Psychologia, pedagogika

Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków

Psychologiczne uwarunkowania i ocen...

Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadkó...

Problematyka związana z uzyskiwaniem i oceną zeznań świadków stanowi jeden z ważniejszych obszarów badań w psychologii sądowej. Ustalenie w toku postępowania sądowego przyczyn, przebiegu i okoliczności zdarzenia przestępczego odbywa się przy zastosowaniu różnych metod, ale wyjaśnienie sprawy najczęściej nie jest możliwe bez zebrania i przeanalizowania zeznań świadków. Dowód z zeznań świadków jest jednym z podstawowych środków dowodowych i najczęściej występujących w postępowaniu karnym, a relacj..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia

Psychologia rozwoju młodzieży w kon...

Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia

Książka przedstawia rozwój w okresie dorastania w różnych sferach w odniesieniu do rozwoju człowieka w ciągu życia, a także autorski rozszerzony model koncepcji własnego życia młodzieży oraz wybrane problemy okresu dorastania. Książka może być przydatna dla studentów psychologii, pedagogiki, socjologii, psychologów i pedagogów praktyków, socjologów, a także dla nauczycieli, rodziców oraz w wielu zakresach dla dorastającej młodzieży...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań

Dylematy współczesnych ludzi. Radze...

Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w obliczu spotykających ich dylematów. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście realizowanych przez nich ról i zadań, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynam..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna

Błędy językowe uczniów z inteligenc...

Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna

Wśród uczniów, którym szkoła powinna zapewnić wszechstronną pomoc są dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna. Uczniowie ci, pomimo zaangażowania w proces edukacji, nie są w stanie opanować wymaganego materiału szkolnego, popełniają mnóstwo błędów, w tym takich, które w istotny sposób zakłócają zrozumienie nadawanego komunikatu. Książka jest pierwszą próbą zasygnalizowania zakresu i specyfiki zachowań językowych uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna na poziomie szkoły podstawowej i g..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Filmoterapia scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych

Filmoterapia scenariusze zajęć w ed...

Filmoterapia scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych

Książka jest podsumowaniem doświadczeń autorki związanych z rozwojem dziedziny filmoterapii, zawiera przegląd programów edukacyjnych działających w Polsce, scenariusze zajęć filmowych tworzonych przez autorkę dla programów edukacyjnych Akademia Planete + DOC i dla Młodzieżowej Akademii Filmowej w Gliwicach. Druga część książki przedstawia propozycje najnowszych filmów z podziałem na kategorie oraz szczegółowe plany zajęć z wykorzystaniem danych tytułów filmowych dla wszystkich grup wiekowych: ..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia

Zdrowie psychiczne młodych dorosłyc...

Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia

Zdrowie psychiczne jest traktowane jako kluczowe zagadnienie wielu modeli teoretycznych, wyjaśniających funkcjonowanie człowieka w otaczającym świecie. Bywa odmiennie definiowane, bądź utożsamiane z innymi pojęciami, jak jakość życia, poczucie szczęścia. Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zdrowia psychicznego, czynników go determinujących oraz wzmacniających w grupie młodych dorosłych. Wybór tego okresu jest odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie na syntetyczne opracowanie z zakresu..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Oblicza patologii zawodowych i społecznych

Oblicza patologii zawodowych i społ...

Oblicza patologii zawodowych i społecznych

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w sferze finansów i patologie dot..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych

Dwa oblicza traumy. Negatywne i poz...

Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznyc...

Publikacja podejmuje niezwykle ważną problematykę, jaką są następstwa doświadczonych zdarzeń traumatycznych występujące u pracowników służb ratowniczych. Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką traumy i jej skutków, zwłaszcza pozytywnych. Szczególnie jednak będzie przydatna dla psychologów, zarówno teoretyków, jak i praktyków, psychologów klinicznych, specjalistów z zakresu zdrowia, stresu i psychotraumatologii, a także lekarzy-psychiatrów, którzy zajmują się ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju

Magiczny świat baśni i bajek. Metaf...

Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagani...

Główną ideą książki jest przybliżenie czytelnikom dwóch światów: dziecięcego i bajkowego. Te dwa światy można i warto łączyć, ponieważ baśniowa symbolika skutecznie przemawia do wyobraźni dziecka i może być najlepszą drogą do porozumienia się z nim oraz wspierania go w trudnościach. Prezentacja osiągnięć rozwoju emocjonalno-społecznego w okresie średniego dzieciństwa, a także zagrożeń i problemów, z którymi zmaga się wiele dzieci na tym etapie rozwojowym ma za zadanie uwrażliwić czytelnika na wa..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży

Stres w środowisku edukacyjnym młod...

Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się problematyką edukacji. Autor dokonuje w niej analizy podobieństw i różnic w subiektywnej ocenie stresorów edukacyjnych uczniów na różnych poziomach kształcenia. Opisywane źródła stresu w ujęciu ilościowym wzbogaca licznymi wypowiedziami uczniów, świadczącymi o postrzeganiu szkoły, rówieśników, środowiska rodzinnego i samego siebie z punktu widzenia przyczyn irytacji, frustracji i wielu napięć emocjonalnych. Autor, analizuj..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Trauma egzystencjalna a wartości

Trauma egzystencjalna a wartości

Trauma egzystencjalna a wartości

Książka stanowi rozwinięcie idei psychologii egzystencjalnej, dotyczącej fenomenologii ludzkich przeżyć i doświadczeń. Zostało w niej przedstawione autorskie pojęcie traumy egzystencjalnej. Propozycja ta odróżnia się od koncepcji Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), Ostrej Reakcji Stresowej (ASD), jak również innych jednostek nozologicznych, opisujących konsekwencje psychofizjologiczne wystąpienia zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i zdrowiu. Publikacja koncentruje się na noo-psychosomaty..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć

Książka zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności, a także kwestie związane z eurosieroctwem.Polecamy również:     ..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Bezdomność. Modele pracy socjalnej. Wsparcie psychologiczne

Bezdomność. Modele pracy socjalnej....

Bezdomność. Modele pracy socjalnej. Wsparcie psychologiczne

Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli pracy socjalnej i wsparcia psychologicznego osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych, ale jest to także zapis losów konkretnych ludzi i zdarzeń, zamkniętych w zjawisku bezdomności. Autorka wprowadza w temat przedstawiając przegląd ugruntowanej wiedzy dotyczącej różnych aspektów pracy socjalnej z osobami..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce

Rysunek w arteterapiach, twórczości...

Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce

Książka jest praktycznym przewodnikiem po metodzie pracy w obszarze treningu twórczego i kreatywności, a przede wszystkim w obszarze arteterapii. Dzieli się na dwie części. Część pierwsza to wprowadzenie i rozważania dotyczące różnego rozumienia tak rysunku, jak i możliwości rysowania, a co za tym idzie – uczenia, edukacji w zakresie rysunku, rysowania. Druga część książki to zestaw scenariuszy. Scenariusze zostały zaprezentowane według bardzo prostego schematu: tytuł, czasem motto, pierws..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline

Mentalizacja w kontekście przywiąza...

Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie ...

Książka otrzymała nominację w kategorii najlepszej psychologicznej książki naukowej w Konkursie Nagrody Teofrasta 2015. Książka jest syntezą dotychczasowego stanu wiedzy na temat mechanizmów powstawania zaburzeń osobowości z perspektywy teorii relacji z obiektem, teorii przywiązania i wywodzącej się z niej koncepcji mentalizacji. Mentalizacja to bardzo ważna i złożona umiejętność, która z jednej strony obejmuje rozumienie samego siebie, refleksję nad własnymi emocjami i przekonaniami oraz umi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 331 do 345 z 510 (34 Stron)