Psychologia, pedagogika

Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami

Socjotechnika. Sztuka zdobywania wł...

Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami

Christopher Hadnagy, Paul Wilson

Pierwszy na świecie kompleksowy model socjotechniki   Poznaj zjawiska psychologiczne, które wykorzystują socjotechnicy Odkryj sekrety perswazji, jakie socjotechnika rozgryzła dawno temu Przekonaj się, do czego można wykorzystać kamery, urządzenia GPS i identyfikację numeru Dowiedz się, jak niesamowite informacje można znaleźć w internecie Zapoznaj się krok po kroku z przebiegiem ataku socjotechnicznego   ..

54.87 zł 59.00 zł Cena netto: 52.26 zł

Psychologia w ratownictwie

Psychologia w ratownictwie

Psychologia w ratownictwie

Joanna Kliszcz

Książka przedstawia problemy z pogranicza psychologii, etyki i medycyny, z jakimi stykają się osoby, które z racji zawodu lub w wyniku przypadkowego zbiegu okoliczności wchodzą w kontakt z ofiarami rozmaitych nieszczęśliwych wydarzeń, wypadków i katastrof. Autorka zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla ich dalszych losów ma prawidłowy kontakt interpersonalny, umiejętne udzielenie wsparcia na miejscu zdarzenia oraz wiedza o psychospołecznych aspektach reakcji i zachowań ludzi w sytuacji zagrożen..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunk...

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne

Zofia Ratajczak redakcja naukowa

Praca jest zbiorem artykułów na temat psychologicznych problemów przedsiębiorczości. Ich Autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących różnych aspektów aktywności człowieka, ukierunkowanej na osiąganie ambitnych celów, przynoszących im jeśli nie wprost korzyści materialne, to przynajmniej poprawę ogólnej sytuacji życiowej. Są tu rozważania o zachowaniu się ludzi dążących do poprawy swego losu, znajdujących się w różnych sytuacjach: zarówno dobrobytu i dobrze prosperujących, jak i w sytuacjac..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?

Zaradnik terapeutyczny. Jak pracowa...

Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecz...

Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska

„Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?” został napisany, aby zaradzić różnym trudnym sytuacjom, które mogą pojawić się w pracy terapeuty oraz, gdy te już się pojawią, pomóc je rozwiązywać. Prezentowana publikacja ma zatem na celu wsparcie osób pracujących (lub chcących pracować) z osobami starszymi poprzez zaprezentowanie form aktywizacji seniorów z różnymi niepełnosprawnościami. Jest to swoiste vademecum, do którego można sięgnąć, gdy znajdziemy się na ta..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy

Patologia analfabetyzmu emocjonalne...

Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empati...

Stanisław Kozak

Książka traktuje o patologiach emocjonalnych w rodzinach i w środowiskach pracy. Analfabeta emocjonalny to osoba, która nie umie poznawać, odczytywać emocji i uczuć u siebie i u innych osób, w rodzinie czy w pracy. Analfabeci emocjonalni to: dzieci, młodzież, dorośli, którym w życiu codziennym brakuje empatii, czyli ciepła, miłości, przyjaźni, chęci niesienia pomocy, wrażliwości na cierpienia innych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Mój złośnik. Czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością 50% rabatu

Mój złośnik. Czyli jak nauczyć dzie...

Mój złośnik. Czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złości...

Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier

Książka ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, nauczycieli i terapeutów, którzy potrzebują bardzo dużo wsparcia w nieustannie zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej, i do nich właśnie kierujemy ten poradnik. Przede wszystkim jednak powstanie książki uzasadnione było szczerą troską o dobro dzieci, którym w dzisiejszym świecie jest szczególnie trudno radzić sobie z własnymi emocjami. Świat, w którym przyszło im dorastać, to bardzo dorosły świat, pełen dorosłych myśli, zasad, pr..

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 16.67 zł

Fenomeny kontroli ciała 50% rabatu

Fenomeny kontroli ciała 50% rabatu

Fenomeny kontroli ciała 50% rabatu

Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski

Kontrola ciała jako jeden z aspektów oglądania i analizowania ludzkiej cielesności. Książka ukazuje fenomen kontroli ciała oglądany z wielu stron i na wielu poziomach. Począwszy od kwestii nieco ogólniejszych, po wyraźnie sformułowane problemy badawcze, od aspektów instytucjonalnych po szczegółowe aplikacje i przejawy kontroli, wreszcie po granice dyscyplinarne - teksty ogólne, socjoantropologiczne poprzedzone psychologicznymi, po których następują prace empiryczne dotyczące głównie ciał kobiecy..

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Kariera szkolna uczniów z ADHD

Kariera szkolna uczniów z ADHD

Kariera szkolna uczniów z ADHD

Aneta Paszkiewicz

W publikacji Autorka szczegółowo wyjaśniła czym jest ADHD, jakie są przyczyny jego powstania, jakie zaburzenia mogą mu współtowarzyszyć oraz z jakimi mitami na temat ADHD można się spotkać. Przedstawiła, w jaki sposób przebiega proces diagnozy ADHD, którzy specjaliści są odpowiedzialni za jej postawienie, jakie trudności można napotkać w procesie diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Zobrazowała różnice w funkcjonowaniu osób z ADHD na różnych etapach ich rozwoju. W książce zos..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej

Uzależnienie od narkotyków. Od teor...

Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej

redakcja Anna Kurzeja

dr hab. Urszula Dudziak, Instytut Nauk o Rodzinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Dostępność środków psychoaktywnych, częstotliwość ich zażywania i poważne, negatywne konsekwencje zarówno indywidualne, jak i społeczne, wymagają zintensyfikowania działań profilaktycznych i terapeutycznych. Opracowana przez grono specjalistów książka, porządkująca i zbierająca dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy, a także oparty na praktyce konkretnego doświadczenia pracy z osobami uzależnionymi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne

Młodzi dorośli w dobie globalizacji...

Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne

Maria Ledzińska

Inspirację do napisania książki stanowiły zainteresowania Autorki przemianami ogólnoświatowymi. W monografii znajdziemy zarówno treści dotyczące uporządkowania refleksji teoretycznej, jak i dokumentację empiryczną. Ta ostatnia zawiera, oprócz danych pochodzących z różnych źródeł, także wyniki prac własnych Autorki oraz tych wykonanych pod jej kierunkiem. Są to w wielu przypadkach badania o zdecydowanie rozpoznawczym charakterze. Czynnikiem hamującym podjęcie systematycznych badań jest niewątpliw..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży

Uwikłani w świat pieniądza i konsum...

Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej d...

Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska

Książka powstała w celu przedstawienia najważniejszych problemów związanych z tworzeniem się w umyśle dzieci i młodzieży subiektywnego obrazu świata ekonomii. Zdarzenia, zjawiska, procesy i instytucje ekonomiczne, istniejąc obiektywnie, są jednocześnie odbierane subiektywnie i wywierając silny wpływ na stany emocjonalne dziecka, kształtują jego postawy, opinie, poszerzają jego wiedzę, a w konsekwencji decydują o jego zachowaniach. W publikacji omówiono m.in., czym jest socjalizacja ekonomiczna, ..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna

Kariera szkolna uczniów o inteligen...

Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna

Aneta Paszkiewicz

W książce nauczyciele znajdą szereg wskazówek, w jaki sposób można dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna. Publikacja może okazać się pomocna przy konstruowaniu Planów Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje

Interpersonalna trauma. Mechanizmy ...

Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje

Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska redakcja naukowa

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa typy traumy: typ I – prosty i jednorazowy oraz typ II – chroniczny i złożony. Typ prosty opisuje wpływ katastrof naturalnych i spowodowanych nieintencjonalnym działaniem człowieka oraz wojen i terroru na funkcjonowanie poszkodowanej osoby. Typ złożony i chroniczny zajmuje się konsekwencjami, jakie pozostają w osobie w wyniku świadomego krzywdzenia jej przez drugiego człowieka. Ze względu na to, że sprawcą traumatycznych doświadczeń jest tu najczęściej os..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Piękno w okresie dojrzewania. Spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym

Piękno w okresie dojrzewania. Spost...

Piękno w okresie dojrzewania. Spostrzeganie własnego ciała i prewencja...

Magdalena Weber, Beata Ziółkowska

Dojrzewanie to taki czas w rozwoju człowieka, w którym ujawnić się może wiele zaburzeń psychicznych i/lub zachowań ryzykownych, a zatem takich, które szkodzą prawidłowemu fizycznemu i psychospołecznemu rozwojowi młodych ludzi. Dane epidemiologiczne wskazują, że wzrasta liczba młodzieży ujawniającej zachowania dysfunkcjonalne, a zatem niosące niebezpieczeństwo negatywnych konsekwencji zarówno dla ich fizycznego i psychicznego dobrostanu, jak i dla funkcjonowania jej otoczenia społecznego. Na s..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka

Muzyka i my. O różnych przejawach w...

Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka

Ewa Czerniawska redakcja naukowa

Muzyka towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów, w różnych okolicznościach, tak codziennych, jak i szczególnych, wyjątkowych. W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzbogaciła się wiedza psychologiczna na temat wpływu, jaki może wywierać muzyka na różne aspekty funkcjonowania człowieka, np. pamięć, nastrój, intencje zakupowe, percepcję upływu czasu. Książka nie jest podręcznikiem psychologii muzyki ani pełną monografią z tego zakresu, ma ona charakter popularnonaukowy. Stanowi rzetelne i pop..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 361 do 375 z 446 (30 Stron)