• Integracja sensoryczna przez cały rok

Integracja sensoryczna przez cały rok

 • Autor: Magdalena Charbicka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-444-4
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 160/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka napisana została w formie przewodnika dla osób niezwiązanych z terapią integracji sensorycznej, czyli rodziców, nauczycieli i innych specjalistów, aby przybliżyć im w sposób czytelny te zagadnienia.

W publikacji zawarte zostały definicje, podstawy teoretyczne założeń integracji sensorycznej oraz opisy charakteryzujące podstawowe systemy zmysłowe. Dużą część książki stanowią propozycje zabaw, historii, pomysły do wykorzystania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczycieli przedszkoli czy profesjonalistów zajmujących się na co dzień terapią. Uzupełnieniem książki są tabelki pomagające określić poziom funkcjonowania naszego dziecka.

Patronat:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Czym jest integracja sensoryczna?

1. Co i dlaczego musi być zintegrowane w senso(moto)ryce?
2. Czym są zmysły i jak funkcjonują
3. Znaczenie układu dotykowego i czucia głębokiego
4. Jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma zmysł równowagi?
5. Układ przedsionkowy a rozwój mowy
6. Jak układ przedsionkowy wpływa na trudności szkolne dziecka?
7. Zmysł wzroku – narząd niesamowity
8. Zmysł słuchu, czyli magia dźwięków
9. Do czego potrzebny nam zmysł węchu?
10. Smak – zmysł dający wiele przyjemności

Rozdział II. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego

1. Czym są zaburzenia przetwarzania sensorycznego?
2. Zaburzenia dyskryminacji sensorycznej (zaburzenia różnicowania sensorycznego)
3. Zaburzenia motoryczne o bazie sensorycznej

Rozdział III. Terapia integracji sensorycznej

1. Terapia integracji sensorycznej
2. Narracja w terapii

Rozdział IV. Integracja sensoryczna przez cały rok

1. Jak wspomagać integrację sensoryczną przez cały rok
2. Wspieranie integracji sensorycznej u małego dziecka
3. Integracja sensoryczna w zgodzie z naturą

Słownik pojęć stosowanych w terapii, dotyczący sprzętu terapeutycznego
Załączniki
Bibliografia
Spis fotografii i rysunków 

Magdalena Charbicka
oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wiceprezes i współzałożyciel Fundacji z ASPIracjami działającej na rzecz osób ze spektrum ASD. Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autystycznego. Koordynatorka autorskich studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - Diagnoza, terapia i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera. Bierze udział w projektach walidacyjnych mających za zadanie wprowadzenie różnych narzędzi diagnostycznych pomocnych w pracy terapeuty min. ADOS-2, PEP-3, System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią osób z ASD.

