• Edukacja seksualna w polskiej szkole. Perspektywa uczniów i dyrektorów

Edukacja seksualna w polskiej szkole. Perspektywa uczniów i dyrektorów

 • Autor: Mariola Bieńko Zbigniew Izdebski Krzysztof Wąż
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-361-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 289/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka powstała jako rezultat badań jakościowych, wywiadów grupowych zrealizowanych z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wywiadów z dyrektorami szkół, na temat zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie. Opracowanie pozwala na zapoznanie się z obrazem tych zajęć z perspektywy osób odpowiedzialnych za ich organizację, a przede wszystkim z perspektywy ich uczestników, poznanie doświadczeń i ocen uczniów dotyczących zarówno organizacji zajęć, ich problematyki, stosowanych metod i środków dydaktycznych, jak też sposobu postrzegania postawy nauczyciela prezentowanej na lekcji. Z badań wyłania się również obraz samych uczestników fokusów, niezwykle cenny dla zrozumienia uwarunkowań ich rozwoju psychoseksualnego.

Spis treści:

Wprowadzenie
        
Część I. ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE Z UCZNIAMI
        
Rozdział 1. Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie. Motywy uczęszczania
        
1.1. Organizowanie zajęć wychowania do życia w rodzinie w szkole
1.2. Motywy uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie
        
Rozdział 2. Treści zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz sposób ich przekazywania
        
2.1. Problematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie z perspektywy uczniów
2.2. Omawianie na zajęciach wybranych tematów, uzyskane informacje, sposób interpretacji stosowany przez nauczyciela
2.3. Sposób prezentacji na zajęciach wychowania do życia w rodzinie kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców
2.4. Informacje o grupach osób, które są dyskryminowane, podawane na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
2.5. Korzystanie z podręcznika na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
2.6. Metody i środki dydaktyczne stosowane w toku zajęć wychowania do życia w rodzinie
2.7. Możliwość proponowania przez uczniów tematów, które będą omawiane na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
2.8. Używanie przez nauczyciela na zajęciach wychowanie do życia w rodzinie poprawnego słownictwa w odniesieniu do sfery seksualności i aktywności seksualnej
2.9. Poruszanie tematyki seksualności człowieka na lekcjach innych przedmiotów
        
Rozdział 3. Postrzeganie zajęć wychowania do życia w rodzinie
        
3.1. Skojarzenia z nazwą zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”
3.2. Emocje towarzyszące zajęciom wychowania do życia w rodzinie
3.3. Atmosfera panująca na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
3.4. Różnice pomiędzy zajęciami wychowania do życia w rodzinie i pozostałymi lekcjami
3.5. Aktywność uczniów na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
3.6. Prowadzenie rozmów na temat zajęć wychowania do życia w rodzinie z rówieśnikami i osobami dorosłymi
3.7. Rekomendowanie uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie młodszym uczniom
        
Rozdział 4. Ocena przydatności wiedzy przekazywanej na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
        
4.1. Źródła informacji o dojrzewaniu, inicjacji seksualnej, antykoncepcji uznawane przez uczniów za rzetelne
4.2. Poruszanie na zajęciach wychowania do życia w rodzinie tematów dotyczących codziennych problemów uczniów
4.3. Ocena przydatności zajęć wychowania do życia w rodzinie w budowaniu relacji z rówieśnikami, zwłaszcza płci przeciwnej
        
Rozdział 5. Postrzeganie nauczyciela wychowania do życia w rodzinie
        
5.1. Ogólna charakterystyka nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
5.2. Obraz sposobu realizacji przez nauczyciela zajęć wychowania do życia w rodzinie
5.3. Ujawnianie swoich poglądów przez nauczycieli w trakcie zajęć wychowania do życia w rodzinie
5.4. Sposób przekazywania wiedzy przez nauczyciela wychowania do życia w rodzinie
5.5. Kontakt nauczyciela z uczniami w trakcie zajęć wychowania do życia w rodzinie
5.6. Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie przez ekspertów zewnętrznych
5.7. Stosunek do propozycji, aby nauczyciel wychowania do życia w rodzinie był także osobą, do której każdy mógłby przyjść i porozmawiać o problemach związanych z seksualnością i rozwojem psychoseksualnym
        
Podsumowanie
        
Część II. WYWIADY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ
        
Rozdział 1. Miejsce wychowania do życia w rodzinie w szkole
        
1.1. Skojarzenia z nazwą zajęć
1.2. Rola zajęć wychowania do życia w rodzinie na tle pozostałych zajęć szkolnych
1.3. Opinie na temat zajęć wychowania do życia w rodzinie
1.4. Sytuacja związana z prowadzeniem zajęć wychowania do życia w rodzinie, która utkwiła badanym szczególnie w pamięci
1.5. Określenia, nazwy, jakich używają uczniowie, nauczyciele lub rodzice w związku z zajęciami wychowania do życia w rodzinie
1.6. Żarty, anegdoty związane z prowadzeniem w szkole zajęć wychowania do życia w rodzinie
        
Rozdział 2. Organizacja zajęć
        
2.1. Prezentacja programu zajęć wychowania do życia w rodzinie na radach pedagogicznych
2.2. Prezentacja programu zajęć wychowania do życia w rodzinie rodzicom uczniów
2.3. Zapoznanie rodziców i uczniów z prawem do odmowy udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie
2.4. Wpływ opinii samorządu lokalnego na organizację zajęć wychowania do życia w rodzinie
2.5. Sposób planowania zajęć wychowania do życia w rodzinie
2.6. Systematyczność realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. Frekwencja uczniów na zajęciach
        
Rozdział 3. Nauczyciel
        
3.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania do życia w rodzinie
3.2. Opinie na temat osoby prowadzącej zajęcia wychowania do życia w rodzinie formułowane przez uczniów, ich rodziców i innych nauczycieli
3.3. Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie przez ekspertów zewnętrznych
        
Rozdział 4. Program i przebieg zajęć
        
4.1. Program zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie obowiązujący w szkole
4.2. Hospitacje zajęć wychowania do życia w rodzinie
4.3. Podręczniki i środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
4.4. Relacje między osobami prowadzącymi zajęcia w szkole z takich przedmiotów, jak: religia, wychowanie do życia w rodzinie, etyka i biologia
4.5. Zagadnienia, które powinny zdaniem dyrektora znajdować się w programie zajęć wychowania do życia w rodzinie
4.6. Zagadnienia, których zdaniem dyrektora nie powinno się poruszać w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie
        
Rozdział 5. Opinie
        
5.1. Opinia na temat tego, czy zajęcia wychowania do życia w rodzinie są potrzebne uczniom/uczennicom w szkole
5.2. Opinia na temat tego, czy na przestrzeni lat pracy jako dyrektor badany dostrzega jakieś zmiany związane z zajęciami wychowania do życia w rodzinie
5.3. Opinia na temat tego, czy należy coś zmienić w związku z obecnością w szkole zajęć wychowania do życia w rodzinie bądź je zlikwidować
5.4. Największe wyzwanie dla osób prowadzących zajęcia wychowania do życia w rodzinie
5.5. Wartości i zasady, którymi powinna się kierować osoba prowadząca zajęcia wychowania do życia w rodzinie
5.6. Opinia na temat tego, co dyskwalifikuje nauczyciela/nauczycielkę wychowania do życia w rodzinie
5.7. Opinia na temat tego, czy nauczyciel WDŻ powinien uwzględniać zjawisko coraz większego zróżnicowania kulturowego, narodowego i religijnego uczniów
5.8. Opinia o propozycji zmiany nazwy i programu zajęć wychowania do życia w rodzinie na „edukacja seksualna” bądź „edukacja zdrowotna” oraz nadania im statusu przedmiotu obowiązkowego
5.9. Opinia na temat propozycji, aby osoby prowadzące wychowanie do życia w rodzinie pełniły także w ramach swojego etatu funkcję konsultantów, doradców dla uczniów oraz ich rodziców
5.10. Ocena możliwości współpracy między szkołą a organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji seksualnej; dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie
        
Podsumowanie
        
Bibliografia
        
Biogramy

dr hab. Beata Łaciak, prof. UW:

Przedstawiony raport jest lekturą wciągającą, Autorzy często oddają głos badanym, co dodatkowo powoduje wartkość narracji, a wyniki badań są nie tylko interesujące, ale także pozwalają odpowiedzieć na pytanie, co w dotychczasowej formie edukacji seksualnej warto zachować, a co wymaga zmian. (…) Jeśli edukacja seksualna ma być skuteczna, to musi trafiać w potrzeby i oczekiwania samych zainteresowanych, musi być dobrze przez nich odbierana i postrzegana jako przydatna, pomocna w codziennym obecnym i przyszłym życiu.

Mariola Bieńko
socjolog, zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, wychowania i edukacji seksualnej oraz zagadnieniami intymności i seksualności w doświadczeniach i praktykach życia codziennego. Ekspertka w programach naukowo-badawczych, autorka modułów programowych i szkoleniowych w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpracowała w programach lokalnego systemu wsparcia oraz uczestniczyła w realizacji kampanii społecznych, dotyczących współczesnych problemów rodziny (m.in. z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, z Fundacją Komunikacji Społecznej). Autorka, współautorka i współredaktorka książek oraz licznych artykułów naukowych w książkach oraz czasopismach polskich i zagranicznych. Odbyła staż na Wydziale Stosowanych Studiów Społecznych na Uniwersytecie w Cork w płd. Irlandii (Department of Applied Social Studies, University College Cork, Ireland). Wiceprzewodnicząca sekcji Socjologii Rodziny w PTS.

Książki tego autora

Zbigniew Izdebski
pedagog, doradca rodzinny, seksuolog, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Prezes Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią "Pro-Ecpat" (2002), Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008), Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego "Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne". Od 2010 roku jest Współpracownikiem Naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey'a w Uniwersytecie Indiana w USA. W latach 2005-2011 Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Medycyny, odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny. Jest autorem licznych polskich i międzynarodowych badań nad seksualnością człowieka. Popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji.

Książki tego autora

Krzysztof Wąż
pedagog, autor badań i publikacji na temat socjalizacji i obyczajowości seksualnej młodzieży, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego młodzieży oraz edukacji i profilaktyki seksualnej. Koordynator prac zespołu, który opracował i wdrożył do polskiej praktyki oświatowej program profilaktyki wczesnego rodzicielstwa "Bądź odpowiedzialny - wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie". Autor ekspertyz podręczników wychowania do życia w rodzinie i rzeczoznawca w tym zakresie. Absolwent "Szkoły praw człowieka" Fundacji Helsińskiej. Nauczyciel dyplomowany. W latach 1990-2003 dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Twórca i były pierwszy dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Napastowanie seksualne. Głupia zaba...

9.40 zł 47.00 zł Cena netto: 8.95 zł

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Przestępczy seks

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Single i singielki. Intymność i sek...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Seksoholizm. Perwersja i miłość

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Prawnoporównawcza analiza przestęps...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Najczęściej kupowane