Psychologia, pedagogika

Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Jakość życia osób dorosłych z niepe...

Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Praca jest pierwszą w Polsce kompleksową monografią dotyczącą jakości życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prezentuje teoretyczny dorobek na ten temat oraz przegląd dotychczasowych dociekań naukowych. Ukazano wyniki badań własnych, które rozszerzają wiedzę o subiektywnych odczuciach, co do własnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwracają uwagę na konieczność ich uwzględniania w pracy terapeutycznej. Odpowiedzią na tę potrzebę jest zawarta w książce autor..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

Arteterapia. Narodziny idei, ewoluc...

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy m.in. z czytelnikiem chorym, ale też formy zupełnie nowe, takie jakie oferują np. fotografoterapia ..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach

Poczucie tożsamości płciowej w teor...

Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach

W książce zostały opisane wszystkie najważniejsze koncepcje psychologiczne w wymiarze rozumienia przez nie tożsamości płciowej, zarówno podejście psychodynamiczne, społeczne jak i humanistyczne. Praca jest osadzona w realiach polskich, a w przypadku tożsamości płciowej historia i kultura narodu mają niebagatelne znaczenie...

9.25 zł 37.00 zł Cena netto: 8.81 zł

Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia

Trening pamięci. Projektowanie, rea...

Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia

Książka jest jednocześnie poradnikiem metodologicznym i metodycznym. Z jednej bowiem strony Autorzy piszą o tym, jakie działania należy podjąć, żeby zaprojektować i przeprowadzić trening pamięci (metodologia), a z drugiej pokazują, jak to zrobić – jakie postawić sobie cele, jakie przekazać treści, jakimi metodami się posłużyć, jakie techniki i ćwiczenia wykorzystać (metodyka). Oryginalność książki wyraża się w możliwości wykorzystania zawartych w niej treści w pracy zarówno z dziećmi, młodzie..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna p...

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt

Proponowana praca wpisuje się bardzo wyraźnie w nurt socjologii ciała oraz w nurt pedagogicznych analiz kultury szkoły. Podstawowym przedmiotem zainteresowania są relacje (wspomnienia) absolwentek różnych typów szkół dotyczące represyjnego wymiaru pedagogicznej pracy szkoły – represjonowania wyglądu fizycznego (strój, fryzura, makijaż). Badania empiryczne w których brało udział ok. 200 kobiet (absolwentek) wskazują na powszechność tego typu przemocy (zazwyczaj za przemoc nieuważnej), podobną str..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Relacje dziecka z wadą słuchu w szk...

Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników. Zawarte w książce treści skłaniają do refleksji i są inspiracją do poszukiwań najlepszych możliwości stworzenia dzieciom z wadą słuchu dobrych warunków edukacji. Polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym wzmacnian..

14.00 zł 40.00 zł Cena netto: 13.33 zł

Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży

Patologie komunikowania w Interneci...

Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i...

Celem książki jest zaprezentowanie zagrożeń ze strony komputera i Internetu dla dzieci i młodzieży. Ten wspaniały wynalazek techniczny to bezsprzecznie pozytywne źródło informacji i pożytecznej rozrywki. Daje ogromne możliwości użytkowania i rozwoju dzieci i młodzieży, pomocy w nauce, w pracy, ale niesie również zagrożenia (stresy, choroby i przeżycia traumatyczne)...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Anoreksja w rodzinie

Anoreksja w rodzinie

Anoreksja w rodzinie

Problematyce zaburzeń odżywiania poświęcono niewiele miejsca w literaturze pedagogicznej. Odczuwalny brak badań pedagogicznych i pogłębionych analiz naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla przeprowadzenia badań i napisania tej książki. Książka składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy zawiera rozważania teoretyczne dotyczące wybranych zagadnień procesu wychowania w rodzinie. ..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna

Astma oskrzelowa. Perspektywa psych...

Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna

Celem pracy jest analiza czynników psychologicznych, które różnicują osoby z astmą od populacji osób zdrowych. Jest nim także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób czynniki noetyczne (jak: cel, poczucie sensu życia, jakości noetyczne obecne w życiu, temporalność i aktywność noetyczna i postawy noetyczne) wiążą się z radzeniem sobie ze stresem, przebiegiem choroby i ilością objawów psychologicznych mających związek z astmą. Wszystko to czyni pracę skrótowym kompendium wiedzy na temat czynnik..

7.60 zł 38.00 zł Cena netto: 7.24 zł

Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców

Bulimia od A do Z. Kompendium wiedz...

Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wycho...

Młodzi ludzie, szukając swojego miejsca w świecie, bywają niepewni i zagubieni. Chcą zarówno zachować swą indywidualność i oryginalność, jak również upodobnić się do rówieśników, wzorców medialnych itp. W żmudnym procesie poszukiwania własnej tożsamości często podejmują działania, które godzą w ich zdrowie i prawidłowy rozwój. Jednym z nich jest niekontrolowane objadanie się i przeczyszczanie. Książka jest kompendium podstawowej wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców z zakresu bulimii..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Oswoić ADHD. Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Wydanie 2

Oswoić ADHD. Poradnik dla rodziców ...

Oswoić ADHD. Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych...

Jest to książka dla rodziców, których życie przypomina nieustającą walkę. Ich dziecko: wierci się na krześle, ciągle się rusza, nie umie wolno chodzić, jest gadatliwe i wtrąca się do rozmów dorosłych, nie wie, kiedy przestać, dokucza innym dzieciom itp. Ich dziecko nazywane jest rozrabiaką, wiercipiętą, rozbrykanym urwisem, wreszcie świrusem. Ich dziecko bez przerwy słyszy, że jest niegrzeczne. Być może jest nadpobudliwe.Przeciętnie w każdym społeczeństwie od 2 do 5% dzieci cierpi na nadpobudliw..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność

Niedostosowanie społeczne nieletnic...

Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność

Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie jako psycholog. Książka będzie bardzo przydatna dla pedagogów praktyków, dla studentów pedagogiki, ponieważ podejmuje nowe zagadnienia dotyczące analizy efektywności procesu resocjalizacji, wskazuje możliwości nowatorskich rozwiązań...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?

Napastowanie seksualne. Głupia zaba...

Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?

W książce zostały przedstawione w przystępnej formie pro­blemy przemocy ze względu na płeć w relacjach rówieśniczych, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. W Polsce rówieśnicza agresja seksualna nie jest postrzegana jako zjawisko szczególne i odrębne, nie doczekała się, jak dotąd, należytego opracowania, nie ma też własnej nazwy. Stąd zawarta już w tytule propozycja, aby niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym w grupie rówieśniczej opisywać terminem „napastowanie seks..

9.40 zł 47.00 zł Cena netto: 8.95 zł

Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki

Praca z młodzieżą niewidomą i słabo...

Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Metoda pracy sekwencjami n...

Publikacja jest efektem pracy na zajęciach plastycznych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi dysfunkcjami. Autorka omawia między innymi środki dydaktyczne i techniki plastyczne wykorzystywane na lekcjach plastyki; poprzez sekwencje przedstawia czytelnikowi zadania, jakie stawia się przed uczniem w sposób możliwy przez niego do zaakceptowania i wykonania. Podział na sekwencje daje dziecku możliwość zrozumienia wielu aspektów otaczającego świata, poczynając od tych najbliż­szych dz..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Nie z miłości

Nie z miłości

Nie z miłości

Jak rodzic może znaleźć równowagę pomiędzy ,,Zgadzam się na wszystko” i zdecydowanym ,,Nie spełniam żadnych zachcianek”? Jak ma mówić do najmłodszych, żeby nie tylko go słyszały, ale również – i przede wszystkim! – usłyszały? Jak motywować dzieci do współdziałania i jak zadbać w rodzinie o własne potrzeby. Szczere i stanowcze NIE jest często lepsze dla dziecka niż wymuszone TAK. Dlaczego zatem rodzicom przychodzi ono często z takim trudem? Jesper Juul wyjaśnia, na czym polega właśc..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Pokazuje 466 do 480 z 514 (35 Stron)