Psychologia, pedagogika

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Uczeń o specjalnych potrzebach wych...

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz

Współczesna szkoła nastawiona jest w przeważającej mierze na przekazywanie wiedzy. Jej funkcja wychowawcza częstokroć realizowana jest niejako na marginesie, często przypadkowo. Szkoła stanowi dla dziecka bardzo ważne środowisko wychowawcze. Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce istnieje usankcjonowany prawnie obowiązek szkolny, każdy przedstawiciel młodego pokolenia musi z tym środowiskiem mieć styczność. Co więcej, dużą część swojego młodego życia uczniowie spędzają właśnie w szkole. Dlatego też ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, s...

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dziec...

Stanisław Kozak

W XXI wieku informatyka i cyfryzacja objęły wszystkie dziedziny życia na świecie. Komputery, internet, telefony komórkowe opanowały nie tylko matematykę i informatykę, ale też inne nauki. Nastąpił ogromny postęp technologiczny w gromadzeniu, opracowywaniu i popularyzowaniu informacji i wiedzy. Nie ma już chyba dziedziny nauki, ekonomii czy gospodarki, która nie stosuje dzisiaj nowych technologii komunikowania się w cyberprzestrzeni. W 2011 roku było w Polsce więcej telefonów komórkowych niż m..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar struktura determinanty

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar str...

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar struktura determinanty

Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Jest to bardzo interesująca, świetnie napisana książka, dotycząca stosunku człowieka do pieniędzy. Autorka przedstawia w niej opracowane przez siebie standardowe narzędzia kwestionariuszowe (służące do pomiaru postaw wobec pieniędzy oraz zachowań i cech finansowych), które z pewnością będą wykorzystywane w wielu dalszych badaniach. Czy gospodarując prywatnymi pieniędzmi, ludzie stosują kreatywną księgowość? Czy kryzys ekonomiczny zmienia postawy wobec pieniędzy? Dlaczego jedni zarządzają swoi..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. ...

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne

Zofia Ratajczak redakcja naukowa

Zaradność człowieka w warunkach kryzysu jest szczególnie ciekawym przedmiotem badań psychologicznych, ponieważ jest wyrazem zdolności człowieka do przekraczania barier i granic do pokonywania własnych słabości, odkrywania w sobie nieznanych źródeł siły i pomysłowości. To jakby zaradność wyższej próby, ponieważ zachowanie się człowieka jest wystawione na próbę w związku ze wzrostem ryzyka straty większej niż by to miało miejsce w sytuacji normalnej. Lektura szkiców psychologicznych powinna być..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu

Wybrane zagadnienia psychologii alk...

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu

Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior redakcja naukowa

prof. dr hab. Lucyna Golińska: Publikacja dotyczy różnorakich aspektów uzależnień od alkoholu: począwszy od diagnozy, prezentując interesujące narzędzie do pomiaru stopnia zaangażowania w uzależnienie, poprzez wyznaczniki skuteczności psychoterapii z uwzględnienie specyfiki terapii kobiet, wreszcie dotyka problematyki rodzin osób uzależnionych. Pojawia się w niej kwestia zasadności używania określenia syndrom DDA, a jednocześnie interesujące badania dotyczące deficytów w zakresie regulacji em..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarn...

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie

Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk redakcja naukowa

Czy to prawda, iż osoba otyła jest leniwa, marudna, niezdyscyplinowana? A może jest łagodna i pogodna? Czy zajadanie stresu prowadzi do nadwagi? Czy każde dziecko otyłe staje się otyłym dorosłym? Czy tycie w okresie dorastania jest naturalne? Jak pomóc osobie otyłej schudnąć? Książka ta stawia te i podobne pytania, starając się na nie odpowiedzieć w sposób zrozumiały,  zarówno dla psychologów, dietetyków czy lekarzy (i studentów tych kierunków), jak i rodziców oraz innych osób, którym problem ot..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci

Wychowanie i wspieranie rozwoju mał...

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci

Anna Mikler-Chwastek

Zmiana ustawodastwa spowodował, że sześciolatki opuszczają przedszkola i rozpoczynają naukę w szkole. Decyzja ta nie pozostała jednak bez konsekwencji, mianowicie powszechną praktyką stało się kierowanie coraz młodszych dzieci (już dwuletnich) pod opiekę przedszkoli i różnego typu placówek spełniających kryteria oświaty. Ta sytuacja powoduje z kolei konieczność stworzenia od podstaw programów wychowania i wspierania rozwoju dla bardzo małych dzieci, tych które do tej pory pozostawały pod opie..

