Psychologia, pedagogika

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze, jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach życia: od przemian cywilizacyjnych, przez postęp kulturowy, gospodarczy, ekonomiczny, technologiczn..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność  za wychowanie i edukację dzieci?

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie ...

Zaletą książki jest przejrzystość, przystępność i spójność, co nie jest łatwe w książkach pisanych pod redakcją. Niewątpliwym atutem są liczne opisy z praktyki Autorów, raporty z badań, przykłady bajek, utworów literackich, opisy zabaw, wskazówki dla rodziców i nauczycieli...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania

Zachowania agresywne dzieci i młodz...

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości...

prof. dr. hab. Kazimierz Pospiszyl: Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów z różnych punktów widzenia, zarówno przez pryzmat wyników badań empirycznych, jak i poprzez próby stworzenia wartościowych konceptualizacji stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego niepokojącego zjawiska. Dotykowym atutem recenzowanej pracy jest to, że zawiera ona także prace autorów zagranicznych, przez co niep..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

Funkcjonowanie współczesnych młodyc...

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

Publikacja obrazuje kluczowe problemy młodych Polaków z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ogromna skala zmian zachodzących w kontekście życia skutkuje przemianami funkcjonowania młodych ludzi, niekiedy bardzo drastycznymi i niepokojącymi z punktu widzenia ich dobrostanu. Współcześnie młodzi ludzie doświadczają różnorodnych problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość, których nie napotkały starsze generacje. Toteż bywa, że młoda osoba często pozostaje sama wobec trud..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Gwałtowny przyrost wiedzy, nieustająca konkurencja o pracę i pozycję zawodową oraz wiele innych zjawisk, zmuszają ludzi do zapamiętywania coraz większej ilości informacji. Dynamizm zachodzących zmian nie pozwala na odkładanie nauki na później. Konieczne jest wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji. Kluczowego znaczenia nabiera nie tylko sam proces permanentnego uczenia się, którego założenia dobrze oddaje idea programu „uczenie się przez całe życie” (life-long learning), ale również trwał..

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Jakie wartości są ważne w waszej rodzinie? Na czym budujecie swój rodzicielski autorytet? Jak cenna jest dla was integralność waszych dzieci? Czy uczycie je przejmować odpowiedzialność za siebie?Oto lektura dla rodziców, którzy nie chcą wychowywać groźbami i karami, ale wiedzą też, że tak zwane wychowanie bezstresowe prowadzi donikąd.Jesper Juul proponuje cztery podstawowe wartości, które pozwolą dorosłym rozwinąć naturalny autorytet i bez przemocy sprawować władzę w rodzinie.Jesper Juul to peda..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Wychowanie bez nagród i kar

Wychowanie bez nagród i kar

Wychowanie bez nagród i kar

Książka wybitnego amerykańskiego psychologa może zaskoczyć rodziców przyzwyczajonych do tradycyjnych poglądów na temat wychowania i dyscypliny. Powołując się na dziesiątki fachowych badań, autor demonstruje negatywne skutki kontrolowania dzieci za pomocą nagród, pochwał i kar. Co ważniejsze, demonstruje także, jak niszcząca dla dziecięcej psychiki jest warunkowa akceptacja, tak zwana miłość odmawiana, zależna od tego, czy dziecko spełnia oczekiwania rodziców.Jest ona częstym środkiem wymuszania ..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 29.91 zł

Dialog zamiast kar

Dialog zamiast kar

Dialog zamiast kar

Najpierw kontakt a potem wychowanie i nauczanieJakie wartości są ważne w waszej rodzinie? Na czym budujecie swój rodzicielski autorytet? Jak cenna jest dla was integralność waszych dzieci? Czy uczycie je przejmować odpowiedzialność za siebie?„Książkę Zofii Żuczkowskiej polecam wszystkim, którzy chcą poprawić swoje relacje z bliskimi, a szczególnie gorąco rodzicom. Tym, którzy szukają sposobu na kłótnie w piaskownicy, i tym, którzy obawiają się buntu nastolatka.”Joanna SZULC, redaktor naczelna mi..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest po...

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

DLACZEGO POTRZEBNA JEST NAM I NASZYM DZIECIOM?Czy agresja u dzieci jest zła? Jak należy na nią reagować? Jak uczyć dzieci radzenia sobie z silnymi emocjami? Co robić, gdy rodzeństwo ze sobą walczy?Niemal wszyscy zgodnie potępiają agresję i próbują ją wyeliminować z przedszkoli i szkół. Czy słusznie?Agresja u dzieci nie jest przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Ich obowiązkiem jest zrozumienie tego przekazu i nauczenie dzieci radzenia sobie z emocjami w kon..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Nastolatki. Kiedy kończy się wychow...

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Ile odpowiedzialności można przekazać nastoletniemu dziecku? Co robić, kiedy nie radzą sobie w szkole? Jak reagować na łamanie ustalonych reguł?Co robić, kiedy dom zamienia się w hotel? Jak odbudować nadszarpnięte zaufanie? Kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę?Gdy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą w wiek nastoletni. Cztery lata potem jest już za późno na wychowanie, twierdzi Jesper Juul.Niestety, właśnie wtedy wielu rodziców próbuje w pośpiechu nadrabiać zaległości wychowawcze i..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

    „Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga nie jest kolejną techniką porozumiewania się ani sposobem wywierania wpływu na ludzi. To podejście pełne zrozumienia i szacunku dla człowieka. Pokazuje, jak poprzez dialog i empatię nawiązać prawdziwy kontakt z drugą osobą i wspierać się we wspólnym życiu.”    Zofia Aleksandra ŻUCZKOWSKA, pedagog i certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy    „Na konkretnych przykładach Marshall Rosenberg poka..

29.61 zł 32.90 zł Cena netto: 28.20 zł

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Problemy uczniów niedostosowanych s...

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia p...

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski: Jest to ciekawe kompendium wiedzy dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego uczniów. Książka wpisuje się w nurt dyskusji nad sposobami pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie. Tekst ma przede wszystkim charakter diagnostyczny, dzięki czemu wzrasta jej znaczenie, bowiem może być przydatna dla wielu środowisk zajmujących się wychowaniem. Zatem pojawia się na rynku wydawniczym pozycja książkowa, która systematyzując wiadomości na temat zjawiska niedos..

9.00 zł 60.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Psychologia osobowości. Nurty, teor...

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Książka zawiera przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone o najnowsze badania i literaturę przedmiotu. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane według dwóch zasad – po pierwsze, od właściwości podmiotu (teorie cech realnych, deskryptywne teorie cech),..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury

Równa szkoła. Matematyka, władza i ...

Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury

Problematyka książki wpisuje się w krytykę współczesnej szkoły służącej maksymalizowaniu nierównych szans w społeczeństwie; szkoły poddanej dyktatowi neoliberalnych rozwiązań. Pytania, które przyświecały powstaniu tej pracy dotyczą tego, co matematyka robi z ludźmi (w sensie społecznym), ale i tego, co ludzie robią ze szkolną matematyką. W kontekście zaprezentowanych wyników badań empirycznych, wydaje się ważne podkreślenie konieczności odejścia od języka, którym opisujemy matematykę i uczące si..

9.24 zł 42.00 zł Cena netto: 8.80 zł

Pokazuje 406 do 420 z 510 (34 Stron)