Psychologia, pedagogika

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe

Wsparcie społeczne osób stygmatyzow...

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe

Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych relacjach. Książka jest skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w sytuacji trudnej oraz ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część 1

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej ...

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli ...

W poradniku, który w zamyśle ma być ABC skutecznego działania w edukacji, w kilkudziesięciu rozdziałach zatytułowanych od A do Ż przedstawiono wybrane problemy zabiegania o wysoką skuteczność edukacji. Autor stawia liczne pytania i porusza problemy, na które nie zawsze jest jedna trafna odpowiedź. Są też dobre rady dla nauczycieli i edukatorów. Ważne jest, aby nauczyciel sam poszukiwał skutecznych strategii organizowania uczenia się uczniów i pozytywnie..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II

Był z nami. Psychologowie Janowi Pa...

Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II

W 10 rocznicę śmierci Papieża i w roku Jego kanonizacji psychologowie różnych specjalności i ośrodków postanowili uczcić Jana Pawła II,  pisząc teksty na temat tego, jak zrozumieli Jego myśl i jaki tkwi w niej potencjał dla zrozumienia człowieka. Zbiór zawiera artykuły naukowe i popularno-naukowe oraz wypowiedzi – narracje o wpływie Karola Wojtyły na życie autorów i ich bliskich...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów

Edukacja osób starszych. Seniorzy w...

Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów

Obecne czasy naznaczone dynamicznym rozwojem mediów cyfrowych i najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych stawiają przed osobami starszymi szczególne wyzwania. Liczne trudności - natury społecznej, psychologicznej czy finansowej - stają się przyczyną wykluczenia społecznego, a w szczególności wykluczenia cyfrowego tej grupy. Autor, który przez wiele lat wspierał swoją wiedzą w zakresie nowych mediów Uniwersytety Trzeciego Wieku w południowej części Polski, analizując miejsce senior..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy ...

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie

Książka stanowi wprowadzenie w złożone i często skomplikowane zagadnienia z zakresu teorii, badań i historii rodziny, a w szczególności jej zadań opiekuńczo-wychowawczych. Może być przydatna tym czytelnikom, którzy chcieliby skonfrontować własną wiedzę i doświadczenie na temat rodziny z inną perspektywą patrzenia na nią, pogłębić zrozumienie jej złożoności i uwrażliwić na zachodzące w niej zjawiska. Autorzy przedstawili obszar badań pedagogiki opiekuńczej, której głównym przedmiotem jest opie..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do globalnego świata

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do global...

Publikacja skierowana jest do studentów pedagogiki, socjologii, nauczycieli-praktyków oraz decydentów oświatowych, by mogli postrzegać oświatę nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych i etnicznych w zmieniającym się świecie. W książce zawarte są treści mające na celu ukazanie tego, co jest wymagane od szkoły w dobie globalizacji. Jakie zmiany tożsamości przechodzi młody człowiek, aby przystosować się do zmieniających warunków życia w otac..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Prawda dobro piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny

Prawda dobro piękno. Wymiar filozof...

Prawda dobro piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny

Publikacja podejmuje problemy związane z sytuacjami funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, przestrzeganiem prawa, wiedzą , umiejętnościami i kompetencjami w zakresie jego istnienia w makrosystemie oraz zagrożeniami i możliwościami rozwiązywania zarówno przez jednostkę jak i instytucje. Człowiek transkulturowy staje przed określonymi wyzwaniami, jednak zawsze na względzie winno być dobro drugiego człowieka, prawda o nim i piękno ,które można dostrzec w każdej jednostce poprzez dialog, wymianę..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Tutoring w polskiej szkole

Tutoring w polskiej szkole

Tutoring w polskiej szkole

Książka jest unikatową na rynku wydawniczym prezentacją rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, będącego nową metodą, traktowaną jako swoista alternatywa dla wychowawstwa klasowego. Publikacja zawiera zestawienie treści porządkujących dotychczasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem oryginalnych korzeni metody oraz polskiego jej wykorzystania. Obok tego wskazuje na skalę obecnego zastosowania tej metody w polskiej szkole, procedurę jej wdrażania, jak również możliwą przyszłość tutoringu. Ks..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu. Wydanie 2

Kodeks wygranych. X przykazań człow...

Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu. Wydanie 2

Wznieś się na fali sukcesu!Czy umiesz szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, po co żyjesz? Co sprawia, że Twoje życie nabiera sensu, kolorów, rozmachu i pełni? Jak często doświadczasz tego uczucia? Założę się, że niezbyt często. Wśród miliardów ludzi na świecie tylko garstka wie, jak osiągnąć szczęście, dbać o harmonijny rozwój i odczuwać osobistą satysfakcję każdego dnia. Z jakichś dziwnych, niewytłumaczalnych powodów zdecydowana większość mieszkańców planety Ziemia wybiera sobie najgorsze sce..

40.92 zł 44.00 zł Cena netto: 38.97 zł

Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami

Psychologia relacji, czyli jak budo...

Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, d...

Wszystko, co dobre i złe w człowieku, bierze się z najwcześniejszego etapu życia — życia w rodzinie. To właśnie ona daje mentalny, emocjonalny, relacyjny i moralny kręgosłup, z którym młoda osoba rusza w świat. Jeśli ten ekwipunek okaże się słabej jakości, prawdopodobieństwo bycia szczęśliwym i odnoszącym sukcesy dorosłym znacznie spada. Nieuleczone rany rodziców przechodzą na nieświadome dzieci, które bez odpowiednich wzorców nie radzą sobie w życiu tak, jakby mogły. Aż 40% polskich małżeństw ..

26.97 zł 29.00 zł Cena netto: 25.69 zł

Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym

Pedagogika. Podręcznik dla pierwsze...

Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie ...

Podręcznik może być wykorzystywany przez studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kierunków przygotowujących do zawodu pedagoga i nauczyciela, jak również przez środowisko naukowe i dydaktyczne oraz osoby zajmujące się zawodowo problemami edukacji. Korzystając z niego, studenci zyskają rozeznanie w najważniejszych trendach pedagogicznego myślenia o edukacji, a także ogólnie poznają dorobek współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Będzie on zatem przydatny w kontekście zarówno tych p..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych

Funkcjonowanie psychospołeczne przy...

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych...

Zaprezentowana w publikacji autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej „być”, przejawiającej się otwartością na drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego, umiejętności radzenia sobie ze złością swoją i innych w różnych sytuacjach społecznych oraz uwrażliwiania ich na obowiązujące normy moralne i ich przestrzeganie. Publikacja skierowana jest do psychologów i pedagogów na co d..

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży

Wychowanie przez zabawę. Projekty i...

Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kom...

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, także tych z deficytami. Zaproponowane aktywności dla dzieci i młodzieży w każdym wieku mają za zadanie wzmocnić wszechstronny rozwój dziecka od poczęcia do dojrzałości, a także przyczynić się do kompensacji deficytów rozwojowych. Dzieci i młodzież uczestnicząc w proponowanych zabawach, grach i projektach wzmocni obszary związane z rozwojem kluczowych komp..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Na krawędzi. Między psychozą a filozofią

Na krawędzi. Między psychozą a filo...

Na krawędzi. Między psychozą a filozofią

Istnieje dziedzina ludzkiego doświadczenia lub być może samej rzeczywistości, która nie podlega racjonalnej analizie, wymyka się rozumowemu poznaniu, nie dając się badać w uznawanych paradygmatach naukowych. Dziedzina, do której dostęp mają jedynie nieliczni, wyjątkowo wrażliwi na doznania natury duchowej, ci, których często zwiemy szaleńcami. Dziedzina obłędu właśnie, wszystkiego, co niewidoczne i nienamacalne, irracjonalne, nielogiczne. Sfera, w której ożywają twory wyobraźni, a możliwym staje..

9.75 zł 39.00 zł Cena netto: 9.29 zł

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci ...

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców

Książka skierowana jest zwłaszcza do rodziców, nauczycieli z przedszkola i szkoły podstawowej. Czytelnik otrzymuje kompendium wiedzy na temat rozwodu w aspekcie dzieci zaangażowanych w niego. Uzyskuje informacje o skutkach rozwodu dla dzieci, wskazówki dotyczące udzielania wsparcia dzieciom i wiedzę prawną dotyczącą rozwodów w Polsce. Następnie może skorzystać z bajek skierowanych do dzieci rozwodzących się rodziców. Bajki dotykają wielu problemów związanych z rozwodem...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 361 do 375 z 564 (38 Stron)