• Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia

Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia

 • Autor: Aleksandra Błachnio Karolina Kuryś-Szyncel Emilia Martynowicz Aldona Molesztak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-489-5
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Starość i starzenie się społeczeństw staje się stopniowo coraz lepiej rozpoznanym problemem. Wyzwaniem pozostaje zdiagnozowanie, na ile starość można uczynić produktem i to rentownym. Autorki określają zakres, w jakim seniorzy wpisują się w najnowsze strategie marketingowe na rynku, w jakim zakresie ich zasoby stają się doceniane na rynku pracy (międzygeneracyjny mentoring) i jak oni sami rewolucjonizują technologię (telesenior).

Bezsprzecznym atutem książki jest wpisanie się w najnowsze trendy badań społecznych dotykające aktualnych rewolucji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z nakierowaniem na mentoring międzygeneracyjny oraz żywo dyskutowaną dehumanizację medycyny w kierunku teleusług jako sposobów na redukcję kosztów starzenia się globalnego społeczeństwa.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Starzenie się społeczeństw globalnym wyzwaniem  
Emilia Martynowicz

Rozdział 2. Diagnoza starości w Polsce  
Karolina Kuryś-Szyncel

Rozdział 3. Jakość i strategie życia w starości  
Aleksandra Błachnio

Rozdział 4. Starość produktywna a wykorzystanie potencjału ludzi w podeszłym wieku  
Aldona Molesztak

Rozdział 5. Senior w społeczeństwie konsumpcyjnym  
Aldona Molesztak

Rozdział 6. Nowy rynek usług – telegeriatria, telemedycyna  
Aleksandra Błachnio

Rozdział 7. Międzygeneracyjny mentoring  
Karolina Kuryś-Szyncel

Zakończenie
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Indeks nazwisk
Noty o autorach

prof. nadzw. UWr dr hab. Maria Straś-Romanowska:

Autorki opisując kondycję psychospołeczną współczesnych seniorów, zwracają uwagę na potrzeby i wyzwania stojące zarówno przed osobami starszymi, jak i przed (tymczasowo) młodym pokoleniem, wskazują możliwości zagospodarowania kapitału tkwiącego w osobach starszych oraz drogi wzajemnego wzbogacania się poprzez wymianę doświadczeń i kompetencji.

prof. nadzw. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska:

(...) publikację wyróżnia, jak piszą Autorki, właśnie nieutyskiwanie na starość, lecz idea upowszechnienia, zaakceptowania i wykorzystania potencjału starości oraz refleksja nad korektami otoczenia starego człowieka, które by temu sprzyjały. Cenię wysiłek Autorek właśnie z tego tytułu, że mówią ewentualnym „lekarzom starych ludzi”: „Lekarzu – lecz się sam”.

dr hab. Beata Bugajska:

Autorki ukazują starzenie się i starość człowieka w perspektywie indywidualnej i społecznej. Ukazują zagrożenia człowieka w starości i negatywne konsekwencje zachodzących zmian w przestrzeni publicznej. Jednak co jest warte podkreślenia, koncentrują się na analizie starości w kategorii wartości, potencjału, kapitału społecznego. (...) Autorki nie idealizują starości, ale starają się przedstawić rozwiązania służące zaspokajaniu złożonych potrzeb najstarszego, jakże zróżnicowanego pokolenia.

Aleksandra Błachnio
doktor psychologii, licencjat filologii angielskiej, wieloletni pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka czterech monografii. Obszar jej specjalizacji obejmuje zagadnienia jakości życia, starości, globalizacji i zmian osobowości człowieka.

Karolina Kuryś-Szyncel
ukończyła psychologię i filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest autorką dwóch monografii, a także licznych artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki biograficznych uwarunkowań rozwoju i zmian o charakterze personalizacyjnym w dorosłości oraz znaczenia krytycznych wydarzeń w biegu życia zarówno w perspektywie jednostkowej, jak i rodzinnej. Aktualnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.

Emilia Martynowicz
doktor psychologii, wieloletni pracownik Wydziału Nauk Społecznych i współpracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a także placówek o profilu neurologiczno-psychiatrycznym (jako specjalista z zakresu psychologii klinicznej), wieloletni współpracownik niepublicznych szkół wyższych oraz innych podmiotów prowadzących edukację w zakresie różnych dziedzin psychologii. Zainteresowania naukowe i badawcze ogniskuje wokół szeroko rozumianej problematyki psychologii osobowości, szczególnie psychologii procesów emocjonalno-motywacyjnych, poczucia sensu życia, wartości i celów życiowych ? zwłaszcza młodzieży, psychologicznych problemów wynikających z globalizacji i modernizacji polskiego społeczeństwa, psychologicznych czynników sprzyjających modernizacji gospodarki.

Aldona Molesztak
adiunkt w Zakładzie Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się na wychowaniu, rodzinie, jakości życia i starości.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane