Psychologia, pedagogika

Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych

Zaangażowane rodzicielstwo a autokr...

Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych

Lucyna Bakiera

W książce przedstawiono teoretyczną i empiryczną analizę rodzicielstwa, ujmowanego głównie z perspektywy funkcjonowania dorosłych. Przyjęto, iż rodzice zmieniają się podejmując działania opiekuńcze i wychowawcze wobec dziecka, a zmiany te mogą mieć charakter rozwojowy. Przeniesienie uwagi z wychowawczych aspektów rodzicielstwa na doświadczenia dorosłych wpisuje się w nurt badań nad rozwojem człowieka dorosłego w kontekście rodziny, któremu w monografii towarzyszy wizja człowieka kreującego swoje..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego...

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wy...

Beata Prościak

Książka przeznaczona jest dla podwójnego odbiorcy. Łączy wymagania stawiane monografii naukowej z ujęciem popularyzatorskim, przeznaczonym do szerszej rzeszy odbiorców. Adresowana jest zarówno do dydaktyków, jak i studentów oraz nauczycieli polonistów w dobie reformy, z myślą o maturze 2015 roku. Jednak jej szczególna wartość polega na pokazaniu nauczycielom i wychowawcom sposobu na eliminowanie agresji i patologii wśród młodzieży. W ramach nowych pomysłów wniesionych do nauki, publikacja pre..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Wartość systemów e-learningowych w ...

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Adam Stecyk

Książka jest próbą spojrzenia na podmioty edukacyjne przez pryzmat systemu e-learningowego rozumianego jako zbiór kluczowych elementów występujących na trzech płaszczyznach: merytoryczno-metodologicznej, informatycznej i organizacyjno-ekonomicznej, oraz przez pryzmat procesów zachodzących w organizacji, które są podstawowym mechanizmem tworzenia wartości...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Małgorzata Sitarczyk redakcja naukowa

Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze, jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach życia: od przemian cywilizacyjnych, przez postęp kulturowy, gospodarczy, ekonomiczny, technologiczn..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania

Zachowania agresywne dzieci i młodz...

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości...

prof. dr. hab. Kazimierz Pospiszyl: Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów z różnych punktów widzenia, zarówno przez pryzmat wyników badań empirycznych, jak i poprzez próby stworzenia wartościowych konceptualizacji stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego niepokojącego zjawiska. Dotykowym atutem recenzowanej pracy jest to, że zawiera ona także prace autorów zagranicznych, przez co niep..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność  za wychowanie i edukację dzieci?

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie ...

Aneta Jegier redakcja naukowa

Zaletą książki jest przejrzystość, przystępność i spójność, co nie jest łatwe w książkach pisanych pod redakcją. Niewątpliwym atutem są liczne opisy z praktyki Autorów, raporty z badań, przykłady bajek, utworów literackich, opisy zabaw, wskazówki dla rodziców i nauczycieli...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

Funkcjonowanie współczesnych młodyc...

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz redakcja naukowa

Publikacja obrazuje kluczowe problemy młodych Polaków z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ogromna skala zmian zachodzących w kontekście życia skutkuje przemianami funkcjonowania młodych ludzi, niekiedy bardzo drastycznymi i niepokojącymi z punktu widzenia ich dobrostanu. Współcześnie młodzi ludzie doświadczają różnorodnych problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość, których nie napotkały starsze generacje. Toteż bywa, że młoda osoba często pozostaje sama wobec trud..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Rafał Wawer, Monika Wawer

Gwałtowny przyrost wiedzy, nieustająca konkurencja o pracę i pozycję zawodową oraz wiele innych zjawisk, zmuszają ludzi do zapamiętywania coraz większej ilości informacji. Dynamizm zachodzących zmian nie pozwala na odkładanie nauki na później. Konieczne jest wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji. Kluczowego znaczenia nabiera nie tylko sam proces permanentnego uczenia się, którego założenia dobrze oddaje idea programu „uczenie się przez całe życie” (life-long learning), ale również trwał..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji

Dzieci i młodzież z niepełnosprawno...

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie eduka...

Marzena Buchnat, Beata Tylewska-Nowak redakcja

Jak powinna wyglądać i na czym opierać się diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Co to jest wczesna interwencja i czym się różni od wczesnego wspomagania rozwoju? Jakie przedszkole będzie najlepsze dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie możliwości edukacyjne ma do wyboru uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a jakie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej? Co to są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z..

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Jesper Juul

Wartości w rodzicielstwie i partnerstwie Jakie wartości są ważne w waszej rodzinie? Na czym budujecie swój rodzicielski autorytet? Jak cenna jest dla was integralność waszych dzieci? Czy uczycie je przejmować odpowiedzialność za siebie? Oto lektura dla rodziców, którzy nie chcą wychowywać groźbami i karami, ale wiedzą też, że tak zwane wychowanie bezstresowe prowadzi donikąd.   Jesper Juul proponuje cztery podstawowe wartości, które pozwolą dorosłym rozwinąć naturalny autorytet i b..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest po...

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

DLACZEGO POTRZEBNA JEST NAM I NASZYM DZIECIOM? Czy agresja u dzieci jest zła? Jak należy na nią reagować? Jak uczyć dzieci radzenia sobie z silnymi emocjami? Co robić, gdy rodzeństwo ze sobą walczy? Niemal wszyscy zgodnie potępiają agresję i próbują ją wyeliminować z przedszkoli i szkół. Czy słusznie? Agresja u dzieci nie jest przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Ich obowiązkiem jest zrozumienie tego przekazu i nauczenie dzieci radzenia sobie z ..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Dialog zamiast kar

Dialog zamiast kar

Dialog zamiast kar

DIALOG ZAMIAST KAR Najpierw kontakt a potem wychowanie i nauczanie Jakie wartości są ważne w waszej rodzinie? Na czym budujecie swój rodzicielski autorytet? Jak cenna jest dla was integralność waszych dzieci? Czy uczycie je przejmować odpowiedzialność za siebie? „Książkę Zofii Żuczkowskiej polecam wszystkim, którzy chcą poprawić swoje relacje z bliskimi, a szczególnie gorąco rodzicom. Tym, którzy szukają sposobu na kłótnie w piaskownicy, i tym, którzy obawiają się buntu nastolatka.”..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W ŚWIECIE POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY Praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji „Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga nie jest kolejną techniką porozumiewania się ani sposobem wywierania wpływu na ludzi. To podejście pełne zrozumienia i szacunku dla człowieka. Pokazuje, jak poprzez dialog i empatię nawiązać prawdziwy kontakt z drugą osobą i wspierać się we wspólnym życiu.” Zofia Aleksandra ŻUCZKOWSKA, pedagog i certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy ..

29.61 zł 32.90 zł Cena netto: 28.20 zł

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Nastolatki. Kiedy kończy się wychow...

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

NASTOLATKI Kiedy kończy się wychowanie? Ile odpowiedzialności można przekazać nastoletniemu dziecku? Co robić, kiedy nie radzą sobie w szkole? Jak reagować na łamanie ustalonych reguł? Co robić, kiedy dom zamienia się w hotel? Jak odbudować nadszarpnięte zaufanie? Kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę? Gdy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą w wiek nastoletni. Cztery lata potem jest już za późno na wychowanie ? twierdzi Jesper Juul. Niestety, właśnie wtedy wielu ro..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Problemy uczniów niedostosowanych s...

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia p...

Aneta Paszkiewicz

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski: Jest to ciekawe kompendium wiedzy dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego uczniów. Książka wpisuje się w nurt dyskusji nad sposobami pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie. Tekst ma przede wszystkim charakter diagnostyczny, dzięki czemu wzrasta jej znaczenie, bowiem może być przydatna dla wielu środowisk zajmujących się wychowaniem. Zatem pojawia się na rynku wydawniczym pozycja książkowa, która systematyzując wiadomości na temat zjawiska niedos..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pokazuje 346 do 360 z 455 (31 Stron)