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 17.62 zł

Świat w obrazach u osób po udarach mózgu

Świat w obrazach u osób po udarach ...

Świat w obrazach u osób po udarach mózgu

Ewa Zawadzka

Książka została przygotowana z myślą o osobach zaangażowanych w rozwój wiedzy o mózgowych mechanizmach funkcjonowania człowieka w normie i w patologii, jak również działających w praktyce klinicznej z pacjentami neurologicznymi...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych

Filmoterapia w edukacji i terapii d...

Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dor...

Ewa Warmuz-Warmuzińska

Ta książka to obowiązkowa lektura wszystkich specjalistów, szukających nowych metod pracy z ludźmi, wzbogacających warsztat swojej pracy, ale to również osobisty terapeuta miłośników filmu, dzięki któremu terapię możemy poprowadzić sobie sami w zaciszu domowego ogniska. Książka,  pierwsza i jedyna dotychczas na polskim rynku propozycja wydawnicza całkowicie poświęcona filmoterapii, opisuje tę formę pomocy niezwykle szczegółowo, w pierwszej części skupiając się na zagadnieniach teoretycznych, ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Metapamięć. Perspektywa psychologiczna i kliniczna

Metapamięć. Perspektywa psychologic...

Metapamięć. Perspektywa psychologiczna i kliniczna

Ewa Małgorzata Szepietowska

Książka prezentuje oryginalną i ważną problematykę metapamięci na bazie znakomitej analizy najnowszej literatury przedmiotu. Autorka pokazuje zróżnicowane aspekty dysfunkcji metapamieci w zaburzeniach takich jak anozognozja, choroba Alzheimera, Parkinsona, demencja, zespół Korsakowa, oraz zaburzeń psychotycznych i afektywnych z uwzględnieniem neuropatomechanizmu. Książka dostępna w wersji e-book  ..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

Paweł Stanisław Czarnecki

Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym całkowitą jej problematykę. We współczesnych krajach rozwiniętych praca socjalna jest prowadzona w ramach instytucji państwa lub przynajmniej we współpracy z tymi instytucjami, zachodzi więc potrzeba formalnego uregulowania działalności instytucji świadczących pracę socjalną i inne rodzaje pomocy społecznej.  Publikacja odpowiada na rosnącą potrzebę informacji i wiedzy społeczeństwa związaną z zagadnieniami pr..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych

Między wyborem a przymusem. Rodzina...

Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych ...

Marzanna Farnicka

Autorka na podstawie zaprezentowanych w monografii wyników badań własnych rozpoznała procesy, które zostają uruchomione w systemie rodziny w związku z wydarzeniami normatywnymi i nienormatywnymi, pożądanymi z punktu widzenia rozwoju rodziny i jej członków, jak i niepożądanymi, zagrażającymi patologizacją życia rodziny i jednostek (dorosłych i dzieci). Wskazuje także zasoby tkwiące w systemie rodziny przydatne w rozwiązaniu różnych sytuacji trudnych, a szczególnie na bliskie, nasycone dodatnimi e..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły

Pozytywne skutki doświadczeń trauma...

Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają...

Nina Ogińska-Bulik

Trauma (uraz psychiczny), do jakiej dochodzi w reakcji na wydarzenia lub sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, na ogół wiąże się z różnymi negatywnymi konsekwencjami i zaburzeniami. Tymczasem książka pokazuje, że w wyniku doświadczonej traumy może pojawić się wiele pozytywnych zmian, które składają się na fenomem potraumatycznego wzrostu. Te pozytywne zmiany przejawiają się w poprawie relacji z innymi, większym docenianiu życia, dokonanych przewartościowaniach w sferze duchowej, wyższe..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Pełnienie ról rodzicielskich wobec ...

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektu...

Żaneta Stelter

Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Szczególnie starannej analizie poddano wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na system rodziny...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa

Wybrane uwarunkowania jakości życia...

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zesp...

Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

Autorka podejmuje problem jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa, wpisując się w tym samym w nurt badań coraz częściej podejmowanych przez psychologów i pedagogów specjalnych, zajmujących się funkcjonowaniem psychospołecznym rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Errata..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokazuje 331 do 345 z 451 (31 Stron)