Psychologia, pedagogika

Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne

Młodzi dorośli w dobie globalizacji...

Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne

Inspirację do napisania książki stanowiły zainteresowania Autorki przemianami ogólnoświatowymi. W monografii znajdziemy zarówno treści dotyczące uporządkowania refleksji teoretycznej, jak i dokumentację empiryczną. Ta ostatnia zawiera, oprócz danych pochodzących z różnych źródeł, także wyniki prac własnych Autorki oraz tych wykonanych pod jej kierunkiem. Są to w wielu przypadkach badania o zdecydowanie rozpoznawczym charakterze. Czynnikiem hamującym podjęcie systematycznych badań jest niewątpliw..

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży

Uwikłani w świat pieniądza i konsum...

Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej d...

Książka powstała w celu przedstawienia najważniejszych problemów związanych z tworzeniem się w umyśle dzieci i młodzieży subiektywnego obrazu świata ekonomii. Zdarzenia, zjawiska, procesy i instytucje ekonomiczne, istniejąc obiektywnie, są jednocześnie odbierane subiektywnie i wywierając silny wpływ na stany emocjonalne dziecka, kształtują jego postawy, opinie, poszerzają jego wiedzę, a w konsekwencji decydują o jego zachowaniach. W publikacji omówiono m.in., czym jest socjalizacja ekonomiczna, ..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna

Kariera szkolna uczniów o inteligen...

Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna

W książce nauczyciele znajdą szereg wskazówek, w jaki sposób można dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna. Publikacja może okazać się pomocna przy konstruowaniu Planów Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje

Interpersonalna trauma. Mechanizmy ...

Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa typy traumy: typ I – prosty i jednorazowy oraz typ II – chroniczny i złożony. Typ prosty opisuje wpływ katastrof naturalnych i spowodowanych nieintencjonalnym działaniem człowieka oraz wojen i terroru na funkcjonowanie poszkodowanej osoby. Typ złożony i chroniczny zajmuje się konsekwencjami, jakie pozostają w osobie w wyniku świadomego krzywdzenia jej przez drugiego człowieka. Ze względu na to, że sprawcą traumatycznych doświadczeń jest tu najczęściej os..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Piękno w okresie dojrzewania. Spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym

Piękno w okresie dojrzewania. Spost...

Piękno w okresie dojrzewania. Spostrzeganie własnego ciała i prewencja...

Dojrzewanie to taki czas w rozwoju człowieka, w którym ujawnić się może wiele zaburzeń psychicznych i/lub zachowań ryzykownych, a zatem takich, które szkodzą prawidłowemu fizycznemu i psychospołecznemu rozwojowi młodych ludzi. Dane epidemiologiczne wskazują, że wzrasta liczba młodzieży ujawniającej zachowania dysfunkcjonalne, a zatem niosące niebezpieczeństwo negatywnych konsekwencji zarówno dla ich fizycznego i psychicznego dobrostanu, jak i dla funkcjonowania jej otoczenia społecznego. Na s..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka

Muzyka i my. O różnych przejawach w...

Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka

Muzyka towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów, w różnych okolicznościach, tak codziennych, jak i szczególnych, wyjątkowych. W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzbogaciła się wiedza psychologiczna na temat wpływu, jaki może wywierać muzyka na różne aspekty funkcjonowania człowieka, np. pamięć, nastrój, intencje zakupowe, percepcję upływu czasu. Książka nie jest podręcznikiem psychologii muzyki ani pełną monografią z tego zakresu, ma ona charakter popularnonaukowy. Stanowi rzetelne i pop..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

E-learning dla dorosłych

E-learning dla dorosłych

E-learning dla dorosłych

Nie ma nadmiaru podręczników poświęconych problematyce e-learningu. Większość z nich to tłumaczenia, najczęściej wydawnictw anglojęzycznych. Są to zapewne dobre podręczniki, cieszące się uznaniem wielu środowisk, które nie uwzględniają jednak warunków polskich. Książka pomoże w organizacji kursów i nauce na odległość za pośrednictwem internetu...

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Twoje kompetentne dziecko

Twoje kompetentne dziecko

Twoje kompetentne dziecko

TWOJE KOMPETENTNE DZIECKODlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?Czy właściwie rozumiemy nasze dzieci? Czy umiemy w porę zauważyć ich problemy? Jak możemy rozwinąć w nich poczucie własnej wartości i wiarę w siebie? Jakim traktowaniem wzmacniamy je, a jakim osłabiamy? Kiedy na wychowanie jest już za późno?Współcześni rodzice często czują się bezradni wobec swoich dzieci. Są też zagubieni wśród porad wychowawczych, które mają sprawić, że ich pociechy staną się posłuszne i grzeczne.Jesper Ju..

33.21 zł 36.90 zł Cena netto: 31.63 zł

Być mężem i ojcem

Być mężem i ojcem

Być mężem i ojcem

BYĆ MĘŻEM I OJCEM Poprawione wydanie w nowej szacie graficznej Co to znaczy: być dobrym ojcem? Jak zbudować ojcowski autorytet? Kto ma dzisiaj władzę w rodzinie? Jak dbać o relacje z partnerką? Jak stać się kimś ważnym dla dziecka? To książka dla prawdziwych mężczyzn! Nie znajdziecie w niej łatwego przepisu na życie, ale mnóstwo inspiracji i refleksji na temat tego, co dzisiaj znaczy być partnerem dla kobiety i ojcem dla dziecka. Do niedawna mężczyźni żyli w poczuciu, że ich rola p..

22.43 zł 29.90 zł Cena netto: 21.36 zł

Szanujący rodzice szanujące dzieci. Jak zmienić rodzinne konflikty we współdziałanie?

Szanujący rodzice szanujące dzieci....

Szanujący rodzice szanujące dzieci. Jak zmienić rodzinne konflikty we ...

SZANUJĄCY RODZICE, SZANUJĄCE DZIECI Jak zmienić rodzinne konflikty we współdziałanie? „Ta niezwykle ważna, ale i bardzo praktyczna książka nauczy cię, jak naprawdę przygotować dziecko do życia w świecie.” Marshall B. Rosenberg, twórca Porozumienia Bez Przemocy(NVC) Książka Sury Hart i Victorii Kindle Hodson, doświadczonych trenerek Porozumienia bez Przemocy (Nonvilent Communication – NVC), to pozycja dla rodziców gotowych zmieniać swój sposób myślenia, działania i słuchania. J..

33.21 zł 36.90 zł Cena netto: 31.63 zł

Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko. Poradnik dla rodziców?

Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko....

Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko. Poradnik dla rodziców?

Dlaczego złościmy się na dzieci? Kiedy złość staje się poważnym problemem w rodzinie? Jakie mogą być jej dalekosiężne skutki? Jak nie dopuścić do tego, by zdominowała relacje z dzieckiem? Oto mądra i prosta książka na temat rodzicielskiej złości. Autorski zespół psychologów pokazuje, jak zmienić swój sposób postępowania, myślenia i komunikacji z dzieckiem, żeby skutecznie rozwiązywać rodzinne konflikty – bez złości. „Bardzo praktyczny poradnik dla rodziców zmagających się z destrukcyjn..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Psychologia migracji

Psychologia migracji

Psychologia migracji

Migracja jest zjawiskiem, którym psychologia kliniczna zaczęła interesować się niedawno. W książce zostały przedstawione ważniejsze zagadnienia związane ze zmianą kraju. Jej treść może okazać się pożyteczna dla psychologów i psychoterapeutów oraz dla samych migrantów, łącznie z turystami zarobkowymi, pracownikami firm międzynarodowych i dyplomatami. Migracja jest przedsięwzięciem niosącym w sobie element nadziei i zarazem ryzyka. Jedną z zalet migracji jest możliwość uwolnienia się od „niechc..

29.70 zł 33.00 zł Cena netto: 28.29 zł

Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin

Wybrane problemy współczesnych małż...

Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin

Prezentowany zbiór tekstów o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony jest ważnym problemom nurtującym rodziny czasów ponowoczesnych. Prace Autorów służą nie tylko przybliżeniu problematyki współczesnej rodziny, ale przede wszystkim rozbudzeniu społecznego zainteresowania tym najważniejszym - wg Autorów - obszarem aktywności człowieka...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów

Oblicza złości. Perspektywa psychol...

Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutó...

W książce Autorzy przedstawili w sposób przekrojowy różne oblicza złości – złość w normie (czym się wyraża, jak sobie z nią radzić, jakie funkcje pełni, skąd się bierze) oraz złość w patologii (w uzależnieniach, w zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach odżywiania, w nerwicach, zaburzeniach osobowości itp.) W publikacji zostały również omówione sposoby radzenia sobie z gniewem oraz formy pracy terapeutycznej z pacjentami, którym złość towarzyszy m.in. w uzależnieniach, obrazie osobowości, zab..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Dojrzałość menedżerska

Dojrzałość menedżerska

Dojrzałość menedżerska

Kluczem do bycia dojrzałym menedżerem jest bycie dojrzałym człowiekiem – potencjał osobowościowy ujawniający się w obrazie siebie jest predyktorem sukcesu menedżera. Bez pracy nad osobistymi uwarunkowaniami trudno jest być skutecznym, nawet posługując się adekwatnymi narzędziami menedżerskimi. (…) Bez prawidłowo funkcjonującej, dojrzałej osobowości, nawet przy dużym potencjale intelektualnym, nie można osiągać twórczych celów i rozwijać ludzi wokół siebie. Osiągnięcie dojrzałej osobowości jes..

16.00 zł 32.00 zł Cena netto: 15.24 zł

Pokazuje 436 do 450 z 514 (35 Stron)