Książki tego autora

Affolter F., Spostrzeganie, rzeczywistość, język, tłum. T. Duliński, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
Arnwine B., Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej, tłum. K. Jaroszewski, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016.
Ayres J.A., Sensory integration and Child. Western Psychological Services, Los Angeles 1991.
Ayres J., Dziecko a integracja sensoryczna, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.
Bień St., Kukwa A., Embriologia i anatomia ucha wewnętrznego, [w:] Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, pod red. G. Janczewskiego i M. Bogdanowicz, CMPPP, Warszawa 1997.
Blythe S.G., Harmonijny rozwój dziecka, tłum. P. Karpowicz, Świat Książki, Warszawa 2010.
Bogdanowicz  M.,  Integracja  percepcyjno-motoryczna,  teoria  –  diagnoza  –  terapia, CMPPP, Warszawa 2000.
Borkowska  M.,  Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Wydawnictwo Zaułek, Warszawa 1999.
Bragdon A.D., Gamon D., Kiedy mózg pracuje inaczej. ADHD – alkoholizm – autyzm – déjà vu – dysleksja leworęczności – słuch absolutny – pamięć fotograficzna – sezonowe zaburzenie afektywne – synestezja, tłum. L. Okupniak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Blakemore  S.,  Frith  U.,  Jak  uczy  się  mózg,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Ciechanowicz-Lewkowicz E., Neurofizjologia , Biała Podlaska 2005.
Charbicka M., Raszewska M., W objęciach natury. Program edukacyjno-terapeutyczny, CMPPP, Warszawa 2009.
Czochańska J., Neurologia dziecięca, PZWL, Warszawa 1985.
Czochańska J., Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i noworodków, Wydawnictwo Folium, Lublin 1995.
Clotan R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Waszawa 1988.
Delacato C.H., Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, tłum. M. Główczak, Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
Dmochowska M., Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP, Warszawa 1979.
Dmochowska M., Droga dziecka do nauki pisania, PZWS, Warszawa 1971.
Eliot L., Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina 2003.
Fabiszewski R., Kranc R., Sensoryka. Układy somatosensoryczne. Podręcznik dla studentów studiów magisterskich na kierunku kosmetologia i fizjoterapia , MedPharm, Wrocław 2012.
Frohlih A., Stymulacja od podstaw. Jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych, tłum. Z. Białek, L. Czarnkowska, A. Firkowska-Mankiewicz, WSiP, Warszawa 1998.
Goddard S., Odruchy, uczenie, zachowanie, Masgutowa i Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, Warszawa 2004.
Goddard S., Harmonijny rozwój dziecka, Świat Książki, Warszawa 2006.
Godwin Emmons P., McKendry Anderson L., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu,  ADHD,  trudności  szkolnych  oraz  zaburzeń  dwubiegunowych,  tłum.  R. Waliś, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2007.
Gopnik A., Meltzoff A.N., Kuhl P.K., Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci, tłum. E. Haman, P. Jackowski, Media Rodzina, Poznań 2004.
Grzywniak C., Kinezjologia edukacyjna – metoda wspomagania rozwoju i terapii psychomotorycznej, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006.
Grzybowska E., Metoda integracji sensorycznej (SI), „Rewalidacja” 2 (6) 1999.
Grzybowska E., Przegląd informacji o tzw. Treningach Integracji słuchowej, „Biuletyn SI” Nr 3, 2002.
Heydt K., Allon M., Integracja sensoryczna, tłum. A. Florek, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa, Poznań 2003.
Hellbrugge T., Lajosi F., Menara D., Schamberger R., Rautenstrauch T., Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka  Rozwojowa.  Pierwszy  rok  życia, Promyk Słońca, Kraków, 1994.
Ingram J., Płonący dom. Odkrywając tajemnice mózgu, tłum. B. Chacińska-Abrahamowicz, M. Abrahamowicz, Pruszyński i S-ka, Warszawa 1996.
Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia, pod red. R. Piotrowicza, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.
Kuleczka-Raszewska M., Markowska D., Uczę się przez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną, Harmonia, Gdańsk 2012.
Komitet Nauk Psychologicznych PAN, Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Psychologia ogólna, pod red. naukową J. Strelaua, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
Kranowitz C.S., Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie, Gdańsk, 2012.
Latkowski B., Otoneurologia, BEL CORP Scientific Publications, Warszawa 1988.
Makowski A., Anatomia części ośrodkowych narządu przedsionkowego, [w:] Otoneurologia, pod red. G. Janczewskiego i B. Latkowskiego, BEL CORP Scientific Publications, Warszawa 1988.
Maas V.F., Uczenie się poprzez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów, WSiP, Warszawa 1998.
Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
Michałowicz R., Dziecięce porażenie mózgowe, PZWL, Warszawa 2000.
Miller L.J., Dzieci w świecie doznań. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?, Harmonia Uniwersalis, Gdańsk 2016.158
Odowska-Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Harmonia Uniwersalis, Gdańsk 2016.
Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Olechnowicz H., Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku. Program terapeutyczny, WSiP, Warszawa 1999.
Patermann R., Zabawy w naturze na każdą porę roku, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999.
Pluta-Wojciechowska  D.,  Zaburzenia  czynności  prymarnych  i  artykulacji.  Podstawy postępowania logopedycznego, Wydawnictwo Ergo Sum, Bytom 2015.
Podgórska-Jachnik D., Uzasadnienie potrzeby wczesnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka jako jednego z głównych kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej, „Niepełnosprawność. Rocznik Naukowy. Teoretyczne i metodyczne konteksty pedagogiki specjalnej” Nr 1, 2009, Gdańsk.
Przyrowski Z., Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej, [w:] Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pod red. Cz. Szmigla, Wyd. AWF, Kraków 2001.
Przyrowski Z., Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do diagnozy i terapii, Empis, Warszawa 2012.
Psychologia, wyd. czwarte, pod red. T. Tomaszewskiego, PWN, Warszawa 1978.
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. M. Żebrowskiej, PWN 1982.

Netografia:
http://ikepolska.pl/rola-dojrzalosci-neuropsychologicznej-w-procesie-uczenia-sie/
file:///C:/Users/sensoris/Downloads/01_Koziorowska-Gawron.pdf
http://organeoblog.pl/aromaterapia-i-olejki-eteryczne-kompendium/
https://bodyrelax.pl/aromaterapia-czyli-lecznicza-moc-zapachow/
http://www.darterapii.home.pl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=20%3Aetapy-prawidowego-rozwoju-chwytu&Itemid=6
http://www.pstis.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Czas wolny małych dzieci w świecie ...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące m...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Wychowanie i wspieranie rozwoju mał...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Trudności w uczeniu się i zaburzeni...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Kształtowanie i wspieranie rozwoju ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Terapeutyczne zabawy w integracji s...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Sensoryka i motoryka w rozwoju dzie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Efektywność terapii integracji sens...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Zabawa sztuką. Socjoterapeutyczne w...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Rozwojowe zaburzenia koordynacji ru...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Żłobek. Opieka i wychowanie

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Najczęściej kupowane