. Uzależnienia behawioralne – kult ciała
3.1. Piercing i tatuowanie
3.2. Zaburzenia łaknienia
3.3. Dysmorfofobia
4. Zaburzenia pozorowane

Rozdział 3. Wspomaganie dorastającej młodzieży

Zakończenie
Bibliografia
Biogramy autorów

Dariusz Adamczyk, Seminare. Poszukiwania naukowe, tom 41 nr 1 (2020)


Prof. dr hab. Bogusława Lachowska:

Recenzowana monografia stanowi bardzo rzetelne oraz bardzo ciekawe opracowanie naukowe, wartościowe ze względów teoretycznych i praktycznych. Opracowanie to wypełnia ważną lukę w badaniach nad dobrostanem młodzieży, koncentrując się na kwestii radzenia sobie przez dorastających w sytuacjach konfliktu społecznego. Cennym aspektem książki jest uwzględnienie wewnętrznego zróżnicowania populacji młodzieży, które znajduje swoje odzwierciedlenie w specyfice sytuacji trudnych oraz w strategiach radzenia sobie z nimi. Zwrócono również uwagę na niepełnosprawność, jako czynnik różnicujący interesujące Autorów zjawisko.

Prof. dr hab. Danuta Rode:

Zmaganie się młodzieży z sytuacjami trudnymi, w tym grup młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej, poznanie ich możliwości, strategii w radzeniu sobie z nimi, uwarunkowań aktywności zaradczej adolescentów, to niezaprzeczalnie duża wartość tej monografii. Tematyka tekstów odnosi się do ważnych społecznie oraz interesujących profesjonalnie zagadnień podejmowanych na gruncie dyscyplin naukowych usytuowanych na pograniczu psychologii, pedagogiki i socjologii. Uważna ich lektura pozwoli znaleźć szereg interesujących propozycji i przykładów konkretnych rozwiązań, które mogą być zastosowane w pracy psychologów i innych specjalistów, stanowiąc podstawę działań profilaktycznych, wspierających i korekcyjnych.

Agata Woźniak-Krakowian

psycholog, socjolog, logopeda, doktor, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik Zakładu Psychologii w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Jej zainteresowania naukowe i badawcze mają interdyscyplinarny charakter i oscylują wokół problemów: patologii i dewiacji społecznych, pomocy psychologicznej i społecznej, pracy socjalnej.

Książki tego autora

Danuta Borecka-Biernat
prof. nadzw. UWr, dr hab. Kierownik Zakładu Psychologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę zaburzeń zachowania w podokresie wczesnej adolescencji, a szczególnie odnoszą się do determinant stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie z trudnościami w sytuacjach społecznych.

Książki tego autora

Paweł Kurtek

doktor psychologii, pracownik Zakładu Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego zainteresowania badawcze dotyczą podmiotowych i sytuacyjnych uwarunkowań adaptacji osób niepełnosprawnych. Szczególne miejsce zajmuje problematyka radzenia sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacjach trudnych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Strategie radzenia sobie młodzieży ...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Wyzwania wychowania w świetle probl...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane