• Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

 • Autor: Barbara Baraniak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-728-8
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 396/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy.

Spis treści:
 
Aktualność spuścizny naukowej Profesora Tadeusza W. Nowackiego w kształceniu doradców zawodowych w UKSW
 
Przedmowa
 
Część pierwsza. Człowiek dla człowieka w relacjach międzyludzkich podmiotów uczących się, studiujących, nauczających i pracujących
 
Kazimierz Uździcki
Wybrane elementy przestrzeni edukacyjnej i ich znaczenie w kształceniu pedagogów
 
Magdalena Piorunek
Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych
 
Część druga. Człowiek w procesach edukacyjnych ważnych dla przygotowania do pracy zawodowej
 
Barbara Borowska
Aspiracje edukacyjne licealistów w refleksji badawczej streszczenie
 
Beata Jakimiuk
Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia
 
Elżbieta Sternal
Osoba dorosła wobec zmian w kwalifi kacjach zawodowych
 
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Książka w procesie enkulturacji dziecka niewidomego w młodszym wieku szkolnym
 
Część trzecia. Człowiek wobec pracy, jej wymagań oraz zagrożeń
 
Herbert Kopiec
Kontrowersje wokół pracy jako wartości wychowawczej
 
Jolanta Wilsz
Znaczenie „kapitału intelektualnego” pracowników w nowoczesnej gospodarce
 
Barbara Baraniak
Wymagania procesu pracy wobec człowieka – pracownika i jego zatrudnienia
 
Józef Puchajda
Konfl ikty społeczne w pracy a wypadkowość
 
Część czwarta. Człowiek wobec humanistyczno-humanizacyjnych wymiarów edukacji
 
Zdzisław Wołk
Autoodpowiedzialność w pracy zawodowej
 
Mariusz Portalski
Profesor Janusz Tymowski i Jego wkład w rozwój wyższego szkolnictwa technicznegow Polsce
 
Teresa Stachurska-Maj
Integracja nauk humanistycznych współczesną potrzebą człowieka i wyzwaniem edukacyjnym XXI w.
 
Stefan Szałach
Edukacja humanistyczna dzisiaj – wybrane aspekty
 
Anna Steliga
Malarki to żony dla malarzy – polska edukacja artystyczna – równość płci czy zdolności?
 
Anna Dudak
Działalność instytucji ojcowskich na rzecz równouprawnienia ojców ubiegających się o prawa do dziecka
 
Część piąta. Człowiek wobec oczekiwań na różne formy wsparcia
 
Jolanta Lenart
Upadek psychologii i poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej
 
Marzena Dycht
Zagrożenia wzroku człowieka we współczesnym świecie
 
Marian Piekarski
Test „Barwy Preferencji Zawodowych” jako instrument wsparcia w planowaniu kariery zawodowej ucznia
 
Beata Krajewska
Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi
 
Część szósta. Człowiek wobec zagrożeń środowiskowo-cywilizacyjnych
 
Danuta Cichy
Człowiek wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego
 
Edyta Wolter
Homo laborans: pedagogiczno-ekologiczne implikacje
 
Józef Bednarek
Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy
 
Anna Andrzejewska
Media cyfrowe – cyberprzestrzeń zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny            

prof. zw. dr hab. Kazimierz Denka:

Publikacja pod redakcją naukową Pani dr hab. Barbary Baraniak, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (...) zaliczanej do wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, uważanej za niekwestionowaną znawczynię szeroko rozumianej pedagogiki pracy i związanej z nią edukacji, jest poświęcona człowiekowi jako najważniejszej kategorii poznawczej i badawczej wspomnianej subdyscypliny nauk o edukacji. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy. Przemawia za tym wysoki poziom merytoryczny publikacji. Dotyczy to zarówno solidności metodologicznej, erudycji w zakresie omawianych kwestii, jak też inteligentnej analizy zebranych danych. Książka zawiera liczne próby skłaniające do rozważań pojęcia człowieczeństwa. W jego naturę wpisuje się tęsknota za pokojem, harmonią, a przede wszystkim aksjologicznym ładem.

Barbara Baraniak

doktor habilitowana w zakresie pedagogiki – pedagogiki pracy, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; wieloletni pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; promotor kadr pedagogicznych na poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim; autorka licznych publikacji.


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane