Psychologia, pedagogika

Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny

Małżeństwo i miłość. Kontekst psych...

Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny

Jan Rostowski, Teresa Rostowska

Przekazana do rąk czytelnika książka dotyczy szerokiego spektrum problemów wyjaśniających złożoność i specyfikę zachowań osób funkcjonujących w małżeństwie i innych związkach interpersonalnych opartych na miłości. W części I książki uwzględnione zostały najważniejsze teorie psychologiczne wyjaśniające dobór partnerów do małżeństwa. W części II autorzy koncentrują się głównie na psychologicznych i neuropsychologicznych uwarunkowaniach miłości małżeńskiej i partnerskiej. Takie zróżnicowanie proble..

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń ...

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teo...

Anna Andrzejewska

Najnowsze media cyfrowe i interaktywne technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzące cyberprzestrzeń oraz świat wirtualny stwarzają wiele możliwości, ale także zagrożeń dla najmłodszego pokolenia. Mają one charakter dynamiczny i powszechny, a ich wymiar jest globalny. Dzieci i młodzież są najbardziej narażone na niebezpieczeństwa występujące w cyberprzestrzeni. Z tego też powodu istotne znaczenie ma poznanie przyczyn rozwoju tych zagrożeń, obecnego stanu oraz skutków w aspekcie wychowawczym. ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Człowiek w obliczu szans cyberprzes...

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Józef Bednarek redakcja naukowa

Zastosowanie mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w każdym obszarze życia człowieka wpłynęło także na przekształcenia i ewolucję w edukacji. Analiza i ocena tych przemian na przestrzeni dziejów pozwala na wyodrębnienie pięciu przełomów w komunikacji, w kształceniu, w pracy zawodowej i w innych obszarach aktywności człowieka. Obecnie mamy piąty, największy i najważniejszy przełom edukacyjny, łączący się z mediami interaktywnymi, z Internetem, z telewizją cyfrową, z telef..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świat...

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Józef Bednarek, Anna Andrzejewska redakcja naukowa

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Dlatego Autor poleca tę książkę szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności rodzicom, pedagogom, psychologom, nauczycielom szkół różnych szczebli edukacji oraz sp..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

Skuteczna praca wychowawcza nauczyc...

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

Aneta Paszkiewicz

W środkach masowego przekazu, dyskusjach autorytetów w dziedzinie wychowania i nauczania coraz częściej słyszy się głosy o kryzysie współczesnej szkoły w aspekcie jej funkcji wychowawczej. Odbiorca masmediów jest wręcz bombardowany informacjami na temat niewłaściwych zachowań uczniów, naruszających nie tylko reguły obowiązujące w szkole, ale również powszechnie uznawane normy społeczne. Tego typu informacje kończą się najczęściej pytaniami „co będzie dalej z polską szkołą?”, „w jakim kierunku on..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Architektura wiedzy w szkole

Architektura wiedzy w szkole

Architektura wiedzy w szkole

Stanisław Dylak

W prezentowanej książce omówione zostały fundamenty procesu uczenia i uczenia się. Autor łączy w niezwykle inspirujący sposób wiedzę naukową z praktyką szkolną – prezentuje uporządkowane wyniki badań na temat funkcjonowania mózgu oraz naukową kategoryzację wiedzy. Pokazuje możliwość wykorzystania tej najnowszej wiedzy w szkole dla kreowania szkolnego procesu uczenia i uczenia się tak, aby najefektywniej wspierał rozwój każdego ucznia. Autor omawia Strategię Kształcenia Wyprzedzającego oraz ws..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Nadzieja w życiu ludzi

Nadzieja w życiu ludzi

Nadzieja w życiu ludzi

Małgorzata Kościelska

Książka poświęcona jest roli ludzkiej nadziei w sytuacjach trudnych… takich, jak urodzenie chorego dziecka, sieroctwo społeczne, podjęcie się wychowania nieswoich dzieci, opuszczenie przez bliską osobę, zapadnięcie na chorobę psychiczną, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, utrata sprawności, przeniesienie się do domu opieki... Nadzieja bywa niezłomna, ale też i chimeryczna, ulotna, zwiewna. Przychodzi i odchodzi, potrafi wyprowadzić w pole, czasem trzeba jej szukać albo ją przemieniać, pr..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zmiana w polskim systemie penitencjarnym. Ograniczenia i możliwości

Zmiana w polskim systemie penitencj...

Zmiana w polskim systemie penitencjarnym. Ograniczenia i możliwości

Józef Rejman

Przedstawione w książce badania ukazują, w jaki to sposób organizacja i struktura systemu więziennego ułatwia hamowanie innowacji pedagogicznych. Przykładem takiej przerwanej innowacji był teoretycznie uzasadniony i praktycznie sprawdzony w Europie i Ameryce taki sposób oceniania więźniów, który mobilizuje ich do wszechstronnej prospołecznej aktywności a personel do aktywnych wychowawczo kontaktów ze skazanymi...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne

Style myślenia przestępczego. Podst...

Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne

Magdalena Rode

Celem pracy jest wyróżnienie stylów myślenia nieletnich dziewcząt i chłopców – wobec których toczy się postępowanie sądowe – oraz określenie psychospołecznych i osobowościowych czynników warunkujących styl myślenia przestępczego nieletnich. Postawienie takiego celu wynika ze stwierdzenia, iż problematyka demoralizacji osób nieletnich odnosiła się w głównej mierze do teorii behawiorystycznych i psychoanalitycznych. Wyróżnienie stylów myślenia przestępczego nieletnich pozwoli na ukazanie różnic ve..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? Rozwiązania praktyczne. Narzędzia badawcze

Przygotowanie pracy dyplomowej z pe...

Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? ...

Stanisław Korczyński

Książka przeznaczona jest dla studentów przygotowujących prace dyplomowe z pedagogiki. Autor wyjaśnia w niej, jak poprawnie napisać pracę licencjacką lub magisterską. Podaje wiele cennych informacji metodologicznych, ilustrowanych licznymi przykładami, odnoszących się do ustalenia tematu pracy, określenia przedmiotu i celu badań, zawartości treściowej poszczególnych rozdziałów, formułowania problemów badawczych i hipotez, doboru zmiennych i wskaźników oraz metod i technik badawczych, sporządzani..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Uczeń o specjalnych potrzebach wych...

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz

Współczesna szkoła nastawiona jest w przeważającej mierze na przekazywanie wiedzy. Jej funkcja wychowawcza częstokroć realizowana jest niejako na marginesie, często przypadkowo. Szkoła stanowi dla dziecka bardzo ważne środowisko wychowawcze. Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce istnieje usankcjonowany prawnie obowiązek szkolny, każdy przedstawiciel młodego pokolenia musi z tym środowiskiem mieć styczność. Co więcej, dużą część swojego młodego życia uczniowie spędzają właśnie w szkole. Dlatego też ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, s...

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dziec...

Stanisław Kozak

W XXI wieku informatyka i cyfryzacja objęły wszystkie dziedziny życia na świecie. Komputery, internet, telefony komórkowe opanowały nie tylko matematykę i informatykę, ale też inne nauki. Nastąpił ogromny postęp technologiczny w gromadzeniu, opracowywaniu i popularyzowaniu informacji i wiedzy. Nie ma już chyba dziedziny nauki, ekonomii czy gospodarki, która nie stosuje dzisiaj nowych technologii komunikowania się w cyberprzestrzeni. W 2011 roku było w Polsce więcej telefonów komórkowych niż m..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar struktura determinanty

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar str...

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar struktura determinanty

Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Jest to bardzo interesująca, świetnie napisana książka, dotycząca stosunku człowieka do pieniędzy. Autorka przedstawia w niej opracowane przez siebie standardowe narzędzia kwestionariuszowe (służące do pomiaru postaw wobec pieniędzy oraz zachowań i cech finansowych), które z pewnością będą wykorzystywane w wielu dalszych badaniach. Czy gospodarując prywatnymi pieniędzmi, ludzie stosują kreatywną księgowość? Czy kryzys ekonomiczny zmienia postawy wobec pieniędzy? Dlaczego jedni zarządzają swoi..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. ...

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne

Zofia Ratajczak redakcja naukowa

Zaradność człowieka w warunkach kryzysu jest szczególnie ciekawym przedmiotem badań psychologicznych, ponieważ jest wyrazem zdolności człowieka do przekraczania barier i granic do pokonywania własnych słabości, odkrywania w sobie nieznanych źródeł siły i pomysłowości. To jakby zaradność wyższej próby, ponieważ zachowanie się człowieka jest wystawione na próbę w związku ze wzrostem ryzyka straty większej niż by to miało miejsce w sytuacji normalnej. Lektura szkiców psychologicznych powinna być..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu

Wybrane zagadnienia psychologii alk...

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu

Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior redakcja naukowa

prof. dr hab. Lucyna Golińska: Publikacja dotyczy różnorakich aspektów uzależnień od alkoholu: począwszy od diagnozy, prezentując interesujące narzędzie do pomiaru stopnia zaangażowania w uzależnienie, poprzez wyznaczniki skuteczności psychoterapii z uwzględnienie specyfiki terapii kobiet, wreszcie dotyka problematyki rodzin osób uzależnionych. Pojawia się w niej kwestia zasadności używania określenia syndrom DDA, a jednocześnie interesujące badania dotyczące deficytów w zakresie regulacji em..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Pokazuje 316 do 330 z 446 (30 Stron)